Ви є тут

Головна

Прізвище: Шмиголь

Ім'я:  Надія 

По батькові: Миколаївна

Посада: професор кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка»

Участь у роботі рад і державних структур:

 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 17.051.08 Запорізького національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.01 Класичного приватного університета, за спеціальностіми: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 • 2012-2013 рр., Керівник проекту «Економічні інструменти в управлінні розвитком підприємств» (реєстраційний номер 0114U002657)
 • 2014-2015, експерт Центру ресурсоефективного та чистого виробництва в рамках проекту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)
 • 2016-2017 рр., Участь у проекті (експерт, викладач) Залучення державних ресурсів до містобудування, KYV-160, видання  підручника Участь місцевих громад у плануванні міста, під ред. TI Butchenko, Запоріжжя 2017,
 • з березня 2019 р. - теперішній час керівник департаменту південного регіону проекту ЮНІДО «Ресурсоефективне і чисте виробництво»
 • з лютого 2020 - Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: академік АЕН України, професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-5932-6580

Обліковий запис науковця (Scopus): 57210954368

Обліковий запис науковця (Google Scholar):https://scholar.google.com/citations?user=FUbpD6kAAAAJ&hl=ru

 

 

Освіта: вища

 • 2007, Гуманітарний університет ЗІДМУ м. Запоріжжя, магістр «управління закладами освіти»,
 • 2007, Гуманітарний університет ЗІДМУ м. Запоріжжя, «викладач англійської мови та літератури».
 • 2005, Гуманітарний університет ЗІДМУ м. Запоріжжя, факультет економічний, «економічна статистика»,
 • 1998 р. - диплом Запорізького національного університету, економічного факультету, спеціальність «бухгалтерський облік та аудит».
 • 1995, диплом про закінчення Запорізького національного університету, фізико-математичний факультет, «прикладна математика»

Додаткова освіта:

 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування;
 • Експерт у сфері підготовки та аналізу фінансової звітності, контролю, обліку та аудиту,
 • Сертифікат сертифікованого бухгалтера (САР) Видан Міжнародною радою дипломованих бухгалтерів та аудиторів №416,
 • Свідоцтво № 21, сертифікований бухгалтер-практик Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України,
 •  Сертифікат менеджера та координатора підприємців Cisco Institute.
 • Свідоцтво про дослідження КСВ.
 • Диплом професійних фінансових менеджерів, компетенції МСФЗ (2013).
 • Сертифікат володіння англійською мовою (рівень В2 (PIRSON), C1 (ЗНУ)),
 • сертифікат володіння польською мовою (рівень B2),
 • сертифікат володіння французькою мовою (рівень А2),
 • посвідчення водія категорія В

Дисертації:

 • 2012 рік: докторська дисертація за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Сучасні методи управління доходами підприємств харчової промисловості».
 • 2005 рік - кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.11 – економіко-математичне моделювання на тему «Математичне моделювання реального інвестування в умовах трансформаційної економіки».

Підготовка кадрів    
Підготовка та консультування:
1.    Д.е.н., Варламової І.С., дисертаційна робота, «Регулятори та важелі екологічної безпеки в національній економіці», 2018
2.    К.е.н., Кириленко Л.В., дисертація «Сучасні підходи до моніторингу та діагностики діяльності підприємств», 2018 рік.
3.    К.е.н., Павлюк Т. С. дисертація «Сучасні методи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств машинобудування», 2018.

Наукові інтереси:

 • Менеджмент та маркетинг
 • Ресурсоефективна та циркулярна економіка
 • Управління проектами
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Методи прийняття рішень
 • Еко-економіка
 • Публічне управління та адміністрування

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

2020 рік

Публікації в наукометричних базах Scopus

 1. Nadiia Shmygol, Władysława Łuczka, Olena Trokhymets, Dariusz Pawliszczy, Ruslan Zavgorodniy. Model of diagnostics of resource efficiency in oil and gas sector of economy of Ukraine. Журнал E3SWC 2020/5 Том166. С. 13005
 2. Nadiia Shmygol, Kostetska, K., Khumarova, N., Umanska, N., Koval, V. Institutional Qualities of Inclusive Environmental Management in Sustainable Economic Development. Management Systems in Production Engineering,  Scopus 2020
 3. Nadiia Shmygol, Olga Galtsova, Viktor Koval, I Wayan Edi Arsawan. Analysis of country’s competitiveness factors based on inter-state rating comparisons. E3S Web Conf. Volume 153, 2020. International Conference on Sustainability Science and Management: Advanced Technology in Environmental Research (CORECT-IJJSS 2019) Published online 17 February 2020
 4. Nadiia Shmygol, Władysława Łuczka, Olena Trokhymets, Dariusz Pawliszczy, Ruslan Zavgorodniy. Model of diagnostics of resource efficiency in oil and gas sector of economy of Ukraine. Журнал E3SWC 2020/5 Том166. С. 13005
 5. Nadiia Shmygol, Оlena Cherniavska, Tеtіana Pulina, Ruslan Zavgorodniy. Economic assessment of the implementation of the resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the basis of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):135–146 Access mode: https://epj.min-pan.krakow.pl/Economic-assessment-of-the-implementation-....

Наукові публікації в закордонних виданнях

 1. Nadiia Shmygol, Оlena Cherniavska, Tеtіana Pulina, Ruslan Zavgorodniy Economic assessment of the implementation of the resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the basis of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(3):135–146 Access mode: https://epj.min-pan.krakow.pl/Economic-assessment-of-the-implementation-...

Публікації в наукових фахових виданнях України

 1. Nadiia Shmygol, Somchenko V.V.,  Gnidkova A.V. Analysis of the use of labor resources in the industrial sector of the economy. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2020/7/9. Випуск 2 (46) С. 143-149.
 2. Nadiia Shmygol, Kasіanok M.A. Management of economic sustainability of the enterprise. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2020/4/8. Випуск 1 (45). С. 51-55

2019 рік

Публікації в наукометричних базах Scopus

 1. Nadiia Shmygol, Henryk Dzwigol, Olena Aleinikova, Yuliia Umanska, Yaroslav Pushak. An Entrepreneurship Model for Assessing the Investment Attractiveness of Regions. Journal of Entrepreneurship Education (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651) 2019 Vol: 22 Issue: 1S H Index: 8 | Google Scholar h5 index: 13 | Scopus
 2. Nadiia Shmygol, Perevozova, Tereshchenko, Kandahura, Katerna. Introduction of creative economy in international relations: aspects of development security.   JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2019 September Volume 9 Number 1

Публікації в наукових фахових виданях України

 1. Шмиголь Н.М., Соловйов О.А. Сутність конкурентоспроможності галузі в системі конкурентних відносин. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості.-2019.-№ 2.-С. 210-217.-Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/UJRN/nvifnunge_2019_2_21.
 2. Шмиголь Н.М., Соловйов О.А. Методи управління конкурентоспроможністю галузі промисловості methods of the industry competitiveness management. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 5 (110) http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/5_2019/5_2019.pdf#p...
 3. Шмиголь Н.М., Макієнко Ю.В. Аналіз закордонного досвіду у сфері методів нарахування амортизації analysis of foreign experience in the field of depreciation methods. Приазовський економічний вісник Електронний науковий журнал 5(16) 2019 http://www.pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/5_16_2019.pdf#page=98 Науковий журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus
 4. Nadiia Shmygol, Varlamova I.S., Suleymanov S.S. Economic problems of the functioning of metallurgical enterprises of Ukraine. Журнал Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2019 Випуск 2 (42) С. 49-54
 5. Nadiia Shmygol, Somchenko V.V., Romanova A.S. Actual problems of accounting and evaluation of non-etherical assets of the enterprise. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2019/10/23. Випуск 3 (43). С. 67-71
 6. Nadiia Shmygol, Khakimova Kh.R., Makiienkо Yu. V., Shmygol Ye. I. Financial results management methods based on the application of different amortizations’methods. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences 2019/12/9. Випуск 4 (44). С 73-77.

Статті в інших виданнях

 1. Шмиголь Н.М., Урусова З.П., Грінченко А.Ю. Корпоративно-соціальна відповідальність підприємств як фактор інноваційного розвитку сучасної економіки в Україні. Причорноморські економічні студії, 2019 Випуск 39 (1) С. 11-14
 2. Shmygol N, Galtsova O., Varlamova I. (2018): Developing a methodology to assess the environmental and economic performance index based on international research to resolve the economic and environmental problems of Ukraine, Baltic Journal of Economic, № 4.  C. 366-375. Web of Science
 3. Шмиголь Н.М., Риженко О.М., Касянок М. А. Management of financial and economic sustainability of the enterprise in the context of application of financial management tools (Управління фінансово-економічною стійкістю підприємства в контексті застосування інструментів фінансового менеджменту). «Економічний вісник Національного Університету «Запорізька політехніка». Розділ «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». № 1 (2020). С. 53-58.

2018-2011 рік 

 1. Dzwigol, H.,  Aleinikova O.,  Umanska Y., , Shmygol N., Yaroslav Pushak Y.(2017): An Entrepreneurship Model for Assessing the Investment Attractiveness of Regions, Journal of Entrepreneurship Education (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651) 2019 Vol: 22 Issue: 1S H Index: 8 | Google Scholar h5 index: 13 | Scopus | Cite Score | 2017 : 0.72 | CiteScoreTracker 2018: 2.51
 2. Shmygol N. (2017): Complex assessment of plant growing development in the regions of Ukraine, (IN:) Economic transformation in Ukraine:  comparative analysis and European experience Warsaw,  ISBN 978-83-944739-0-7 Published by Consilium Sp. z o.o. edited by Piotr Głowski & Oleksii Kvilinskyi
 3. Varlamova I., Shmygol N. (2017):  Selection of dependence model of ecological sustainability, Współpraca Europejska Volume: 9 Issue: 28 Pages: 65-73 Published:  Author-provided URL: http://www.researcherid.com/ProfileView.action?returnCode=ROUTER.Unautho... ResearcherID Integration with Web of Science
 4. Shmygol N., Lyashenko O.  (2016): An analysis of the current state OF mechanical engineering development in Zaporozhe region,  European cooperation Vol. 8(15) p. 196-209  ResearcherID Integration with Web of Science.  http://european-cooperation.eu/files/Article/196_209_Shmygol.pdf
 5. Shmygol N., Pavliuk T.  (2015):  Management of foreign economic activity of machine-building enterprises, (IN:) Problemz of social and economic development of business. – Publishing hous “Breeze”, Montreal, Canada, 2015. – 408 p SCIENCE INDEX: Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)
 6. Shmygol N., Lyashenko O.  (2014): Analysis of the Main Economic Security of Enterprises Level Evaluation Methods, The advanced science jornal. Issue 12. –Volume 2014/ ISSN 2219-746.-United States, р. 93-98 (Index Copernicus; CrossRef; EBSCO; РИНЦ
 7. Shmygol N. (2014): Diagnostics of enterprise development as a component of an effective strategy, Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –Запоріжжя : КПУ.- 2014.- №3. С.99-107
 8. Shmygol N.(2014):Креативні підходи до управління доходами підприємств харчової промисловості  (Kreatywne zarządzanie Przychodami przedsiębiorstw przemysłu spożywczego), znY, ZAPOROŻE, P.336
 9. Shmygol N., Cherep A, Rybalko O.(2014): Management accounting, Textbook. Zaporizhzhia: ZNU, 2014 -340p. Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine. Letter No. 1 / 11-8398 dated 2.06.2014
 10. Shmygol N., Cherep A. , Rybalko O.  (2015):  Organization of accounting,  Textbook. Zaporozhye: ZNU, p.306, Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine. Letter of the Ministry of Education and Science № 1 / 11-19282 dated 08.12.14
 11. Shmygol N., Cherep A.  (2011): Економіка та управління доходами підприємств харчової промисловості (Ekonomika i zarządzanie przychodami przedsiębiorstw w przemyśle spożywczym), ZNU, Zaporoże, P.305.

Подано до друку:

1. Economic assessment of the implementation of resource-efficient strategy in the oil and gas sector of the economy on the base of distribution of trade margins between extracting and processing enterprises (EPJ-00071-2020-02)

Assigned DOI: 10.33223/epj/126998

Link: https://doi.org/10.33223/epj/126998

Article view: https://www.editorialsystem.com/epj/article/211231/view/

МОНОГРАФІЇ ТА РОЗДІЛИ В МОНОГРАФІЯХ

2020

Nadiia Shmygol. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P.263-277.

Авторка понад 200 науково-практичних публікацій в галузі економіки та управління бізнесом15 монографій та понад 100 фахових видань в тому числі в індексуємих виданнях.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Членство в наукових радах наукових журналів:
-    The Research Papers in Economics and Finance, http://ref.ue.poznan.pl/index.php/REF/reviewers
-    The scientific journal "European science", http://european-science.sk/aboutus
-    Management and entrepreneurship: trends and the development, https://management-journal.org.ua/index.php/journal/about/editorialTeam
-     Нова економіка, Вісник ЗНУ (економічні науки) http://web.znu.edu.ua/herald/pages/1767.ukr.html

Участь у конференціях:

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Професор кафедри, д.е.н., Шмиголь Надія Миколаївна у 2020-2021 році приймає участь у міжнародних проектах: “Енергоефективність у громадах II”, що впроваджується в Україні Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Програма “Європейський Союз для довкілля” в Україні, та разом із завідувачкою кафедрою менеджменту Пуліною Тетяною Веніамінівною у проекті «Сприяння адаптації і впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи центру більш чистого виробництва в Україні, ЮНІДО».

Подані заявки на участі у проектах : Проект КОСМЕ (FinTech Cluster) COS-CLUSINT-2020-3-01  Европейське стратегічне кластерне партнерство - Міжнародне (ESCP-4 i)

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2020

Мови спілкування: українська, англійська, польська, російська

Контакти:

аудиторія (кабінет): 272
тел.: +380(61)7698254
e-mail: Nadezdash@ua.fm
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}