Ви є тут

Головна
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Кириченко Віктор Миколайович к.і.н., доцент завідувач кафедри
Орлянський Володимир Семенович д.і.н., професор професор
Кириченко Юрій Вікторович д.ю.н., доцент професор
Рєзанова Наталія Олександрівна к.філос.н.,  доцент доцент
Давлєтова Ганна Василівна   асистент
Соколенко Юлія Миколаївна   асистент
Химич Жанна Миколаївна   ст. лаборант