Ви є тут

Головна

Кафедра менеджменту готує фахівців за двома спеціальностями:


1. Спеціальність  "Публічне управління та адміністрування"

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»,

Спеціальність:  281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня программа: "Регіональне управління"

 

Бакалавр з публічного управління та адміністрування (кваліфікація: організатор діловодства (державні установи); помічники керівників підприємств, установ та організацій)

Магістр з публічного управління та адміністрування (кваліфікація: керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; професіонали державної служби, викладачі університетів та вищих навчальних закладів;)

По закінченню навчання випускники можуть займати посади керівників та провідних фахівців служб державних та місцевих органів влади обласного, районного рівня; керівників та провідних фахівців підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступників; керівників місцевих органів самоврядування; менеджерів (управитель) у соціальній сфері; керівників окремих ланок профспілкових організацій; керівників громадських організацій.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується наявністю в освітніх компонентах практичних та семінарських робіт, проведенням виробничої та переддипломної (стажування) практики з наступним виконанням кваліфікаційної роботи і регламентується Положенням про проведення практики студентів НУ «Запорізька політехніка»
 
Співпраця з роботодавцями відіграє ключову роль у формуванні змісту практики. Урахування останніх тенденцій розвитку в сфері менеджменту організацій у практичній підготовці здобувачів відбувається через: залучення до формування програм практики роботодавців, аналіз зворотного зв’язку з керівниками практики від підприємств.  
 

>> Дивитись "Навчальні курси/дисципліни кафедри менеджменту "

 


2. Спеціальність «Менеджмент»

Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

Освітня программа: "Менеджмент організацій та адміністрування"

 

Бакалавр з менеджменту (кваліфікація: помічники керівників підприємств, установ та організацій; організатор діловодства (види економічної діяльності)

Магістр з менеджменту (кваліфікація: менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; професіонали в галузі економіки; викладачі університетів та вищих навчальних закладів; керівники підприємств, установ та організацій).

По закінченню навчання випускники можуть займати посади керівників підприємств, установ та організацій; керівників проектів та програм; керівників фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних, адміністративних підрозділів; головних фахівців, керівників та технічних керівників виробничих підрозділів; керівників державних і місцевих органів влади; менеджерів (управителів) об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; викладачі вищих і середніх навчальних закладів; наукових співробітників; керівників малих підприємств; працювати підприємцями.

 

Навчальний план ОП Менеджмент, другий (магістерський) рівень 2019 р.

Освітня програма 2019 н.р.

Навчальний план ОП Менеджмент, другий (магістерський) рівень 2020 р.

Освітня програма 2020 н.р.

Самоаналіз ОП

Проект ОПП магістри

 

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи

 
Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується наявністю в освітніх компонентах практичних та семінарських робіт, проведенням виробничої та переддипломної (стажування) практики з наступним виконанням кваліфікаційної роботи і регламентується Положенням про проведення практики студентів НУ «Запорізька політехніка»
 
Впродовж навчання плануються екскурсії на підприємства та організації, що дозволяє більш детально ознайомитись з особливостями функціонування та розвитку організацій. Виробничу та переддипломну практики здобувачі вищої освіти, згідно з цільовими договорами, мають можливість проходити на таких підприємствах та організаціях як ПАТ «Запоріжсталь», ДП «Івченко-Прогрес», ПАТ «Ливарно-механічний завод»,  Запорізька торгово-промислова палата тощо. Під час проходження практики здобувач аналізує процеси, які реалізуються на підприємстві і пропонує методи підвищення ефективності його діяльності. Такий підхід забезпечує закріплення отриманих компетентностей, високий рівень ефективності проходження практики, та дає можливість отримати досвід майбутньої професії.
 
Співпраця з роботодавцями відіграє ключову роль у формуванні змісту практики. Урахування останніх тенденцій розвитку в сфері менеджменту організацій у практичній підготовці здобувачів відбувається через: залучення до формування програм практики роботодавців, аналіз зворотного зв’язку з керівниками практики від підприємств.  
 
 

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу

Витяг з протоколу


Дивитись План виданнь кафедри менеджменту на наступний рік

Дивитись "Положення про кафедру"