Ви є тут

Головна

Головними напрямами наукової тематики, що досліджується на кафедрі, є проблеми, пов’язані з регулюванням ринку праці та зайнятості, регулюванням соціально-трудових відносин, формуванням організаційних структур. Отримані результати під час проведення дослідної роботи є основою для розробки методичних матеріалів та видання серії науково-практичних рекомендацій для центрів зайнятості регіону та служб персоналу підприємств різних форм власності з метою покращення ситуації на ринку праці у Запорізькій області.

Спільно з підприємствами регіону запровадити проведення постійно діючої школи «Молодого керівника» для низової та середньої ланки керівників. У програму навчання включити наступні курси з дисциплін: «Управління персоналом», «Мотивація і оцінка персоналу», «Управління розвитком персоналу», «Управління конфліктами», «Етика ділового спілкування», «Організація сучасного діловодства», «Корпоративна соціальна відповідальність», «Кадровий менеджмент» тощо.