Ви є тут

Головна
спеціальність 073
«Менеджмент»
(освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»)
 
1. Бакалаврат
 
2021
  ОБОВ`ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1 Адміністративний менеджмент
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
Антикризове управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
3 Безпека життєдіяльності фахівця (з основами охорони праці)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
4 Виробнича (загальноекономічна) практика
Вища та прикладна математика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
6 Вступ до спеціальности
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
7 Державне та регіональне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
8 Економіка і фінанси підприємства
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
9 Економічна теорія
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
10 Зовнішньоекономічна діяльність прідприємства
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
11 Інвестиційний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
12 Іноземна мова
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
13 Інформаційні ситеми та технології
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
14 Історія та культура України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
15 Кваліфікаційна робота
16 Логістика
17 Маркетинг
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
18  Менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
19 Міжнародні економічні відносини
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
20 Навчальна (ознайомча) практика
21 Облік і аудит
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
22 Операційний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
23 Планування та організація підприємницької діяльності
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
24 Основи наукових досліджень
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
25 Переддипломна практика
Робоча програма переддипломної практики
26 Політико-правова система України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
27 Право (Правознавство, Господарське право, Адміністративне право, Трудове право)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
28 Психологія
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
29 Соціологія
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
30 Статистика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
31 Стратегічне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
32 Сучасні теорії організації
 Робоча програма навчальної дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
33 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
34 Управління інноваціями
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
35 Управління персоналом
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
36 Філософія
37 Фінанси, гроші та кредит
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
38 Цифрова трансформація підприємств та організацій

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 2021-2022
1 Безпека життєдіяльності фахівця (з основами охорони праці)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
2 Історія української культури
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
3 Контролінг
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
4 Логіка
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
5 Маркетинговий менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
6 Менеджмент підприємств у сфері послуг
Робоча програма дисципліни
7 Міжнародний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
8 Організація праці менеджера
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
9 Рекламний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
10 Теорія і практика економічного аналізу
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
11 Time-менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
12 Управління діловими комунікаціями
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
13 Управління неприбутковими організаціями
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
14 Управлінські рішення
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
15 Фізичне виховання
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
16 Цифровізація врядування
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
17 Менеджмент публічних установ та організацій
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
 
 
2. Магістратура
 
 
2019
 
2020
 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ППН 06. Методологія і організація наукових досліджень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 
 
 
 
 
  / Стратегія проведення переговорів
  /  Етика та соціальна відповідальність бізнесу
 
  / Стратегія проведення переговорів
  / Етика та соціальна відповідальність бізнесу
 
 
 
 
 
  / Практикум з економіко-математичного моделювання
  / Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів
 
  / Практикум з економіко-математичного моделювання
  / Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів