Ви є тут

Головна

Прізвище: Рєзанова

Ім'я: Наталія

По батькові: Олександрівна

Посада: доцент кафедри політології та права

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3094-4881

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=Cy6UmSgAAAAJ

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, рік закінчення – 1993, спеціальність за дипломом – 21.08 «історія», кваліфікація за дипломом – «історик, викладач історії та суспільствознавства»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії»:
  «Інститут недержавної освіти як фактор формуваня особистості (соціально-філософський аспект)», рік захисту – 1999

Наукові інтереси:

 •   політична філософія;
 •  соціальна філософія;
 •  політична соціологія;
 •  політична культура;
 • філософія освіти;
 •  політичні технології.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 •   Популізм як семантичний різновид політичної пропаганди  / Н.О.Рєзанова, В.С.Орлянський В.С. // Феномен пропаганди і анти пропаганди у сучасному світі: історико-політологічний дискурс: монографія / За наук.ред. Г.М.Васильчука, О.М.Маклюк, М.М. Бессонової. – Запоріжжя: Інтер-М, 2018. – 386 с. (С.75-84)
 •  Картер Джіммі Ерл // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія / О.Б.Бабкіна, С.Дерев’янко, М.П.Требін та ін., за наук. ред..Н.М.Хоми, Львів: Новий Світ-2000, 2018. 369 с. – (С.312-321).
 • Популістичний фактор політичної влади  // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша:  збірник наукових праць / за заг. ред. В.І.Бортнікова; Я.Б.Яроша. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 436 с. – С.90-99.
 • Рєзанова Н.О. Особливості державно-громадського управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз») : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови), М. В. Михайліченко (заст. голови), [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 256 с. – С.107-117. (§2.4).
 • Онтологія політичної культури в період модернізацій них перетворень / Н.О.Рєзанова // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша:  збірник наукових праць / за заг. ред. В.І.Бортнікова; Я.Б.Яроша. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 436 с. – С.206-215.
 • Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах / Н.О. Рєзанова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип. № 67 / Під ред.. В.Г.Воронкової; Запоріз.держ.інж.акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – С.170-183.
 •  Рєзанова Н.О. Державно-громадське управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Модус державно-громадського управління освітою: монографія // Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова / за наук.ред.В.П.Беха; ред.кол.:В.П.Бех (голова), Н.В.Крохмаль (заст.голови) [та ін..].- К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2015. -780 с. – С.374-388.  (§6.1.)

Всього наукових праць: 42, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – 5, навчальних посібників – 8.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Популізм як семантичний різновид політичної пропаганди  / Н.О.Рєзанова, В.С.Орлянський В.С. Пропаганда vs контрпропаганда у медіа просторі: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12 лютого 2018 року / Запоріжжя: Вид-во  ЗНУ, 2018. -  С.36-38.
 • Філософський концепт інновацій як фактор змін  // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE  2017, May 11-12 (Литва), Каунас – С.53-54.
 •  Рєзанова Н.О. Соціально-антрополгічні основи гуманітаризації освіти [Текст] / Н.О.Рєзанова // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри» (21-22 листопада 2013 р) – Запоріжжя. – ЗДІА, 2014. – С.126-130.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2013.

Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, 2003
Подяка від Голови обласної державної адміністрації, 2006
Грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, 2007
 

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 535
тел.: +380(61)7698353
e-mail: reznat120@gmail.com