Ви є тут

Головна

- Легенчук І.А Інноваційні методи дослідження як акумулюючі чинники в політичній науці // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», 30-31 березня 2017р., м. Запоріжжя

- Легенчук І.А. Теоретико-методологічні підходи до комплексного аналізу політико-правового статусу народних депутатів України // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія.», 14-15 жовтня 2016, м. Київ;

- Земсков Д.Д. Процес децентралізації як умова ефективного місцевого самоврядування // // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;

- Орлов С.В. Використання імітаційних ігор в соціально-політичних дослідженнях // // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», 20 травня 2017 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ;

- Слепко Ю.С. Соціальна інтеграція вимушених переселенців // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Гриненко Ю.В. Якість виборця в україні: стан та проблеми // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Глєбова Ю.Р. Кореляційний зв'язок між типом партійної системи та роллю політичних партій // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Холодєєва А.Р. Парламентська законотворчість як результат артикуляції суспільних інтересів // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;

- Мороховський В.О. Правова держава її ознаки // Щорічна науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017» 18-21 квітня 2017 р., м.Запоріжжя;