Ви є тут

Головна

Викладачі та співробітники

Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Мазін Василь Миколайович д-р. пед. наук, професор в.о. завідувача кафедри, професор
Захаріна Євгенія Анатоліївна д-р. пед.наук, професор професор
Шамардін Валерій Миколайович д-р. наук фіз. вих. і спорту, професор професор
Шамардіна Галина Миколаївна канд. пед наук, професор професор
Глущенко Наталія Володимирівна канд. наук фіз. вих. і спорту, доцент доцент
Корж Наталія Леонідівна канд. наук фіз. вих. і спорту, доцент доцент
Курта Євген Олександрович канд. юр. наук, доцент доцент
Чередниченко Інна Анатоліївна канд. наук з фіз. вих. і спорту, доцент доцент
Чухланцева Наталя Вікторівна канд. наук з фіз. вих. і спорту, доцент доцент
Шуба Людмила Вікторівна канд. пед. наук, доцент доцент
Брухно Едуард Леонідович   ст. викладач
Захарова Олена Миколаївна   ст. викладач
Миргородський Олександр Володимирович   ст. викладач
Порада Оксана Володимирівна   ст. викладач
Сметанін Сергій Валентинович   ст. викладач

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Морозов Денис Миколайович канд. техн. наук, доцент Доцент, зав. кафедрою
Домашенко Світлана Володимирівна канд. фіз.-мат. наук, доцент Доцент
Гнєздовський Олексій Валентинович   Старший викладач
Богуславська Алла Михайлівна канд. фіз.-мат. наук Доцент
Белименко Юлія Олексіївна   Старший лаборант
Ляшенко Наталія Олександрівна   Старший лаборант

 

Співробітники кафедри:

Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Шевченко Володимир Григорович кандидат технічних наук, доцент завідувач кафедри
Пожуєв Володимир Іванович доктор фізико-математичних наук, професор професор 
Рягін Сергій Львович кандидат технічних наук, доцент доцент
Фурсина Анна Дмитрівна кандидат технічних наук, доцент доцент
Штанько Петро Констянтинович кандидат технічних наук, доцент доцент
Попович Олексій Геннадійович кандидат технічних наук, доцент доцент
Скребцов Андрій Андрійович кандидат технічних наук доцент
Омельченко Ольга Станиславівна старший викладач
Кружнова Світлана Юріївна старший викладач
Шалева Наталія Валеріївна   асистент
Шумикін Сергій Олександрович кандидат технічних наук, доцент доцент
Мазіна Ольга Василівна завідувачка лабораторією
Чередніченко Алла Архіпівна старший лаборант

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Прушківська Емілія Василівна доктор економічних наук, професор професор, завідувач кафедри
Болдуєв Михайло Валентинович доктор наук з державного управління, професор професор
Антонюк Катерина Іванівна доктор економічних наук, професор професор
Козицька Галина Валентинівна кандидат економічних наук, доцент доцент
Переверзєва Анна Василівна доктор економічних наук, доцент доцент
Лазнева Ірина Олександрівна кандидат історичних наук, доцент доцент
Мелещенко Анатолій Іванович кандидат філологічних наук, доцент доцент
Максименко Ірина Яківна кандидат економічних наук, доцент доцент
Венгерська Наталя Сергіївна кандидат економічних наук ст. викладач
Черномаз Катерина Геннадіївна   ст. викладач
Перелигіна Тетяна Володимирівна   провідний фахівець
Салімонова Олена Василівна   провідний фахівець (комп'ютерний клас - аудиторія 275)
Войцеховська Ірина Вікторівна   старший лаборант

 

2023 рік

 • Воденнікова, О.С. Модернізація агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»: технологічні, екологічні й економічні аспекти [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков // Розвиток промисловості та суспільства: міжнародна науково-технічна конференція (Кривий Ріг, 23-25 травня 2023р.). – 2023. – С. 8.
 • Воденнікова, О.С. Дослідження механічних властивостей сплаву Inconel 718, отриманого методом селективного лазерного спікання з порошку компанії LPW Technology [Текст] / О.С. Воденнікова, М.О. Коваль, С.А. Воденніков / Розвиток промисловості та суспільства: міжнародна науково-технічна конференція (Кривий Ріг, 23-25 травня 2023р.). – 2023. – С. 28.
 • Воденнікова, О.С. Заходи з модернізації спікального відділення агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, Я.В. Бондаренко // Метал та лиття України. – 2023. – Том 31. –№1 (332)’. – С.8-18.
 • Anishchenko, V.P. Formation of  Protective  and  Hardening  Coatings  on  Reinforcing  Steels / V.P. Anishchenko, V.A.Skachkov, O.R.Berezhna, … S.A.Vodennikov, O.S.Vodennikova  // Key Engineering Materials. – 2023. - № 940. -  Р.  89–94

2022 рік

 • Воденнікова, О.С. Вирощування авіаційної деталі «Завихрувач» з жароміцного сплаву Inconel 718 за технологією селективного лазерного спікання [Текст]  / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, М.О. Коваль М.О. // «Матеріалознавство та обробка металів». – 2022. – № 2(102). – С. 12-21.
 • Воденнікова, О.С. Використання попереднього підігріву шихти в електропечах за рахунок теплоти газів, що відходять [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, І.Е. Скідін та ін. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. Кривий Ріг. – 2022. – С. 13.
 • Воденнікова, О. С. Заходи для енергозбереження при виплавці сталі в електропечах [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, І.Е. Скідін // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХV міжнародної науково-технічної конференції (Запоріжжя, 08–09 листопада 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка. —2022. — С. 22–23.
 • Воденнікова, О.С. Аналіз заходів з модернізації спікального відділення агломераційної фабрики ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» [Текст] / О.С. Воденнікова, С.А. Воденніков, Я.В. Бондаренко// Вісник Криворізького національного університету: збірник наукових праць. – 2022. – № 55. –  C. 49–58.
 • Воденніков, С.А. Енерго- та ресурсозбереження в металургійній галузі: основні принцити, тенденції та інновації [Електронний ресурс] / С.А. Воденніков, О.С. Воденнікова, М.С. Курінний, С.М. Калашник // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – C. 257-260.

2021 рік

 • Vodennikova, O. S. Investigation of Mechanical Properties and Structure of Inconel 718 Alloy Obtained by Selective Laser Sintering from Powder Produced by ‘LPW’ [Текст] / O. S. Vodennikova, M. O. Koval, S. A.Vodennikov  // Металофизіка та новітні технології. — 2021. — Т 43. — Вип. 7. — C. 925–937.
 • Тарасов, В. К. Удосконалення методів підготовки виливниць до розливки сталі [Текст] / В. К. Тарасов, О. С. Воденнікова, С. А. Воденніков, Є. А. Манідіна  // Метал та лиття України. - 2021. – Т. 29. – № 3. – C. 28-35.
 • Воденнікова, О. С. Можливості технології кріогенного бластінгу як сучасного методу очищення від забруднень виливниць для розливки сталі [Текст] / О. С. Воденнікова, С. А. Воденніков, Є. А. Манідіна  // Сучасні технології промислового комплексу – 2021: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 1–10 вересня 2021р.). Херсон: ХНТУ, 2021. — C. 62–67.
 • Терновий Ю.Ф., Воденнікова О.С., Воденніков С.А. Інертні гази та утворення пор в гранулах жароміцних сплавів // Металознавство та обробка металів. - 2021. № 1(97). С.20-27.

2020 рік

 • С.А. Воденніков С.А., В.О.Скачков,  ВоденніковаО.С. Захисно-зміцнювальні покриття на арматурних сталях // Металознавство та обробка металів. - 2020. № 4(96). С.39-46.
 • Скідін І.Е., Бєлов Б.Ф., Воденнікова О.С., Воденніков С.А., Саітгареєв Л.Н.,  Д.Ю. Бабошко Д.Ю. Аналіз структурно-хімічного стану формування шару термітного сплаву на сталевій підкладці  самопоширюваним високотемпературним синтезом // Метал та лиття України. №4(28). 2020. С. 69-75
 • Скідін І.Е., Воденнікова О.С., Воденніков С.А., Саітгареєв Л.Н., Д.Ю. Бабошко Д.Ю.  Про розрахунки процесу формування шару термітного сплаву на сталевій підкладці за СВС-процесом // Металургія Випуск 1, 2020. С.55-62
 • Пат. 146572 Україна: МПК В22D 19/10. № u 2020 06063.  Спосіб відновлення деталей ґрунтових насосів  / І.Е. Скідін І.Е, О.С. Воденнікова, С.А.Воденніков, Л.Н. Саітгареєв,   Д.Ю. Бабошко, Г.А. Бялік ;заявл. 02.09.2020 ; опубл. 04.03.2021, Бюл. № 9 (кн. 1). – 115 с.

2019 рік

 • Пат. 132087 Україна, МКИ С21С 7/06. Спосіб позапічної обробки сталі / О.В. Харченко, Р.В. Синяков, С.А. Воденніков, Н.В. Лічконенко ; заявл. 06.09.2018 ; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3. – 3 с.

 

Перелік публікацій до 2019 року

Файл: 

Кількість кредитів – 6; загальна кількість годин – 216.

Мета: надати можливість студентам оволодіти системою знань з  новітніх технологій отримання наноматеріалів, виробити вміння і навики формування заданих властивостей матеріалів для деталей ГТД з урахуванням досягнень  наукового-технічного прогресу.

Завдання: забезпечити оволодіння на сучасному рівні основами отримання наноматеріалів з заданими властивостями для деталей ГТД та новітніми нанотехнологіями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • загальну характеристику наноматеріалів;
 • технології отримання наноматеріалів;
 • структуру і властивості наноматеріалів;
 • фулерени;
 • нанокристалічні плівки та покриття;
 • аморфні матеріали;
 • застосування наноматеріалів.

уміти:

 • визначати загальні характеристики наноматеріалів;
 • розробляти технічні рішення щодо досягнення заданих  властивостей  наноматеріалів;
 • складати технічні процеси отримання заданої  структури і властивостей наноматеріалів, плівок та покриттів;
 • досліджувати властивості наноматеріалів, плівок та покриттів;
 • досліджувати властивості наноматеріалів, плівок та покриттів, отриманих на основі нанотехнологій;
 • визначати галузі застосування отриманих  наноматеріалів та технологій у авіадвигунобудуванні.

Викладач дисципліни Качан Олексій Якович, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6

Галузь знань:13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

обов’язкова

(вибіркова)

Модуль – 1

Спеціальність:

Технології виробництва авіаційних двигунів та  енергетичних установок

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 216 11-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,

самостійної роботи студента – 

 

Освітній ступінь: магістр

32 год
Практичні, семінарські
32 год
Лабораторні
Самостійна робота
152 год
Індивідуальні завдання: –
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64/152.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні характеристики, технології отримання, методи дослідження та структура і властивості наноматеріалів.

Тема 1. Основні поняття. Класифікація та типи структур наноматеріалів. Технології отримання наноматеріалів. Методи отримання наноматеріалів. Способи дослідження наноматеріалів. Іонно-променеві методи. Методи дослідження наноматеріалів. Електронна мікроскопія. Дифракційний аналіз. Спектральний аналіз. Методи випробування нанотвердості. Структура та властивості наноматеріалів. Розмір частинок та поверхневі властивості. Нанокомпозиції. Фізико-механічні властивості.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Фулерени, нанокристалічні плівки, покриття, аморфні матеріали та застосування наноматеріалів.

Тема 1. Наноматеріали та нанотехнології, їх отримання. Поліморфізм вуглецю. Фулери С60  та його аналоги. Нанотрубки. Способи формування  плівок і покриттів. Багатошарові композиційні покриття. Нанопокриття з великою твердістю. Механічні властивості нанопокриття. Аморфні матеріали. Отримання аморфних матеріалів. Властивості аморфних матеріалів. Застосування наноматеріалів. Конструкційні та інструментальні матеріали. Виробничі технології та ядерна енергетика. Наноструктурні елементи в електронній техніці. Застосування вуглецевих нанотрубок. Медицина та біо-нанотехнології.

Кількість кредитів – 5; загальна кількість годин – 180.

Мета: надати можливість студентам оволодіти системою знань з математичного моделювання технологічних процесів АД і ЕУ, виробити вміння і навички розробки сучасних моделей технологічних процесів з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання: забезпечити оволодіння на сучасному рівні математичними методами моделювання технологічних процесів виготовлення деталей, вузлів та АД і ЕУ в цілому.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні задачі та етапи наукового дослідження;
 • загальну схему наукового дослідження;
 • основні поняття про теоретичні дослідження, математичну модель та експериментальні дослідження;
 • методи обробки і аналізу дослідних даних;
 • кореляційний аналіз;
 • регресійний аналіз;
 • теорію факторного планування експериментів;
 • методи оптимізації технологічних процесів.

уміти:

 • планувати мету задачі та основні етапи наукового дослідження;
 • дослідження технологічного процесу виготовлення АД і ЕУ;
 • розробляти математичні моделі досліджених процесів, об’єктів, явищ;
 • проводити кореляційний аналіз результатів досліджень;
 • проводити регресійний аналіз результатів досліджень;
 • проводити дослідження технологічних процесів методами факторного планування експериментів;
 • проводити оптимізацію технологічних процесів;
 • виготовити деталі ГТД.

Викладач дисципліни Качан Олексій Якович, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань:13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

нормативна

(нормативна)

Модуль – 1

Спеціальність:

Технології виробництва авіаційних двигунів та  енергетичних установок

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 180 11-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,

самостійної роботи студента – 

 

Освітній ступінь: магістр

32 год
Практичні, семінарські
32 год
Лабораторні
Самостійна робота
116 год
Індивідуальні завдання: –
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64/116.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Наукові дослідження, математичне моделювання та методи обробки аналізу досліджень.

Тема 1. Математичне моделювання та методи обробки і задачі та етапи наукового дослідження. Загальна схема наукового дослідження. Визначення предмета та об’єкта дослідження. Мета та задачі дослідження. Гіпотеза. Теоретичні дослідження. Математична модель. Експериментальні дослідження. Методи обробки і аналізу дослідних даних. Кореляційний аналіз. Регресійний аналіз.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Теорія факторного планування експериментів і методи оптимізації технологічних процесів.

Тема 1. Основні поняття. Математична модель об’єкту досліджень. Основні етапи і принципи планування експерименту. Факторне планування експериментів. Повний факторний експеримент і дробові репліки. Складання плану-матриці експерименту. Розрахунок коефіцієнтів регресії. Перевірка відтворюваності дослідів. Перевірка адекватності лінійної моделі. Оцінка значущості коефіцієнта регресії. Дробовий факторний експеримент. Методи оптимізації технологічних процесів. Метод крутого сходження. Симплексний метод оптимізації.

Кількість кредитів – 2; загальна кількість годин – 72.

Мета: надати можливість студентам оволодіти системою знань про принципи побудови та зміст системи технічної експлуатації і технічного обслуговування АД і ЕУ.

Завдання: забезпечення оволодіння на сучасному рівні інженерними основами технічної експлуатації та обслуговування АД і ЕУ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основи безвідмовності АД і ЕУ;
 • експлуатаційну технологічність  АД і ЕУ;
 • стратегії технічного обслуговування;
 • механізм формування комплексної програми;
 • основи технології технічного обслуговування силових установок та їх основних вузлів і систем.

уміти:

 • проводити аналіз умов експлуатації конкретних АД і ЕУ;
 • встановлювати ступінь впливу різних відмов та несправностей на працездатність окремих агрегатів систем і авіаційного двигуна в цілому;
 • розробляти регламент технічного обслуговування та здійснювати ефективне його планування і управління;
 • складати технологічні процеси технічного обслуговування  АД і ЕУ вузлів та авіаційного двигуна в цілому.

Викладач дисципліни Качан Олексій Якович, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри ТАД.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2

Галузь знань:13. "Механічна інженерія"

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"

нормативна

(нормативна)

Модуль – 1

Спеціальність:

Технології виробництва авіаційних двигунів та  енергетичних установок

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: – Семестр
Загальна кількість годин – 72 8-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,

самостійної роботи студента – 4

 

Освітній ступінь: бакалавр

24 год 8 год
Практичні, семінарські
Лабораторні
12 год 6 год
Самостійна робота
36 год 58 год
Індивідуальні завдання: –
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/36;

для заочної форми навчання – 14/58.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні поняття, показники та стратегії технічної експлуатації і технічного обслуговування АД і ЕУ.

Тема 1. Вступ. Загальні поняття термінів. Технічна експлуатація і технічне обслуговування. Безвідмовність АД. Основні терміни і визначення.

Тема 2. Класифікація відмов. Показники безвідмовності. Моделі безвідмовності. Довговічність і живучість АД. Показники довговічності.

Тема 3. Методи визначення і збільшення ресурсу. Експлуатаційна технологічність ЛА. Фактори експлуатаційної технологічності.

Тема 4. Показники експлуатаційної технологічності. Задавання показників ЕТ у загальних вимогах до ГТД  ЛА.

Тема 5. Визначення показників ЕТ. Узагальнені показники. Визначення одиночних показників. Оцінка рівня експлуатаційної технологічності і способи її забезпечення.

Тема 6. Контролепригодність і її оцінка. Категорії контролепригодності ЛА. Показники контролепригодності. Оцінка рівня контролепригодності.

Тема 7. Структура і принципи побудови системи технічної експлуатації. Система технічного обслуговування АД. Види технічного обслуговування (ТО). Класифікація стратегій технічного обслуговування.

Тема 8. Стратегія ТО авіаційної техніки за технічним станом з контролем рівня надійності. Стратегія ТО за технічним станом з контролем параметрів. Кількісна оцінка надійності роботи двигунів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Програма, експлуатаційна технічна документація, режими ТО, контроль, діагностування і прогнозування ТО силових установок.

Тема 1. Структура програми ТО. Механізм формування комплексної програми ТО.

Тема 2. Експлуатаційна технічна документація (ЕТД) та її структура, види ЕТД. Виробнича-технічна документація.

Тема 3. Організаційна структура і завдання інженерної авіаційної служби (ІАС). Структура авіаційно-технічних баз (АТБ). Режими ТО і їх формування.

Тема 4. Визначення оптимальної періодичності періодичного обслуговування. Організація процесу ТО  ЛА. Відмови і несправності силових установок ЛА. Контроль, діагностування і прогнозування ТО силових установок. Технічне обслуговування модульних двигунів.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей «Технологія виробництва авіаційних двигунів», «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» усіх форм навчання, частина 1/ Укл. Качан О.Я., Каліуш В.І. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2013. – 88 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей «Технологія виробництва авіаційних двигунів», «Авіаційні двигуни та енергетичні установки» усіх форм навчання, частина 2/ Укл. Качан О.Я., Каліуш В.І. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2013. – 130 с.

Сторінки