Ви є тут

Головна

Прізвище: Антонюк

Ім'я: Дмитро

По батькові: Анатолійович

Посада: професор кафедри менеджменту

Участь у роботі рад і державних структур: координаційна рада з питань розвитку підприємництва при ЗОДА

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор, академік Академії економічних наук України

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0000-0000-0000

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): F-0000-20YY

Обліковий запис науковця (Scopus): 00000000000

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=abcd1234

Освіта: вища

  • Запорізький національний технічний університет, інженерно-фізичний факультет2005 рік, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 05050401 «Технологія та устаткування зварювання», кваліфікація за дипломом – «магістр зі зварювання»
  • Запорізький національний технічний університет, факультет післядипломної освіти2005 рік, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 03050801 «Фінанси та кредит», кваліфікація за дипломом – «фінансист»

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»:
    «Підвищення зносостійкості корпуса різця дорожньої фрези», рік захисту – 2009, Національний транспортний університет
  • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»:
    «Модернізація інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі євроінтеграції України», рік захисту – 2016, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

Наукові інтереси:

- розвиток підприємництва в умовах інтеграції України до ЄС;

- посилення безпеки споживання;

- інституційна інфраструктура підприємництва;

- виставкова та конгресна діяльність;

- бізнес-освіта;

- інфраструктура електронної комерції, інформації та електронного бізнесу

Дисципліни, які викладає:

  • Операційний менеджмент
  • Управління неприбутковими організаціями

Основні наукові роботи (публікації):

2022

1. Antoniuk K., Antoniuk D. Sustainable waste management: international experience for Ukraine regions. Management and Entrepreneurship: Trends of Development. 2022. Vol. 2 No. 20. P. 59-67. DOI: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-2/20-05 https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/370/197

2. Горошкова Л., Антонюк Д., Васильєва О. Методологічні засади оцінки упущеної вигоди. Економічний вісник університету. 2022. №. 52. С.181-191. DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-52-181-191 https://economic-bulletin.com/index.php/journal/article/view/869/866

3. Цимбалюк, І., Антонюк, Д., Карлін, М. Проблематика оцінки податкового потенціалу регіону як іманентної складової фіскального простору. Економіка та суспільство, 2022. No. 39. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-18

4. Цимбалюк І. О., Антонюк Д. А., Цимбалюк С. М., Бортнік С. М.. Маркетингове дослідження ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні та її регіонах. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Економічна». №1(25), 2022. DOI: http://doi.org/10.31474/1680-0044-2022-1(25)-48-60 .

5. Хомюк Н.Л., Антонюк Д.А., Карлін М.І. Сучасні тенденції розвитку підприємництва на сільських територіях. Причорноморські економічні студії. №74 . 2022. С.168-174. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.74-25.

2021

1. Antoniuk, K. Ukraine’s foreign trade with the EU from the perspective of consumption security / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu. – 2021. – V. 92 (1). – Pp. 51-59.

2. Antoniuk, K. SMART-specialization of the region and subregion as a tool to ensure consumption safety / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej. – 2021. – Nr. 43. – s. 7–15.

3. Antoniuk, K. Implementation of sustainable development principles in enterprises in the context of consumption safety / K. Antoniuk, A. Mokiy, L. Bukharina, D. Antoniuk // Management and Entrepreneurship: Trends of Development. – 2021. – V.3. – Vyp. 17. – Pp. 8–17.

4. Антонюк, К.І. Інституціональне убезпечення споживання на ринках країн-членів ЄС / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2021. – № 2 (74). – С. 92–102.

5. Мокій, А.І. Моделювання мультиагентської взаємодії в убезпеченні споживання в умовах інституціональної нестабільності / А.І. Мокій, К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Економіка України. – 2021. – № 8 (717). – С. 3–4.

2020

1. Антонюк К. І. Проблема безпеки споживання в умовах ексклюзивного регулювання соціально-економічного розвитку / К. І. Антонюк, А. І. Мокій, Д. А. Антонюк // Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів : сутність, прояви та загрози : наукове видання / [наук. ред. С.Л. Шульц]; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2020. – 106 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). С. 78–87.

2. Антонюк К., Мокій А., Антонюк Д. Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті інклюзивної моделі регіонального розвитку. Економіка України №7. 2020. С. 74–87

3. Antoniuk K, Mokiy A, Antoniuk D. (2020) Analysis of consumption and its safety in the process of sustainable development: a regional aspect. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 79-91

4. Antoniuk K., Mokiy A., Antoniuk D. (2020) Consumption security interdependence with sustainable development goals. International relations review. № 8. Р. 80–97.

5. Antoniuk K.,Mokiy A., Antoniuk D. (2020) Changes in Consumption Trends in Ukraine in the Context of its Safety under COVID-19. International economic and political relationships under COVID-19: experience of China and Ukraine : collection of international scientific works / National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine". Кyiv. P. 24–30. Mode of Access : http://ief.org.ua/docs/scc/16.pdf

2019

1. Антонюк Д. Соціальні інновації: досвід реалізації проектів провідних країн світу для України / Д. Антонюк, Ю. Буй // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. – 2019. - №1(07). – С.64-73.

2. Антонюк, Д.A. Дуалізм міжнародної технічної допомоги в контексті соціального, фінансово-економічного розвитку та безпеки споживання в Україні / Антонюк К.І., Антонюк Д.А., Бухаріна Л.М., Шишкін В.О. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2019. - Т.1, №.28, С.462-471, ISSN 2310-8770. Доступно за адресою: < http://fkd.org.ua/article/view/163326 >. Дата доступу: 10 May. 2019 . (видання, індексоване у базі Web of Science).

3. Antoniuk К.І. E-trade in Ukraine: trends of development and threats for consumption security // К. І. Antoniuk, D.A. Antoniuk, G.V. Kozitska // Economic security at risks: findings from the digitalization of National economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 311p. – pp. 98–129 . (підрозділ в зарубіжній науковій монографії)

4. Antoniuk К.І. The security of consumption at the enterprises in Ukraine: corporate social responsibility, marketing or quality management system / К.І. Antoniuk, D.A. Antoniuk, Y.O. Sokolova // The balanced development of national economy under the conditions of modern world transformation : Monograph. – Daugavpils : Daugava Print, 2019. – pp. 44–64. (підрозділ в зарубіжній науковій монографії)

5. Антонюк К.І. Міжнародна технічна допомога в соціально-економічному розвитку та економічній безпеці України. Теоретичні та інституціональні засади забезпечення безпеки споживання в процесі європейської інтеграції України / К. І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Безпека та конкуренті стратегії розвитку України в глобальній економіці : Монографія / За заг. ред. А. І. Мокія. – Запоріжжя-Львів: ФОП Мокшанов В.В., 2019. – 480 с.

2018 рік

1. Антонюк Д.А. Підприємництво в сучасних умовах розвитку України : науково- практичний посібник / Д.А. Антонюк, Л.М. Бухаріна, О.А. Онищенко, В.О. Шишкін. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018. – 410 с. (науково-практичний посібник).

2. Antoniuk D. A. Structural analysis of category apparatus of consumption in the sustainable development system / Antoniuk K.I., Antoniuk D. A., Bukharina L. M. //Науковий вісник Полісся [Текст]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – С. 136–140 (видання, індексоване у базі Web of Science).

3. Антонюк Д.А. Проблемно-цільове програмування розвитку МСП регіону в процесі євроінтеграції на основі квантифікованого SWOT-аналізу / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. – 2018. – Випуск 1 (03) – С. 38–50.

4. Антонюк Д.А. Концептуальні основи розвитку територіальних громад в умовах реалізації регіональної політики / Д.А. Антонюк // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 36. – 2018. – С.68-72.

2017 рік

1. Глобальна економіка: підручник / За загальною редакцією Д. Антонюка, І. Бабець, А. Мокія. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2017. – 612 с. (підручник)

2. Антонюк Д.А. Модернізація системи професійно-технічної освіти України на основі європейського досвіду інтеграції підприємств, навчальних центрів і торгово-промислових палат/ Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – 396 с. (Підрозділ у науковій монографії)

3. Antoniuk D., Antoniuk K, Poliakova J. System-dynamic modelling of entrepreneurial activity efficiency in the region // Modelling of the mechamisms to restore the national economy: Collective monograph / [Edited by: Olexandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – P. 186-200 (Підрозділ в іноземній науковій монографії)

4. Антонюк Д.А. Структурна перебудова інфраструктури підприємництва в умовах децентралізації управління / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і тор- гівлі ім. Михайла Туган- Барановського. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. — №1(41). — С.74-80.

5. Антонюк Д.А. Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції / Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Стратегічна панорама. – 2017. – №2. – С. 124-131.

6. Антонюк Д.А. Міжнародні механізми регулювання глобальної економіки /Д.А. Антонюк, К.І. Антонюк // Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія / За заг. ред. О.С. Власюка. – К.: НІСД, 2017. – С. 242–266. (Підрозділ у науковій монографії)

7. Пат. №116098 Україна. МПК 7 В23К 9/04, В23К 101/34 Спосіб виготовлення зносостійкого біметалічного листа [Текст] / Камель Г.І., Антонюк Д.А., Мілютін В.М., Руденко Р.А., Зеленіна О.А., Яковлєв П.К., Таран Є.С.; заявник Дніпродзержинський державний технічний університет. - №u201611235; заявл. 07.11.2016 ; опубл. 10.05.2017. Бюл. №9.

Всього наукових праць: більше 180, з них патентів – 1, монографій – 10, навчальних посібників – 6

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

2022

1. Антонюк Д.А., Буй Ю.В. Роль соціальних інновацій у відновленні економіки регіонів України. «Імперативи та безпекові пріоритети збереження і розвитку продуктивної спроможності регіонів України в умовах війни: збірник тез доповідей дискусійної платформи» / за заг. ред. д.е.н., проф. Шульц С.Л., д.е.н., проф. А.І. Мокія. Львів. 2022. С.37-38.

2. Антонюк Д., Антонюк К., Левада В. Інтеграція інфраструктури підприємництва країн ЄС та України як передумова відновлення економіки у післявоєнний період. «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» // Teзи дoпoвiдeй XV Міжнародної науково- практичної конференції молодих учених і студентів. Tepнопіль: ЗУНУ, 2022. С. 61-62.

3. Горошкова Л. А., Антонюк Д. А., Васильєва О. О. Завдані збитки та втрачена вигода суб`єктів господарювання в умовах війни в Україні. «Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій»: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 30 вересня 2022 року. Кривий Ріг: ДонДУВС, 2022. С.220-221.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Участь у наукових дослідженнях:

«Формування та реалізація регіональної структурної політики в умовах модернізації національної економіки» (номер державної реєстрації 0113U000108)

«Пріоритети та напрями модернізації інституційної інфраструктури підприємництва регіонів України в умовах мегарегіональної інтеграції» (номер державної реєстрації 0114U004877)

«Проблеми та перспективи участі України в процесах світової економічної інтеграції» (номер державної реєстрації 0114U004878)

«Організаційно-економічні засади побудови інституційної інфраструктури підприємництва промислових регіонів» (номер державної реєстрації 0114U004868)

Участь у міжнародних проектах:

Учасник міжнародних проектів та програм стажування:

- Проект DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students), реалізований за підтримки Німецької служби академічних обмінів DAAD в рамках ініціативи «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis».

- Проект Європейського банку реконструкції та розвитку EU4Business: Мережа центрів підтримки підприємництва - «Створення центру підтримки підприємництва в Запоріжжі», 2017-2020 рр.;

- стажування за програмою SABIT Міністерства торгівлі США «Регіональний економічний розвиток», США, 2017 р.;

- Проект EastInvest 2 в рамках ініціативи EU4Business спільно з ТПП м. Вільнюс (Литва), 2014-2017 рр.

Членство у професійних об`єднаннях:

Член спеціалізованої вченої ради зі здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» Волинського національного університету імені Лесі Українки (2022 р.)

Член Інституту консультантів з управління (CMC-Україна) (2021)

Член редколегії Міжнародного наукового журналу «The Journal for Young Researchers»

Член редакційної колегії наукового журналу «Менеджмент і підприємництво: тенденції розвитку» (входить до переліку наукових фахових видань України з економічних наук категорії «Б»).

Член Координаційної ради з питань розвитку підприємництва в Запорізькій області, Україна (2011-2018)

Член Всеукраїнської студентської ради при Президентові України (2004-2005).

Відзнаки та нагороди:

Академік Академії економічних наук України, 2021 р

Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений 2021» у номінації Колаборація «Бізнес-наука»

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008, 2009).

Стипендіат Премії Верховної Ради України (2003-2004 та 2004-2005).

Стипендіат премії міського голови (Запоріжжя, 2002-2003).

І місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі зварювання 2005 (м. Краматорськ, ДДМА)

І місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі зварювання 2004 (м. Краматорськ, ДДМА)

Переможець конкурсу студентських наукових робіт Запорізької обласної державної адміністрації в галузь технічних наук (2003-2004)

3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з електротехніки 2003 р. (м. Харків, НТУУ "ХПІ")

3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з електротехніки 2002 р. (м. Харків, НТУУ "ХПІ")

Рік початку діяльності в університеті: 2006

Мови спілкування: російська – добре, українська – добре, англійська – вільно розмовляю

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
аудиторія (кабінет): 272
тел.: +380(61)7698254
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}