Ви є тут

Головна

Прізвище: Фурманова

Ім'я: Наталія

По батькові: Іванівна

 

Посада: доцент кафедри ІТЕЗ

Науковий ступінь: к.т.н.

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8670-2948

Обліковий запис науковця (ResearcherID/Web of Science): L-6797-2018
 
 
Обліковий запис науковця (Scopus): 36069146200 
 
 
Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=prlLEeEAAAAJ
 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Радіоприладобудівний, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.091001«Виробництво електронних засобів», спеціалізація – «інженер з електроніки», кваліфікація за дипломом – «магістр». Диплом АР №35190939 з відзнакою від 30.06.2008 р.

   

 • Запорізький національний технічний університет, Післядипломної освіти, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом –  «менеджмент організацій», спеціалізація – «менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  05.13.12 <<Системи автоматизації проектувальних робіт>> : <<Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу топологій мікросмужкових фільтрів НВЧ>>, рік захисту – 2015, Національний університет "Львівська політехніка". Диплом кандидата наук ДК №031900 від 30.06.2015 р. Атестат доцента АД № 000531 від 7.03.2018 р.
   

Наукові інтереси:

 • мікросмужкові пристрої; синтез фільтрів; радіотехнічні системи; матеріали електронної техніки; веб-дизайн

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 10 статей та 54 тез доповідей, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

 1. Yakovenko, V., Furmanova, N., Flys, I., Shchavinsky, Y., Farafonov, O., Malyi, O., Samoylyk, S. (2022). Determining the components of the structural-automatic model of firing a single target in armor protection with fragmentation-beam projectiles of directed action in a series of three shots based on the reference graph of states. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (119)), 29–41
 2. Yakovenko, V. Building a Model of the Process of Shooting a Mobile Armored Target With Directed Fragmentation-Beam Shells in the Form of a Discrete-Continuous Stochastic System / V. Yakovenko, B. Volochiy, Y. Sydorenko, N. Furmanova, O. Malyi, A. Tkachenko, Y. Olshevskyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 6, no. 4 (114), Dec. 2021, pp. 51-63.
 3. Фурманова, Н.І. Підходи для підвищення точності вимірювання температури тіла людини безконтактними іч термометрами / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, О.О. Піроженко // Електротехніка та електроенергетика, № 1 (2021). – с. 61-73
 4. Молочков, Д. Є. Визначення оптимальних параметрів процесу WAAM на основі технології CMT з використанням низьковуглецевої нелегованої сталі / Д.Є. Молочков, Р.А. Куликовський, Н.І. Фурманова // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, №1, 2020. – с. 62-68.
 5. Бережний, С.П. Дослідження впливу структури злитків феротитану, отриманих методом електрошлакової виплавки, на їхню здатність до подрібнення / Бережний С.П., Шило Г.М., Фурманова Н.І., Котов М.М. // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2020. - с. 155 - 159
 6. Фурманова, Н.І. Удосконалення методу пошуку рішень для оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації  / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, Ю.О. Сіциліцин // Технология приборостроения: научно-технический журнал. - 2017. - №2. - с. 6-9.
 7. Крищук, В.М. Методика проектування мікросмужкових фільтрів НВЧ на основі фракталів / В.М. Крищук, О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова // Технология приборостроения: научно-технический журнал. - 2015. - №2. - с. 40-42
 8. Мищенко, М.В. Исследование влияния отверстия в экранирующем слое на значение емкостей неоднородностей топологии устройств на связанных микрополосковых линиях / М.В. Мищенко, А.Ю. Фарафонов, С.Н. Романенко, Н.И. Фурманова // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2013. – Вып. 173. – С. 53–57.
 9. Фарафонов, А.Ю. Исследование влияния параметров перемычек на характеристики микрополоскового ответвителя Ланге / А.Ю. Фарафонов, Н.И. Фурманова // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2012. – Вып. 170. – С. 7–13.
 10. Фурманова, Н.И. Сравнение программ проектирования на примерах моделирования микрополосковых фильтров c отверстиями в экране / Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов, С.Н. Романенко, Э.Н. Шинкаренко, М.В. Мищенко // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління. – 2012. – № 2. – С. 53–56.
 11. Петрова, Е.В. Разработка упрощённого алгоритма проектирования микрополосковых ППФ на шпилечных резонаторах с отверстиями в экранирующем слое на основе электродинамического анализа в программе Ansoft HFSS / Е.В. Петрова, Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління. – 2012. – № 1. – С. 14–18.
 12. Фурманова, Н.І. Дослідження залежності хвильових опорів мікросмужкових смугопропускаючих фільтрів на зв’язаних лініях з отворами в екрані від товщини смужки мікросмужкової лінії / Н.І. Фурманова, О.С. Антоненко, Е.М. Шинкаренко, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Воропай // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління. – 2010. – № 1. – С. 34–39. 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 

Участь у конференціях:

 1. V. Krischuk, N. Furmanova, O. Farafonov, E. Shynkarenko. Research of dependence PCMF’s with the slots in the ground plane impedances on the microstrip line thickness. International Conference TCSET 2010 "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science" (Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії). Міжнародна конференція TCSET’2010, 23-28 лютого 2010, Львів, Славське, Україна. Національний університет "Львівська політехніка", с. 277
 2. Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов, С.Н. Романенко. Анализ микрополосковых фильтров с отверстиями в экране с помощью различных САПР. V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій", 22-24 вересня 2010 р., м. Запоріжжя, Україна. Запорізький національний технічний університет. 3 с.
 3. N. Furmanova. Influence the bonding jumpers characteristics on the microstrip coupler Lange parameters. International Conference TCSET 2012 "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science" (Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії). 21-24 лютого 2012 року. Львів, Славське, Україна; Національний університет "Львівська політехніка", с. 538
 4. M. Mishchenko, N. Furmanova, A. Farafonov, K. Petrova, S. Romanenko. Synthesis and electrodynamical analysis of microstrip hairpin filters with slots in the ground plane. International Conference TCSET 2012 "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science" (Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії) TCSET'2012, 21-24 лютого 2012 р., Львів, Славське, Україна. Національний університет "Львівська політехніка", с. 140
 5. А.Ю. Фарафонов, Н.И. Фурманова, С.Н. Романенко. Оптимизация шпилечных микрополосковых фильтров с отверстиями в экранирующем слое. 22-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2012), 9–14 сентября 2012 г., г. Севастополь, АР Крым, Украина. Севастопольский національний технічний університет,  с. 553-554
 6. Н.И. Фурманова. Оптимизация шпилечных микрополосковых фильтров путем изменения угла между участками связанных линий. 22-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2012) Севастополь, 9–14 сентября 2012 г., г. Севастополь, АР Крым, Украина. Севастопольский національний технічний університет, с. 555-556
 7. Н.І. Фурманова. Оптимізація топології мікросмужкових фільтрів на шпилькових резонаторах з метою зменшення втрат. VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 19-21 вересня 2012 р., м. Запоріжжя, Україна. Запорізький національний технічний університет. с. 67-68
 8. Н.И. Фурманова. Проектирование микрополосковых полосно-пропускающих фильтров на треугольных резонаторах. 23-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). 9–14 сентября 2013 г., г. Севастополь, АР Крым, Украина. Севастопольский національний технічний університет, с. 685-686
 9. Yu. Sitsilitsin, M. Mishchenko, N. Furmanova, O. Farafonov. Using of parallel computing for the quasi-static analysis of microstrip filters topology. Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science (Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії). 25 лютого - 1 березня 2014 р. Львів, Славське, Україна. Національний університет "Львівська політехніка", с. 65
 10. Н.І. Фурманова. Побудова мікросмужкових фільтрів на основі фракталів. Науково-технічна конференція «Фізика, електроніка, електротехніка – 2014». 21-26 квітня 2014 р., м. Суми, Україна. Сумський державний університет. с. 167
 11. Ю.О. Сіціліцин, Н.І. Фурманова. Розпаралелювання генетичних алгоритмів з використанням карт Кохонена. Науково-технічна конференція «Інформатика, математика, автоматика – 2014». 21-26 квітня 2014 р., м. Суми, Україна. Сумський державний університет. с. 90
 12. Н.И. Фурманова, Ю.А. Сицилицин, Н.И. Швагер. Проектирование фильтров СВЧ на отрезке нерегулярной линии с помощью квазистатического анализа. 18-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». 14-16 апреля 2014 г., г. Харьков, Украина. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. с. 157-158
 13. О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова. Проектування фільтрів на основі фракталів. VIІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя, Україна. Запорізький національний технічний університет. 2 с.
 14. Н.І. Фурманова, Ю.О. Сіциліцин. Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації. VIІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя, Україна. Запорізький національний технічний університет. с. 315-316
 15. Сицилицин, Ю.А. Параллельные вычисиления при квазистатическом анализе устройств на микрополосковых линиях [Текст] / Ю.А. Сицилицин, М.В. Мищенко, Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов // Materials of the IV International Scientific Conference "Information-Management Systems and Technologies", Odessa. - 2015. - p. 124-126  
 16. Крищук, В.М. Технології виробництва радіопоглинаючих матеріалів / В.М. Крищук, Н.І. Фурманова // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій  та  інформаційних  технологій: тези  доповідей VIII Міжнародної  науково-практичної  конференції (21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – с. 214-216.
 17. Фурманова, Н.И. Обучение студентов инженерных специальностей системному и функциональному подходам с учетом соционических типов / Н.И. Фурманова, И.Е. Поспеева, М.Г. Краснокутский // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2017». – Д.: НГУ, 2017. – С. 668-672.
 18. G. M. Shilo. Statistically Oriented Tolerance Design with Correlation between Parameters of Components/ G. M. Shilo, N. Furmanova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September, 2017, Bucharest, Romania. – p.1082 – 108.
 19. G. M. Shilo. Heat Transfer Intensification in Hermetically Sealed Units Stackable Design/ / G. M. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin, E. Ogrenich, N. Furmanova // Manufacturing & Mechatronic Systems 2017: Proceedings of 1st International Conference, Kharkiv, October 24-25, 2017: Thesises of Reports / [Ed. I.Sh. Nevlyudov (chief editor).].- Kharkiv: [electronic version], 2017. - pp.72-75
 20. G. M. Shilo. Computer-aided Thermal Design of Hermetically Sealed Stackable Electronic Units / G. M. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin, E. Ogrenich, N. Furmanova // Proceedings of the 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2018, April. P. 264-267.
 21. G. Shilo. Software for Tolerance Design of Electronic Devices / G. Shilo, N. Furmanova, T. Kulyaba-Kharitonova // Conference Proceedings «Advanced Computer Information Technologies ACIT 2018» June 1-3, 2018, Ceske Budejovice, Czech Republic, June 1-3, 2018. – P.14-17 
 22. Furmanova, N. The Mobile Environment Monitoring System with a Web Interface [Теxt] / N. Furmanova, G. Shilo, A. Kalynychenko, P. Kostianoi // Proceedings of the International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT-2018), 
  Ceske BudejoviceCzech Republic, June 1-3, 2018. – P.183-186
 23. Фурманова, Н.І. Застосування технології доповненої реальності в освітньому процесі для навчання студентів радіотехнічних спеціальностей. / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, П.А. Костяной // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення". Збірник тез доповідей: випуск 30 (м. Тернопіль, 11 липня 2018 р.) - Тернопіль. - 2018. - с. 85-88
 24. Г.М. Шило. Застосування технології доповненої та віртуальної реальностей в освітньому процесі / Г.М. Шило, Н.І. Фурманова, П.А. Костяной // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 198-199.
 25. Furmanova, N.I. The mobile system for environmental monitoring / N.I. Furmanova, O.Yu. Farafonov, A.R. Kalynychenko // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 161-162.
 26. Цапко Д.Ю. Автоматизация сбора данных для формирования статистики относительно твердых бытовых отходов / Д.Ю. Цапко, Н.И. Фурманова // Збірник тез: 45 Міжнародна науково-технічна конференція молоді. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2018. - с. 78.
 27. Калиниченко, А.Р. Система віддаленого моніторингу забруднення повітря / А.Р. Калиниченко, П.А. Костяной, Н.І. Фурманова // Збірник тез: 45 Міжнародна науково-технічна конференція молоді. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2018. - с. 140-141.
 28. Шило, Г.М. Створення освітнього середовища у віртуальній реальності / Г.М. Шило, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 79-81
 29. Фурманова, Н.І. Математичні методи у наукових дослідженнях в галузі радіоелектроніки / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 81-83
 30. Фурманова, Н.І. Методи та технології 3D сканування / Н.І. Фурманова, С.Р. Кроленко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – с. 90-92
 31. Фурманова, Н.І. Методика викладання практичних занять з програмування на базі платформи Arduino / Н.І. Фурманова, І.В. Бучко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 96-98
 32. Фурманова, Н.І. Застосування масових відкритих онлайн курсів для вивчення радіотехнічних спеціальностей / Н.І. Фурманова, В.Р. Надворна, Д.В. Деркач // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 98-100.
 33. Maly, O. System for analysis of the traffic flow through the bridges /O. Maly, N.Furmanova // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 72-74. 
 34. Shilo, G. Thermal Design of Electronic Devices with a Forced Cooling System / G. Shilo, V. Beskorovainyi, E. Ogrenich, N. Furmanova, N. Myronova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France. - p. 556-561
 35. Shilo, G. Improving students’ qualification level by introducing innovative educational and production technologies / G. Shilo, N. Furmanova, D. Romaniuk, A. Kalynychenko, P. Kostianoi, O. Desyatnyuk// Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France. - p.1020-1023
 36. Фурманова, Н. Розробка системи аналізу транспортного потоку / Н. Фурманова, О. Малий, О. Фарафонов // Виробництво & Мехатронні Системи 2019: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Харків, 24-25 жовтня 2019 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2019. – с. 11-16
 37. Фарафонов, О.Ю. Застосування неоднорідних ліній в задачах синтезу мікросмужкових спрямованих відгалужувачів / О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с.64–66.
 38. Фурманова, Н.І. Ділові ігри як форма активних методів навчання / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеева, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 71–73.
 39. Фурманова, Н.І. Застосування ігрового підходу при вивченні дисципліни "Основи проектування ЕА" / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеева, О.Ю. Фарафонов //Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 73–76.
 40. Фурманова, Н.І. Інтерактивні та ігрові форми навчання студентів технічних спеціальностей / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, О.Ю. Фарафонов // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 49)" /Збірник тез доповідей: випуск 49 (м. Тернопіль, 10 червня 2020 р.). –Тернопіль. – 2020. –с. 99-102
 41. Фурманова, Н. Особливості створення 3D-моделей об'єктів для додатків доповненої реальності / Н. Фурманова, П. Костяной, О. Фарафонов, О. Малий // Виробництво & Мехатронні Системи 2020: Матеріали ІV Міжнародної конференції, Харків, 22-23 жовтня 2020 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2020. - с. 131 - 135
 42. Малий, О.Ю.  Аналітичний огляд пристроїв та автоматичних систем безконтактного вимірювання температури тіла / Малий О.Ю., Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с. 126-128
 43. Фурманова, Н.І. Гейміфікація процесу навчання проектування електронної апаратури / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю.Малий, І.Є. Поспеєва // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с.141-142
 44. Фарафонов, О.Ю. Використання фреймворку Xamarin у розробці програмного забезпечення для керування автономними роботами/Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Малий О.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с.139-140
 45. Bielinska, I. «Arts and Mindfulness in Education» Project / I. Bielinska, N. Furmanova // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 71-72
 46. Фурманова, Н.І. Використання моделі «перевернутого класу» для навчання за спеціальностями 172 та 151 / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий// Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 62-63
 47. Бучко, І.В. Графічна візуалізація складального процесу радіоелектронних пристроїв у САПР / І.В. Бучко, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 74-75
 48. Булатов, В.В. Створення віртуального середовища навчальної лабораторії в Unity / В.В. Булатов, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 76-78
 49. Фурманова, Н.І. Розробка спрощеної моделі анімованого об’єкта із завданням текстур / Н.І. Фурманова, Н.І. Овчіннікова, О.О. Романченко // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 80-82
 50. Yakovenko, V. Application of States and Transitions Graph for Developing the Model of the Process of Shelling a Mobile Armored Target / V.. Yakovenko, B. Volochiy, N. Furmanova, I. Savina, O. Malyi // Proceedings of 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications  and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 22 – 26, 2022. –  p.  727 – 732
 51. Малий, О. Система перетворення схем у САПР «Altium» у формат креслень САПР «КОМПАС»/ О. Малий, Н. Фурманова, О. Фарафонов, І. Поспеєва // Виробництво & Мехатронні Системи 2021: матеріали V-ої Міжнародної конференції, Харків, 21-22 жовтня 2021 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)].-Харків: [електронний друк], 2021. – с. 67-69.
 52. Малий, О.Ю. Система аналізу температури зернових та автоматизації рішень щодо переміщення в середині елеваторів для запобігання псуванню / О.Ю. Малий, Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 723-725
 53. Половінчук, Є.В. Розробка застосунку для запобігання розповсюдженню протизаконної інформації через графіті / Є.В. Половінчук, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 725 - 727
 54. Фурманова, Н.І. Використання «Minecraft» для вивчення логічних елементів / Н.І. Фурманова, Н.І. Овчіннікова, Я.В. Боровик // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 67)" / Збірник тез доповідей: випуск 67 (м. Тернопіль, 11-12 травня 2022 р.). –Тернопіль. – 2022. – с. 49-54
 55. Малий, О. Система навігації на основі технології комп’ютерного зору для БПЛА /О. Малий, Н. Фурманова, О. Фарафонов, П. Костяной // Виробництво & Мехатронні Системи 2022: матеріали VI-ої Міжнародної конференції, Харків, 21-22 жовтня 2022 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)].-Харків: [електронний друк], 2022. - с. 74 - 77
 56. Бучко І.В., Фурманова Н.І. Особливості використання геометричних нод для побудови моделей в системах автоматизованого проєктування / Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя). [Електронний ресурс] / Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 74-75
 57. Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Костяной П.А. Визначення основних критеріїв для вибору програмного забезпечення для картографування за допомогою дронів / Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя). [Електронний ресурс] / Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 117-119
 58. Яковенко В.В., Фурманова Н.І., Малий О.Ю., Щавінський Ю.В. Застосування опорного графа станів для структурно-автоматної моделі обстрілу одиночної цілі у броньовому захисті / Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя). [Електронний ресурс] / Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 121-123
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 • 1. Міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії» TCSET (м. Львів – с.м.т. Славське, Україна, 2010, 2012, 2014, 2018, 2022 рр.)
 • 2. Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» РТТ (м. Запоріжжя, Україна, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 рр.)
 • 3. Міжнародні Кримські конференції «НВЧ-техніка та телекомунікаційні технології» КриМіКо (м. Севастополь, АР Крим, Україна, 2012, 2013 рр.).
 • 4. Міжнародний 18-ий молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.» (м. Харків, Україна, 2014 р.).
 • 5. Науково-технічна конференція «Фізика, електроніка, електротехніка» (м. Суми, Україна, 2014 р.).
 • 6. Науково-технічна конференція «Інформатика, математика, автоматика» (м. Суми, Україна, 2014 р.).
 • 7. IV International Scientific Conference "Information-Management Systems and Technologies", (Odessa, 2015).
 • 8. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" (2017 р.).
 • 9. IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (2017, 2019
  ).
 • 10. Manufacturing & Mechatronic Systems: the International Conference, (Kharkiv, 2017, 2019).
 • 11. International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT), 
  Ceske BudejoviceCzech Republic, (2018, 2019)
 • 12. Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (м. Тернопіль, 11 липня 2018 р.; 10 червня 2020 р.)
 • 13. 45 Міжнародна науково-технічна конференція молоді, Запоріжсталь, Запоріжжя, 18-20 жовтня 2018 р.
 • 14. Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку: Регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року
 • 15. Виробництво Мехатронні Системи: Міжнародна конференція, Харків, ( 2019, 2020, 2021 рр.)
 • 16. Тиждень науки (2011 - 2022)
 
Відзнаки та  нагороди:
 
- Почесна грамота від ректора з нагоди Дня науки, 2015;
- Грамота районної адміністрації  Запорізької міської ради по Олександрівському району за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну громадську діяльність та з нагоди 116-ої річниці існування Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України;
-  Почесна грамота від ректора за вагомий особистий внесок у розвиток науково-дослідної роботи студентів та з нагоди Дня науки, 2018;
- Диплом організатора заходу "Канікули із Запорізькою політехнікою" від проректора за високий професіоналізм, ініціативність та відкритість до реалізації нових проєктів, 2021
 
Підвищення кваліфікації:
 
- Certificate: 35-hour course Academic Teaching Excellence "English As The Medium of Instruction"  delivered by the British Council in Ukraine in the framework of the English for Universities project from 09 to 13 February 2017
- Сертифікат за участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи", Відкритий семінар з теми "Сучасні цифрові лабораторії для упровадження STEM-освіти" 15 травня 2017 року
-  Certificate of attendance University of Tartu (registry code 74001073, number of the notice of economic activities 169617) certifies that Nataliia Furmanova studies in the period 18.05.2017 - 19.05.2017 in the Narva Collge continuing education programme Challenges of Multilingual education in Ukraine (SVNC.TK.103), 8 hours (0.25 ECTS)
- Сертифікат про проходження триденного курсу Researcher Connect  від British Council 27 лютого - 01 березня 2018 року.
- Свідоцтво по проходження навчального курсу за програмою підвищення кваліфікації "Методологія CLIL" 14 червня 2018 р.
- Сертифікат про участь у тренінгу проектів "Формування мережі експертів із забезпечення якості вищой освіти" "Нова система акредитації як засіб підвищення якості та подолання корупції у вищі освіті" 20 березня 2019 року, ЗНТУ.
- Сертифікат про участь у якості викладача  в академічному курсі "Electrical machines, I choose you!", організованого локальним осередком Local BEST Zaporizhzhia, 2019 р.
- Сертифікат про проходження навчального семінару в ЗНУ за програмою підвищення кваліфікації "Американський варіант англійської мови та американські студії" в обсязі 5 годин, організований за підтримки Регіонального відділення з питань викладання англійської мови Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні у рамках проєкту "Інститут підвищення кваліфікації вчителів", 04.10. 2019 р.
- Сертифікат про участь у First Winter School in Data Science у рамках програми Virtual Master Cooperation on Data Science від Erasmus+
- Сертифікат № БЦ-С-4872 про успішне завершення курсу “Додатки Google в професійній діяльності" в період 04.02.2020 - 04.03.2020, удосконалена професійна компентентність (цифровий компонент) в обсязі 60 академічних годин (2 кредити ECST)
- Сертифікат про проходження 6-годинного курсу "Цифрові навички для вчителів" на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності від 20 лютого 2020 р.
- Сертифікат про проходження курсу "Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах", наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus від 9 травня 2021 р.

 

 
Рік початку діяльності в університеті: 2009.

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (високий рівень)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 41а
тел.: +380(61)769 82 52
e-mail: nfurmanova@gmail.com, nfurman@zntu.edu.ua