Ви є тут

Головна
 
спеціальність 281
«Публічне управління та адміністрування»
(освітня програма «Регіональне управління»)
 
Бакалавр
 
 
2021
  ОБОВ`ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
01 Адміністративні процедури та послуги
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
02 Адміністрування податків та зборів
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
03 Атестаційний екзамен
04 Безпека життєдіяльності фахівців з основами охорони праці
Робоча програма дисципліни
/ Силабус навчальної дисципліни
05 Виробнича (за фахом) практика
06 Вступ до спеціальності
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
07 Державна політика
Силабус навчальної дисципліни
08 Державне управління
Силабус навчальної дисципліни
09 Економічна теорія
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
10 Інвестування регіональних програм та проектів
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
11 Іноземна мова
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
12 Інформаційні системи та технології в публічній сфері
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
13 Історія та культура України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
14 Історія українського державотворення
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
15 Кваліфікаційна робота
16 Людина і світ:філософський дискурс
17 Менеджмент публічних установ та організацій
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
18 Методи та інструменти оцінювання аналізу інформації>
Силабус навчальної дисципліни
19 Місцеве самоврядування
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
20 Місцевий та регіональний розвиток
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
21 Муніципальний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
22 Навчальна (ознайомча практика)
23 Основи наукових досліджень
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
24 Основи публічного управління та адміністрування
Курсова робота
25 Основи публічного управління та адміністрування
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
26 Переддипломна практика
Робоча програма переддипломної практики
27 Політико-правова система України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
28 Право (Правознавство, Господарське право, Адміністративне право, Трудове право)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
29 Психологія
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
30 Публічна служба
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
31 Регіональне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Курсова робота
32 Соціальний розвиток та активність громад
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
33 Соціологія
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
34 Стратегічне управління регіоном
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
35 Українська мова (за професійним спілкуванням)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
36 Управління неприбутковими організаціями
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
37 Цифровізація врядування
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
 
 
 
  2021
  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ
01 Публічна статистика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
02 Публічні фінанси
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
03 Регіональний маркетинг
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
04 Історія української культури
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
05 Інвестування регіональних програм та проектів
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
06 Основи систем та системного аналізу
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
07 Управління інноваціями в публічній сфері
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
08 Економіка регіону
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
09 Діджиталізація в публічному управлінні
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
10 Логіка
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
11 Фізичне виховання
Робоча програма дисципліни, 1 семестр
Силабус навчальної дисципліни, 1 семестр
Робоча програма дисципліни, 2 семестр
Силабус навчальної дисципліни, 2 семестр
 
 
 
 
АКРЕДИТАЦІЯ 2021 
Робочі програми програми дисциплін освітньо-професійної програми  "Регіональне управління"

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»,

освітній рівень "бакалавр"

 
 
  2019
Назва освітнього компонента
01 ЗПВС 01 Історія української культури
02 ЗПН 01 Психологія
03 ЗПН 02 Соціологія
04 ЗПН 04 Історія України
05 ЗПН 05 Політико-правова система України
06 ЗПН 06 Іноземна мова
07 ЗПН 07 Українська мова (за професійним спрямуванням)
08 ЗПН 10 Філософія
09 ЗПН 11 Фізичне виховання
10 ППВ 01 Вступ до спеціальності
11 ППВС 02 Статистика
12 ППВС 03 Основи наукових досліджень
13 ППВС 05 Організаційна поведінка
14 ППВС 05 Фінанси, гроші та кредит
15 ППВС 06 Інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні
16 ППВС 06 Міжнародні економічні відносини
17 ППВС 07 Організація праці менеджера
18 ППВС 09 Управління соціальною та економічною безпекою
19 ППВС 10 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
20 ППВС 11 Інвестування регіонального розвитку
21 ППВС 12 Електронні послуги на місцевому рівні
22 ППВС 13 Антикризове управління
23 ППВС 14 Управлінський контроль в публічній сфері
24 ППВС 15 Діджиталізація в публічному управлінні
25 ППВС 16 Time-менеджмент
26 ППВС08 Управління діловими комунікаціями
27 ППН 01 Вища і прикладна математика
28 ППН 02 Інформаційні системи та технології
29 ППН 03 Менеджмент
30 ППН 04 Економічна теорія
31 ППН 06 Державне та регіональне управління
32 ППН 08 Безпека життєдіяльності
33 ППН 09 Управління персоналом
34 ППН 10 Маркетинг
35 ППН 11 Облік і аудит
36 ППН 12 Міжнародне публічне управління
37 ППН 12 Операційний менеджмент
38 ППН 13 Державна служба
39 ППН 14 Менеджмент публічних установ та організацій
40 ППН 17 Управлінські рішення в публічної сфері
41 ППН 18 Управління інноваціями
42 ППН 19 Місцевий та регіональний розвиток
43 ППН 20 Національна та регіональна економіка
44 ППН 21 Адміністративний менеджмент
45 ППН 22 Виробнича практика
46 ППН 23 Атестація
47 ППН 24 Стратегічне управління регіоном
48 ППН 25 Управління змінами в публічній сфері
49 ППН 26 Загальноекономічна практика
50 ППН 26 Регіональна бюджетна політика
51 ППН 27 Теорія організації
 

Робочі програми програми +силабуси освітньо-професійної програми  "Регіональне управління"

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»,

освітній рівень "бакалавр"

Назва освітнього компонента
Нормативна частина
01 ППН 02 Інформаційні системи та технології
02 ППН 04 Менеджмент
03 ППН 09 Державне та регіональне управління
04 ППН 10 Управління персоналом
05 ППН 14 Менеджмент публічних установ та організацій
06 ППН 12 Операційний менеджмент
07 ППН 17 Управлінські рішення в публічної сфері
08 ППН 18 Управління інноваціями
09 ППН 19 Місцевий та регіональний розвиток
10 ППН 20 Національна та регіональна економіка
11 ППН 21 Адміністративний менеджмент
12 ППН 24 Стратегічне управління регіоном
13 ППН 25 Управління змінами в публічній сфері
14 ППН 26 Регіональна бюджетна політика
15 ППН 27 Теорія організації
  ППН 12 Міжнародне публічне управління
  ППН 13 Державна служба
Вибіркова частина
01 ППВС 03 Основи наукових досліджень
02 ППВС 06 Інформаційні ресурси та сервіси в публічному адмініструванні
03 ППВС08 Управління діловими комунікаціями
04 ППВС 09 Управління соціальною та економічною безпекою
05 ППВС 11 Інвестування регіонального розвитку
06 ППВС 12 Електронні послуги на місцевому рівні
07 ППВС 13 Антикризове управління
08 ППВС 14 Управлінський контроль в публічній сфері
09 ППВС 15 Діджиталізація в публічному управлінні
10 ППВС 16 Time-менеджмент
11 ППВС 05 Організаційна поведінка

 

Магістратура
Робочі програми програми дисциплін освітньо-професійної програми  "Регіональне управління"

спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»,

освітній рівень "магістр"

 
 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
ЗПН 01
ЗПН 02
ППН 01
ППН 02
ППН 03
ППН 04
ППН 05
 
 
 Цивільний захист і охорона праці в галузі
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
ЗПВ 01
ЗПВ 02
Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням
ЗПВ 03
ППВ 01
ППВ 02
ППВ 04
ППВ 05
ППВ 06
ППВ 07
Управління розвитком організацій