Ви є тут

Головна

Прізвище: Шаломєєв

Ім'я: Вадим

По батькові: Анатолійович

Посада:  проректор з наукової роботи

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6091-837X

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAE-2276-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 6505581621

Обліковий запис науковця (Google Scholar): nAtxBLkAAAAJ

Освіта: вища
 • ЗМІ ім. В.Я. Чубаря , 1984, дипломом спеціаліста, спеціальність за дипломом – «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів», кваліфікація за дипломом – «інженер-металург»

Рік початку діяльності в університеті: 1984

Наукові інтереси:

 • Розробка та дослідження магнієвих сплавів для авіадвигунобудування та медицини

Дисципліни, які викладає:

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063
кабінет: 365 (головний корпус)
тел.: +380(61)7647483, +380(61)7698448
e-mail: shalomeev@zntu.edu.ua

 

Наукові праці Шаломєєва Вадима Анатолійовича за 2023 рік

Статті:

 1. Shalomeev, V. Improving the quality of magnesium-soluble biological alloy for implants / V. Shalomeev, V. Greshta , O. Liutova // Lecture Notes in Networks and Systems, 2023, 536 LNNS, pp. 403–411 (Scopus)
 2. Shalomeev, V. Development of rational chemical compositional special steel with increased mechanical and performance characteristics / V. Shalomeev, S. Sheyko, Y. Belokon, A. Kripak, V. Tsyganov, E. Kulabneva // Journal of Chemical Technology and Metallurgy, V. 58, Iss. 4, 2023, p.798-805. (Scopus)
 3. Шаломєєв, В.А. Дослідження впливу легування сріблом на мікроструктуру та властивості магнієвого сплаву NZ30K для імплантатів при остесинтезі / В.А. Шаломєєв, В.Л. Грешта, А.В. Джус, О.А. Мітяєв // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2023. - № 2. - С.14-19.
 4. Shalomeev, V. Influence of carbon nanoparticle inoculation on the structure of ML5 casting magnesium alloy / V. Shalomeev, S. Makovcky, K. Balushok, K. Obnosov, V.Greshta, D.Tkach // Авіакосмічна техніка і технологія, № 4, sup 2 (190), c. 89-96 doi: 10.32620/aktt. 2023.4sup2.12
 5. Шаломєєв, В.А. Особливості мікродугового оксидування магнієвих сплавів і корозійного руйнування отриманих покриттів / В.А. Шаломєєв, В.Л. Грешта, М.М. Бриков, Д.В. Павленко, Д.В.Ткач, В.Л. Єфременко, І. Петришинець // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2023. - № 3. - С.6-13.
 6. Shalomeev, V. Influence of Noble Metals on the Microstructure and Properties of Biodegradable Mg-Nd-Zr Alloy / Vadim Shalomeev, Viktor Greshta, Svitlana Bovkun, Ivan Petryshynets, Vasily Efremenko and Michail Brykov // Appl. Sci. 2023, 13, 12736. https://doi.org/10.3390/app132312736 (Scopus)
 7. Shalomeev, V. Accelerated testing of mechanical and chemical effect of the environment on wear resistance of parts of tribocouples under complex dynamic loading / V.А. Shalomeev, V.V. Tsyganov, S.P. Sheyko, O.S. Vodennikova, O.A. Kulabnieva // Eurasian Physical Technical Journal, 2023, Vol.20, No. 4(46), P. 61-66. DOI 10.31489/2023No4/61-66 (Scopus)

Тези доповідей на конференціях:

 1. Шаломєєв, В.А. Механізм роботи сорбенту при фільтраційному модифікуванні магнієвих сплавів / В.А. Шаломєєв, О.С. Лук'яненко // Інноваційні аспекти розвитку автомобільного транспорту України: зб. тез.доп. міжнар. наук.-практ.конф., м. Кам'янське, 16-18 травня 2023 р. Кам'янське, 2023-С. 57-59, ISBN 978-966-175-234-3

Патенти:

 1. Пат. 127214 Україна, МПК С22С 38/02. Ферито-перлітна конструкційна сталь /Міщенко В.Г., Шейко С.П., Шаломєєв В.А.; заявник і патентовласник ЗНУ. - № а202106192; заявл. 13.11.21, опубл.07.06. 23, Бюл. № 23. - 4 с.
 2. Свідоцтво 120831 Україна. Комп'ютерна програма “Система моніторингу за результатами випробувань біорозчинних магнієвих сплавів” [Текст] / Г.В. Табунщик, В.А. Шаломєєв; власн. НУЗП; дата реєстрації в ДСІВ України 26.07.2023 р.

 

Наукові праці Шаломєєва Вадима Анатолійовича за 2022 рік

Статті:

 1. Шаломєєв, В.А. Економно легована сталь для потреб гірничодобувної промисловості / В.А. Шаломєєв, О.В. Лютова // Металознавство та обробка металів. -2022. - № 1 (101). - С. 44 - 52.
 2. Шаломєєв, В.А. Поліпшення якості біорозчинного сплаву на основі магнію для імплантантів. / В.А. Шаломєєв, О.В. Лютова, Г.В. Табунщик, С.П. Шейко // Металознавство та термічна обробка металів. -2022. - № 1 (96). - С. 67 - 75.
 3. Shalomeev, V. Casting welding from magnesium alloy using filler materials that contain scandium / Vadim Shalomeev, Galina Tabunshchyk, Viktor Greshta, Kinga Korniejenko, Martin Duarte Guigou, Slowomir Parzych // Materials, 2022, № 15, 4213. (htpp://doi.org/10.3390/ma15124213) (Scopus)
 4. Shalomeev, V. Influence of alkaline earth metals on structure formation and magnesium alloy properties / Vadim Shalomeev, Galina Tabunshchyk, Viktor Greshta, Kinga Korniejenko, Marek Nykiel // Materials, 2022, № 15,4341.(htpp://doi.org/10.3390/ma15124341) (Scopus)
 5. Shalomeev, V. Devising resource-savsng technologies for the production of casting from magne-sium alloys using waste of metallurgical enterprses / V. Shalomeev, V. Greshta , O. Liutova, S. Bovkun // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022, 3(12-117), pp. 6–12 (Scopus)
 6. Шаломєєв, В.А. Вплив легування золотом на структуру та властивості магнієвого сплаву NZ30K / В.А. Шаломєєв, В.Л. Грешта, А.В. Джус // Металознавство та обробка металів. -2022. - № 4 (104). - С. 3 - 10.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Шаломєєв, В.А. INOCULATION OF Mg-Al-Zn CAST MAGNESIUM ALLOY WITH NANO DIAMOND POWDER / В.А. Шаломєєв, В.В. Клочихин , Д.В. Ткач, С.Г. Маковский // XV Міжнародна науково-технічна конференція „Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” 08-09 листопада 2022, Запоріжжя, НУ „ЗП”. - С. 13-15.
 2. Шаломєєв, В.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛЕГУВАННЯ ЗОЛОТОМ НА МІКРОСТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ МАГНІЄВОГО СПЛАВУ NZ30K / В.А. Шаломєєв , В.Л. Грешта, А.В. Джус // XV Міжнародна науково-технічна конференція „Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” 08-09 листопада 2022, Запоріжжя, НУ „ЗП”. - С. 35-36.
 3. Шаломєєв, В.А. IMPROVING THE QUALITY OF CASTINGS FROM THE NEW BIOSOLUBLE ALLOY MC10 USING THE OUT-OFFURNACE REFINING METHOD / В.А. Шаломєєв, О.С. Лук'яненко // XV Міжнародна науково-технічна конференція „Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” 08-09 листопада 2022, Запоріжжя, НУ „ЗП”. - С. 100-102.
 4. Шаломєєв, В.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ КАТОДІВ НА ЯКІСТЬ ПОКРИТТІВ / В.А. Шаломєєв, Д.І. Біліонок , О.О. Педаш , В.В. Клочихін // XV Міжнародна науково-технічна конференція „Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” 08-09 листопада 2022, Запоріжжя, НУ „ЗП”. - С. 112-113.
 5. Шаломєєв, В.А. ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙ-НИХ ХАРАКТЕРИС-ТИК БІОРОЗЧИН-НОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Mg-Zr-Nd ЗА РАХУНОК ЗМІНИ ШВИД-КОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін // XV Міжнародна науково-технічна конференція „Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” 08-09 листопада 2022, Запоріжжя, НУ „ЗП”. - С. 151-153.
 6. Шаломєєв, В.А. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ БІОРОЗЧИННОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Mg-Zr-Nd / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін // XV Міжнародна науково-технічна конференція „Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів” 08-09 листопада 2022, Запоріжжя, НУ „ЗП”. - С. 154-156.
 7. Shalomeev, V. Refining of biosoluble alloy of Mg-Nd-Zr system for manufacture of implants / V. Shalomeev, G. Tabunshchyk, A. Matiukhin, V. Shirokoboкov, N. Shirokoboкva and other // 31 International Conference on Metallurgy and Materials«METAL» May 18-19 2022, BRNO, Czech Republic, EU, P. 622-627. (Scopus)
 8. Shalomeev, V. Improving the quality of magnesium-soluble biological alloy for implants / V. Shalomeev, V. Greshta , O. Liutova // The international conference on smart technologies in urban engineering, held in Kharkiv 9 – 11 june 2022. (Scopus)

Патент:

 1. Пат. 126223 Україна, МПК С22С 23/00. Ливарний сплав на ос-нові магнію з покращеною пластичністю./Шаломєєв В.А., Лук'яненко О.С, Наумик В.В., Клочихін В.В., Касай П.О., Балушок К.Б., Поліщук Н.М., Кирик Д.Л.; заявник і патентовласник НУЗП. - № u202101903; заявл. 12.04.21, опубл.31.02. 22, Бюл. № 35. - 4 с.

 

Наукові праці Шаломєєва Вадима Анатолійовича за 2021 рік

Монографії і навчальний посібник:

 1. V. Shalomeev. Teaching and subjects on bio-medical engineering / V. Shalomeev, P. Arras , D. Luengo // Printed by Acco cv, Leuven, Belgium, 2021, 404 p. ISBN: 978-94-641-4233-4.
 2. Шаломєєв, В.А. та інш. Ресурсозберігаючі технології виробництва литва для авіаційного двигунобудування / В.А. Шаломєєв, В.О. Богуслаєв, К.Б. Балушок, В.В. Клочихін, Є.В. Мілонін, В.В. Наумик // Запоріжжя, вид. АО «Мотор Січ», 2021 р. – 197 с. ISBN: 978-966-2906-95-0.
 3. Шаломєєв, В.А. Проектування елементів поверхонь в машинобудуванні / В.А. Шаломєєв, С.А. Бовкун, М.В. Скоробагата, О.Б. Корнієнко // Житомир: вид. ПП «Євро-Волинь», 2021, 310 с., с іл. (рекомендовано до видання вченою радою НУ «ЗП» № 14/21 від 05.07.21р.) ISBN: 978-617-7992-13-3

Статті:

 1. Шаломєєв, В.А. Вплив алюмінію на формування зміцнювальної фази в магнієвих сплавах. / В.А. Шаломєєв, О.С. Лук'яненко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2021, №1. - С.14-19. (Фахове видання, IndexCopernicus)

Тези доповідей на конференціях:

 1. Шаломєєв, В.А. Покращення структури та властивостей магнієвих сплавів медичного призначення / В.А. Шаломєєв, О.С. Лук'яненко // II Міжнародна науково- технічна конференція: „Перспективи розвитку машинобудування та транспорту”: зб. тез доповідей, 13-15 травня 2021, Вінниця, ВНТУ. - с. 52-53.
 2. Шаломєєв, В.А. Позапічне рафінування магнієвого сплаву МС10 для виробництва біорозчинних імплантатів. / В.А. Шаломєєв, Е.І. Цивірко, Є.В. Яцун, М.О. Зеленюк, О.С. Лук'яненко // Maтеріали V науково-практичної конференції: “Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування”2-4 вересня 2021, Запоріжжя-Приморськ: ЗДМУ.- С. 90-91.

 

Наукові праці Шаломєєва Вадима Анатолійовича за 2020 рік

Монографія:

Шаломєєв, В.А. та інш. Сплави на основі магнію для імплантатів при остеосинтезі / Шаломєєв В.А., Богуслаєв В.О. (АТ «Мотор-Січ»), Бєліков С.Б. (ЗНТУ) / Запоріжжя, «Мотор Січ», 2020, 127 с., з іл.·

Статті:

 1. Tabunshchyk, G. Monitoring System for Tests of the Mg Implants / G. Tabunshchyk (КПЗ), P. Arras (KU Leuven), V. Shalomeev // Proceedings of The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), / Zaporizhzhia, Ukraine, April 27-May 1, 2020., pp. 70-78.
 2. Маковский, С.Г. та інш. Модифицирование магниевого сплава МЛ5 нанопорошком углерода. / Маковский С.Г. (АТ «Мотор-Січ»), Лукинов В.В. (АТ «Мотор-Січ»), Клочихин В.В. (АТ «Мотор-Січ»), Шаломеев В.А., Шейко С.П. (ЗНУ) // АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ, 2020, № 8(168), с. 130-135
 3. Tsivirko, E.I. Heat-resistent magnesium-based alloys for aircraft casting / Tsivirko E.I. (каф. МіТЛВ), Klochyhin V.V. (АТ «Мотор-Січ»), Chetvertak I.O. (ІМ ), Шаломеев В.А. // Metal Science and Treatment of Metals, 2020, № 3 (95), p. 16-24.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Шаломєєв, В.А. Дослідження впливу швидкості охолодження при литві на мікроструктуру та властивості нового біорозчинного магнієвого сплаву Mg-Zr-Ndдля остеосинтезу / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін (аспірант) // XII Міжнародна науково-технічна конференція: „Нові матеріали і технології в машинобу-дуванні-2020”: зб. тез доповідей, 28-29 квітня 2020, Київ, НТУУ«КПІ». - с. 45.
 2. Шаломєєв, В.А. Розробка раціональних режимів термічної обробки біорозчинного магнієвого сплаву / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін (аспірант) // XII Міжнародна науково-технічна конференція: „Нові матеріали і технології в машинобу-дуванні-2020”: зб. тез доповідей, 28-29 квітня 2020, Київ, НТУУ«КПІ». - с. 48.
 3. Шаломєєв, В.А. Розробка раціональних режимів термічної обробки біорозчинного магнієвого сплаву [Електронний ресурс] / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін (аспірант) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.80-81.
 4. Шаломєєв, В.А. Дослідження впливу швидкості охолодження при литві на мікроструктуру та властивості нового біорозчинного магнієвого сплаву Mg-Zr-Nd для остеосинтезу [Електронний ресурс] / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін (аспірант) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.74-75

Патенти:

 1. Пат. 142203 Україна, МПК С22С 23/00. Ливарний магнієвий сплав підвищеної міцності. / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін. (аспірант), В.М. Чорний (ЗДМУ), Г.В. Табунщик (АТ «Мотор-Січ»), О.М. Зеленюк (АТ «Мотор- Січ»), В.В. Клочихін (АТ «Мотор-Січ»); Заявник і патентовласник ЗНТУ. - № u201910379; заявл. 15.10.19, опубл. 25.05.20, Бюл. № 10. - 4 с.
 2. Пат. 141769 Україна, МПК С22С 23/00. Ливарний сплав на основі магнію з покращеною пластичністю. / В.А. Шаломєєв, М.Д. Айкін (аспірант), В.М. Чорний (ЗДМУ), С.А. Силенко (АТ «Мотор-Січ»), О.М. Зеленюк (АТ «Мотор-Січ»), В.В. Клочихін (АТ «Мотор-Січ»), О.С. Лук’яненко (гр. ІФ-214); Заявник і патентовласник ЗНТУ. - № u201910382; заявл. 15.10.19, опубл.27.04.20, Бюл. № 8. - 4 с.

 

Наукові праці Шаломєєва Вадима Анатолійовича за 2019 рік

 1. Shalomeev V. Formation of the grain boundary structure of low-alloyed steels in the process of plastic deformation / Shalomeev V., Shejko S., Mishchenko V., Tretiak V., Sukhomlin S. Materials Science & Technology 2018: The Collected Proceedings. – Pittsburg, Pennsylvania, USA, 2019. – p. 325-332.
 2. Shalomeev V. Design and examination of the new biosoluble casting alloy of the system Mg–Zr–Nd for osteosynthesis / Shalomeev V., Aikin N., Chorniy V., Naumik V. Eastern-Evropian Journal of Enterprise Technologies, vol. 1, № 12 (97), 2019, р. 40-48.
 3. Шаломєєв В.А. Оптимизация химического состава биорастворимого магниевого сплава, используемого при остеосинтезе / Шаломєєв В.А., Айкин Н.Д., Черный В.Н. Процессы литья. – 2019, № 1 (133). – С. 61-69.

Патенти:

 1. Пат. 133878 Україна, МПК С22С 23/00. Ливарний сплав на основі магнію з підвищеними властивостями. / Айкін М.Д., Шаломєєв В.А., Чорний В.М., Лукінов В.В., Зеленюк О.М., Клочихін В.В.; заявник і патенто-власник ЗНТУ. – № u201811351; заявл. 19.11.18. опубл. 25.04.19, Бюл. № 8. – 3 с.
 2. Пат. 133881 Україна, МПК С22С 23/00. Ливарний магнієвий сплав з підвищеною пластичністю. / Aйкін М.Д., Шаломєєв В.А., Чорний В.М., Лукінов В.В., Зеленюк О.М., Клочихін В.В. Лук’яненко О.С; заявник і патенто-власник ЗНТУ. – № u201811365; заявл. 19.11.18 опубл. 25.04.19, Бюл. № 8. – 3 с.

 

Наукові праці Шаломєєва Вадима Анатолійовича за 2018 рік

 1. ТУ У 24.2-14307794-270:2018. Сплав магнієвий «МС10» для литих заготовок спеціального призначення., Мотор Січ, 2018, 15 с.

Тези доповідей на конференціях:

 1. Shalomeev V.A. Modern technologies of manufacture of biodegradable magnesium based alloy for osteosynthesis / Shalomeev V.A., Aikin M.D., Lukyanenko O.S. XI міжнародна науково-технічна конференція: „Нові матеріали і технології в машинобудуванні”: зб. тез доповідей, 30-31 травня НТУУ «КПІ» – C. 65-66.
 2. Shalomeev V.A. The influence of Sn and Pb on structure formation and mechanical properties of Mg-Al-Zn alloy/ Shalomeev V.A., Aikin M.D., Tsivirko E.I.,. XI міжнародна науково-технічна конференція: „Нові матеріали і технології в машинобудуванні”: зб. тез доповідей, 30-31травня НТУУ «КПІ» – C. 67-68.
 3. Шаломєєв, В. А. A REVIEW OF BIODEGRADABLE MATERIALS USED FOR OSTEOSYNTHESIS  [Teкст] / В. А. Шаломеев, В.М. Чорний, Н. Д. Айкин (аспірант) та ін. // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : IX Міжнародна науково-технічна конференція, 24-25 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 14.
 4. Шаломєєв, В. А. OPTIMIZATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF MAGNESIUM ALLOY FOR BIODEGRADABLE IMPLANTS USING EXPERIMENT PLANNING [Teкст] / В. А. Шаломеев, В.М. Чорний, Н. Д. Айкин (аспірант) та ін. // Нові матеріали і технології в машинобудуванні : IX Міжнародна науково-технічна конференція, 24-25 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 14.
 5. Шаломеев, В. А. ОПТИМІЗАЦІЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ МАГНІЄВОГО СПЛАВУ ДЛЯ БІОДЕГРАДУЮЧИХ ІМПЛАНТАТІВ [Електронний ресурс] / В. А. Шаломеев, М.Д. Айкін, О.С. Лукьяненко (ІФ-214)  // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2018 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – с. 165 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.