Ви є тут

Головна

Викладачі та співробітники

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Качан Олексій Якович д.т.н., професор завідувач кафедри
Богуслаєв В'ячеслав Олександрович д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук України, академік Академії наук авіації і повітроплавання професор
Єршов Анатолій Васильович д.т.н., професор професор
Овчинников Олександр Володимирович д.т.н., професор професор
Павленко Дмитро Вікторович к.т.н., доцент доцент
Сахнюк Наталія Василівна к.т.н., доцент доцент
Ткач Дар'я Володимирівна к.т.н., доцент доцент
Бабенко Ольга Миколаївна старший викладач
Бут Павло Олексійович старший викладач
Двірник Ярослав Вікторович старший викладач
Кривих Юлія Ігорівна старший викладач
Лазарєва Ольга Олександрівна старший викладач
Мельник Ольга Олександрівна старший викладач
Гембель Вікторія Йосипівна завідувач лабораторії
Голубнича Ольга Сергіївна завідувач лабораторії
Алексєєнко Людмила Володимирівна старший лаборант
Щетініна Мирослава Олегівна старший лаборант

 

 № з/п

 

П. І. Б.

 

Назва дисципліни

1

Гудзь Петро Васильович д.е.н., професор

Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій

Стратегічний менеджмент в туризмі

Виробнича практика

Переддипломна практика

2

Зайцева Валентина Миколаївна, к.п.н., професор

Корпоративне управління в туризмі

Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів

Організація екскурсійних послуг

ОПП_магістри

ОПП_бакалаври

ОКХ_бакараври

3

Віндюк Андрій Валерійович, д.пед.н., професор

Професійна етика та дипломатичний протокол

Методика викладання дисциплін туризму  у ВНЗ

Методологія і організація наукових досліджень

Туроперейтинг

4

Бєлікова Марина Володимирівна, к.і.н., доцент

Основи музеєзнавства

Діловодство в туризмі

Історія розвитку світового туризму

5

Гурова Дар’я Дмитрівна, к.геогр.н., доцент

Туристське країнознавство.

Рекреація та географія міжнародного туризму,

6

Мамотенко Дар'я Юріївна, к,е.н., доцент

Ризики і економічна безпека туристичних фірм

Антикризове управління в туризмі

Ринок туристичних послуг

7

Зацепіна Наталя Олександрівна, к.п.н., доцент

Основи наукових досліджень

Рекреаційні комплекси

8

Корнієнко Ольга Миколаївна, к.е.н., доцент

Економіка туризму

Організація діяльності туристичних фірм

Активний туризм

Рекреалогія та санаторно-курортне лікування.

9

Кукліна Тетяна Сергіївна, к.е.н., доцент

Стратегічний маркетинг в туризмі.

Технологія ресторанної справи

Організація послуг харчування

 

10

Бут Тетяна Вікторівна, к.е.н., доцент

Світова культура та мистецтво

11

Безхлібна Анастасія Павлівна, к.е.н, доцент

Міжнародний туризм

12

Никоненко Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент

Маркетинг у туризмі

Звичаї та традиції народів світу

13

Гресь-Євреінова Світлана Володимирівна, к.е.н., доцент

Бухгалтерський облік та аудит туристичної діяльності 

Організація сфери туристських послуг

14

Шевченко Олена Вадимівна, к.е.н., доцент

Технологія туристичної діяльності

Основи страхування

15

Шелеметьєва Тетяна Вячеславівна, к.е.н., доцент

Менеджмент туризму

Туристські формальності

16

Журавльова Світлана Миколаївна, к.е.н., доцент

Технологія готельної справи

Організація обслуговування туристів у готелях

Технологія гостинності

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Анпілогов Дмитро Ігорович канд.техн.н, доцент доцент кафедри прикладної математики
Коротунова Олена Володимирівна канд.техн.н, доцент доцент кафедри прикладної математики
Левада Володимир Степанович канд.техн.н, доцент доцент кафедри прикладної математики
Левицька Тетяна Ігорівна канд.техн.н, доцент доцент кафедри прикладної математики
Мастиновський Юрій Вікторович канд.техн.н, професор завідувач кафедри прикладної математики
Мізерна Олена Леонідівна   старший викладач кафедри прикладної математики
Нечипоренко Ніна Олександрівна канд.фіз.-мат.н., доцент доцент кафедри прикладної математики
Пожуєва Ірина Сергіївна канд.техн.н, доцент доцент кафедри прикладної математики
Самсика Людмила Миколаївна   старший лаборант кафедри прикладної математики
Шишканова Ганна Анатоліївна канд. фіз.-мат.н, доцент доцент кафедри прикладної математики
Щербина Оксана Анатоліївна   асистент кафедри прикладної математики

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Піза Дмитро Макарович д.т.н., професор проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету, директор інституту
Морщавка Сергій Володимирович к.т.н., доцент завідувач кафедри
Бугрова Тетяна Іванівна к.т.н., доцент доцент
Дмитренко Віктор Панкратович к.т.н., доцент доцент
Кабак Владислав Семенович к.т.н., доцент декан факультету
Козодавов Віктор Григорович   завідуючий лабораторією
Колеснікова Євгенія Ісааківна   завідуюча лабораторією
Костенко Валерян Остапович к.т.н., доцент доцент
Логачова Людмила Михайлівна   старший викладач
Мороз Гаррі Володимирович   аспірант
Самойлик Сергій Сергійович   старший викладач
Сидоріна Лідія Іванівна   старший лаборант
Сметанін Ігор Миколайович   старший викладач, аспірант
Чорнобородов Михайло Петрович к.т.н., доцент доцент
Шуміліна Людмила Василівна   старший лаборант

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Попович Василь Михайлович д.філос.н., доцент завідувач кафедри
Баршацька Галина Юріївна к.соц.н., доцент доцент кафедри
Дударьов Віталій Валентинович к.політ.н., доцент доцент кафедри
Коваль Владислав Олександрович к.пед.н., доцент доцент кафедри
Кузьмін Віктор Володимирович к.соц.н., доцент доцент кафедри
Турба Оксана Олексіївна к.соц.н., доцент доцент кафедри
Щербина Сергій Степанович к.соц.н. доцент кафедри
Кузьміна Марія Олегівна   аспірант кафедри
Новак Тетяна Олександрівна старший лаборант кафедри

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Бєліков Сергій Борисович Доктор технічних наук, професор Ректор, професор
Ольшанецький Вадим Юхимович Доктор технічних наук, професор професор, завідувач кафедри фізичного матеріалознавства ,
Грешта Віктор Леонідович кандидат техн. наук, професор професор
Климов Олександр Володимирович кандидат техн. наук, доцент декан факультету, доцент
Вініченко Валерій Степанович кандидат техн. наук, доцент доцент
Глотка Олександр Анатолійович кандидат техн. наук, доцент доцент
Грабовський Володимир Якович кандидат техн. наук, доцент доцент
Лазечний Іван Миколайович кандидат техн. наук, доцент доцент
Степанова Любов Петрівна кандидат техн. наук, доцент доцент
Ткач Дар'я Володимирівна кандидат техн. наук, доцент доцент
Гайдук Сергій Валентинович доктор техн. наук, с.н.с. професор
Андрієнко Анатолій Георгійович кандидат техн. наук, с.н.с. провідний фахівець
Лисиця Олена Володимирівна - ст. викладач
Кононенко Юлія Іванівна - ст. викладач
Денісов Деніс Леонідович - ст. викладач
Трикоз Галина Григорівна - завідувач лабораторії
Череп Вадим Федорович - завідувач лабораторії
Андріяненко Дмитро Анатолійович - завідувач лабораторії
Дергачов Олександр Вікторович - провідний інженер
Ястребова Ольга Федорівна - старший лаборант
Джус Анна Вячеславівна - аспірант, асистент
Джуган Олександр Андрійович - старший викладач

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Волинець Галина Миколаївна к.ф.н., доцент доцент кафедри журналістики
Островська Наталія Василівна к.н. із соц. ком. доцент кафедри журналістики
Панченко Світлана Анатоліївна к.ф.н., доцент доцент кафедри журналістики
Погребна Вікторія Леонідівна д.ф.н., професор завідувач кафедри журналістики
Пода Олена Юріївна к.ф.н., доцент доцент кафедри журналістики
Скуртул Ганна Сергіївна к.ф.н. доцент кафедри журналістики
Тонкіх Ірина Юріївна к.ф.н., доцент доцент кафедри журналістики
Хітрова Тетяна Володимирівна к.ф.н., доцент доцент кафедри журналістики
Єськова Катерина Вікторівна ст. викладач викладач кафедри журналістики

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Бондаренко Ольга Валеріївна д. філос. н., професор завідувач кафедри
Арсентьєва Галина Олександрівна к. філос. н., доцент доцент
Бондаревич Ірина Миколаївна к. філос.н., доцент доцент
Головко Любов Василівна к. філос.н., доцент доцент
Дєвочкіна Наталя Миколаївна к. філос. н., доцент доцент
Ємельяненко Євгенія Олегівна к. філос. н., доцент доцент
Повзло Олександр Миколайович к. філос. н., доцент доцент
Тарадайко Сергій Миколайович к. філос. н., доцент доцент
Коваль Вікторія Миколаївна ст. викл.
Лук'янова Ольга Іванівна ст. викл.
Гордійченко  Володимир  Вікторович ас.
Барна  Людмила  Миколаївна ст. лаборант
Шеховцова  Катерина  Вікторівна лаборант
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Брутман Анна Богданівна к.ек.н., доцент зав.каф.
Новіков Володимир Павлович к.філол.н., доцент доцент
Горлачова Вікторія Володимирівна к.філол.н., доцент доцент
Василенко Галина Володимирівна к.філол.н.,доцент доцент
Полєжаєв Юрій Григорович к.н. соц.ком., доцент доцент
Наумчук Тетяна Іванівна к.філол.н. доцент
Денисенко Анна Сергіївна   ст. лаборант
Назимок Людмила Валеріївна   ст. лаборант
Андрєєва Катерина Олександрівна   ст. лаборант

 

Сторінки