Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

Списки наукових публікацій за попередні роки: 20202019, 2018, 2017, 20162015201420132012.
СТАТЕЙ,  усього за 2021 р. - 2
- з них за авторством молодих учених - 2
СТАТЕЙ,  у зарубіжних виданнях, усього за 2021 р. - 2
- з них за авторством молодих учених - 2
СТАТЕЙ,  у фахових виданнях України, усього за 2021 р. - 0
- з них за авторством молодих учених - 0

 • Martovitskyi L. Research of the influence of design features of the toothed operating tool on the tillage efficiency / Leonid Martovitskyi, Zoia Shaninа, Olena Syvachuk // IJAREM.- ISSN:2456‒2033, 2021.‒ Vol.07.Issue 11‒ p.1‒06.
 • Martovitskyi L. Amplitude-frequency analysis of performance / Leonid Martovitskyi,Vasylii Glushko, Zoia Shaninа, Olena Syvachuk // IJAREM.- ISSN:2456‒2033, 2021.‒ Vol.07.Issue 07‒ p.1‒09.

Тези доповідей на конференціях за попередні роки: 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012.

 

Всього тез доповідей за 2020 р. - 19

- з них за авторством молодих учених - 2

- з них за авторством  та співавторством студентів - 12

 • Волков Г. П. Беззразкові методи оцінки механічних характеристик металів [Текст]/  Г.П. Волков //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.64 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Точність переміщення зливків металургійними кліщовими кранами [Текст]/  Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, З.М. Шаніна //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.65 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Вплив гарячої деформації на рівень механічних властивостей порошкового титану [Текст]/  М.І. Носенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.66 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Сочава А.І. Вплив концентрації напружень на механізм втоми металів в умовах асиметрії циклу [Текст]/  А.І. Сочава, В.І. Глушко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.67 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Руднєв О.М. Методи визначення напружень мостових кранів [Текст]/ О.М. Руднєв, В.О.Лятуринський //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.67-70 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Клименко Г.В. Вплив попереднього підігріву на післязварний стан поясного з'єднання коробчастої балкив [Текст]/ Г.В. Клименко, В.О.Лятуринський, М.В. Сидоренко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.70-72 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Задоя Н.О. Формування зміцнюючої оболонки бака діафрагмового з застосуванням радіаційних методів твердіння [Текст]/ Н.О. Задоя //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.72 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Волков Г. П. Ринок профнастилу як «ринок лимонів» в українів [Текст]/  Г.П. Волков, В.Е. Ігнатенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.49 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Особливості виготовлення сталевого корпусу зі втулкою з  монель-металу [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, Є.Д. Медведенко, О.О. Боренко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.50 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Діагональне розміщення призматичних шпонок в з’єднаннях [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, Є.Д.Медведенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.51 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Спосіб передачі енергії зубчасто-роликовим зачепленням [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, Л.О. Тарабан //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.51 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження зношування деталей конічних трибосистем промислового транспорту [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, Д.Ю. Борейко, Д.М. Заєц //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.52 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Вплив технологічних методів на надійну роботу конічних трибовузлів промислового транспорту [Текст]/ М.І. Носенко, Г.І. Камель, В.Є. Мілонін, Д.Р. Карамушка //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.53-55 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Виготовлення обичайки армованої рівномірно розподіленими за об’ємом зернами карбідів, борідів, нітридів і силіцидів різних металів [Текст]/ М.І. Носенко, Г.І. Камель, Р.Ю. Білий, Є.О. Жабіна //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.55-57 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • "Волков Г.П. Дослідження гідравлічної транспортної  системи
 • целюлозно-паперового виробництва [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель,А.Г. Гімранов, Н.В. Адамович //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.57-59 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4."
 • Волков Г.П. Деякі напрямки підвищення надійності роторних живильників целюлозно-паперового виробництва [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель,О.В. Сакун, Д.С. Любченко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.59 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Задоя Н.О. Постановка крайової задачі для моделювання процесу нагрівання циліндричного склопластикуа [Текст]/ Н.О. Задоя, Є.Д. Медведенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.60-62 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Руднєв О.М. Проблеми моніторингу напружено-деформованого стану металоконструкцій вантажопідіймальних кранів  і паспорти    магнітного контролю [Текст]/ О.М. Руднєв, В.С. Базаря //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.62 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Ризик-орієнтований підхід до створення вантажо-підйомних машин [Текст]/  Л.М. Мартовицький,  В.І. Глушко, З.М. Шаніна, О.Л. Гусев //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.63 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.

 

Тези доповідей на конференціях за попередні роки: 201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012.

 

Всього тез доповідей за 2019 р. - 19

- з них за авторством молодих учених - 4

 • Сочава А. І. Дослідження циклічної повзучості конструкційних сталей [Текст]/  А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.98 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Основи проектних розрахунків приводів кранів з граничними параметрами [Текст]/   Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, З.М. Шаніна //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.99-100 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Задоя Н. О. Формування пусковой мембрани із застосуванням радіаційних методів твердіння [Текст]/   Н.О. Задоя //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.100-101 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М. І. Дослідження формозміни в процесі гарячої деформації порошкових заготовок [Текст]/   М. І. Носенко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.101-102 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Сидоренко М. В. Дослідження методів для визначення напруженого стану металоконструкцій мостових кранів [Текст]/   М.В. Сидоренко, Г.В. Клименко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.102-104 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Лятуринський В. О. Вплив швидкості накладання валику на післязварний стан поясного з'єднання коробчастої балки [Текст]/ В. О. Лятуринський, М.В. Сидоренко, Г.В. Клименко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.105-106 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Волков Г. П. Логістика виробничих процесів та планування трудових ресурсів в реальному секторі економіки [Текст]/ Г.П. Волков //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.107-108 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Основи проектних розрахунків приводів кранів з граничними параметрами [Текст]/   Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, В.І. Глушко, З.М. Шаніна //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.109-110 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М.  Спосіб відновлення і зміцнення долот лемешів плуга[Текст]/   Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, В.І. Глушко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.110-111 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Руднєв О. М. Дослідження можливості подовження терміну експлуатації прогінних кранових балок[Текст]/  О.М. Руднєв, Л.М. Мартовицький //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.111-113 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Конструктивні особливості грейферів для зачерпування круглих лісоматеріалів[Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, М.О. Бут //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.85 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Сочава А. І. Як концентратор напружень впливає на циклічну втому сталі [Текст]/  А.І. Сочава,  В.І. Глушко, Л.М. Мартовицький,А. О. Сиромолотов //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.85-87 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Фролов Р.О. Контактна витривалість сталей ДІ-3А з різними варіантами зміцнення поверхневого шару [Текст]/  Р. О. Фролов, П. С. Сезоненко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.87-88 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Лятуринський В. О. Раціоналізація перетинів кранових рейок [Текст]/  В. О. Лятуринський, М. Д. Стефаник //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.88-89 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Руднєв О. М. Дослідження роботи редукторів з великим передатним числом в механізмах підйому при екстремальних умовах експлуатації[Текст]/  О.М. Руднєв, А. О. Путятін//Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.89-91 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Волков Г. П. Парк меліоративних машин в аграрному секторі України[Текст]/  Г. П. Волков, Л. О. Тарабан //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.91-93 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Спосіб відновлення і зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин [Текст]/   Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель,  З.М. Шаніна, Д.В. Гаврилов, Б.С. Онежко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.93-94 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М. І. Особливості зварювання литого сталевого корпусу зі втулкою з монель-металу, отриманої відцентровим литтям [Текст]/   М.І. Носенко,П.С. Сезоненко, Г.І. Камель,  В.С. Коляда //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.94-96 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М. І. Дослідження методики вимірювання зношування деталей конічних трибовузлів [Текст]/   М.І. Носенко,А.В. Лаговський, Г.І. Камель,  Д.Р. Карамушка //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.96-98 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.

 

 

Тези доповідей на конференціях за попередні роки: 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012.

 

Всього тез доповідей за 2018 р. - 12

- з них за авторством молодих учених - 4

 • Мартовицький Л.М. Нова кострукція ковша екскаватора [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Г.І. Камель //Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: Збірник тез 15 міжнародної наук.техн. конференції м.Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018р.: тези доповіді укр. мовою.‒С.255-258.
 • Носенко М.І. Вплив конструктивних особливостей штампового оснащення на ущільнення порошкового матеріалу[Текст]/ М.І. Носенко//Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: Збірник тез 15 міжнародної наук.техн. конференції м.Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018р.: тези доповіді укр. мовою.‒С.311-312.
 • Мартовицький Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, Г.В. Клименко //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.245 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Задоя Н.О. Применение математического моделирования при изучении процессов нагрева стеклопластиков [Текст]/ Н.О. Задоя //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.246 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Лятуринський В.О. Вплив товщин листових елементів коробчастої балки на післязварний стан поясного з'єднання [Текст]/В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.246 -248 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Волков Г.П. Електропривод у сільськогосподарських машинах [Текст]/Г.П. Волков //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.248-250 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко М.І. Особливості деформування порошкових заготовок при гарячому штампування із елементами витікання [Текст]/М.І. Носенко //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.250 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження доцільності різноманіття металоконструкцій козлових перевантажувачів[Текст]/Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, А.А. Мураховський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.251 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Задоя Н.О. Радіаційна обробка в технології виготовлення виробів із склопластиків [Текст]/Н.О. Задоя, К.С. Петрик //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.251-252 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Руднєв О.М. Вплив стану екології в металургійному виробництві на корозію металоконструкцій[Текст]/О.М. Руднєв, Л.М. Мартовицький, О.Е. Гришун //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.252-253 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Фролов Р.О. Модернізація системи керування дослідних стендів МКВ-К [Текст]/Р.О. Фролов, М.В. Сидоренко,О.О. Зборовський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.254 -255 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко М.І. Дослідження процесу ущільнення порошкового титану при гарячому деформуванні [Текст]/М.І. Носенко, О.В. Зирянова //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.255 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2019, 2018, 2017, 20162015201420132012.

СТАТЕЙ,  усього за 2020 р. - 4

- з них за авторством молодих учених - 2

СТАТЕЙ,  у зарубіжних виданнях, усього за 2020 р. - 1

- з них за авторством молодих учених - 1

СТАТЕЙ,  у фахових виданнях України, усього за 2020 р. - 3

- з них за авторством молодих учених - 1

 • Сочава А.І. До розрахунку деталей машин., що працюють в умовах асиметрії циклу[Текст] / А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Р.О. Фролов, О.А. Задорожній // Подьемные сооружения. Специальная техника.- 2020.-№11.- с.17-20.
 • Шаніна З.М Оцінка динамічних характеристик процесу обробки грунту зубчастими робочими органамиу[Текст] / З.М. Шаніна, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко // Підйомно-транспортна техніка.- 2020.-№1.- с.44-50
 • Мартовицький Л.М. Трансформація підйомно-транспортних кранів в роботи[Текст] /  Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, З.М. Шаніна, О.І. Федерякін// Підйомно-транспортна техніка.- 2020.-№3.- с.66-80.
 • Martovitsky L. Transformation of pick-and-carry cranes into robots / Leonid Martovitskii, Anatolii Sochava, Vasiliy Glushko, Zoia Shaninа, Elena Syvachuk // IJAREM.- ISSN:2456‒2033, 2020.‒ Vol.06.Issue 11‒ p.1‒10.

 

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2018, 2017, 20162015201420132012.

СТАТЕЙ,  усього за 2019 р. - 4

- з них за авторством молодих учених - 0

СТАТЕЙ,  у зарубіжних виданнях, усього за 2019 р. - 2

- з них за авторством молодих учених - 0

СТАТЕЙ,  у фахових виданнях України, усього за 2019 р. - 2

- з них за авторством молодих учених - 0

 • Фролов Р. О. Формування структури та властивостей литих деталей зі сплаву АК7ч із використанням комплексної обробки [Текст] / Р. О. Фролов, І. П. Волчок, О. А. Мітяєв, В. В. Лукінов // Металознавство та термічна обробка металів. ‒ 2019. ‒ № 2. ‒ С. 62‒66.
 • Задоя Н.О. Радіаційна обробка в технології виготовлення виробів із склопластиків[Текст] / Н.О. Задоя, Н.Г. Рудик // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ ЗНТУ, 2018.‒№2.‒ С.62-67.
 • Martovitsky L. Influence of crane beams mass loss on their dynamic behavior / Leonid Martovitskii, Vasiliy Glushko, Zoja Shaninа, Elena Syvachuk // IJAREM.- ISSN:2456‒2033, 2019.‒ Vol.05.Issue 11‒ p.30‒37.
 • Martovitsky L. Modern methods of box-shaped crane beams design / Leonid Martovitskii, Vasiliy Glushko, Zoja Shaninа,Olga Kalantaeva // IJAREM.‒ ISSN:2456‒2033, 2019.‒Vol.05.Issue 05‒ p.23‒26.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2017, 20162015201420132012.

СТАТЕЙ,  усього за 2018 р. - 3

- з них за авторством молодих учених - 1

СТАТЕЙ,  у зарубіжних виданнях, усього за 2018 р. - 2

- з них за авторством молодих учених - 1

СТАТЕЙ,  у фахових виданнях України, усього за 2018 р. - 2

- з них за авторством молодих учених - 0

 • Шаніна З.М. Особливості механіки подрібнення грунтового шару при обробці його зубчастим робочим органом[Текст]/ З.М. Шаніна, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ ЗНТУ, 2018.‒№1.‒ С.108-112.
 • Волчок И.П. Комплексная технология повышения качества вторичных алюминиевых сплавов[Текст]/И.П. Волчок, А.А. Митяев, Р.О. Фролов // Литье и металлургия. ‒ Минск, 2018.‒№4.‒ С.11-17.
 • Martovitskii L. Mathematical description of the toothed working tool surface for sail treatment/Leonid Martovitskii, Zoja Shaninа, Olga Kalantaieva // IGM Publication.‒ ISSN-2348, 2018.‒Vol.06.Issne 08//August/‒ p.1837-1843.

11 жовтня 2018 р. у ЗНТУ (НУ ЗП) було урочисто відкрито «Бізнес-інкубатор ЗНТУ».
У відкритті приймали участь студенти різних спеціальностей, співзасновники та гості.


Перший заступник голови облдержадміністрації – Слепян Елла Валеріївна.
Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації – Матвіїшина Оксана Євгеніївна.
Начальник управління організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Запорізької обласної ради – Остапенко Анатолій  Вікторович.
Генеральний директор Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» – Степаненко Володимир Васильович.
Ректор Запорізького національного технічного університету – проф. Бєліков Сергій Борисович.

Директор «Бізнес-інкубатора Запорізького національного технічного університету», проф. Пуліна Тетяна Веніамінівна.
Заступник директора «Бізнес-інкубатора Запорізького національного технічного університету» – доц. Шило Галина Миколаївна.

Бізнес-інкубатор ЗНТУ створено за ініціативи зав. кафедри менеджменту проф. Пуліної Т.Б. на базі кафедри менеджменту та кафедри інформаційних технологій електронних засобів, разом з Департаментом економічного розвитку й торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації, Регіональним фондом підтримки підприємництва в Запорізькій області та за підтримки Запорізької торгово-промислової палати в межах реалізації Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2018-2019 роки.

Головною особливістю нашого бізнес-інкубатора є бізнес-проекти у сфері ІТ–технологій.

Значний інтерес до цих проектів підтвердив ІТ–форум що проводився у ВЦ «Козак-Палац» 28 вересня 2018 р., на який прийшли 12 тис. відвідувачів протягом дня. Тому наш бізнес-інкубатор складається з двох частин: академічного комп'ютерного класу та виробничої ІТ-лабораторії.

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності бізнес-інкубатора «Бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка» за 2018 -  2024 рр.

№ з/п

Індикатор

Рік

2018

2019 2020

2021

2022 2023

2024

 

Кількість інкубантів

20

25 25

25

25 25

 

 

Кількість проведених освітніх заходів

17

27 14

13

2 30

3

 

Кількість випускників

-

20 20

20

18 21

 

 

Кількість підготовлених бізнес - планів

  4 4

2

1 3

 

 

Кількість проектів, поданих на конкурси бізнес-планів

  3 3

1

1 3

 

6.

Кількість інкубантів, які зареєструвались суб’єктами підприємництва

  2 5

1

3 2

 

7.

Кількість облаштованих для інкубантів робочих місць

20

20 20

20

20 20

20

 

Навчальні заходи Бізнес-інкубатора

18.10.18

 голова громадської організації «Українське жіноцтво» Набокова Олена Ігорівна тема «Лідерство як комунікація»

29.10.18

 директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса Григоріївна тема «Як розпочати власну справу»

5.11.18

 директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса Григоріївна тема «Легалізація відносин з виконавцями»

12.11.18

 директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса Григоріївна тема «Джерела фінансування малого бізнесу»

19.11.18

 директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса Григоріївна тема «Написання та реалізація бізнес-проектів»

19.11.18

 комерційний директор компанії «Ozone-Music» Терещенко Максим Володимирович тема «Маркетинг та реклама – що потрібно знати молодому спеціалісту»

20.11.18

 прокурор Генеральної прокуратури України, заступник начальника Департаменту Генеральної прокуратури України Куценко Владислав Ігоревич тема «Сучасний випускник – управлінець: навички, знання та уміння, що вимагає ринок»

22.11.18

 генеральний директор «Регіонального фонду підтримки підприємництва у Запорізькій області» Степаненко Володимир Васильович тема «Можливості «Erasmus» розвиток мобільності та культурних зв’язків студентів європейських та сусідніх з ЄС країн»

28.11.18

 директор аудиторської фірми ПП «Міраж» Церетелі Лариса Григоріївна тема «Інтелектуальна власність»

29.11.18

 керівник молодіжної організації комбінату «Запоріжсталь», молодіжний мер Запоріжжя Ільченко Сергій Володимирович тема «Молодіжна політика Запоріжжя»

4.12.18

 декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Обрання організаційно-правової форми підприємництва»

5.12.18.

 декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Обрання системи оподаткування»

7.12.18

 декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Обрання видів економічної діяльності»

10.12.18

 декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Оформлення документів, реєстрація та відкриття суб’єкту господарювання»

11.12.18

 декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Ведення господарської діяльності, документальне оформлення господарчих операцій»

12.12.18

 Доктор економічних наук, доцент, директор науково-виробничого бізнес-інкубатора Хортицької національної академії Ткач Вікторія Олександрівна, Директор і керівник Першої інвестиційної Бізнес школи IBS Стрелюк Лилия Михайловна тема «Особливості створення проектів: чи перетвориться стартап на бізнес?»

18.12.18

 декан ФЕУ ЗНТУ Корольков Владислав Васильович тема «Звітність»

14.03.19

 докторант та молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Чеської Академії наук Інституту економіки Кириченко Олексій Олександрович курс лекцій «Практичний аналіз даних» та «Прикладний економетричний аналіз»

21.03.19

 докторант та молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Чеської Академії наук Інституту економіки Кириченко Олексій Олександрович курс лекцій «Практичний аналіз даних» та «Прикладний економетричний аналіз»

28.03.19

 докторант та молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Чеської Академії наук Інституту економіки Кириченко Олексій Олександрович курс лекцій «Практичний аналіз даних» та «Прикладний економетричний аналіз»

04.04.19

 докторант та молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Чеської Академії наук Інституту економіки Кириченко Олексій Олександрович курс лекцій «Практичний аналіз даних» та «Прикладний економетричний аналіз»

05.04.19

 заступник директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики, начальник управління підприємництва Мінекономрозвитку Палазов Олександр Віталійович, керівник сектору координації політики та інфраструктури підтримки офісу розвитку малого і середнього підприємництва Слабінський Андрій Олександрович, консультант з координації політики та розвитку інфраструктури підтримки МСП офісу розвитку малого і середнього підприємництва Вдовенко Юрій Станіславович «Виступ перед бізнес-інкубантами»

14.03.19

 лекція «Практичний аналіз даних» проводив докторант та молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Кириченко Олексій Олександрович;

21.03.19

 лекція «Прикладний економетричний аналіз» проводив докторант та молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Кириченко Олексій Олександрович;

28.03.19

 лекція «Точність та достовірність аналізу даних» » проводив докторант та молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Кириченко Олексій Олександрович;

04.04.19

 лекція «Математичне моделювання в економіці» » проводив докторант та молодший науковий співробітник Карлового університету, центру Економічних досліджень і післядипломної освіти Кириченко Олексій Олександрович;

05.04.19

 Виступ перед бізнес-інкубантами керівника сектору координації політики та інфраструктури підтримки офісу малого та середнього бізнесу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Палазова Олександра Віталійовича;

28.09.19

 участь у конкурсі бізнес-планів проекту «Young business generation YBG» ( Проект «Мій рідний край», Проект Sandbox. Проект CFC).

03.10.2019

 «Виступ перед бізнес-інкубантами» менеджеру з персоналу торгівельної мережі «Сільпо» Тетяни Корсунової;

10.10.2019

 Тренінг «Операційне управління: практика малого та середнього бізнесу» бізнес-тренер Богуславська Ольга, керівник консалтингової компанії;

17.10.2019

 Виступ перед бізнес-інкубантами керівника сектору людських ресурсів торгової мережі АШАН в м. Запоріжжя Ксенії Сазонової;

23.10.2019

 лекція «Технології планування персонального успіху» бізнес-тренер Богуславська Ольга, керівник консалтингової компанії;

26.10.2019

 Проведення семінарів з теми “Планування та організації підприємницької діяльності” бізнес тренер декан факультету ФЕУ Національного університету «Запорізька політехніка» Корольков Владислав Васильович

26.10.2019

 Семінар 1. Обрання організаційно-правової форми підприємництва та системи оподаткування.

26.10.2019

 Семінар 2. Класифікація видів економічної діяльності, підготовка установчих документів, реєстрація та відкриття суб’єкту господарювання.

26.10.2019

 Семінар 3. Ведення господарської діяльності та організація електронної звітності;

29.10.2019

 лекція «20 способів боротьби з прокрастинацієй (відкладанням "на потім ") бізнес-тренер Богуславська Ольга, керівник консалтингової компанії;

01.11.2019

 лекція «Управлінський цикл: планування, організація, виконання, мотивація і контроль» бізнес-тренер Богуславська Ольга, керівник консалтингової компанії;

06.11.2019

 лекція «Обрання організаційної форми підприємства та система оподаткування» бізнес тренер декан факультету ФЕУ Національного університету «Запорізька політехніка» Королькова Владислава Васильовича;

13.11.2019

 Виступ перед бізнес-інкубантами начальника ФЕУ ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод» Марини Геннадіївни Гирі;

20.11.2019

 лекція «Ефективне управління часом в менеджменті» проводив власник ресторану «Sir Lancelot» Олександр Миколайович Головський;

21.11.2019

 лекція «Як розпочати та успішно керувати своїм бізнесом» засновник компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор Мокшанов

29.11.2019

 фестиваль бізнес-идей «StartUp Fest-2019 (Проект «Мій рідний край», Проект Sandbox. Проект CFC). бізнес інкубаторці прийняли участь у проекті Startup FEST

01.12.19

 КОНКУРС БІЗНЕС-ПЛАНІВ УЧАСНИКІВ МЕРЕЖІ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Шевченко Олексій з проектом Навчально-виробничий центр Profi+ зайняв І місце.

20.02.2020

 Тренінг « Фінансова грамотність як основа успішної підприємницької діяльності» засновник компанії Друкарні-Видавництва "Вектор" Мошков Віктор Владимирович;

21.02.2020

 участь бізнес інкубаторців в презентації програми «Доступні кредити 5-7-9%» та умов участі. Екосистема підтримки підприємства

04.03.2020 проведення тренінгу «Практичні основи початку власного бізнесу» (бізнес-тренер-засновник  компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор Мокшанов)

27.03.2020

 бізнес інкубаторці прийняли участь у форумі жіночих ініціатив

«Активна.Успішна.Щаслива»; 04.03.2020

 тренінг «Практичні основи початку власного бізнесу» засновник компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор Мокшанов;

11.03.2020

 лекція «Основні принципи ведення підприємницької діяльності» засновник компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор Мокшанов;

26-28.08.2020

 запровадження курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами». Проект реалізувався спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

26.08.2020

 Введення в інноваційне підприємництво.

27.08.2020

 Створення стартапу. Методології, інструменти, підходи.

28.08.2020

 Менеджмент курсу з інноваційного підприємництва.

15-17.10.2020

участь  бізнес інкубаторців у IV екологічному  форумі «Еко-форум -2020»

9.12.2020 відкриття на базі Національного університету «Запорізька політехніка» сучасного науково-технологічного простору TechnoHUB
9.12.2020 Лекція на тему «Академічна доброчесність»; бізнес тренер - професор Бахрушин Володимир Євгенович, член національної команди експертів з реформування вищої освіти, надав вичерпну інформацію студентам щодо понятійного апарату доброчесності, методів та засобів перевірки робіт на плагіат.
9.12.2020 Онлайн-лекція дляслухачів бізнес-інкубатору на тему «Організація муніципального управління в Польщі»; бізнес - тренер - доктор економічних наук Даріуш Павліщи, війта гміни Громадка (Республіка Польща)
09.02.2021

Екскурсія слухачів бізнес-інкубатору до Олександрівської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області. Під час екскурсії відбулася зустріч з Начальником Олександрівського відділу податків і зборів з юридичних осіб Ратієвим Дмитром Сергійовичем

18.02.2021 Слухачів бізнес-інкубатору прийняли участь у засіданні робочої групи з розробки стратегії інвестиційного розвитку Запорізької області та внесли пропозиції в проект створення гіду інвестора Запорізької області на базі Запорізької обласної державної адміністрації.
02.03.2021 Лекція дляслухачів бізнес-інкубатору на тему «Сучасні тенденції адміністрування взаємовідносин суспільства та бізнесу» (віце-президент ЗТПП Антонюк Д.А.), в якій було розкрито практичні аспекти взаємодії публічних установ з підприємствами промислового сектору.
24.03.2021

Лекція для слухачів бізнес-інкубатору на тему «Піонерний досвід адміністрування проєктом з впровадження міжнародної СУЯ ISO 9001:1994 на муніципальні послуги у міськраді Бердянська» (проф. Гудзь М.В., Голова ГО «Асоціація Європейський шлях»).

09.06.2021 Он-лайн Бізнес-форум міжнародної технічної допомоги. Захід проводився Запорізькою міською радою за участю Запорізької торгово-промислової палати в рамках реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2021 рік.
09.09.2021 Зустріч слухачів бізнес-інкубатору зі стейкхолдерами - представником «Приват Банку», директором відділу реклами Отисько Я.С. та представником АТ «Мотор Січ» Котовим А.Б. У ході зустрічі були обговорені питання щодо працевлаштування студентів, проходження практики на даних підприємствах, майбутні перспективи та кар’єрні можливості випускників кафедри менеджменту.
14.09.2021

Відвідування слухачами бізнес-інкубатору V-го спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму у виставковому центрі "Козак-Палац". Головна тема «Еко Форуму 2021» - Європейський зелений курс через локальні ініціативи. Захід об'єднує владу, великий, малий і середній бізнес, а також громаду для вирішення найважливішого питання-покращення екології в місті.

23.09.2021

Візит слухачів бізнес-інкубатору до Державної податкової служби разом із завідувачем кафедри менеджменту Пуліною Тетяною Веніамінівною та деканом ФЕУ Корольковим Владиславом Васильовичем.

12.10.2021

Лекція «Механізм публічного управління регіональними кластерами» Степаненка В.В., директора РФПП у Запорізькій області.

12-13.10.2021 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір», яка відбулася на базі Економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка». Конференція запропонувала викладачам ВНЗ, аспірантам, науковцям та фахівцям простір для обговорення економічних, соціальних, правових, політичних, освітніх та інших аспектів реалізації інклюзивного розвитку.
03.11.2021 Зустріч слухачів бізнес-інкубатору з членом Комітету Верховної Ради з питань бюджетної політики Кунаєвим А.Ю.. Тематика зустрічі -  функціонування органів представницької влади: парламенту та обласної ради.
02.12.2021 Проведення міжнародної бізнес-гри кафедрою менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» (Україна) спільно з кафедрою «Державного аудиту» Євразійського університету імені Л.М. Гумільова (Казахстан). Учасникам із Казахстану та України було запропоновано вирішити низку проблемних питань, ефективно розподілити бюджетні кошти з огляду на інтереси населення. 
21-22.12.2021 Третій фестиваль бізнес-ідей StartUp Fest-2021 (в онлайн-форматі). Захід організовано департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради та Запорізькою торгово-промисловою палатою у рамках Програми Підтримки МСП у м. Запоріжжі. Слухачі бізнес-інкубатору НУ "Запорізька політехніка" Змикало Олександра, Віцьков Данил та Кривоног Валерія - презентували проект «Розвиток соціальної інфраструктури м. Вільнянськ» (консультант – старший викладач кафедри менеджменту Соріна Оксана Олександрівна).
22.11.22 Лекція віца-президента Запорізької торгово-промислової палати Дмитра АНТОНЮКА на тему «Сучасні тенденції адміністрування взаємовідносин суспільства та бізнесу».      
листопад-грудень 2022 Участь у міжнародному проєкті DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) для он-лайн навчання за освітніми курсами (Основи бізнес-адміністрування, Проєктний менеджмент, Англійска для академічних цілей, тощо) програми «Цифрові технології та менеджмент». Lectors: Trainer/in: Dmytro ANTONIUK, Trainer/in: Kateryna ANTONIUK, Trainer/in: Amy De Vour-Schön, Trainer/in: Lisa MORA та інші.
березень 2023 Курс лекцій з підготовки бізнес-плану в рамках конкурсу "STARTUP із Запорізькою політехнікою". Лектор: канд. екон. наук, доц. кафедри менеджменту НУ "Запорізька політехніка" Оксана СОРІНА 
березень 2023 Виступ перед бізнес-інкубантами начальника ФЕУ ТОВ «Запорізький ливарно-механічний завод»: канд. екон. наук Марина ГИРЯ
березень 2023 Лекція: «Як розпочати та успішно керувати своїм бізнесом». Лектор: Засновник  компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор МОКШАНОВ 
березень 2023 Тренінг «Фінансова грамотність як основа успішної підприємницької діяльності» Лектор: Засновник  компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор МОКШАНОВ 
березень 2023 Тренінг «Практичні основи початку власного бізнесу» Лектор: Засновник  компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор МОКШАНОВ 
квітень 2023 Лекція: «Основні принципи ведення підприємницької діяльності» Лектор: Засновник  компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор МОКШАНОВ 
квітень 2023 Лекція: «Практичний аналіз даних». Лектор: доцент Економічного університету Варна (Болгарія)  Ольга БІЛАН
квітень 2023 Лекція «Точність та достовірність аналізу даних». Лектор: доцент Економічного університету Варна (Болгарія)  Ольга БІЛАН
квітень 2023 Тренінг «Практичні основи початку власного бізнесу». Лектор: Засновник  компанії Друкарня-Видавництво "Вектор" Віктор МОКШАНОВ 
травень 2023 Лекція «Технології планування персонального успіху» від ГО «Асоціація Європейський шлях», лектор: проф. Марина ГУДЗЬ, Голова ГО «Асоціація Європейський шлях»
травень 2023 Тренінг «Операційне управління: практика малого та середнього бізнесу» від ГО «Асоціація Європейський шлях», лектор: проф. Марина ГУДЗЬ, Голова ГО «Асоціація Європейський шлях»
травень 2023 Лекція «Піонерний досвід адміністрування проєктом з впровадження міжнародної СУЯ ISO 9001:1994 на муніципальні послуги у міськраді Бердянська» від ГО «Асоціація Європейський шлях», лектор: проф. Марина ГУДЗЬ, Голова ГО «Асоціація Європейський шлях»
травень 2023 Лекція «Сучасні тенденції адміністрування взаємовідносин суспільства та бізнесу» від ЗТПП, лектор: віце-президент ЗТПП Дмитро АНТОНЮК
червень-липень 2023 Літній семестр у міжнародному проєкті DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) для он-лайн навчання за освітнім курсом "Менеджмент бізнес-процесів". Лектор: prof. Dr.Matthias Lederer 
вересень 2023 Зустріч з пердставниками організації Запорізької Торгово-промислової палати. Тема зустрічі - особливості підготовки грантів.
вересень 2023 Тренінги з грантрайтингу, молодіжного громадського активізму та соціального бізнесу від Громадської організації «Центр розвитку соціального бізнесу «Ініціатива»». Лектор: Євген ВАСИЛЬЧЕНКО експерт-лектор з грантарйтингу
25 вересня 2023  Зустріч з представниками громадської організації “JА Ukraine”, яка пропонує навчальні програми з підприємництва, фінансової грамотності, підготовки до ринку праці для молоді
27 вересня-1 жовтня Ідея-тури до благодійного магазину ”ДариДобро”, Музею води та в Етносело. Ознайомлення з представниками соціального бізнесу. Лідія СТЕПАНЕНКО голова правління Громадська організація «Центр розвитку соціального бізнесу «Ініціатива»»
30 вересня-7 жовтня Осінній семестр у міжнародному проєкті DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) для он-лайн навчання за освітнімі курсами "Фінансовий менеджмент та стійкі фінанси", "Менеджмент Стартап-проєктів" та інш. Лектори: проф. Надія ШМИГОЛЬ та інш.  
жовтень 2023 

Майстер-клас на тему: «Пошук партнерів: нові формати та інструменти». Спікер і спікерка: віцепрезидент Запорізької ТПП Андрій КУЦ, начальниця управління організаційної роботи і міжнародних відносин Запорізької ТПП Ксенія НАГОРНА.

9 жовтня-29 листопада курс «R&D ТА СПІВПРАЦЯ З БІЗНЕСОМ» для викладачів та адміністрації ЗВО, ПТО від R&D ТА МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
9 жовтня-29 листопада курс «МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» для студентів та аспірантів від R&D ТА МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
листопад 2023 Лекція:  «Можливості «Erasmus» розвиток мобільності та культурних зв’язків студентів європейських та сусідніх з ЄС країн». Лектор: В.о.генерального директора Регіонального фонду підтримки підприємництва у Запорізькій області Юрій ПЕТРАШ
листопад 2023 Лекція: «Обрання організаційної форми підприємства та система оподаткування». Лектор: Декан факультету ФЕУ Національного університету «Запорізька політехніка» Владислав КОРОЛЬКОВ
листопад 2023 Лекція: «Обрання системи оподаткування». Лектор: Декан факультету ФЕУ Національного університету «Запорізька політехніка» Владислав КОРОЛЬКОВ
грудень 2023 Лекція: «Обрання видів економічної діяльності». Лектор: Декан факультету ФЕУ Національного університету «Запорізька політехніка» Владислав КОРОЛЬКОВ
грудень 2023 Лекція: «Оформлення документів, реєстрація та відкриття суб’єкту господарювання». Лектор: Декан факультету ФЕУ Національного університету «Запорізька політехніка» Владислав КОРОЛЬКОВ
грудень 2023 Лекція: «Ведення господарської діяльності, документальне оформлення господарчих операцій». Лектор: Декан факультету ФЕУ Національного університету «Запорізька політехніка» Владислав КОРОЛЬКОВ
грудень 2023 Лекція: «Звітність». Лектор: Декан факультету ФЕУ Національного університету «Запорізька політехніка» Владислав КОРОЛЬКОВ
грудень 2023 Лекція «Управління органами державної влади в умовах воєнного стану». Лектор: Начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі Максим КУЧЕРЕНКО
лютий 2024 Проведення семінарів з теми: “Планування та організації підприємницької діяльності”: Семінар 1. Обрання організаційно-правової форми підприємництва та системи оподаткування. Лектор: директорПП "ТЕХНОРЕСУРС-ПЛЮС", д.е.н., проф. Тетяна ПУЛІНА
лютий 2024 Проведення семінарів з теми: “Планування та організації підприємницької діяльності”: Семінар 2. Класифікація видів економічної діяльності, підготовка установчих документів, реєстрація та відкриття суб’єкту господарювання. Лектор: директорПП "ТЕХНОРЕСУРС-ПЛЮС", д.е.н., проф. Тетяна ПУЛІНА
лютий 2024 Проведення семінарів з теми: “Планування та організації підприємницької діяльності”: Семінар 3. Семінар 3. Ведення господарської діяльності та організація електронної звітності. Лектор: директорПП "ТЕХНОРЕСУРС-ПЛЮС", д.е.н., проф. Тетяна ПУЛІНА

 

Наукова діяльність кафедри поєднує у собі складові:

На кафедрі також діє науковий студентський кружок. Студенти, що зацікавлені у науковому житті беруть участь у повсякденній роботі кафедри. Вони приймають участь у дослідженнях, ведуть протоколи досліджень, проводять опис дослідів та інше. За роботою студентів слідкує їх керівник, котрий і надає інтелектуальну підтримку молодим майбутнім вченим. Таке дійство на кафедрі сприяє розвиненню інтелекту, організаторських здібностей та самовдосконаленню майбутніх вчених.

Перелік наукових праць членів кафедри наведено тут.

Global Finance

На кафедрі «Міжнародні економічні відносини» протягом 2009-2021 рр. були успішно виконані наступні держбюджетні науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти та науки України:

 • НДР №06015 «Розробка методів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств Запорізького регіону» (№ держреєстрації 0115U004683);
 • НДР №06019 «Регіональні аспекти потенціалу соціалізації економіки України в умовах сучасних міжнародних інтеграційних процесів» (№ держреєстрації 0109U007677);
 • НДР №06012 «Інвестиційні та інноваційні чинники потенціалу соціалізації регіонів України в умовах глобалізації та міжнародних інтеграційних процесів» (№ держреєстрації 0112U005357).

У 2018 році кафедра міжнародних економічних відносин провела державну реєстрацію і розпочала виконання нової НДР №06018 «Дослідження глобальних трендів світової економіки та визначення напрямів розвитку національного та регіонального бізнесу».

Сторінки