Ви є тут

Головна

       Кафедра управління персоналом і економіки праці виконала науково-дослідну роботу на тему «Механізм удосконалення соціальної політики України спрямованої на розвиток трудових ресурсів» під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.т.н., проф. Толока В.О. В основу науково-дослідної роботи покладено наукові праці співробітників кафедри, а також дисертаційні дослідження, які виконували Бойченко В.С. та Зубрицька Я.О.

З 2015р. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за  темою:

07415   Назва НДР   Дослідження соціально-економічних аспектів інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні канд. наук з держ. упр., доц. Соколов А.В.

Термін виконання: 01.09.2015 – 30.06.2018 рр.

Назва етапу Очікувані результати
1 Формулювання концепції, теоретичних та методичних положень оцінки інноваційного розвитку трудового потенціалу.  Концептуальне обґрунтування теоретичних засад соціально-економічних аспектів інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні
2 Дослідження стану та тенденцій інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні. Аналіз соціально-економічних аспектів інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні 
3 Удосконалення теорій, методів та практичних результатів соціально-економічних аспектів інноваційного розвитку трудового потенціалу. Удосконалені соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку трудового потенціалу на макро- і мікрорівні