Ви є тут

Головна

Прізвище: Тесленок

Ім'я: Ірина

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-8495-5167

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 2001, кваліфікація за дипломом – «спеціаліст».

 Кандидатська дисертація:

 
 

Наукові інтереси:

 • Інноваційний менеджмент
 • Стратегічне управління
 • Дослідження фінансових ринків
 • Робота з персоналом

Дисципліни, які викладає:

 • Ділове спілкування
 • Маркетингова політика розподілу
 • Біржова справа
 • Страхова справа
 • Інноваційний менеджмент
 • Стратегічний менеджмент
 • Психологія управління та конфліктологія

Основні наукові роботи:

 1. Тесленок И.Н. «Маркетинговое сопровождение нововведенческого цикла» // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002р. &ndash №5. – С. 151-154.
 2. Тесленок І.М. «Формування інноваційної політики на основі теорій інноваційного розвитку» // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Вип. 1(16). – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – с.81- 86.
 3. Тесленок І.М. «Інноваційна складова в теоріях конкурентних переваг як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства» // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво» – 2006р. – № 5. – С.293-297.
 4. Тесленок І.М. «Дослідження інвестиційної привабливості галузей промисловості Запорізького регіону» // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво» – 2007 р. – № . – С.
 5. Тесленок І.М. «Аналіз конкурентного середовища ВАТ «ЗАЛК»» // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 234: В 4 т. – Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.781-793.
 6. Тесленок І.М. «Оцінка ринкової влади виробників на світовому ринку первинного алюмінію» // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво» – 2008р. – № 1. – С.176-179.

Участь у конференціях:

 • 22-23 квітня 2007 р., науково-технічна конференція «Тиждень науки», ЗНТУ, тема доповіді «Роль логистических посредников в системе субъектов инфраструктуры товарных рынков»;
 • 22-23 квітня 2008 р., науково-технічна конференція «Тиждень науки«, ЗНТУ, тема доповіді «Эффективное управление товарными потоками»;

Рік початку діяльності в університеті: 2001

Мови спілкування: українська, англійська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 274
тел.: 061-222-33-44