Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет соціальних наук

Кафедра психології

Список наукових публікацій студентів кафедри за 2015 р.

1. Мордвинцева М. В. Особливості уявлень про емоції та почуття у дітей дошкільного віку // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2015. – Вип. 17. – 370 с. -С.18-28. (Студентка ГП-219м).

2. Гостюхіна А. В, Нарратив в современной психологии // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 380-382 (Студентка ГП-211м).

3. Вертеба В. І. Особливості ідеального образу викладача вищої школи та ідеального образу викладача психології у студентів-психологів // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 368-370 (Студентка ГП-210м).

4. Шатько А. В. Рольові позиції тренера у футбольній команді // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 375-377. (Студентка ГП-210м).

5. Нестеренко Т. В. Комунікативна компетентністьяк чинник професійного становлення молодих прокурорів // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 354-356 (Студентка ГПз-229м).

6. Чудновець О. М. Життєві цінності сучасних старшокласників // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 356-359 (Студентка ГПз-229м).

7. Панченко Д. О. Створення позитивних емоцій у хворих дітей за допомогою лікарняної клоунади // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 364-366 (Студентка ГП-214).

8. Луценко А. Ю. Особливості організації психологічного спостереження за допомогою відеозапису // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 366-368 (Студенка ГП-214).

9. Ахтирець І. А. Агресія як фактор залежності особистості від куріння тютюну // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 370-371, (Студентка ГПз-211).

10. Івахненко О. О. Вольова організація особистостіяк чинник схильності до Інтернет-залежності // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 359-361 (Студент ГП-210).

11. Шостак А. М. Рольові очікування як компонент сімейно-рольової взаємодії молодого подружжя // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 361-362 (Студентка ГП-210).

12. Капітан Л. П. Особливості самооцінки вимушених переселенців зрілого віку до та після переселення // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 371-374 (Студентка ГПз-211).

13. Черевко В. В. Конструктивна та деструктивна взаємодія в стосунках між подружжям // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 374-375 (Студентка ГП-210).

14. Заграюк О. О. Ціннісно-орієнтаційна єдність як чинник міжособистісних стосунків // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 377-378 (Студентка ГПз-229м)

15. Ігнатенко Р. Г. Индивидуально-типологические особенности старшеклассников с разным уровнем креативности // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 378-380 (Студент ГПз-210)

16. Ладигіна І. В. Психологические особенности креативной деятельности воспитателей ДОУ // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 382-384 (Студентка ГПз-211).

17. Келехсаєва О. С. Індивідуальні розбіжності проявів здорового способу життя у підлітковому віці // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 384-386 (Студентка ГПз-229м).

18. Бондаренко Ю. С. Психокорекція агресивної поведінки старших дошкільників методами арт-терапії // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 386-388 (Студентка ГПз-229м).

19. Камінський В. В. Особливості організації психологічної допомоги військовослужбовцям із зони АТО // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 388-390 (Студент ГП-224)

20. Сівер В. О. Емпатія як чинник емоційного вигорання педагогів // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 390-392 (Студентка ГПз-219).

 1. Дергач, М.А. Формування особистості засобами театрального мистецтв думки і практики. Монографія [Текст] / М.А.Дергач. – Дніпропетровськ: IMA-прес., 2009. – 408 с.
 2. Бочелюк, В.Й. Організаційна психологія на підприємстві (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів) [Текст] / В.Й. Бочелюк - К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 272с.
 3. Шевченко, Н. Ф. Розвиток духовного потенціалу сучасної молоді: Монографія [Текст] / Н. Ф. Шевченко, З. М. Шевчук. – Запоріжжя: Видавництво Запорізький національний університет, 2014. – 200 с.
 4. Бочелюк, В.Й. Управління освітніми організаціями: соціально-психологічний аспект [Текст] / В.Й. Бочелюк, І.В. Шапошнікова. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 308 с.
 5. Бочелюк, В.Й. Психологія культурно-дозвіллєвої діяльності як чинника соціалізації студентської молоді [Текст] / В.Й. Бочелюк, Н.Є. Завацька, Т.Л. Шугурова. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля., 2014. – 220 с.
 6. Бочелюк, В.Й. Психологічні основи професіоналізації особистості в умовах освітньої взаємодії. Монографія. [Текст] / Бочелюк В.Й., Завацька Н.Є. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2014. – 226 с.
 7. Бочелюк, В.Й. Психологія спеціальної освіти: монографія / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк (КПУ), В.А.Буланов (КПУ), І.Є.Жигаренко (Луганський університет ім.Даля), Н.Є.Завацька (Луганський університет ім.Даля), В.Ю.Завацький (Луганський університет ім.Даля), М.С.Панов (КПУ), А.В.Турубарова (КПУ). - (2-ге вид., перероб. і доп.), - Сєверодонецьк: Вид-во «Ноулідж» (Сєверодонецьке відділення), 2015. – 320 с.
 8. Бочелюк, В.Й. Соціально-психологічні особливості інтеграції осіб з особливими можливостями в умовах розвитку сучасного українського суспільства: монографія. / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк (КПУ), Г.В. Тихомирова (Дир. школи-інтернату №5,м.Запоріжжя), М.С. Панов (КПУ). – Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2015. – 338 с.
 9. Бочелюк, В.Й. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: кол. моног. / В. Бочелюк, О. Лазорко, Ж Вірна , Л. Акімова та ін.(Луцький східноукраїнський університет ім.Лесі Українки); за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 588 с.

Під керівництвом провідних викладачів кафедри студенти старших курсів беруть активну участь у студентських олімпіадах за напрямами підготовки “Психологія”, у конкурсах наукових студентських робіт (І та ІІ етапи), де регулярно займають призові місця.

Наукова робота студента спеціальності «Психологія» групи ГП-216 Дорокуплі Олександра Вікторовича посіла 3 місце на другому (підсумковому) етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2010/2011 н.р. у галузі «Гендерні дослідження» (м.Тернопіль).

Наукова робота студента спеціальності «Психологія» групи ГП-228 Довгенка Дмитра Віталійовича посіла 2 місце на першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2011/2012 н.р.

Наукова робота студентки спеціальності «Психологія» групи ГП-217 Булах Оксани Дмитрівни посіла 3 місце на першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2011/2012 н.р.

Наукова робота студентки спеціальності «Психологія» групи ГП-218с Резніченко Марини Юріївни під шифром: «Образ психолога у кінематографі» посіла 2 місце на першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2012/2013 н.р.

Студентка групи ГП-219 м Чикулай Анастасія Олександрівна взяла участь у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолінгвістика в сучасному світі» (18-19 жовтня 2013 р.; м.Переяслав-Хмельницький) з поданням тез доповіді та статті на тему «Розуміння психологічних текстів старшими дошкільниками».

Наукова робота студентів спеціальності «Психологія» групи ГП-210 Храмцової Дар’ї Олександрівни та Вертеби Вікторії Іванівни на тему «Модальність сприйняття як чинник навчальної успішності студентів» посіла 3 місце на першому етапі Всеукраїнського конкурсу 2013/2014 н.р.

Наукова робота студентки спеціальності «Психологія» групи ГП-219м Мордвинцевої Марини Володимирівни на тему «Особливості уявлень про емоції у дітей дошкільного віку» посіла 3 місце на другому (підсумковому) етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія» (м.Переяслав-Хмельницький, 20-21 березня 2014 р.).

Студентка Поліщук Антоніна Василівна стала лауреатом Обласного конкурсу обдарованої молоді в галузі науки за напрямом «Українознавство».

Наукова робота студентки спеціальності «Психологія» групи ГП-210м Вертеби Вікторії Іванівни на тему «Ідеальний образ викладача вищої школи у студентів-психологів» посіла 2 місце на І-му етапі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт 2014/2015 н.р.

Наукова робота студента спеціальності «Психологія» групи ГП-210м Ломоносова Дмитра Олександровича на тему «Динаміка ставлення студентів-психологів до викладачів» посіла 2 місце на І-му етапі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт 2014/2015 н.р.

 

 

№ з/п

Назва видання

Автори

Рік вид-ння

1

Методичні рекомендації до курсу «Практикум з загальної психології»

Хрустальова М. С., Бородулькіна Т. О.

2008

2

«Сімейне консультування».  Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Психологія сім’ї»

Хрустальова М. С.

2009

3

Ігровий практикум в соціальній роботі

Бородулькіна Т. О.

2008

4

Методичні матеріали до семі-нарських занять з дисципліни «Психологічні основи проф-орієнтації»

Бородулькіна Т. О.

2009

5

Плани лабораторних та семінар-ських робіт з курсу «Психо-фізіологія»

Шевченко С. І.

2009

6

Методичні рекомендації до  проведення тренінгу формуван-ня образу професії для виклада-чів психологічних дисциплін

Бородулькіна Т. О.

2009

7

Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Психологія сексуальності»

Шубертій Н.Г.

2009

8

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Психологія особистості»

Бондар Н. Є.

2009

9

Тексти (конспект) лекції з дисципліни «Етика та естетика» ч. 1 Етика

Гайворонська Т. О.

2009

10

Методичні матеріали (плани) до семінарських занять з дисцип-лінни «Філософія»

Гайворонська Т. О

2009

11

Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Психологія реклами і маркетингу»

Бородулькіна Т. О.

2009

12

Методичні вказівки до лабора-торних робіт «Спостере-ження як метод психологічних дослід-жень»

Хрустальова М.С., Бородулькіна Т.О.

2009

13

Плани семінарських занять з курсу «Патопсихологія»

Шевченко С.І.

2010

14

Плани практичних та семінар-ських занять з курсу «Психодіаг-ностика»

Шевченко С.І.

2010

15

Методичні матеріали до прак-тичних та семінарських занять з дисципліни «Методика викла-дання психології»

Бородулькіна Т. О.

2009

16

Методичні вказівки до самос-тійної роботи з курсу «Психо-діагностика»

Шевченко С.І.

2010

17

Методичні вказівки до напи-сання курсових робот з курсу «Загальна психологія»

Бородулькіна Т.О.,

Іванова О.К.,

Репецька А.В.

2010

18

Методичні вказівки до оформлення та захисту випуск-них робіт

Репецька А.В.

2010

19

Методичні рекомендації до семінарських занять з дис.-ципліни “Вікова психологія”

Бондар Н.Є.

2011

20

Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з курсу  «Методика та організація наукових досліджень»

Походенко С.В.

2012

21

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи біології та генетики людини» для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» денної форми навчання

Репецька А.В.

2012

22

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу «Геронтопсихологія»

Іванова О.К

2012

23

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» денної форми навчання

Репецька А.В.

2012

24

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи біології та генетики людини» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Репецька А.В.

2012

25

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Репецька А.В.

2012

26

Методичні рекомендації з курсу  «Основи сучасного PR»

Бондар І.В.

2012

27

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Психологія сексуальності»

Шубертій Н.Г.

2012

28

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Патопсихологія»

Шевченко С.І.

2012

29

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психологічної практики» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Філатов В.Ю.

2012

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

Інститут управління і права

 

Дата

реєстрації роботи:_____________                   П І Б: _________________________

Спеціальність__________________

Група_________________________

Конт. тел. _____________________

 

 

Курсова робота

 

 

Дисципліна:_______________________________________________

ТЕМА:______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Виконав _________________

 

Перевірив________________

 

 

 

 

м.Запоріжжя

20___  р


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗВІТ

про виконання ____________________________________практики

                                               (вид практики)

студента __________________________________________________________

                                                     (П І Б)

групи _____________________________________________________________

спеціальність ______________________________________________________

                                                  (шифр, назва)

кваліфікаційний рівень ______________________________________________

база практики: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                (повна назва)

 

Керівник практики

від бази практики

____________________________

____________________________

    (посада, прізвище, ініціали)

 

Звіт перевірено

_________________ 20___р.

 

________________________

                 (підпис)

 

 

Керівник практики

від кафедри

____________________________

____________________________

    (посада, прізвище, ініціали)

 

Звіт перевірено

_________________ 20___р.

 

________________________

                 (підпис)

 

 

 

 

Запоріжжя  20____


Зразок титульного листа

кваліфікаційної роботи бакалавра

 

При оформленні титульного листа слід вважати наступне:

 • студенти, які почали навчання до вересня 2008 року – у графі «спеціальність» вказують 6.040100;
 • студенти, які почали навчання з вересня 2008 року – у графі «спеціальність» вказують шифр 6.030102.

Зразок оформлення титульного листа наведено на наступній сторінці.

 

2009-2011 рр. кафедра розробляла наступну наукову тему: «Особливості підготовки психологів в умовах поліпарадигмальністі психологічної науки та практики»

Результатом парці над нею стало публікування понад 50 наукових праць у тому числі і в закордонних видавництвах.

У 2012 році кафедра розпочала роботу за темою «Психологічний зміст запиту сучасного клієнта як основа для оптимізації психологічної допомоги».

 

№ п/п

Назва роботи

Номер д/б, госп./р, кафедральний д/б, який відповідає публікації

Видавництво і рік видання. Назва журналу (збірника), рік, номер, дата підпису до друку

Вид публікацій згідно бланку «Зведена відомість видавничої діяльності»

Автори роботи:

- ПІБ, назва кафедри для співавторів з інших кафедр;

- назва організації для співавторів з інших організацій;

- група факультет для студентів

Обсяг у друкарських аркушах

Авторські аркуші

1

2

3

4

5

6

7

 

 1.  

 

Театральное искусство в учебно-воспитательной работе школы. Хрестоматия.

07819

Днепропетровск: IMA-прес., 2011. – 194 с

Учебно-методическое пособие

Дергач Маргарита Альфритівна

11.39

11.68

 1.  

Динаміка образу професії у майбутніх практичних психологів

07819

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук

Автореферат

Бородулькіна Тетяна Олександрівна

1.5

1.55

 1.  

Психолог та клієнт в психосемантичному просторі образу професії майбутніх психологів

07819

Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені  Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2011. – Вип.7. – С.10-18. 

Стаття збірника наукових праць.

Бородулькіна Тетяна Олександрівна

0,5

 

0.46

 1.  

Правдивість як умова близькості

 

07819

Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації.: Київ, в-во Університету Україна. -  № 2, 2011. - С.161-165

Стаття  науковий журнал

Бондарь Наталія Євгенівна

0,5

0.55

 1.  

Гендерні аспекти сімейних ролей

07819

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики:  збірник наукових праць – Випуск 50. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2011. - С.403-411

 

Стаття збірника наукових праць.

Хрустальова Марина Станіславівна

0,5

0.55

 1.  

Соціальні мережі та інформаційне забезпечення викладацьких практик

07819

Український науковий журнал «Освіта регіону», № 2, 2011, с. 132-136.

Стаття науковий журнал

Коваленко

Олена Вікторівна

0,7

0.77

 1.  

Кіберпростір & гуманістичний потенціал цивілізації

07819

Науковий часопис «Психологічні перспективи» м. Луцьк. № 18. 2011р. с. 111-121.

Стаття науковий журнал

Коваленко

Олена Вікторівна

0,5

0.55

 1.  

Психологічна оцінка якості навчання управлінського персоналу на підприємстві

07819

Вісник Одеського національного університету. Том 16. Випуск2. Психологія. – Одеса, 2011. – 178 с. – С. 107-114.

Стаття збірник наукових праць

Пучина Ольга Віталіївна 

0,5

0.55

 1.  

Психолого-педагогічні умови формування професійної спрямованості психологів в системі професійної підготовки.

07819

Волярська О.С., Пучина О.В., Халемендик Ю.Є. – Вища освіта України. Збірник «Психологічні науки: проблеми і здобутки». – Додаток 1 до №2, том V(30), – 2011р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 654с. – С.73-80. 

Стаття збірника наукових праць

Пучина Ольга Віталіївна 

0,6

0.66

 1.  

Соцільні уявлення про ідеального політичного лідера

07819

Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. 2011, №3, С. 340-344

Стаття науковий журнал

Походенко Світлана Володимірівна

0,5

0.55

 1.  

Психолого-педагогічні засоби навчання на підприємстві: тренінг для управлінського персоналу

07819

ІІ Международный образовательный Форум  «Личность в едином образовательном пространстве» (Організатор – ЗОАППО) http://www.zoippo.zp.ua/indrus.html

Інтернет-видання

Пучина Ольга Віталіївна 

-

 

 1.  

Психологічні критерії оцінювання якості професійної діяльності управлінського персоналу підприємства

07819

Теорія і практика сучасної психології:зб.наук.пр./[редкол.:В.Й. Бочелюк (гол.ред.) та ін.] – Запоріжжя, 2011. – Вип.2. – С. 91-93.

Збірник наукових праць

Пучина Ольга Віталіївна 

0,3

0.33

 1.  

Зіставлення понять агресії та насильства у психології

07819

Теорія і практика сучасної психології:зб.наук.пр./[редкол.:В.Й. Бочелюк (гол.ред.) та ін.] – Запоріжжя, 2011. – Вип.2. – С. 36-40.

Збірник наукових праць

Печенік Ганна Семенівна

0,6

0.66

 1.  

Тренінг для управлінського персоналу: психологічні засоби навчання на підприємстві

07819

Навчання, виховання та розвиток: Матеріали Всеукраїнських психолого-педагогічних Демиденківських читань. – Бердянськ, 2011. – 192с. – С. 137-139.

Тези конференції

Пучина Ольга Віталіївна 

0,2

0.22

 1.  

Психологические аспекты обучения управленческого персонала на предприятих.

07819

Современная психология: Теория  и практика: Материалы ІІ международной научно-практической конференции 29-30 сентября 2011г. : Москва, 2011. – 308с. ISBN 978-5-9902915-3-9. – С.209-212.

Тези конференції

Пучина Ольга Віталіївна 

0,2

0.22

 1.  

Проекція як провідний внутрішній механізм політичного вибору

07819

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: матеріали IV всеукр.наук.-практ. Конференції з міжнародою участю. –Київ-Мелітополь, 2011. С. 43-45

Тези конференції

Походенко Світлана Володимірівна

0,1

0.11

 1.  

Психологічні механізми політичного вибору

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 110-112.

Тези конференції

Походенко Світлана Володимірівна

0,1

0.11

 1.  

Личностная зрелость студентов психологических

специальностей

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 112-114.

Тези конференції

Бондар Наталія Євгенівна

0,1

0.11

 1.  

Гендерні риси сімейних ролей у молодій сім’ї

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 130-132.

Тези конференції

Хрустальова Марина Станіславівна

0,1

0.11

 1.  

Корекційно-розвивальна робота з питань формування нормативно-вікових форм спілкування з однолітками  у дітей ЗПР

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 128-130.

Тези конференції

Семенцова Оксана Миколаївна

0,1

0.11

 1.  

Динаміка значущості певних сторін професії психолога для студентів-психологів в процесі фахової підготовки

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 114-116.

 

Тези конференції

Бородулькіна Тетяна Олександрівна

0,1

0.11

 1.  

Сучасні напрямки дитячої психотерапії

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 132-134.

Тези конференції

Шевченко Світлана Іванівна

0,1

0.11

 1.  

Насильство у сім’ї: психологічний аспект

07819

Тиждень  науки – 2011  :  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 122-124.

Тези конференції

Печенік Ганна Семенівна

0,1

0.11

 1.  

Возрастные особенности осмысленности жизни личности

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 124-126.

Тези конференції

Репецька Анжела Василівна

0,1

0.11

 1.  

Соціально-психологічний супровід процесу впровадження інновацій в організації

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Шубертій Наталія Георгіївна

0,1

0.11

 1.  

Театральне мистецтво у психологічному супроводі

формування особистості

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Дергач Маргарита Альфрітівна

0,1

0.11

 1.  

Сучасні проблеми юридичної психології

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Іванова Олена Кирілівна

0,1

0.11

 1.  

Виртуальное взаимодействие в изучении социально-гуманитарных дисциплин: достоинства и ограничения

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Коваленко Альона Вікторівна

0,1

0.11

 1.  

Використання нецензурної лексики як засіб самоствердження особистості

07819

Тиждень  науки – 2011:  зб.  Тез  доп. Щоріч.  Наук.-практ. Конф.  Викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 4 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 328 с.  – С. 134-136.

Тези конференції

Сафіулліна Юлія Вадимівна.

0,1

0.11

 1.  

Деякі аспекти споживання у суспільстві ризику

07819

Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні зб.  Тез  доп.  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференції. – Запоріжжя: КПУ, 2011. С.387-389.

Тези конференції

Хрустальова Марина Станіславівна

0,1

0.11

 

Сторінки