Ви є тут

Головна

Прізвище: Куликовський

Ім'я: Руслан

По батькові: Анатолійович

 

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-8781-2113

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): JPL-8239-2023 

Обліковий запис науковця (Scopus): 58246666800

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dC52kfgAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 2001 р., дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.092301 «Технологія та устаткування зварювання», кваліфікація за дипломом – «магістр із зварювання»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»:
  «Розробка безкарбідних зносостійких наплавочних матеріалів для експлуатації в умовах абразивного зношування», рік захисту – 2007, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • металознавчі і матеріалознавчі аспекти абразивного та інших видів зношування матеріалів;
 • розробка та дослідження наплавочних матеріалів для умов інтенсивного абразивного зношування;
 • розробка технології підвищення зносостійкості для швидкозношуваних деталей;
 • технології та устаткування способів зварювання тиском;
 • розробка та дослідження жароміцних матеріалів призначених для виробництва деталей газотурбінних двигунів;
 • технологічне забезпечення виробництва деталей газотурбінних двигунів.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Андрущенко М.І. Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 2. Технологічний процес та спеціальне обладнання для відновлення колінчастих валів / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, студ. Т.О. Акритова // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2018. – №1. – С. 33-38.
 • Андрущенко М.І. Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 1. Аналіз умов роботи, характеру і механізмів зношування робочих поверхонь валів та вибір матеріалів для відновлення / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, студ. Т.О. Акритова // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2017. – №4. – С. 33-38.
 • Куликовский Р.А. Прочностные характеристики сварных соединений сплавов ВТ 3-1, ВТ 8 и ВТ 9 выполненных сваркой трением / Р.А. Куликовский, А.Г. Селиверстов, С.П. Бережний, А.А. Куртов // Технологические системы. 2016. - № 2 (75). - С. 56-59.
 • Effect of friction welding parameters on structure and mechanical properties of joints on titanium alloy VT3-1 / A.G. Seliverstov, Yu.M. Tkachenko, R.A. Kulikovsky, V.I. Braginets, I.V. Zyakhor // The Paton Welding Journal. – 2013. №1. - рр. 28-30.
 • Олексієнко С.В. Вплив електропереносу на дифузійну кінетику в системі Al-Si-Al / С.В. Олексієнко, Р.А. Куликовський, В.О. Мартиненко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. №4 (69). – С. 91-95.
 • Principles for developing grinding media with increased wear resistance. Part 1. Abrasive wear resistance of iron-based alloys / Koval A.D., Efremenko V.G., Brykov M.N., Kulikovskii R.A., Efremenko A.V. // Journal of Friction and Wear/ - 2012. - №33(1). - с. 39-46.
 • Principles of development of grinding media with increased wear resistance. Part 2. Optimization of steel composition to suit conditions of operation of grinding media / Koval A.D., Efremenko V.G., Brykov M.N., Kulikovskii R.A., Efremenko A.V. // Journal of Friction and Wear. - 2012. - №33(2). - с. 153-159

Всього наукових праць: понад 50, з них патентів – 3, монографій – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Андрущеко М.І. Дослідження методів, стандартних і спеціальних випробувань матеріалів, на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем" – Чернігів, 10-12 травня 2018. – Т. 2. – С. 76-78.
 • Андрущеко М.И. Исследование изнашивающей способности абразивных масс / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян // Ольвійський форум – 2017 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі :ХІ міжнар. наук.-практ. Конф. 8-11 черв. 2017 р., м. Миколаїв : тези доп. Трибологія / Чорном. Нац.. ун-т ім.. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім.. Петра Могили, 2017. – С. 7-9.
 • Куликовский, Р.А. Исследование усталостной прочности сварных соединений титановых сплавов [текст] / Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян, Ю.С. Коротич // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво (МОМ – 2017): матеріали тез доповідей ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 01 –03 листопада 2017р.) – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 55-57.
 • Куртов, О.А. Зварюваність сплавів на основі алюмініду титану [Текст] / О.А. Куртов, Р.А. Куликовський, С.П. Бережний // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів тасистем (КЗЯТПС – 2017): матеріали тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 24–27 квіт. 2017 р.): у 2-х т. Т. 2. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 55-57.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

кабінет: 360 а (головний корпус)

e-mail: kulikovski@zp.edu.ua, r.kulykovskyi@gmail.com

тел.: +380(61)7644662