Ви є тут

Головна

НУ "Запорізька політехніка", до якого входить кафедра менеджменту, має достатньо потужну матеріально-технічну базу для проведення навчальних занять та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти.

Перелік аудиторного фонду,  який використовується для забезпечення навчального процесу спеціальності у відповідності до навчального плану, та закріплено за кафедрою менеджменту (а взагалі кафедра має право коритуватись майже всією матеріально-технічною базою НУ ЗП за потреби, звісно)

  • а) навчальні лабораторії:
  1. аудиторія № 275 – комп’ютерний клас, 74.6 м2;
  2. аудиторія № 280 – комп’ютерний клас 75 м2;
  • б) інші приміщення:
  1. аудиторія № 276 – лекційна аудиторія, 85 м2;
  2. аудиторія № 272 – викладацька на 12 місць, 40 м2;
  3. аудиторія № 274 – кабінет завідувача кафедри, 16.2 м2.

Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. Крім того,  заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, також проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.

Матеріально-технічна база ОПП "Регіональне управління"

Або подивиться цей ролік в нашій групі ФейсБук

Фільм, присвячений до 20 річчя факультету

https://www.youtube.com/watch?v=Amt6ccosf7w

 

Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електроною поштою. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, для зручності встановлено Wi-Fi точку доступу (а.272).  У розпорядженні кафедри є копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у навчальній, методичній, науковій діяльності здобувачів вищої освіти та викладачів кафедри.

Навчально-аудиторні площі кафедри відповідають вимогам СНіП. Для здобувачів вищої освіти створено сприятливі умови для самостійної роботи в комп’ютерних класах кафедри та факультету, читальних залах бібліотеки і в залі періодики.


Договір на використання програмно-обчислювального комплексу StrikePlagiarism (Plagiat.lviv.ua)


 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Кафедра менеджменту

Файл: