Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра політології та права

Емблема кафедри «Політологія та право» ЗНТУ

Кафедра «Політологія та право» (ПП)

Рік початку діяльності: 1973

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.і.н., доцент Кириченко Віктор Миколайович

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 535 (корпус 5)
тел.: +380(61)7698353 (викладацька), +380(61)7698606 (завідувач)
e-mail: kafedra_pp@zntu.edu.ua

Науково-педагогічними працівниками кафедри “Політологія та право” збільшено проведення в дистанційному режимі індивідуальних консультацій з викладаємих навчальних дисциплін.

                                                                    ТИЖДЕНЬ НАУКИ – 2020
       16 квітня 2020 року в режимі онлайн відбулось засідання секції “Політологія, соціологія та право” (керівник – професор кафедри “Політологія та право”, доктор юридичних наук, доцент Кириченко Ю.В.) студентської науково-практичної конференції “Тиждень науки”. У роботі конференції взяли участь наступні здобувачі вищої освіти: Кузьменко О.О. (ФЕУ-519) “Соціальні аспекти масового суспільства” (науковий керівник – доц. Рєзанова Н.О.); Бурлак О.С. (ФЕУ-319) “Проблеми розвитку людини в сучасному суспільстві” (науковий керівник – доц. Рєзанова Н.О.); Палладі Д.Е. (БАД-519) “Про державу як відкриту систему” (науковий керівник – доц. Рєзанова Н.О.); Невтиря К.С. (Е-419а) “Тоталітаризм: сутність, передумови виникнення та проблема зупинення у розвитку тоталітарних країн” (науковий керівник – асист. Давлєтова Г.В.); Бондаренко А.О. (Е-419а) “ЗМІ в тоталітарному і демократичному режимах та проблема їх залежності” (науковий керівник – асист. Давлєтова Г.В.).
       Усі доповіді здобувачів вищої освіти будуть опубліковані у збірнику тез доповідей щорічної науково-практичної конференції “Тиждень науки - 2020” Національного університету “Запорізька політехніка”.
 

                                                                                          
                                                                                                                                                              Вітаємо!
         Кириченка Віктора Миколайовича, завідувача кафедри “Політологія та право”, кандидата історичних наук, доцента з 70-річчям від дня народження. Бажаємо Віктору Миколайовичу міцного здоров’я, благополуччя, творчого натхнення, здійснення усіх бажань, мрій та сподівань.
                                                                                                                                                                           Колектив кафедри  

 

 
Кафедра “Політологія та право” продовжує здійснювати дистанційне навчання здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін “Політико-правова система України”, “Соціологія”, “Адміністративне право”, “Міжнародне публічне право”, “Захист прав споживачів”. Науково-педагогічними працівниками кафедри було надано завдання в загальноуніверситетській системі Moodle з зазначених дисциплін, яке було виконано здобувачами вищої освіти в установлений строк.  
 

 
(на виконання наказу ректора № 98 від 01.04.2020 р.)
 

Кафедра політології та права НУ «Запорізька політехніка» активно використовує технології та засоби дистанційного навчання для організації освітнього процесу під час карантину. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри, що містить підручники, навчальні посібники, монографії, конспекти лекцій та методичні вказівки, є публічно доступним в електронній формі в загальноуніверситетській системі дистанційного навчання Moodle (http://moodle.zp.edu.ua/login/index.php).

Оперативне інформування здобувачів вищої освіти щодо завдань з дисциплін здійснюється на сайті кафедри, а також за допомогою електронної пошти викладачів:
1. Кириченко Віктор Миколайович – завідувач кафедри, к.і.н., доцент, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. ГФ-219,319,329; ФЕУ-619, 119, 419, 219). Електронна пошта: kirichenko_yuriy84@ukr.net
2. Орлянський Володимир Семенович – професор кафедри, д.і.н., професор, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. БАД-118, 118 сп, 218, 318; Е-119, 119 сп, 219, 219 сп, 229 сп, 239 сп, 249 сп; Е-319, 319 сп, 519 сп, 819, 819 сп, 419, 419 а; Е-419 сп, 619 сп, 719 сп; ІФ-118, 218, 318, 518). Електронна пошта: orlyanskayan@gmail.com
3. Кириченко Юрій Вікторович – професор кафедри, д.ю.н., доцент, навчальні дисципліни, які викладає: Адміністративне право (гр. ФЕУ-517, 527), Захист прав споживачів (гр. ФЕУ-218), Міжнародне публічне право (гр. ГФ-216). Електронна пошта: kirichenko_yuriy84@ukr.net
4. Рєзанова Наталія Олександрівна – доцент кафедри, к.ф.н., доцент, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. БАД-419, 529, 519, 819, 539, 539 сп; РТ-818, 918, 618, 518, 418, 318, 218, 118), Соціологія (гр. ФЕУ-519, 319, 219, 419, 419 сп). Електронна пошта: reznat120@gmail.com
5. Соколенко Юлія Миколаївна – старший викладач кафедри, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. СН-219, 319, 519). Електронна пошта: SokolenkouLia20@gmail.com
6. Давлєтова Ганна Василівна – асистент кафедри, навчальні дисципліни, що викладає: Політико-правова система України (гр. БАД-118, 118 сп, 218, 318; Е-119, 119 сп, 219, 219 сп, 229 сп, 239 сп, 249 сп; Е-319, 319 сп, 519 сп, 819, 819 сп, 419, 419 а; Е-419 сп, 619 сп, 719 сп; ІФ-118, 218, 318, 518). Електронна пошта: davannazp@gmail.com
 

 • Кириченко В.М. Право на охорону здоров'я: конституційно-правове регулювання в Україні та європейських державах
 • Кириченко Ю.В. Проблеми конституційно-правового регулювання права на звернення в європейських державах
 • Рєзанова Н.О. Нова легітимізація політичної влади: зміни у відносинах еліти та громадян
 • СоколенкоЮ.М. Типологія партійних систем
 • Давлєтова Г.В. Міжетнічні конфлікти та шляхи їх подолання
 • Кириченко в.М., Полівода О.В. Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційно-правового регулювання права на працю
 • Рєзанова Н.О., Ліпіліна О.С. До питання категорального визначення "політична культура"
 • Соколенко Ю.М., Скорик С.В. Держава як інститут політичної состеми
 • Давлєтова Г.В., Багрій Т.О. Типологія правових систем

Статті у зарубіжних виданнях

 •     Рєзанова Н.О. Філософський концепт інновацій як фактор змін. International SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE, 2017, may 11-12 (Каунас, Литва)  2017, С.53-54

Статті у фахових виданнях
 

 •  Кириченко Ю.В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 540 с.
 •   Кириченко Ю.В., Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні в контексті європейського досвіду. Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». № 1(15). 2017.С.18-21
 •   Кириченко Ю.В., Коновальчук А.Ю. Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання. Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». Одеса: Причорноморська фундація права. № 1(15). 2017. С.14-17
 •  Кириченко Ю.В. Конституційно-правове регулювання права на охорону здоров’я в Україні та державах континентальної Європи // Право та державне управління. Збірник наукових праць. № 1(26). 2017. С.24-30
 •  Рєзанова Н.О. Популістичний фактор політичної влади. Політологічні читання ім. проф. Богдана Яроша: збірник наукових праць /за заг. ред.. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. Луцьк: Века-Друк, 2017.С.90-99
 •   Кириченко Ю.В., Дерев’ягін М.В. Конституційне закріплення права на звернення в Україні та європейських державах //Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії. Матеріали міжнародної конференції, м.Ужгород, 21-22 квітня 2017 р. Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2017. С.22-25.
 •   Кириченко Ю.В. Право на звернення: деякі аспекти конституційно-правового регулювання в Україні та європейських державах //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина . Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (28 квітня 2017 р.) Івано-Франковськ, 2017. С.3-6
 •  Рєзанова Н.О. Соціально-філософське осмислення інновацій як фактору переходу до інформаційного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основ забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». 23-24 листопада 2017 р. /Ред.д-р філ..н., проф. В.Г. Воронкова. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. С.113-119
   

2015 р.

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.

2014 р.

 • Теорія держави і права [Текст] : підруч. / кол.авт.; кер.авт.кол. канд.юрид.наук, проф.. Ю.А.Ведєрніков. – К. : Ун-т сучасних знань; Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. – С. 376-401.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 23 с.

2013 р.

 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс  [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко – К. : Центр учбової літератури  2013. – 218 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т.1. – 344с., Т.2. – 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 384 с. – С. 339-357.

2012 р.

 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко, О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 256 с.
 • 6.    Збірник законів України з курсу «Правознавство» [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, Ю.В.Кириченко. – У 2-х т. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т.1.-  344 с., Т.2. -  244 с.
 • 7.    Теорія держави і права [Текст]: навч.посібник [для студ.вищ.навч.закл.] / кол.авт.; кер.авт.кол.канд.юрид.наук, доц. Ю.А.Ведєрніков. – Дніпропетровськ: Дніпроп.держ.ун-т внутр.справ; Ліра ЛТД, 2012. – 384 с. Кириченко В.М. - § 1-4 розділу 22. – С.339-357.

2011 р.

 •  Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства  [Текст]: навч.посіб/ В.М. Кириченко, О.В. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси» та 6.030507 – «Маркетинг». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.

2010 р.

 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко,  О.М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 264 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 •  Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 44 с.

2009 р.

 • Кириченко В.М. Теоретико-правова характеристика контрольного процесу у сфері державного управління [Текст] / В.М. Кириченко // Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС, 2009. – № 3. – С. 56-61.

2007 р.

 • Кириченко В.М. Правознавство: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
 • Кириченко В.М. Правознавство : курс лекцій [Текст] : навч.посіб. / В.М. Кириченко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.
   

                                                                                          
                                                                     Вітаємо!
         Кириченка Віктора Миколайовича, завідувача кафедри “Політологія та право”, кандидата історичних наук, доцента з 70-річчям від дня народження. Бажаємо Віктору Миколайовичу міцного здоров’я, благополуччя, творчого натхнення, здійснення усіх бажань, мрій та сподівань.
                                                                                                                                                                           Колектив кафедри  

Файл: 

 

Кафедра «Політологія та право» веде свій родовід з 1973 року, коли із кафедри філософії виділилася кафедра наукового комунізму, яка стала самостійною структурною одиницею Запорізького машинобудівного інституту. За роки існування кафедра тричі змінювала свою назву – кафедра «Теорії соціалізму», кафедра «Політологія, соціологія та право» і, нарешті, в березні 2002 року в зв'язку з реорганізацією вона отримує назву – кафедра «Політологія та право».

Першим завідувачем кафедри була обрана кандидат історичних наук, доцент В.М.Вагіна. Вона разом з доцентами О.І.Кацевал, П.Т.Бугаенко, Л.Г.Федоренко, старшим викладачем Ю.В.Назаренко доклала багато зусиль щодо становлення кафедри, організації освітнього процесу та його навчально-методичного забезпечення.

У різні роки кафедру очолювали кандидати історичних наук, доценти О.І.Кацевал (1978-1983 рр.), Л.Г.Федоренко (1983-1988 рр.), В.Т.Варяник (1988-1995 рр.), М.Д.Ясир (1995-2007 рр.). З лютого 2007 року кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент В.М.Кириченко, який має великий досвід організаційної, виховної та навчально-методичної роботи, понад 20 років пропрацював в органах внутрішніх справ, із них 10 років – на посаді проректора Запорізького юридичного інституту, полковник міліції у відставці та маючи великий досвід організаційної, наукової, навчально-методичної та виховної роботи зумів знайти шляхи розв’язання існуючих на кафедрі науково-педагогічних проблем та поліпшити ії діяльність, про що свідчить значна кількість його заохочень, у тому числі й два ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ і ІІІ ступенів.

Кафедру завжди вирізняло висока стабільність її кадрів, наявність фахової освіти та професійного досвіду. Зараз колектив кафедри налічує 8 осіб, з них 6 – науково-педагогічнихпрацівників ( доц., зав.каф. В.М.Кириченко, проф. В.С.Орлянський, доц. Ю.В.Кириченко, доц. Н.О.Рєзанова, асист. Г.В.Давлєтова, асист. Ю.М.Соколенко) і 2 особи навчально-допоміжного персоналу (ст. лаб. Химич Ж.М. та лаб. Крутильов А.А.).

Запровадження на кафедрі системи підбору, виховання кадрів та підвищення їх кваліфікації сприяє постійному поліпшенню його якісного складу. За час існування кафедри 12 викладачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (Л.М.Будовська, В.Т.Варяник, О.А.Тарасова, Т.Є.Ніколаєва, Ю.В.Назаренко, О.О.Литвин, М.А.Рудий, В.С.Орлянський, І.С.Рижова, Р.Р.Марутян, М.Д.Ясир, С.Г.Гузенков) і 5 – доктора наук (В.С.Орлянський, О.І.Жорнова, О.І.Жорнова, І.С.Рижова, О.А.Безрукова), а також 15 викладачів отримали вчене звання доцента і один - професора (В.С. Орлянський) За цей час на кафедрі 15 викладачів отримали вчене звання доцент і один (В.С.Орлянський) – професора. Зараз 72% професорсько-викладацького складу кафедри мають наукову ступінь і вчене звання.

У теперішній час викладачі кафедри здійснюють освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей, викладається 12 навчальних дисциплін, які повністю методично забезпечені, у тому числі власними підручниками та навчальними посібниками.Так, за останні 7 років викладачами кафедри опубліковано близько 300 наукових праць, у тому числі 10 монографій, понад 100 статей у фахових видання МОН України та близько 150 тез міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій, подано до Верховної Ради України 30 пропозицій з оптимізації положень чинної Конституції України.

Підтримуються творчі зв'язки з порідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів України насамперед з Запорізьким національним університетом, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, інститутом ім. В. Сташиса, Класичного приватного університету. Постійно здійснюється виховна робота серед студентів денної форми навчання. Проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Політична реформа: політико-соціальний та правовий аспекти», в якій взяли участь понад 300 студентів з 9 вищих навчальних закладів України.

Колектив кафедри «Політологія та право» докладає значні зусилля щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, роблять усе можливе, щоб завжди бути на рівні вимог сьогодення.

 

Кафедра здійснює освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей.

Ауд. 538 – для  лекційних та семінарських занять

Ауд. 535 – лабораторія науково-методичного забезпечення навчального процесу

Сторінки