Ви є тут

Головна

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2017, 20162015201420132012.

СТАТЕЙ,  усього за 2018 р. - 3

- з них за авторством молодих учених - 1

СТАТЕЙ,  у зарубіжних виданнях, усього за 2018 р. - 2

- з них за авторством молодих учених - 1

СТАТЕЙ,  у фахових виданнях України, усього за 2018 р. - 2

- з них за авторством молодих учених - 0

  • Шаніна З.М. Особливості механіки подрібнення грунтового шару при обробці його зубчастим робочим органом[Текст]/ З.М. Шаніна, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ ЗНТУ, 2018.‒№1.‒ С.108-112.
  • Волчок И.П. Комплексная технология повышения качества вторичных алюминиевых сплавов[Текст]/И.П. Волчок, А.А. Митяев, Р.О. Фролов // Литье и металлургия. ‒ Минск, 2018.‒№4.‒ С.11-17.
  • Martovitskii L. Mathematical description of the toothed working tool surface for sail treatment/Leonid Martovitskii, Zoja Shaninа, Olga Kalantaieva // IGM Publication.‒ ISSN-2348, 2018.‒Vol.06.Issne 08//August/‒ p.1837-1843.