Ви є тут

Головна

Викладачі та співробітники

Міжнародні та Всеукраїнські конференції

 1. Євсєєва, Н. О. Покращення показників бензинового двигуна з ГБО встановленням варіатора кута випередження запалювання [Текст] / Н. О. Євсєєва, М. С. Курилов, Р. Ф. Сухонос // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : ХІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 6-8 вересня 2021 р. : Матеріали. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2021. – С.201–202.
 2. Євсєєва, Н.О. Покращення робочих характеристик бензинового двигуна з ГБО шляхом встановлення варіатора випередження кута запалювання [Текст] / Н.О. Євсєєва, Р.Ф. Сухонос // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проєктування, дизайн та технологічна експлуатація : Міжнарод. наук-практ. конф., 8 грудня 2020 р. : Матеріали. – Харків: ХНТУСГ. – 2020. – С. 69-71.
 3. Рябошапка, Н.Є. Перспективи використання 48-вольтної електросистеми в автомобілях з двигунами внутрішнього згорання [Текст] / Н.Є. Рябошапка, Р.Ф. Сухонос, І.В. Новосильцев // Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проєктування, дизайн та технологічна експлуатація : Міжнарод. наук-практ. конф., 8 грудня 2020 р. : Матеріали. – Харків: ХНТУСГ. – 2020. – С. 42-44.
 4. Євсєєва, Н.О. Моделювання системи охолодження ДВЗ з електроприводом насосу [Текст] / Н.О. Євсєєва, Р. Ф. Сухонос // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 8-10 вересня 2020 р. : Матеріали. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2020. – С.213-214.
 5. Слинько, Г.І. Розробка методики дослідження стану повітря у впускній системі двигуна [Текст] / Г.І. Слинько, Д.П. Чишко, Р.Ф. Сухонос // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : ІІ Міжнарод. наук.-техн. інтернет-конф., 25-27 березня 2020 р. : Тези доповідей. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2020. – С.34-35.
 6. Слинько, Г.І. Двотактний двигун з поліпшеними економічними та екологічними характеристиками [Текст] / Г.І. Слинько, С.Ю. Полуведько, Р.Ф. Сухонос // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Всеукр. наук.-техн. інтернет-конф., 28-29 листопада 2019 р. : Тези доповідей. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2019. – С.20-21.
 7. Тхор, Є.А. Дослідження можливостей діагностики ДВЗ з використанням акустичних систем [Текст] / Є.А. Тхор, Р.Ф. Сухонос, В.В. Слинько // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : Тези доповідей Всеукр. наук.-техн. інтернет-конф., 28-29 листопада 2019 р. – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – 2019. – С. 145-146.
 8. Слинько, Г.І. Дослідження турбулентності потоку палива в модернізованих форсунках дизельного двигуна 6ЧН12/14 [Текст] / Г.І. Слинько, Д.А. Володін, Р.Ф. Сухонос, Д.П. Чишко // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 203–205.
 9. Слинько, Г.І. Методика визначення ефективної потужності бензинового двотактного ДВЗ із зовнішнім сумішоутворенням за діаметром паливного жиклера [Текст] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, В.С. Беспалько, В.В. Слинько // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 200–203.
 10. Слинько, Г.І. Дослідження процесу продувки двотактного бензинового двигуна з системою продувки циліндра чистим повітрям з метою покращення техніко-економічних показників [Текст] / Г.І. Слинько, С.Ю. Полуведько, Р. Ф. Сухонос, В.В. Слинько // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : Матеріали 10-ї Міжнарод. науково-практ. конф., 12-13 вересня 2019. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2019. – С.224–226.
 11. Слинько, Г.І. Комп’ютерна програма для теплового розрахунку робочого циклу двигуна внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, П.Є. Іванов // Інформаційні технології: теорія і практика : Матеріали II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 96–97.
 12. Слинько, Г.І. Особливості діагностики технічного стану ДВЗ з використанням акустичних систем [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Є. А. Тхор // Інформаційні технології: теорія і практика : Матеріали II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 4 квітня 2019 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – С. 98–99."
 13. Мазін, В. О. Двигуни SCB Stirling: Перші результати [Текст] / В.О. Мазін, Р. Ф. Сухонос // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування : Матеріали 9-ї Міжнарод. науково-практ. конф., 13-14 вересня 2018. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2018. – С.225-229.
 14. Мазін, В.О. Енергетичне балансування V-подібного двигуна що працює за циклом Стірлінга [Текст] / В.О. Мазін, Р. Ф. Сухонос // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали V-ої всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2013. – С.107-110.
 15. Сухонос, Р.Ф. Коэффициент теплоотдачи выпускного коллектора ДВС [Текст] / Р.Ф. Сухонос, В.А. Мазин // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: матеріали науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – ДВЗ. – Первомайськ: ППІ НУК, 2011. – С. 48-52.

Тиждень науки

 1. Слинько, Г. І. Врівноваження 2-циліндрових ДВЗ з різним розташуванням циліндрів [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, О.Д. Кушнір // Тиждень науки-2022 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С. 127–128.
 2. Сухонос, Р. Ф. Аналіз ефективності роторного двигуна Astron Aerospace Omega 1 [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, В.О. Демянков // Тиждень науки-2022 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.145–146.
 3. Сухонос, Р. Ф. Вплив напруги акумуляторної батареї на швидкість запуску бензинового ДВЗ за низьких температур [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, Ю.О. Мірошниченко // Тиждень науки-2022 : щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2022 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – С.146–148.
 4. Сухонос, Р. Ф. Розгляд особливостей конструкції двигунів для Formula 1 на прикладі ДВЗ Ferrari Type 048 [Електронний ресурс] / Р. Ф. Сухонос, В. І. Бокарьов, С. Ю. Оглуздін // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 77–79.
 5. Сухонос, Р. Ф. Форкамерно-факельна система запалювання Mahle Jet Ignition [Електронний ресурс] / Р. Ф. Сухонос, А. Ю. Оглуздін // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 80–81.
 6. Сухонос, Р. Ф. Розробка навантажувального стенду для випробування дизельного двигуна з раннім впорскуванням палива [Електронний ресурс] / Р. Ф. Сухонос, Ю. О. Мірошниченко, О. Д. Кушнір // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 82–84.
 7. Сухонос, Р. Ф. Конструкції опор ДВЗ з покращеними властивостями [Електронний ресурс] / Р. Ф. Сухонос, М. Ю. Несмашний // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 84–85.
 8. Сухонос, Р. Ф. Розбірні з’єднання деталей ДВЗ [Електронний ресурс] / Р. Ф. Сухонос, М. А. Мороз // Тиждень науки-2021. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 86–88.
 9. Слинько, Г.І. Методика визначення тиску повітря у впускній системі ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Д.П. Чишко, Р.Ф. Сухонос, В.С. Яровий, Я.В. Рогов // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 46–47.
 10. Слинько, Г.І. Покращення робочих характеристик двигуна з системою ГБО шляхом встановлення варіатора випередження кута запалювання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 48–49.
 11. Слинько, Г.І. Перспективи використання кераміки у двигунах внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Р.Ю. Білий // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 49–50.
 12. Слинько, Г.І. Система деактивації циліндрів ДВЗ [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Оглуздін // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 51–53.
 13. Кривошеєв, Д.Г. Аналіз перспектив використання двигуна Скрипова [Електронний ресурс] / Д.Г. Кривошеєв, Р.Ф. Сухонос // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 72–73.
 14. Слинько, Г.І. Двотактний двигун з покращеною продувкою для бензопили[Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Полуведько // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 68–70.
 15. Слинько, Г.І. Використання інтернет ресурсу YouTube.com при підготовці фахівців з двигунів внутрішнього згорання [Електронний ресурс] / Г.І. Слинько, Р.Ф. Сухонос, Д.П. Чишко // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 70–71.
 16. Слынько, Г.И. Исследование особенностей диагностики технического состояния ДВС с использованием акустических систем [Електронний ресурс] / Г.И. Слынько, Р.Ф. Сухонос, Е.А. Тхор // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 72–73.
 17. Slynko, G. Computer Program for Calculation of the Operating Cycle of Internal Combustion Engine [Електронний ресурс] / G. Slynko, R. Sukhonos, P. Ivanov // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 74–75.
 18. Клименко, Є.В. Ідентифікація транспортних засобів за допомогою мобільних додатків [Електронний ресурс] / Є.В. Клименко, Р.Ф. Сухонос // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 103–104.
 19. Сухонос, Р.Ф. Обґрунтування та вибір системи газотурбінного наддуву для форсування двигуна ВАЗ-2170 [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, В.Ю. Міхов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 171-173.
 20. Сухонос, Р.Ф. Дослідження процесів газообміну в 2-тактному бензиновому двигуні X-Torq [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, С.Ю. Полуведько // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 168-169.
 21. Сухонос, Р.Ф. Метод спектрального аналізу звучання ДВЗ при діагностиці його технічного стану [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, П.Є. Іванов, Є.А. Тхор // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 170-171.
 22. Сухонос, Р.Ф. ДВЗ з розрізами як наочний посібник і засіб навчання студентів технічних спеціальностей [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, В.І. Алмаєв // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 155-156.
 23. Сухонос, Р.Ф. Двотактний бензиновий двигун з покращеними економічними і екологічними властивостями [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, М.О. Дерновий // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 161-162.
 24. Сухонос, Р.Ф. Сертифікаційні вимоги до товарних палив ДВЗ [Електронний ресурс] / Р.Ф. Сухонос, С.І. Марков // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 163-164.
 25. Сухонос Р.Ф., Гапоненко О.М. Підвищення ефективності поршневих ДВЗ при роботі на спиртових паливах // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 112-113.
 26. Мазін В.О., Сухонос Р.Ф. Концепція сучасного двигуна Стірлінга вітчизняного виробництва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 97-99.
 27. Слинько Г.І., Сухонос Р.Ф. Особливості визначення складу паливоповітряної суміші двопаливного ДВЗ // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 206–207.
 28. Мазін В.О., Сухонос Р.Ф. Двигун Стірлінга розробки СКБ Mazin // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 211.
 29. Мазін В.О., Сухонос Р.Ф. Особливості використання стаціонарних установок з двигунами Стірлінга //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 69–70.
 30. Мазін В.О., Сухонос Р.Ф. Перспективи використання електрогенераторних установок з двигунами Стірлінга //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.106-107.
 31. Слынько Г.И., Сухонос Р.Ф., Пиковец Е.С., Тымченко Е.В. Сравнение характеристик двигателя Д-75, работающего на различных видах топлива //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.139-140.
 32. Сухонос Р.Ф. Дослідження тепловіддачі у випускному колекторі КДВЗ //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.133-134.
 33. Мазін В.О., Сухонос Р.Ф. Коефіцієнт тепловіддачі випускного колектора ДВЗ //Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 225-227.
 34. Слынько Г.И., Сухонос Р.Ф. Сравнительная характеристика газораспределительных механизмов с верхним и нижним расположением распределительного вала //Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – С. 223-225.


Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання
Буканов Григорій Миколайович д-р наук з державного управління, доцент
Гудзь Петро Васильович д.е.н., професор
Корольков Владислав Васильович к.е.н., доцент
Корякіна Оксана Борисівна провідний фахівець
Кутідзе Людмила Сергіївна к.е.н., доцент
Нечаєва Ірина Анатоліївна к.е.н., доцент
Панкова Алла Юріївна к.е.н., доцент
Пуліна Тетяна Веніамінівна д.е.н., професор
Тесленок Ірина Миколаївна к.е.н., доцент
Ткачук Олександр Юхимович канд. с.-г. наук
Соколов Андрій Васильович к.держ.упр.
Соріна Оксана Олександрівна к.е.н., старш. викл.
 Шмиголь Надія Миколаївна д.е.н., професор
Шитікова Лариса Віталіївна к.е.н., доцент
Матвєєва Ірина Юріївна старш. лаборант

 

 

 

Demo

Конкурс на кращу наукову роботу з права серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів коледжів.

 Детальніше

 

Demo

Відвідування Запорізького технічного ліцею студентами та викладачами.

 Детальніше

 

Demo

Круглий стіл «Конституційні права і свободи людини в світлі викликів XXI століття».

 Детальніше

 

Demo

Науковий семінар в рамках проведення Всеукраїнського тижня права.

 Детальніше

 

 

Demo

Відбулось засідання круглого столу для здобувачів вищої освіти на тему: «Актуальні питання конституційного і конституційно-процесуального права та конституційної реформи в Україні».

 Детальніше

 

Demo

Запрошуємо на День відкритих дверей у ЗНТУ!

 Детальніше

 

Demo

Круглий стіл на тему: «Сучасна демократія і проблеми її становлення».

 Детальніше

 

Demo

У листопаді відбулись наукові семінари на 4 курсі в рамках обласної програми «Назустріч людям на 2015-2019 роки».

 Детальніше

 

Demo

Студенти 2 курсу відвідали виставку народного мистецтва «Петриківський пишноцвіт Наталії Рибак».

 Детальніше

 

Demo

Ділова гра «Юридичні професії».

 Детальніше

 

 

 

Demo

Cпеціалізована виставка навчальних закладів «Абітурієнт - 2019».

 Детальніше

 

Demo

Відвідування студентами Музею техніки Богуслаєва.

 Детальніше

 

Demo

8 жовтня 2018 року відбувся концерт до свята «Дня юриста».

 Детальніше

 

Demo

Відвідування Запорізької гімназії №93 студентами та викладачами.

 Детальніше

 

Demo

Відпочинок студентів.

 Детальніше

 

Demo

«День відкритих дверей» в Управлінні державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.

 Детальніше

 

Demo

 Вітаємо студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання з успішним складанням державного іспиту на отримання диплому бакалавра.

 Детальніше

 

 

Demo

 23 травня 2018 року на базі юридичного факультету ЗНТУ було проведено відкриту лекцію для студентів з питань антикорупційного законодавства України.

 Детальніше

 

Demo

 Перемога студентів юридичного факультету ЗНТУ на IV Міжнародному студентському саміті.

 Детальніше

 

Demo

28 березня 2018 року на юридичному факультеті Інституту управління та права ЗНТУ відбулася ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів".

 Детальніше

 

Demo

 Вітаємо переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» студента 4 курсу юридичного факультету Бабака Максима!

 Детальніше

 

Demo

З 16-20 квітня 2018 року у ЗНТУ відбулася науково-практична конференція «Тиждень науки», яка традиційно була присвячена професійному святу працівників науки – Дню науки, що відзначається 19 травня 2018 року.

 Детальніше

 

Demo

 21 квітня 2018 року у Запорізькому національному технічному університету відбувся День відкритих дверей!

 Детальніше

 

Demo

 19 квітня 2018 року студенти та викладачі юридичного факультету підтримали Всеукраїнську акцію «За чисте довкілля».

 Детальніше

 

 

Demo

 Кафедра конституційного, адміністративного та трудового права здійснила перший крок у впровадженні в навчальний процес юридичного факультету Інституту управління та права викладання навчальних дисциплін англійською мовою.

 Детальніше

 

 

Demo

 Відвідування студентами другого курсу Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Г. Магара.

 Детальніше

 

Demo

 4 квiтня 2018 року в Запорізькому національному технічному університеті на юридичному факультеті відбувся святковий концерт «Весняний камертон».

 Детальніше

 

Demo

 15 березня 2018 року на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відбулося урочисте нагородження дипломами учасників Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання.

 Детальніше

 

Demo

 14 березня 2018 року на кафедрі конституційного, адміністративного та трудового права відбувся круглий стіл за темою «Форма держави: питання теорії та історії».

 Детальніше

 

Demo

 Вельмишановні колеги, аспіранти, магістранти та студенти! Запрошуємо до участі у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів».

 Детальніше

 

Demo

 Шановні колеги! Запрошуємо студентське товариство до участі у круглому столі за темою:"Форма держави: питання теорії та історії".

 Детальніше

 

Demo

 25 січня 2018 року у Запорізькому національному технічному університеті відбулось вручення дипломів магістрів.

 Детальніше

 

Demo

 6 грудня 2017 року у Запорізькому національному технічному університеті проходив І етап «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних, гуманітарних наук» 2017/2018 н.р.

 Детальніше

 

Demo

 05 грудня 2017 року відбувся Круглий стіл на тему:«Права людини в світлі цілей Сталого розвитку ХХІ століття».

 Детальніше

 

Demo

 Вітаємо переможців і учасників І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін кафедри конституційного, адміністративного та трудового права за спеціальністю 081 «право»!

 Детальніше

 

Demo

 29 листопада 2017 року відбувся Круглий стіл для здобувачів вищої освіти за темою: «Актуальні питання конституційного і конституційно-процесуального права та конституційної реформи в Україні».

 Детальніше

 

Demo

 На базі юридичного факультету Запорізького національного технічного університету 27 листопада 2017 року був проведений серед студентів І курсу тематичний «Брейн ринг» з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія».

 Детальніше

 

 

Demo

 Викладачі та співробітники кафедри конституційного, адміністративного та трудового права взяли участь у семінарі «SHAPING – NEIGHBORHOOD»

 Детальніше

 

 

Demo

 Викладачі кафедри конституційного, адміністративного та трудового права відвідали виставку «Ярмарок освіти 2017».

 Детальніше

 

 

Demo

 Шановні колеги! Запрошуємо студентське товариство до участі у круглому столі за темою: «Актуальні питання конституційного і конституційно-процесуального права та конституційної реформи в Україні».

 Детальніше

 

 

Demo

 11 жовтня 2017 року в Запорізькому національному технічному університеті на юридичному факультеті пройшов концерт, який був присвячений Дню юриста

 Детальніше

 

Demo

 На кафедрі конституційного, адміністративного та трудового права відбувся круглий стіл за темою «Форма держави».

 Детальніше

 

 

Demo

 Магістри 7 жовтня 2017 року відвідали театралізоване відкриття Покровського ярмарку.

 Детальніше

 

 

Demo

 15 вересня 2017 року група Ю-116 відвідала Центральний парк культури і відпочинку «Дубовий Гай».

 Детальніше

 

 

 

Demo

 Відвідування студентами першого та четвертого курсу Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. В.Г. Магара.

 Детальніше

 

 

 

 

Demo

 31 серпня 2017 року відбулись урочистості з нагоди посвяти у студенти Запорізького національного технічного університету

 Детальніше

 

Demo

20 травня 2017 року на юридичному факультеті ЗНТУ відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів»;

 Детальніше

 

Demo

Вельмишановні колеги, аспіранти, магістранти та студенти! Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів», присвяченій 10-річчю Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету. 

 Детальніше

Demo

Вітаємо студентів-юристів з отриманням стипендії міського голови!

 Детальніше

 

Участь студентів у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми кодифікації трудового законодавства України" м. Київ (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 Детальніше

 

Вітаємо Бахір Маргариту з отриманням стипендії міського голови.

 Детальніше

21 жовтня в Запорізькому національному технічному університеті на  юридичному факультеті пройшов концерт, який був присвячений Дню юриста.

 Детальніше

Студенти групи ГП-123 відвідали День міста.

 Детальніше

Студенти відвідали Арт-галерею «Афіна».

 Детальніше

10 вересня 2016 року студенти 1 курсу юридичного факультету ЗНТУ відправились до Олександрівського лісництва, щоб у неофіційній обстановці познайомилися один з одним та з кураторами.

 Детальніше

31 серпня 2016 року біля центрального корпусу Запорізького національного технічного університету відбулися урочистості з нагоди святкування початку нового навчального року.

 Детальніше

23-24 червня 2016 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів» присвячена 20-річчю Конституції України.

 Детальніше

Студенти відвідали Запорізький обласний Краєзнавчий музей.

 Детальніше

Учасник проекту EcoSelfie та соорганізатор студент 3 курсу гуманітарно-правового факультету спеціальності «Правознавство» Смірнов Владислав.

 Детальніше

Вельмишановні колеги! Запрошуємо для участі у І-й Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів», присвяченій 20-річчю Конституції України». 

 Детальніше

Студенти здійснили подорож до Центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай». 

 Детальніше

29 квітня 2016 року студенти-юристи гуманітарно-правового факультету Інституту управління та права приймали участь в студентській науково-практичній конференції: «Політичний режим в історико-правовому вимірі».

 Детальніше

21-22 квітня 2016 року команда студентів-магістрів спеціальності «Правознавство» взяла участь у Міжнародному студентському саміті на тему «Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень».

 Детальніше

Студенти відвідали Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара.

 Детальніше

Вітаємо найкращих студентів з отриманням стипендії міського голови.

 Детальніше

Студенти-магістри відвідали Всеукраїнський правовий VIP-турнир 2015.

 Детальніше

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук.

 Детальніше

28 листопада 2015 р. в ЗНТУ відбувся концерт за участі студентів спеціальності Правознавство Інституту управління та права – творчий проект, присвячений святкуванню Дня юриста.

 Детальніше

Ярмарок освіти 2015

 Детальніше

31 серпня 2015 року в Запорізькому національному технічному університеті відбулися урочистості з нагоди Дня знань та посвяти першокурсників у студенти.

 Детальніше

24 жовтня 2014 року в стінах Запорізького національного технічного університету відбулася зустріч студентів І-ІІ курсів спеціальності «Правознавство» гуманітарно-правового факультету Інституту управління та права з представниками Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України».

 Детальніше

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Мартовицький Леонід Максимович к.т.н., доцент, академік ПТАНУ завідувач кафедри
Глушко Василь Іванович к.т.н., доцент, академік ПТАНУ декан факультету
Волков Григорій Петрович к.т.н., доцент, член-кореспондент Української академії тріботехніки доцент
Носенко Михайло Іванович к.т.н., доцент доцент
Сидоренко Михайло Володимирович к.т.н., доцент, академік ПТАНУ доцент
Руднєв Олександр Михайлович к.т.н., доцент, академік ПТАНУ доцент
Задоя Наталія Олександрівна к.т.н. доцент
Лятуринський Василь Олександрович к.т.н. доцент
Клименко Ганна Вікторівна старший викладач
Фролов Роман Олександрович
старший викладач

 

Викладачі та співробітники кафедри організують та здійснюють на високому рівні навчальну та науково-методичну роботу з навчальних дисциплін кафедри, наукових досліджень за профілем кафедри, виховної роботи серед студентів. Проводять педагогічну, методичну, наукову, організаційну та інші види робіт з метою забезпечення потреби держави і суспільства у спеціалістах вищої кваліфікації різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, потреби особи в освіті.

Забезпечують високий науково-педагогічний рівень викладання, проведення занять, відповідність їх змісту навчальним планам і програмам підготовки фахівців, додержуються стандартів освіти. Постійно підвищують культурний, професійний рівень, педагогічну майстерність. Додержуються норм професійної етики, моралі, поважають гідність студентів, сприяють їх вихованню у дусі українського патріотизму, поваги до Конституції України.

Беруть участь у виховній роботі серед студентів, роботі з набору студентів, профорієнтаційній роботі. Сприяють залученню студентів до науково-дослідницької роботи, керують нею. Беруть участь у навчальних і наукових зв'язках з суміжними, спорідненими вищими навчальними закладами і установами з метою підвищення рівня знань студентів, сприяють підвищенню іміджу університету і кафедри.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Максакова Руслана Миколаївна доктор юридичних наук, професор завідувач кафедри
Баєва Лілія Вікторівна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Бостан Сергій Костянтинович доктор юридичних наук, професор професор кафедри
Буканов Григорій Миколайович кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри
Купін Арнольд Павлович кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Пальченкова Вікторія Михайлівна доктор юридичних наук, професор професор кафедри
Саміло Ганна Олегівна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Смолярова Марина Леонідівна кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри
Конарєва Ганна Олегівна кандидат юридичних наук викладач, старший лаборант кафедри

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Андрієнко Петро Дмитрович д. т. н., професор завідувач кафедри Е та ЕА
Близняков Олександр Вікторович к. т. н., доцент заступник завідувача кафедри Е та ЕА
Коцур Михайло Ігорович к. т. н., доцент доцент
Поляков Михайло Олексійович д. т. н., доцент професор
Жорняк Людмила Борисівна к. т. н., доцент доцент
Афанасьєв Олексій Іванович к. т. н., доцент доцент
Снігірьов Володимир Максимович к. т. н., доцент доцент
Сахно Олександр Анатолійович к. т. н., доцент доцент
Василевський Володимир Валентинович к.т.н. ст. викладач
Скрупська Людмила Степанівна   ст. викладач
Антонова Марина Володимирівна   ст. викладач
Каплієнко Олександр Олегович   ст. викладач
Шило Сергій Іванович   ст. викладач
 
 

 

 

ПІБ Посада Наук. ступінь Вчене звання
   Міщенко Валерій Григорович зав. каф. д.т.н. проф.
   Лютова Ольга Валеріївна  доцент к.т.н. доцент
  Бережний Станіслав Петрович доцент к.т.н. доцент
   Бажміна Евеліна Анатоліївна старш. викладач      
   Бовкун Світлана Анатоліївна старш. викладач    
   Скоробогата Маріанна Василівна старш. викладач      
   Корнієнко Олена Борисівна старш. викладач    
   Хижняк Юрій Володимирович старш. лаборант      
   Вергун Олена Михайлівна пров. фахівець      
   Кот Галина Андріївна  пров. інженер     

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Ткаченко Алла Михайлівна доктор екон.наук, професор завідувач кафедри
Левченко Наталія Михайлівна доктор наук з держ. управління, професор професор
Пожуєва Тетяна Олександрівна  доктор екон.наук, професор професор
Кійко Сергій Генадійович доктор технічних наук доцент
Бугрім Олександр Юрійович канд.екон.наук,доцент доцент
Круглікова Валентина Володимирівна канд.екон.наук,доцент доцент
Богдан Юрій Миколайович канд.екон.наук, доцент доцент
Лівошко Тетяна Володимирівна канд.екон.наук,доцент доцент
Крайнік Олена Миколаївна канд.екон.наук,доцент доцент
Севастьянов Родіон Вікторович канд.екон.наук,доцент доцент
Плинокос Дмитро Дмитрович канд.екон.наук,доцент доцент
Чернова Ірина Вікторівна канд. ф. наук, доцент доцент
Ханенко Алла Валеріївна канд.екон.наук доцент
Сердюк Євгенія Михайлівна   старший викладач
Бобко Наталія Анатоліївна   старший викладач
Дацько Наталія Миколаївна   лаборант

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Бочелюк Віталій Йосипович д. психол. н., професор завідувач кафедри
Дергач Маргарита Альфрітівна д. пед. н., доцент професор кафедри психології
Гайворонська Таісія Олексіївна к. філос. н., доцент декан факультету
Походенко Світлана Володимирівна к. психол. н., доцент доцент кафедри психології
Черепєхіна Ольга Анатоліївна к. психол. н., доцент доцент кафедри психології
Тисячник Ірина Володимирівна к. психол. н., доцент доцент кафедри психології
Хрустальова Марина Станіславівна к. політ. н., доцент доцент кафедри психології
Пучина Ольга Віталіївна к. психол. н. доцент кафедри психології
Волошина Неоніла Вікторівна к. психол. н., доцент доцент кафедри психології
Шевчук Зінаїда Миколаївна к. психол. н. викладач кафедри психології
Шубертій Наталія Георгіївна старший викладач кафедри психології
Семенцова Оксана Миколаївна старший викладач кафедри психології
Репецька Анжела Василівна викладач кафедри психології
Шакіб Оксана Володимирівна старший лаборант кафедри психології
Максименко Євген Андрійович старший лаборант кафедри психології
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Кузьмін Віктор Володимирович к.соц.н., доцент в.о. завідувача кафедри
Таран Володимир Олександрович д.філос.н., професор професор кафедри
Попович Василь Михайлович д.філос.н., професор професор кафедри
Баршацька Галина Юріївна к.соц.н., доцент доцент кафедри
Дударьов Віталій Валентинович к.політ.н., доцент доцент кафедри
Турба Оксана Олексіївна к.соц.н., доцент доцент кафедри
Щербина Сергій Степанович к.соц.н., доцент доцент кафедри
Серга Тетяна Олексіївна к.соц.н., доцент доцент кафедри
Балухтіна Олена Миколаївна к.іст.н., доцент доцент кафедри
Бородулькіна Тетяна Олександрівна к. психол. н., доцент доцент кафедри
Кузьміна Марія Олегівна   аспірант кафедри
Новак Тетяна Олександрівна аспірант кафедри

 

Сторінки