Ви є тут

Головна

Акредитація освітньо-професійної програми  "Менеджмент організацій та адміністрування" спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього ступіня «бакалавр»

Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

Освітня программа: "Менеджмент організацій та адміністрування"

Файл: