Ви є тут

Головна

Прізвище: Пуліна

Ім'я: Тетяна

По батькові: Веніамінівна

Посада: завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту, директор бізнес-інкубатору Національного університету «Запорізька політехніка».

Вчений ступінь, звання: академік АЕН України, доктор економічних наук, професор

Участь у роботі рад і державних структур:

- Член спеціалізованої вченої ради К 17.051.08 Запорізького національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

- Член журі, згідно наказів МОНУ від 28.02.2019 № 279 та № 280 від  23.03.2018, Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з екологічного та енергетичного менеджменту;

- Член робочої групи з розробки Стратегії залучення інвестицій в економіку Запорізької області згідно з розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації №24 від 18.01.2019 р.

- Член робочої підгрупи з розробки Стратегії регіонального розвитку Запорізької області до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації Рішення Голови департаменту освіти й науки Запорізької обласної державної адміністрації від 04.09.2019 р. № -2.2-12/721.

- Керівник наукової теми № 0118U100048 «Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону» (2018-2021рр.).

- Головний редактор науково-виробничого збірника ЕГІ НУ «Запорізька політехніка».

- Керівник комплексної наукової теми кафедри 05411 "Адміністрування та управління механізмом соціально-економічного розвитку господарського комплексу регіону" (2021-2024 рр.).

- Член робочої групи з підготовки проєкту стратегії розвитку Матвіївської сільської територіальної громади на період до 2027 року (Розпорядження №126/аг ЄДРПОУ 24906248)

- Член робочої групи з розроблення Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки (Наказ №68-ОД від 15.10.2020).

- Член розробки комплексу заходів із підтримки малого підприємництва у Запорізькій області у 2024 році в умовах воєнного стану (наказ №2-ОД від 16.01.2024)

- Головний редактор фахового видання (Б) "Управління змінами та інновації"

- Директор "Бізнес-інкубатору Національного університету Запорізька політехніка".

- Член редколегії електронного наукового фахового видання категорії «Б» «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку».

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-2672-8281

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=D1K-JsMAAAAJ&hl=uk

Обліковий запис науковця (Publons/Web of Science ResearcherID):  AAE-8117-2020

Обліковий запис науковця (Scopus): 57210954368

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, 1998 р., економіка підприємства, 0501, економіст.
 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря 1990 р., електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, 0303, інженер-електрик.
Додаткова освіта:
 • Листопад 2019. Сертифікат центру ресурсоефективного та чистого виробництва (Київська міська інноваційна галузева організація роботодавців “Центр РЕЧВ”), створений  в рамках проєкту ЮНІДО. Курс Сompleted the training and successfully  passed the exam on the course.
 • Жовтень-грудень 2017     Національне агенство України з питань державної служби, м. Київ. Свідоцтво майстер-тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей. Швейцарсько-українського проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» Курс «Формування громадянських компетентностей у державних службовців».
 • Липень 2001 р., м. Ялта – сертификат Літнього інституту для викладачів бізнес-вузів Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID «Ділове спілкування».
 • Листопад 2000 р., м. Дніпропетровськ – сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм та бізнесменів Центрального регіону «Реструктурізація/трансформація підрприємств»
 • Лютий 2000 р., м. ніпропетровськ – сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм з Стратегічного управління
 • Листопад 1999 р., м. Дніпропетровськ – сертификат Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME), USAID для викладачів бізнес-програм з Маркетингу;

Підвищення кваліфікації (стажування)

1. Стажування у Класичному приватному університеті, кафедра менеджменту Інституту управління КПУ, індивідуальний план/звіт з 01.12.2018 р. по 01.06.2019 р. за спеціальністю 073 «Менеджмент», посвідчення № 0380 від 01.06.2019 р.

2.            Стажування у Класичному приватному університеті, кафедра публічного управління та землеустрою Інституту управління КПУ, індивідуальний план/звіт з 25.10.2023 р. по 25.12.2023 р. за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», посвідчення № 106 від 01.06.2019 р.

3.            Навчання за програмою BUSINESS MODELS - MENTORING Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області в рамках спільного європейського проекту CERTOUR II «Для покращення підприємницького менеджменту в туристичному бізнесі», (30годин/1 кредит), квітень 2021 р., ел. сертифікат за видами економічної діяльності)»

4. Підвищення кваліфікації за курсом стажування: «English for Academic Purposes» (“Англійська для академічних цілей”) проекту DILLUGIS 23 в East Bavarian University Amberg-Weiden, мм. Amberg-Weiden, Баварія, Німеччина з 16.03.2023 по 30.06 2023 р.

5. Підвищення кваліфікації за курсом стажування: «Business Process Management» (“Управління бізнес-процесами”) проекту DILLUGIS 23 освітньої програми «Цифрові технології і менеджмент» в East Bavarian University Amberg-Weiden, мм. Amberg-Weiden, Баварія, Німеччина з 16.03.2023 по 30.06 2023 р.

 
Дисертації:
 • 2014 рік: докторська дисертація за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Створення та розвиток кластер них об’єднань підприємств харчової промисловості».
 • 2006 рік - кандидатська дисертація за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами на тему «Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості».

Наукові інтереси:

 • Створення та розвиток кластерних об’єднань
 • Моделювання економічних процесів
 • Методи прийняття рішень
 • Психологія управління
 • Публічне управління та адміністрування

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

ПІДРУЧНИКИ

 1. Пуліна Т. В. Інноваційний менеджмент [Текст] / Т. В. Пуліна, А. В. Череп, О. Г. Череп. – К. : Кондор, 2014. – 452 с. (18,8). (Рекомендовано МОНУ Лист № 1/11- 19286 від 13.12.12 р.) 
 2. Бут Т. В., Зайцева В.М., Пуліна Т.В., Ринок туристичних послуг України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2019, 312 с.

МОНОГРАФІЇ

2020

 1. Tetiana Pulina.Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 31-45.
2019
 1. Теорія і практика кластеризації економіки / Розділ 2.4 Розвиток кластерних ініціатив у харчовій промисловості Запорізького регіону /[Текст] : [колект.] монографія / [М. П. Войнаренко та ін.] ; за наук. та заг. ред. М. П. ; Акад. екон. наук України [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019, 335 с . 

2018

1.     T. Pulina, P. Gudz Public Administration for Sustainable Development.Collective monograph / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie. – Mariupol: «East Publishing House Ltd.», 2018. – 268 p.

2.     Пуліна Т.В. Досвід формування харчового кластеру «Купуй Запорізьке – купуй своє»/ Т.В. Пуліна// Кластери в економіці України: монографія/ за наук. Ред. Докт. Екон. наук., проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 453 – 474

2014

 1. Пуліна Т. В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання регіонів та держави: [монографія / за ред. О. Г. Череп]. – Запоріжжя; ЗНУ, 2014. – 260 с. (10,8 д.а., з них 0,8 д.а. належить особисто автору, яким обґрунтовано впровадження кластерного підходу до розвитку підприємств харчової промисловості Запорізької області, С. 118–136).
 2. Пуліна Т. В. Аналіз стану створення кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Вітчизняна практика та зарубіжний досвід управління персоналом: [монографія / за ред. А.В. Череп]. – Запоріжжя; ЗНУ, 2014. – 252 с. (11,3 д.а., з них 0,8 д.а. належить особисто автору, яким проведено аналіз сучасного стану створення кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості Запорізького регіону, С. 191–210.).

2013

 1. Методи забезпечення управління розвитком регіону на основі використання кластерного підходу // Забезпечення сталого розвику промислового регіону на основі інноваційних  моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 91-111.
 2. Пуліна Т. В. Методичні підходи до створення та розвитку  кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Монографія. – Запоріжжя : «Акцент», 2013.– 408 с. (17 д.а.)

2012

 1. Череп А.В. Управління розвитком кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / А.В. Череп, Т.В. Пуліна, // Монографія. – Запоріжжя: «Дике поле», 2012. – 328 с.

2011

 1. Пуліна Т.В. Підрозділ 2.9 в монографії »Вплив цінової політики підприємств на створення та розвиток кластерних об'єднань» / Т.В. Пуліна // Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення: [монографія / за ред. A.B. Череп]. - Запоріжжя; Запорізький національний університет, 2011. - 288с. (16 друкованих аркушів)
 2. Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об'єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика / Т.В. Пуліна, А.В. Череп // Монографія. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011.-260 с.
 3. Пуліна Т.В. „Методичні підходи до створення та розвитку  кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості” / Т.В. Пуліна // Монографія. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011.-260 с.
 4. Пуліна Т.В. Оптимізація бізнес-процесів підприємства з позиції реінжинірингу  // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 91-111

ПУБЛІКАЦІЇ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ SCOPUS І WEB OF SCIENCE

1.       But T., Pulina T., Joukl M. The impact of the labor potential of the Ukrainian war refugees on the economy of the European countries. Академічний огляд. Науковий журнал. Економіка та підприємництво. №1(58) 2023. p. 220-230. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-1-58-16

2.       Pulina, T.V., Narivskyi, O.E., Belikov, S.B., ...Subbotin, S.A. Influence of Chloride-Containing Media on the Pitting Resistance of AISI 321 Steel 2021 Materials Science 57(2), c. 291-297

3.       Y Belinska, L Matvejciuk, N Shmygol, T Pulina, D Antoniuk  (2021) EU agricultural policy and its role in smoothing the sustainable development of the EU’s agricultural areas IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis link is disabled, 2021, 628(1), 012030

4.       Determination of the Clustering Potential of the Machine-Building Industry in Zaporizhzhia Region. 2021 In SHS Web of Conferences (Vol. 100). EDP Sciences

5.        Y Belinska, L Matvejciuk, N Shmygol, T Pulina, D Antoniuk  (2021) EU agricultural policy and its role in smoothing the sustainable development of the EU’s agricultural areas IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1)

6.       Pulina, T., But, T., Khrystenko, O., ...Zaytseva, VManaging the Field of Reconstruction and Preservation of Historical and Cultural Complexes in Ukraine and Europe 2020 Lecture Notes in Civil Engineering (73), с. 709-720.

7.       Nadiia Shmygol, Оlena Cherniavska, Tеtіana Pulina, Ruslan Zavgorodniy. Economic assessment of the implementation of the resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the basis of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises. Polityka Energetyczna  2020  Energy Policy Journal 23(3) p. 135–146

8.       Olga Galtsova, Tеtіana Pulina, Oleh Holovko (2020) The use of swot analysis methodology for complex evaluation of enterprises’ cluster association development under globalization  Baltic Journal of Economic Studies, Volume 6 Number 5. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, Р 163-170.

9.       Pulina, T. But, T. Khrystenko, O. Zaytseva, V. (2020) Managing the Field of Reconstruction and Preservation of Historical and Cultural Complexes in Ukraine and Europe // Lecture Notes in Civil Engineering 73, с. 709-720.

10.       Nadiia Shmygol, Оlena Cherniavska, Tеtіana Pulina, Ruslan Zavgorodniy Economic assessment of the implementation of the resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the basis of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):135–146 Access mode: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/135055/edition/118057/content...

11.       Olga Galtsova, Tеtіana Pulina, Oleh Holovko (2020). The use of swot analysis methodology for complex evaluation of enterprises’ cluster association development under globalization  Baltic Journal of Economic Studies 2020 Volume 6 Number 5. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, c. 163-170.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2023

1. Пуліна Т.В., Пешиков С.А. Smart-спеціалізація, як  інструмент повоєнного відновлення Запорізького регіону» Управління змінами та інновації. № 4 (9). 2023. С. 43-49.

2. Пуліна Т.В., Маляренко Я.А., Ткачова Н.М. (2023). Обгрунтування умов створення та механізму взаємодії учасників кластерного об’єднання підприємств. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку, №3 (25), С. 94-104

2022

1.       Пуліна, Т., Шитікова, Л., & Змикало, О. (2022). Шляхи активізації процесів інвестування інноваційної діяльності України в умовах російсько-української кризи. Управління змінами та інновації, № 4, С. 14-19

2021

1.       Пуліна, Т., Ткачук, О. (2021). Публічне адміністрування ринку сільськогосподарського страхування. Управління змінами та інновації, № 2, 67-70.

2020

 1. Пуліна Т.В., Левченко А.В.. Соціальний проект як рекламна технологія органів публічної влади. Вчені записки Університету "КРОК". 2020. №3(59). С. 61-67.
 2. Пуліна Т.В. Маляренко Я.А. Маркетингові технології у сфері охорони здоров'я. Вчені записки Університету "КРОК". 2020. №4(60). С. 23-27.
 3. Pulina, T. But, T. Khrystenko, O. Zaytseva, V. (2020) Managing the Field of Reconstruction and Preservation of Historical and Cultural Complexes in Ukraine and Europe // Lecture Notes in Civil Engineering 73, с. 709-720. (Scopus).
 4. Пуліна Т. В., Сіленко О.В., Хмара Н.О. Вдосконалення управління інноваційною діяльністю науково-виробничого підприємства. Бізнес інформ, № 1, 2020, 78-85 с. 
 5. BUT, T., PULINA, T. & ZAYTSEVA, V. Justification of ukraine’s tourist services development strate Електронне наукове фахове видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку», № 1(11), 2020, 23-40 с.
 6. Nadiia Shmygol, Оlena Cherniavska, Tеtіana Pulina, Ruslan Zavgorodniy Economic assessment of the implementation of the resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the basis of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):135–146 Access mode: https://epj.min-pan.krakow.pl/Economic-assessment-of-the-implementation-...(Scopus).
 7. Пуліна Т. В., Шитікова Л.В., Риженко О. М. Удосконалення системи надання електронних послуг – ключова задача місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1844 (дата звернення: 02.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.4

2019

 1. Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури. Ефективна економіка. 2019. № 12. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7471 (дата звернення: 10.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П.

2018

 1. Пуліна Т.В. Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості [Текст] / К. Г. Коляда, Т. В. Пуліна, І. А. Нечаєва // Інвестиції: практика та досвід, 2018. – № 19. – С. 41–45.
 2. Пуліна Т.В. Розробка стратегії енергоефективності Запорізької області [Електронний ресурс]  / Т.В. Пуліна // Електронне фахове видання: "Державне управління: удосконалення та розвиток"- №10. – 2018. – С. 4-8.
 3. Пуліна Т. В., Хмара Н. О., Скрипка Н. О., Створення концепції агропломислового кластеру у Запорізькій області. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку,  № 4, 2018, 53-61 с.
 4. Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Ткаліч Я. С., Управління розвитком маркетингових комунікацій організації. Інвестиції: практика та досвід, № 23, 2018, 72-77 с.
 5. Пуліна Т. В., Нечаєва І. А., Коляда К. Г, Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості. Інвестиції: практика та досвід, № 19, 2018, 41-45 с.
 6. Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Нестеренко А. Г, Розробка стратегії енергоефективності запорізької області. Державне управління: удосконалення та розвиток, № 11, 2018, 65-69 с.
 7. Пуліна Т. В., Ткачук О. Ю., Вафіна А. О., Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби. Економіка та держава, № 12, 2018, 44-49 с.
 8. Пуліна Т. В., Кутідзе Л. С., Іванова А. О., Упровадження досвіду японської системи управління персоналом на українських підприємствах. Бізнес інформ., № 10, 2018, 398-403 с.
 9. T. Pulina Nanotechnology as a Means of Forming Benefits for the Sustainable Development of Ukraine’s Economy/ Tetiana Pulina, Olena Zerniuk, Alla Glebova. International Journal of Engineering & Technology vol. 7 (4.8) (2018) 226-229.

2017

 1. Пуліна Т.В. Можливості та перспективи управління проектами на основі методології ISO 21500 / Т.В. Пуліна, Т.О. Фоміних, О.О. Соріна // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №122. –Дніпропетровськ: ПДАБА,2017. – С.126-138
 2. Пуліна Т.В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади  / Т.В. Пуліна // Науково-практичний журнал: Інвестиції: практика та досвід - №18 вересень 2017. –Київ: Чорноморський університет імені Петра Могили, 2017. – С.65-69
 3. Пуліна Т.В. Аналіз методів внутрішнього аудиту для оцінювання системи управління системи управління якістю в органах влади / Т.В. Пуліна // Бізнес інформ: науковий журнал - №8. –Харків, 2017. – С.259-264
 4. Пуліна Т.В.  Контролінг системи управління якістю машинобудівного підприємства /  Т.В. Пуліна, Д.К. Маланіна// Економічний простір: Збірник наукових праць. – No123. –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С.177-188
 5. Пуліна Т.В. Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні/ Т.В. Пуліна// Економіка та держава. - №10. – 2017. – С. 4-8.
 6. Пуліна Т.В. Аналіз розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізького регіону/ Т.В. Пуліна, С.В. Єршов.// Економічний простір:Збірник наукових праць. - №124. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 102-113.

2016

 1. Пуліна Т. В.  Аналіз інноваційної актівності машинобудівного комплексу Запорізького регіону / Т. В. Пуліна, К.В. Атаманюк  // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 86. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – С. 83–93.

2015

 1. Пуліна Т.В. Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції / Т. В. Пуліна //Науковий вісник національного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип: 25.1–С. 230-239. . Науковометричні бази -1 Index Copernicus.
 2. Пуліна Т.В. Формування позитивного іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №4. – C. 333–340. Науковометричні бази - 20.  Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США);  Російський індекс наукового цитування (Росія);  Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals;  CiteFactor (США);  Academic Journals Database (Швейцарія);  Research Bible (Японія);  Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина);  BASE (Німеччина);  OpenAIRE (Європейський Союз);  SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);  COPAC Union Catalogue (Велика Британія);  J-Gate (Індія);  Open Access Library;  Scientific Indexing Services;  Advanced Science Index;  Академия Google (США);  InfoBase Index;  WorldCat.
 3. Пуліна Т.В. Реінжиніринг бізнес-процесів машинобудівного підприємства. / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2015. - № 95. - С. 163-168. Науковометричні бази -2.  Index Copernicus,  РІНЦ.
 4. Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11-18.
 5. Пуліна Т.В. Удосконалення методики проведення стратегічного аналізу кластерних об’єднань / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2015. – № 1. – С.83–88.
 6. Пуліна Т.В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону/ Пуліна Т.В., Коротунова О.В., Адріковський Д.С.// Агросвіт – 2015. – № 16 – С. 40-46.                                       
 7. Пуліна Т.В. Оцінка передумов створення кластеру на базі металургійного комплексу регіону / Т. В. Пуліна, О. В. Христенко,  // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. –– 2015. –– № 7. –– Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/.
 8. Пуліна Т.В. Обгрунтування кластеризації хлібопекарській галузі харчової промисловості Запорізького регіону. / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2015. - № 93. - С. 163-174. Науковометричні бази -2.  Index Copernicus,  РІНЦ,
 9. Пуліна Т.В. Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №1. – C. 172–178. Науковометричні бази - 20.  Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США);  Російський індекс наукового цитування (Росія);  Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals;  CiteFactor (США);  Academic Journals Database (Швейцарія);  Research Bible (Японія);  Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина);  BASE (Німеччина);  OpenAIRE (Європейський Союз);  SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);  COPAC Union Catalogue (Велика Британія);  J-Gate (Індія);  Open Access Library;  Scientific Indexing Services;  Advanced Science Index;  Академия Google (США);  InfoBase Index;  WorldCat.

2014

 1. Пуліна Т.В. Визначення потенціалу кластеризації провідних галузей промисловості запорізького регіону // Т. В. Пуліна, В. В. Подставка // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2014. - № 90. - С. 196-205. Науковометричні бази -2.  Index Copernicus,  РІНЦ,
 2. Пуліна Т.В. Досвід формування харчового кластеру «Купуй Запорізьке – купуй своє»/ Т.В. Пуліна// Кластери в економіці України: монографія/ за наук. Ред. Докт. Екон. наук., проф. М.П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 453 – 474

2013

 1. Пуліна Т. В. Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості/ Т.В. Пуліна  // Бізнес Інформ. – 2013. – №5. – C. 145–152.
 2. Пулина Т. В. Влияние показателей стабильности и роста показателя эффективности деятельности предприятия на процесс создания кластерного объединения / Т.В. Пулина  //  Бизнес Информ. – 2013. – №6. – C. 170–175.
 3. Пуліна Т.В. Генезіс кластерних  об’єднань підприємств / Т.В. Пуліна  //  Проблеми економіки. – 2013. – №3. – C. 146-151.
 4. Пулина Т.В. Обоснование выбора конкурентной стратегии кластерного объединения предприятий пищевой промышленности / Т.В. Пулина  //  Вестник Университета (Государственный университет управления) 2013.  – №10.  – С. 48-57. (Москва)
 5. Пулина Т.В. Применение  стратегического подхода к развитию кластерных объединений предприятий пищевой промышленности / Т.В. Пулина  //  Вестник Университета (Государственный университет управления) 2013.  – №7.  – С. 86-93. (Москва)
 6. Пуліна Т.В. «Особливості системного підходу до стратегічного управління розвитком підприємства» / Т.В. Пуліна, Цускарь Е.В. // Економічний простір: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, №. 73  2013 С. 235-244.
 7. Пуліна Т. В. Визначення ключових факторів успіху кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 78. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 147–158 (0,5 д.а.).
 8. Пуліна Т. В. Визначення потенціалу кластеризації харчової промисловості Запорізького регіону / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2013. – № 5. – С.38–44 (0,67 д.а.).
 9. Пуліна Т. В. Взаємозв’язок стратегії розвитку і конкурентної стратегії підприємства харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2013.– № 20. – С. 21–26 (0,5 д.а.).
 10. Пуліна Т. В. Методичні підходи до визначення показників стабільності та зростання кластера підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна, А. В. Череп // Науковий вісник ПУЕТ.– 2013. – № 2. – С. 110–115 (0,46 д.а., з них 0,38 д.а. належить особисто автору, яким запропоновано методичні підходи до визначення показників стабільності та зростання кластера підприємств харчової промисловості).

НАУКОВІ СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

 1. Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11-18.
 2. Пуліна Т. В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності металургійного підприємства з використанням моделі п'яти сил конкуренції. / Т. В. Пуліна, О.В. Коротунова, С.В. Ляховець // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2014. – № 3. – С.75–79.
 3. Пуліна Т.В. Формування стратегії розвитку металургійного підприємства. . / Т. В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш // Науковий вісник ХДУ. Серія Економічні науки – 2014. – № 9. – С.152–159.
 4. Удосконалення методики проведення стратегічного аналізу кластерних об’єднань / Т. В. Пуліна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : ГУ„ЗІДМУ". – 2015. – № 1. – С.83–88

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2023

 

 

1. Пуліна Т.В., Єлісєєв С В. Зміна організаційної культури в органах місцевого самоврядування. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів  «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» 12-13 жовтня 2023, 394-396 с.

 

 

2. Пуліна Т.В., Зорін О.Є. Кадрова політика в органах державної влади. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів  «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» 12-13 жовтня 2023, 396-399 с.

 

 

3. Пуліна Т.В., Пешиков С.А. SMART-спеціалізація як інструмент повоєнного відновлення регіону. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів  «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» 12-13 жовтня 2023, 399-401с.

 

 

4. Пуліна Т.В., Ткачова Н.М. Повоєне відновлення економіки регіону на засадах кластерного підходу. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів  «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» 12-13 жовтня 2023, 401-404 с.

 

 

5. Пуліна Т.В., Шаповалов Ю.А. Кризис-менеджмент компанії у воєнний час. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів  «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» 12-13 жовтня 2023, 404-406 с.

 

 

6. Пуліна Т.В., Кошелєва С.М. Рекламна стратегія підприємства. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів  «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» 12-13 жовтня 2023, 520- 523 с.

 

 

7. Пуліна Т.В., Могильна А.В. Формування стратегії маркетингу для торговельного підприємства. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів  «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» 12-13 жовтня 2023, 523-525 с.

 

 

8.  Пуліна Т.В., Синюков А.В. Міжнародне співробітництво та вплив глобальних процесів на повоєнне відродження. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів  «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» 12-13 жовтня 2023, 641-645 с.

 

 

9. Пуліна Т.В. Аналіз трудового потенціалу міграційного руху українського населення до країн ЄС у воєнний час. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції Тиждень науки-2023 Факультет економіки та управління серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 24–28 квітня 2023, 87-89 с.

 

 

10. Пуліна Т.В., Маляренко Я.А. Кластери у виробництві. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції Тиждень науки-2023 Факультет економіки та управління серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 24–28 квітня 2023, 108-110 с.

 

 

11. Пуліна Т.В., Мелещенко Світова динаміка створення ланцюгів доданої вартості ТНК. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції Тиждень науки-2023 Факультет економіки та управління серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 24–28 квітня 2023, 111-115 с.

 

 

12. Пуліна Т.В., Шаповалов Ю.А. Ринок праці України під час війни. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції Тиждень науки-2023 Факультет економіки та управління серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 24–28 квітня 2023, 115-117 с.

 

 

13. Пуліна Т.В., Гордієвський Є.А. Управління розвитком стратегічного потенціалу промислового підприємства. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку» 10 листопада 2023, 318-320 с.

 

 

14. Пуліна Т.В., Сорока Т.O. Розроблення стратегічного плану інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку» 10 листопада 2023, 320-322 с.

 

 

15. Пуліна Т.В., Шевченко Є.С. Особливості процесу адаптації на машинобудівному підприємстві. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку» 10 листопада 2023, 322-324 с. 

2022

 

 

1. Пуліна Т.В. Впровадження «Lean manufacturing» на металургійному підприємстві. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18–22 квітня, 2022, 923-925 с.

 

 

2. Пуліна Т.В. , Караулова А.В. SCRUM як сучасна методологія управління проектами в ІТ-сфері. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18–22 квітня, 2022, 959-962 с.

 

 

3. Пуліна Т.В. , Юдицький В.А. Перспективи та розвиток IT-технологій у сфері бізнесу. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18–22 квітня, 2022, 962-964 с.

 

 

4. Пуліна Т.В., Шаповалов Ю.А. Public Relations як частина маркетингових комунікацій промислового підприємства. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 18–22 квітня, 2022, 964-967 с.

 

 

2021

 

 

1. Пуліна Т.В. Золотухіна О.К. Управління інноваційним розвитком регіону. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 12-13 жовтня 2021 р., 305-308 с.

2. Пуліна Т.В. Сидоренко К.О. Управління маркетинговою діяльністю підприємства. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 12-13 жовтня 2021 р., 308-310 с.

3. Пуліна Т.В. Стадник К.Ю. Управління інноваційною діяльністю машинобудівного  підприємства. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 12-13 жовтня 2021 р., 310-313 с.

2020

 

 

1.              

Пуліна Т. В. Прогнозування стану розвитку регіону методом когнітивного моделювання. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня, Запоріжжя, 2020, 164-166 с.

 

 

2.              

Пуліна Т.В., Шувакіна К.Г. Створення кластеру харчової промисловості в Запорізькому регіоні. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня, Запоріжжя, 2020, 266-268 с.

 

 

3.              

Пуліна Т.В., Левченко А.Г. Роль соціальної реклами в державному управлінні. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня, Запоріжжя, 2020, 268-271 с.

 

 

4.              

Пуліна Т.В., Маляренко А.Є. Державне управління та охорона здоров’я в Україні. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня, Запоріжжя, 2020, 271-274 с.

 

 

5.              

Пуліна Т.В., Маляренко Я.А. Проблематика медичної галузі в умовах пандемії COVID-19. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня, Запоріжжя, 2020, 274-275 с.

 

 

6.              

Пуліна Т.В., Суязова О.О. Удосконалення системи надання адміністративних послуг. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня, Запоріжжя, 2020, 275-277 с.

 

 

7.              

Пуліна Т. В., Бондаренко В.В. Проблеми розвитку інноваційної активності промислових підприємств. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 13–17 квітня, Запоріжжя, 2020, 277-279 с. 

 

 

8.              

Пуліна Т.В.,  Маляренко Я.А. Маркетингові технології у сфері охорони здоров'я. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : ІІ Міжнародна конференція. Київ, 2

9.               Пуліна Т.В., Левченко А.В. Соціальний проект як рекламна технологія органів публічної влади. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку : ІІ Міжнародна конференція. Київ, 21 листопада 2020 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/308.

2019

 1. Пуліна Т. В, Особливості стратегічного планування розвитку регіону, Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15–19 квітня. м. Запоріжжя, 2019, 160-162 с.
 2. Пуліна Т. В., Сіленко О.Е., Управління інноваційною діяльністю науково-виробничого підприємства, Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15–19 квітня. м. Запоріжжя, 2019, 217-218 с.
 3. Пуліна Т.В., Бойко А.Е. Особливості розроблення інноваційної стратегії машинобудівного підприємства, Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15–19 квітня. м. Запоріжжя, 2019, 219-221 с.
 4. Пуліна Т.В., Золотих Д.І. Управління фінансовою стійкістю банку, Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15–19 квітня. м. Запоріжжя, 2019, 222-223 с.
 5. Пуліна Т.В., Жукова С.Е. Вдосконалення системи управління якістю на підприємстві, Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15–19 квітня. м. Запоріжжя, 2019, 224-226 с.
 6. Пуліна Т. В. Новий підхід до планування територіального розвитку, NEW ECONOMICS матеріали Міжнародного наукового форуму «NEW ECONOMICS - 2019» 14-15 листопада. Том 1. м. Київ, 2019, 241-244 с. 
 7. Пуліна Т. В., Аталай А. П. Удосконалення управління персоналом підприємства засобами регулювання плинності кадрів. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя 17–18 жовтня. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019, 316-319 с.
 8. Пуліна Т. В., Воробець М. В. Економічна діагностика металургійного підприємства. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя 17–18 жовтня. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019, 319-321 с.
 9. Пуліна Т. В., Голованова Г. С. Планування розвитку регіону на засадах smart-спеціалізації. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя 17–18 жовтня. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019, 321-324 с.
 10. Пуліна Т. В., Жукова С. Е. Управління якістю продукції науково-виробничого підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя 17–18 жовтня. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019, 324-327 с.
 11. Пуліна Т. В., Сичов М. О. Управління персоналом науково-дослідницького підприємства. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня, 2019, 
 12. Пуліна Т.В., Мірошниченко В.О. Розробка стратегії управління іміджем ЗВО. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. 212-215 с.
 13. Пуліна Т.В., Чепур Г.Л. Стратегічне управління персоналом металургійного підприємства. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. 217-219 с.

2018

 1. Пуліна Т.В. Особливості інноваційного розвитку сільськогосподарського підприємства / Т.В. Пуліна, Д.А. Козаков// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана, - С. 1270-1272
 2. Пуліна Т.В. Визначення напрямків удосконалення стратегії розвитку машинобудівних підприємств / Т.В. Пуліна, Н.О. Скрипка.// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана, - С. 1272-1274
 3. Пуліна Т.В.  Особливості формування іміджу підприємства авіаційної галузі / Т.В. Пуліна, Я.С. Орловська// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана, - С. 1340-1342
 4. Пуліна Т.В. Оособливості інноваційного розвитку сільськогосподарського підприємства / Т.В. Пуліна, Д.А. Козаков// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –С. 1270-1272
 5. Пуліна Т.В. Визначення напрямків удосконалення стратегії розвитку машинобудівних підприємств / Т.В. Пуліна, Н.О. Скрипка.// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) С. 1272-1274
 6. Пуліна Т.В.  Особливості формування іміджу підприємства авіаційної галузі / Т.В. Пуліна, Я.С. Орловська// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) - С. 1340-1342
 7. Пуліна Т.В. Торгово-економічні відносини Канади та України/ Т.В. Пуліна, Є.О. Водоп’янова. //«Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернетконференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С. 277-278.
 8. Пуліна Т.В. Особливості управління інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства /Т.В. Пуліна, Д.А. Казаков.// «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернетконференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С. 319-321.
 9. Пуліна Т.В. Управління кадровим потенціалом органів державної служби /Т.В. Пуліна, А. О. Вафіна // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (4-5 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя), 2018. – С. 403-405.
 10. Пуліна Т.В. Формування механізму інклюзивного розвитку запорізького регіону /Т.В. Пуліна, Є. О.  Водоп’янова // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (4-5 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя), 2018. – С. 406-408.
 11. Пуліна Т.В. Особливості упровадження досвіду японської системи управління персоналом
 12. на українських підприємствах  /Т.В. Пуліна, А. О. Іванова // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (4-5 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя), 2018. – С. 409-411.
 13. Пуліна Т.В. Особливості впровадження бенчмаркінгу в системі виміру енергоефективності /Т.В. Пуліна, А. Г. Нестеренко // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (4-5 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя), 2018. – С. 412-414.
 14. Пуліна Т.В. Управління розвитком торговельного підприємства  /Т.В. Пуліна, Д. А. Казаков // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (4-5 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя), 2018. – С. 415-417.
 15. Пуліна Т.В. Управління розвитком торговельного підприємства  /Т.В. Пуліна, Д. А. Казаков // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (4-5 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя), 2018. – С. 415-417.
 16. Пуліна Т.В. Управління розвитком маркетингових комунікацій підприємства /Т.В. Пуліна, Я. С. Орловська // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (4-5 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя), 2018. – С. 418-420.
 17. Пуліна Т.В. Визначення шляхів підвищення ефективності металургіного підприємства /Т.В. Пуліна, О. Е. Сіленко // Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (4-5 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя), 2018. – С. 421-423.

2017

 1. Пуліна Т.В.  Шляхи вдосконалення адміністрування діяльності об’єднаних територіальних громад шляхом підвищення якості персоналу / Т.В. Пуліна, М.С. Келлер // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 175-176
 2. Пуліна Т.В. Аспекти побудови та розвитку кластер них об’єднань  / Т.В. Пуліна, С.В. Єршов // Образованието и наука та на ХХІ век – 2017: матеріали за ХІІІ международна научна практична конференція (м.София, 15-22 октомври 2017 р.) – София. «Бял ГРАД-БГ». – С.48-51
 3. Пуліна Т.В. Проблеми впровадження системи управління якістю на українських машинобудівних підприємствах / Т.В. Пуліна, В.В. Тікунов// Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,< Nauka i inowacja - 2017» , 07 -15 października 2017 roku po sekcjach: EKONOMICZNE NAUKI, ZARZĄDZANIE, PRAWO – С.34-36
   

2016

 1. Пуліна Т. В. Необхідність впровадження кластерного підходу підприємствами  машинобудівного комплексу/ Т. В. Пуліна, К.В. Атаманюк  //  MATERIAŁY XII MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI   « PERSPEKTYWICZNE OPRACOWANIA SĄ NAUKĄ I TECHNIKAMI-  2016»  VOLUME  2. EKONOMICZNE NAUKI. :  PRZEMYŚL.  NAUKA I STUDIA . – С. 14–17.
 2. Пуліна Т.В. Впровадження концепції маркетинг-менеджменту в систему стратегічного управління підприємства з виробництва нерудних будівельних матеріалів ПАТ "Запорожнерудпром» / Т.В. Пуліна, В.С. Шкуренко // Материали за 12-а международна научна практична  конференция, «Achievement of high school- 2016»,    Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 4-6.
 3. Пуліна Т.В. Особливості розвитку міжнародної тютюнової компанії / Пуліна Т.В., Філіпова Г.Е. // Материали за 12-а международна научна практична  конференция, «Achievement of high school- 2016»,    Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. - С. 80-82.

2015

 1. Пуліна Т.В. Особливості управління розвитком підприємства на основі стратегічного підходу /Т. В. Пуліна, М.С. Лісовий // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2015 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. Т. 2.– С.
 2. Пулина Т.В. Обоснование конкурентной позиции металлургического предприятия на мировом рынке металлопродукции / Т.В. Пулина // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  14-18  квітня 2015 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. Т. 2.– С.
 3. Пуліна Т.В. Обгрунтування кластеризації хлібопекарській галузі харчової промисловості Запорізького регіону. / Т. В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць– Дніпропетровськ: ПДАБА, - 2015. - № 91. - С. 188-194.
 4. Пуліна Т.В. Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №1. – C. 172–178.
 5. Пуліна Т.В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Агросвіт. – 2015. – № 5 – С. 11-18.
 6. Визначення конкурентної позиції підприємства на світовому ринку металургійної продукції / Т. В. Пуліна //Науковий вісник національного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип: 25.1–С. 230-239.
 7. Формування позитивного іміджу кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Бизнес Информ. – 2015. – №4. – C. 333–340.

2013

 1. Пуліна Т.В. Визначення факторів. Які впливають на управління розвитком кластерного об’єднання підприємств / Т.В. Пулина //  Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф.,  22   квітня 2013 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. Т. 2.– С. 134-137.
 2. Пуліна Т.В. До питання створення кластерних об’єднань / Т.В. Пулина //  Матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 11-14 квітня 2013 р. Харків :ХПІ, 2013.- С.56-58.
 3. Пулина Т.В.Влияние показателей эффективности деятельности и стабильности роста предприятия на процес создания кластерного объединения / Т.В. Пулина //  Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції(м. Одеса, 15-16 лютого 2013 р) / ред.. кол.: С.О. Якубовський [та ін]. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2013. –  С. 223-225.
 4. Пуліна Т.В. Інформаційне забезпечення створення  кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості / Т.В. Пулина // Економіка та фінанси: теорія та практика: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Феодосія, 26-28 вересня 2013 р. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013 –  С. 150 - 153.
 5. Пуліна Т.В. Особливості розробки стратегії розвитку підприємства харчової промисловості / Т.В. Пулина //  /Materiály IX mezinárodní v?decko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních v?d – 2013». - Díl 6. » (27 dubna - 05 kv?tna 2013 roku) Ekonomické v?dy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o).- С.56-58.
 6. Пуліна Т.В. Оцінка потенціалу кластеризації харчової промисловості Запорізького регіону / Т.В. Пуліна //Ефективне управління економікою: теорія і практика [текст]: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2013 р. // Черкаський державний технологічний університет. –   Черкаси: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 276 с.
 7. Пуліна Т.В. Ключові фактори успіху кластерного об’єднання підприємств / Т.В. Пуліна // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості [текст]:  Матеріали всеукраїнській науково-практичній конференції, 5 листопада 2013 р. // Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ: ДУ, 2013, С.70-71.

Відзнаки та нагороди:

 • почесна грамота Міністерства освіти та науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 549-К від 03.12.19р.);
 • грамота Міністерства освіти та науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 207-К від 22.05.18р.);
 • подяка Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 146-К від 18.04.15р.); 
 • грамота Запорізької обласної державної адміністрації (Розпорядження № 71-к від 25.04.19 р.).
 • почесна грамота Запорізької обласної ради (Розпорядження № 529-н від 6.12.18 р.).
 • почесна грамота виконавчого  комітету Запорізької міської ради (Розпорядження №1892К/ТР від 13.11.14р.);
 • грамота районної  ради (Наказ № 658 від 17.11.2016);
 • нагрудний знак "Відмінник освіти" (Наказ № 75-к від 18.04.2022 р.)
 
Членство у громадських об’єднаннях:
 • Асоційована членкіня «Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти» (УАМБРО)

Рік початку діяльності в університеті: 1998 рік.

Основні мови спілкування: російська, українська, англійська
 
Контакти:
аудиторія (кабінет): 272а 
тел.: +380(61)7698254 
e-mail:

pulinatvukr.net

 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}