Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

 1. Антонюк, К. І. Убезпечення споживання на національному і мегарегіональному рівнях [Текст] : монографія / К. І. Антонюк. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. - 628 с.;
 2. Антонюк, К.І. Забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти: монографія / К.І. Антонюк. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2020. – 450 с.;
 3. Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / Прушківська Е. В., Кулабнєва О. А., Лазнева І.О., Мелещенко А. І. [та інш.]. - 2-е вид., доп. і перероб. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 264 с.;
 4. Прушківська, Е.В. Методичні підходи до оцінки рівня диверсифікації економіки регіону в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю.І. Пилипенка, Е.В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 195-206;
 5. Черномаз, К.Г.Сучасні тенденції та фактори розвитку АПК України в інтеграційних умовах /К.Г. Черномаз// Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – C.221-238;
 6. Мелещенко, А.І. Вплив міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи та закономірності розвитку економічної системи України [Текст]/А.І. Мелещенко // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.169-184;
 7. Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. ХVII ст. – 1918 р.) [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сарнацький. – Запоріжжя: «Інтер-М», 2015. – 397 с.;
 8. Гамов М. С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. І. Мелещенко. – Запоріжжя, ЗНТУ. – 2014. – 144 с.;
 9. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2012. – 257 с.;
 10. Гамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст]: навч. посіб / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 292 с.;
 11. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: Навч. посіб./ М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т. С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2011. – 361 с.;
 12. Регіональна економічна політика Європейського Союзу: досвід для України [Текст]: монографія / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Г. Л. Кладова та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. – 192 с.
 
 
Список наукових публікацій за попередні роки: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
 
 
2022 рік
 
Всього: 6
- з них за авторством молодих учених 0
 
По категоріях
 
У зарубіжних виданнях:
 
Всього: 0
- з них за авторством молодих учених 0

У фахових виданнях:

Всього: 6
- з них за авторством молодих учених 0
 1. Антонюк, К.І. Конкурентні моделі безпечного розвитку України в умовах інституціональної нестабільності та викликів глобального середовища [Текст] / К.І. Антонюк, А.І. Мокій, М.І. Флейчук, О.І. Іляш // Фінанси України. – 2021. – № 11. – C. 21–37;
 2. Антонюк, К.І. Особливості корпоративного брендингу на ринку інформаційних технологій [Текст] / К.І. Антонюк, М.О. Парій // Управління змінами та інновації. – 2021. – № 2. – С. 5–10;
 3. Antoniuk, K. Sustainable waste management: international experience for Ukraine regions [Текст] / K. Antoniuk, D. Antoniuk // Management and Entrepreneurship: Trends of Development. – 2022. – 2 (20) – РР. 59–67;
 4. Прушківська, Е.В. Проблеми молодіжної зайнятості та безробіття: глобальний та національний аспект [Текст] / Е.В.Прушківська, М.О.Дворнік // Економічний вісник Дніпровської політехніки. - 2021. – № 4. (76). - С. 18-25;
 5. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку молодіжного підприємництва в країнах ЄС та Україні [Текст] / Е.В. Прушківська, Є.В. Коваленко // Економічний вісник Дніпровської політехніки. - 2022. – № 3. (79). – С. 26-32;
 6. Прушківська, Е.В. Компаративний аналіз розвитку сфери послуг у країнах світу [Текст] / Е.В. Прушківська, Ю.О. Кусакова // Управління змінами та інновації - 2022. – № 2. - С. 43-49.

У нефахових виданнях:

Всього: 0
- з них за авторством молодих учених 0

 

За авторством та співавторством студентів:

Всього: 2
- з них за авторством молодих учених 0
 1. Прушківська, Е.В. Проблеми молодіжної зайнятості та безробіття: глобальний та національний аспект [Текст] / Е.В.Прушківська, М.О.Дворнік // Економічний вісник Дніпровської політехніки. - 2021. – № 4. (76). - С. 18-25;
 2. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку молодіжного підприємництва в країнах ЄС та Україні [Текст] / Е.В. Прушківська, Є.В. Коваленко // Економічний вісник Дніпровської політехніки. - 2022. – № 3. (79). – С. 26-32.

Наукові роботи студентів!

Наукові роботи студентів кафедри міжнародних економічних відносин за  2015-2018  роки

 

2019 рік

 

Кількість студентів, які брали участь у НДРС у 2019 році – 51;

Загальна кількість студентів денної форми навчання, станом на 1 жовтня – 52;

У 2019 році відбулася олімпіада з дисципліни « Міжнародні економічні відносини». В ній брали участь наступні студенти:

Варфоломєєва Мар'яна Сергіївна, Васильченко Катерина Іванівна, Гавриленко Валерій Геннадійович , Галушка Юлія Романівна, Деркач Богдан Олександрович, Коваленко Єлизавета Віталіївна, Кудра Аліна Олексіївна, Лебединська Анастасія Володимирівна, Медвідь Олександр Григорович, Мелещенко Роман Анатолійович, Мінаков Олександр Сергійович, Москальова Анастасія Максимівна, Недбас Олександр Ігорович, Пятенко Алла Геннадіївна, Рибак Дарина Артемівна, Рибак Талія Олександрівна, Сатаєв Денис Рамільович, Синенко Яна Сергіївна, Ставицький Володимир Тихонович, Чемрук Олександра Едуардівна, Чубарова Яна Олександрівна, Школова Анна Сергіївна, Борисенко Юрій Юрійович , Глазунова Софія Вадимівна, Коркішко Артем Русланович, Макарова Валерія Дмитрівна, Некрасов Юрій Вадимович, Ткаченко Марк Іванович.

Багато студентів у 2019 році приймало участь у конференціях:

Антоненко Марія Володимирівна, Бондаренко Микита Юрійович, Буднік Алевтина Ігорівна, Буюкян Артур Рубенович, Горбаньов Богдан Сергійович, Гордик Марина Олександрівна, Грес Філіп Костянтинович, Данильченко Дмитро Євгенович, Діденко Марія Вадимівна, Долгополова Марія Віталіївна, Єфімова Маргарита Олегівна, Зубець Карина Сергіївна, Кайбулаєва Анастасія Анатоліївна, Калачова Катерина Олегівна, Капленко Віталій Вікторович, Коропець Юлія Олександрівна, Кулак Анастасія Сергіївна, Лежнюк Вікторія Вікторівна, Пархонюк Роман Андрійович, Подолян Юлія Олександрівна, Райкевич Єлизавета Андріївна, Страхова Катерина Андріївна, Шершньов Юрій Димитрійович, Лещенко Ірина Анатоліївна.

Багато студентів брало участь у роботі наукових гуртків.

Науковий гурток «Проблеми українського бізнесу в умовах євроінтеграції» - керівник доц. Ситников М.М. - Група ГФ-218: Гостіщева Каріна Віталіївна, Дереза Аліна Юріївна, Караулова Дар'я Олексіївна, Коржова Людмила Сергіївна, Лєбедєв Віталій Денисович, Ліпара Віталій Романович, Росеро Санчес Саул Рікардо, Соболь Юлія Олександрівна, Солонський Данило Владиславович, Тимофіїва Дар'я Сергіївна, Харламова Єва Валеріївна, Швапко Артем Дмитрович; Група ГФ-217: Недбас Олександр Ігорович, Пятенко Алла Геннадіївна, Рибак Дарина Артемівна, Рибак Талія Олександрівна, Сатаєв Денис Рамільович, Синенко Яна Сергіївна.

Науковий гурток «Проблеми інтернаціоналізації галузей світової економіки та світових фінансових ринків в умовах глобалізації» - керівник доц. Мелещенко А.І. - Корчебний Роман Сергіевіч ГФ-215, Дворник Максим Олександрович ГФ-215, Кузьменко Юлія Миколаївна ГФ-215, Мелещенко Роман Анатолійович ГФ-217, Медвідь Олександр Сергійович ГФ-217, Ткаченко Марк Іванович ГФ-216, Борисенко Юрій Юрійович ГФ-216, Малов Владислав Віталійович ГФ-215, Бондаренко Микита Юрійович ГФ-218, Буднік Алевтина Ігорівна ГФ-218, Буюкян Артур Рубенович ГФ-218, Горбаньов Богдан Сергійович ГФ-218.

Науковий гурток «Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин» - керівник проф. Сарнацький О.П. - Група ГФ-219: Гнатенко Сніжана Олексіївна, Гончаренко Анастасія Романівна, Дворнік Максим Олександрович, Земляной Артем Олександрович, Копоть Ілля Сергійович, Корчебний Роман Сергійович, Кузьменко Юлія Миколаївна, Малов Владислав Віталійович, Петрухно Єгор Анатолійович, Савенко Олена Олексіївна, Хохлова Тетяна Миколаївна.

Проблемна група «Аспекти розвитку міжнародного бізнесу в умовах транснаціоналізації економіки» - керівник доц. Лазнева І.О. - ГФ-216: Борисенко Юрій Юрійович, Глазунова Софія Вадимівна, Коркішко Артем Русланович, Макарова Валерія Дмитрівна, Мешавех Лєіс Мохаммадович, Некрасов Юрій Вадимович, Ткаченко Марк Іванович; ГФ-217: Коваленко Єлізавета Віталіївна, Мелещенко Роман Анатолійович, Мінаков Олександр Сергійович, Москальова Анастасія Максимівна, Недбас Олександр Ігорович, Пятенко Алла Геннадіївна, Рибак Дарина Артемівна, Рибак Талія Олександрівна, Сатаєв Денис Рамільович, Синенко Яна Сергіївна.

Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей): у співавторстві - 34, самостійних - 9.

Кількість студентів, які брали участь в наукових конференціях: - 32, міжнародних - 25, всеукраїнських – 7, «Тиждень науки» НУ «Запорізька політехніка» - 16, «Круглий стіл» -15.

Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах: вузівський етап олімпіади – 28.

Кількість студентів, які брали участь у конкурсах на кращу студентську наукову роботу: вузівський – 3, облдержадміністрації – 2, всеукраїнський – 4.

Результати - дипломи, грамоти (кількість з позначенням рангу конкурсу):

Переможець конкурсу КНУ ім. Т.Г. Шевченка - Коваленко Єлізавета Віталіївна, гр.ГФ-217;

Грамота Облждержадміністрації - Коваленко Єлізаветі Віталіївни, ст .гр. ГФ-217 - керівник проф., д.е.н. Прушківська Є.В.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2019 рік

Pух прямих іноземних інвестицій, як конкурентна стратегія азіатських банків в умовах глобалізації - Полівода О.В. гр . ГФ-214 - Young 61 (9) – Copernikus;

Імпорт металопродукції до України та конкурентні переваги українських виробників на національному та глобальному ринках - Коломоец Катерина Вікторовна - гр. ГФ-214 - Молодий вчений – Copernikus;

Залучення світового досвіду для підвищення ефективності економічного розвитку України - Калачова Катерина Олегівна - гр. ГФ-218 - Молодий вчений – Copernikus;

Теоретичні та практичні аспекти розвитку креативного бізнесу в Україні - Буднік Алевтина Ігоревна - гр. ГФ-218 - Інфраструктура ринка – Copernikus;

Галузевий аналіз сучасних тенденцій світових процесів злиття та поглинання - Подолян Юлія Олександрівна - Наук. вісник Ужгородського нац. Університету – Copernikus;

Розвиток електронної торгівлі у структурі інформаційної економіки України - Долглполова Марія Вікторівна - Інфраструктура ринку - Copernikus;

Особливості розвитку високотехнологічного експорту підприємств України - Буюкян Артур Рубенович – гр. ГФ-218 - Економічний вісник Національного гірничого університету - Copernikus, Google Scholar.;

2022 рік

 1. Прушківська, Е.В. Проблеми молодіжної зайнятості та безробіття: глобальний та національний аспект [Текст] / Е.В.Прушківська, М.О.Дворнік // Економічний вісник Дніпровської політехніки. - 2021. – № 4. (76). - С. 18-25.
 2. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку молодіжного підприємництва в країнах ЄС та Україні [Текст] / Е.В. Прушківська, Є.В. Коваленко // Економічний вісник Дніпровської політехніки. - 2022. – № 3. (79). – С. 26-32.

2021 рік

 1. Лазнева, І.О. Міжнародні бізнес-стратегії в умовах цифровізації економіки [Текст] / І.О. Лазнева, А.В. Переверзєва, Ю.В. Некрасов // Бізнес-навігатор. - №4 (65). - 2021. - С.23-27.
 2. Прушківська, Е.В. Вплив глобальних проблем людства на розвиток міжнародного бізнесу [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, А.К. Щербанюк // «Modern Economics». - 2021. – № 27. - С. 140-144. - Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue-27-2021/.

2020 рік

 1. Прушківська, Е.В. Інноваційні стратегії розвитку міжнародних компаній в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Авраменко // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2020. - №.4.(72). - С. 46-51.
 2. Прушківська, Е.В. Причини та наслідки решорингу у світовому господарстві [Текст] / Е.В. Прушківська, Р.С. Корчебний// Електронний науковий журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». - 2020. №4 (27).
 3. Прушківська, Е.В. Організаційно-економічний механізм урегулювання екологічних конфліктів в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, Н.С. Венгерська, Ю.М. Кузьменко //Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». - 2020. - Вип. № 5 (22). - С. 128 -135.
 4. Лазнева, І.О. Світова практика застосування інструментарію інтернет-маркетингу на ринках В2В [Текст] /І.О. Лазнева, С.О. Гнатенко //Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2020. - Вип. 32. - С. 5-9.

2019 рік

 1. Прушківська, Е.В. Особливості розвитку високотехнологічного експорту підприємств України [Текст] / Е.В. Прушківська, А.Р. Буюкян// Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2019. - №. 3 (67). - С.36-41.
 2. Лазнева, І.О. Галузевий аналіз сучасних тенденцій світових процесів злиття та поглинання [Текст] /І.О. Лазнева, Ю.О. Подолян //Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 26. - Ч.2. - С. 39-43.
 3. Лазнева, І. О. Розвиток електронної торгівлі у структурі інформаційної економіки України [Текст] /І.О. Лазнева, М.В. Долгополова //Інфраструктура ринку. - 2019. - Вип. 31. - С. 31-37.
 4. Ситников, М.М. Залучення світового досвіду для підвищення ефективності економічного розвитку України [Текст] / М.М. Ситников, К.О. Калачова // Молодий вчений. - 2019. - № 11.

2018 рік

 1. Сарнацький, О.П. Бельгійське питання у зовнішній політиці Франції, Пруссії та Англії, напередодні та під час пруссько-датської війни 1864 рр. і австро-прусської війни 1866 р. [Текст] / О.П. Сарнацький, О.В. Виновець // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - №20. - С.120-124.
 2. Сарнацький О.П. Імміграційна політика Англії наприкінці ХХ - початку ХХІ ст.[Текст]/ О.П. Сарнацький, Ю.М. Кузьменко // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - №21. - С. 303-307.
 3. Сарнацький, О. П. Процеси економічної інтеграції та їх розвиток у Латинській Америці в 90-х рр. ХХ ст.[Текст]/ О.П. Сарнацький, Т.М. Хохлова // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. №22. - С. 198-203.
 4. Прушківська, Е. В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах [Текст] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.32-41.
 5. Прушківська, Е. В. Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.79-94.
 6. Прушківська, Е. В. Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.119-125.
 7. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку національної автомобільної галузі в умовах глобалізаційних процесів [Електронне видання] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - Вип. 3 (14). - С. 419-427.
 8. Сарнацький, О.П.Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-х - 80-х рр. ХХ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький, Р.С. Корчебний // Економічний вісник НГУ. -2018. -№ 1 (61). - С. 48-54.
 9. Сарнацький, О.П.Основні напрями міжнародного науково-технічного співробітництва України та Китаю[Текст] / О.П. Сарнацький, О.Я. Семко// Приазовський економічний вісник. - 2018. -№ 5(10). - С.46-51.
 10. Сарнацький, О.П. Балтійсько-Чорноморське співробітництво як альтернативний інтеграційний напрям для України[Текст] / О.П. Сарнацький, Н.О. Мигловець// Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2018. -№ 4. - С. 28-33.
 11. Сарнацький, О.П. Тенденції аграрної політики розвинутих країн світу[Текст] / О.П. Сарнацький, Н.І. Хромагіна// Приазовський економічний вісник. - 2018. -№ 5(10). - С.52-58.
 12. Лазнева, І.О. Комплексні аспекти розвитку світового ринку страхування експортних кредитів та інвестицій в сучасних умовах[Текст]/ І.О. Лазнева, Д.О. Сєдова // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародних економічних відносин і світове господарство. - 2018. - Вип.20. - Ч.2. - С. 79-83.
 13. Лазнева, І.О. Франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страховому ринку України[Текст]/ І.О. Лазнева, Б.О. Жеронкін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.126-134.

2017 рік

 1. Лазнева, І.О. Глобальні дисбаланси та кризові процеси у світовій фінансово-економічній системі [Текст] / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров. Б.О. Жеронкін (ГФ-223) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 12. – Ч.1. – С. 107-111.
 2. Прушківська, Е.В. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції [Текст] / Е.В. Прушківська, Ю.В. Шишова (ГФ-222) // Економічний вісник. – 2017. – №1(57). – С. 97 -108.
 3. Корольков, В.В. Формування стратегії розвитку проектно–конструкторського підприємства в умовах нестабільності економіки України [Електронний ресурс] / В.В. Корольков. А.В. Бренер (ФЕУ-622м) // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №19. – С. 144-149.
 4. Корольков, В.В. Моделювання наслідків інституційних змін в адмініструванні соціальних внесків в Україні [Текст] / В.В. Корольков, О.В. Бараннік (ФЕУ-622м) // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2017. – №9 (251). – С. 84-96.

2016 рік

 1. Мелещенко А.І., БренерА.В., Воровська К.Л. Особливості розвитку українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах. // Вісник Одеського національного університету. Том 21, випуск 4(46). Економіка - 2016. – С. 159-163.
 2. Лазнева І.О. Аналіз видів Forex-юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку Forex в Україні [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, А.В. Бренер // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - Вип. 10. - С. 823-828.

2015 рік

 1. Вельможко П. П. Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні [Текст] / П. П. Вельможко, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 2. Бренер А. В. Структурні зрушення демографічного складу населення АР Крим [Текст] / А. В. Бренер, В. В. Корольков // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 3. Мигловец Н. А. Общественное мнение, как главный объектPR деятельности и способы влияния на него [Текст] / Н. А. Мигловец, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 4. Водоп’янова Є. О. PR activity in the external relations: the importance and main functions / [Текст] / Є. О. Водоп’янова, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 5. Цараненко Д. І. Використання PR акцій для створення іміджу компанії [Текст] / Д. І. Цараненко, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 6. Гудко М. К. Конференції Ради Антанти з приводу німецьких контрибуцій на початку20-х рр. ХХ ст. [Текст] / М. К., Гудко, О. П. Сарнацький О. П. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 7. Цимбал Ю. О. Аналіз та оцінка перспектив розвитку транспортного ринку України: вплив угоди про асоціацію з ЄС [Текст] / Ю. О. Цимбал, Т. С. Павлюк // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практично ї конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 8. Гаврікова А. С. Становлення інститутів тамкару і кару [Текст] / А. С. Гаврікова, О. П. Сарнацький // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.

2014 рік

 1. Реутська О. Д. Векторность внешнеэкономической деятельности Запорожского региона [Текст] / О. Д. Реутська, О.О. Нечай // Агросвіт. – №10. – 2014. – С. 67-73.
 2. Мальцева Г. П. Особливості конкурентоспроможності українських товарів [Текст] / Г. П. Мальцева, О. О. Нечай // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - № 8. С. 117-120.
 3. Єщенко М. В. ПІІ як визначальний фактор руху капіталу в умовах світової економіки [Текст] / М. В. Єщенко, А. І. Мелещенко // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 319-321.
 4. Сазонова К. Р. Аналіз світових моделей інформатизації суспільства [Текст] / К. Р. Сазонова, І. О. Лазнева // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 321-323.
 5. Іванкіна Д. В. Перспективи і проблеми розвитку зовнішньоекономічних відносин підприємств Запорізького регіону [Текст] / Д. В. Іванкіна, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 332-334.
 6. Бренер А. В. Шляхи підвищення показників українського експорту [Текст] / А. В. Бренер, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 323-325.
 7. Воровська К. А. Планування діяльності промислового підприємства з урахуванням впливу зовнішніх чинників [Текст] / К. А. Воровська, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18  квітня 2014 р., Т. 3 – С. 325-327.
 8. Скворцова В.О. Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС / В. О. Скворцова, О. О. Нечай [Текст]// Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. Т. 3 – С. 327-328.
 9. Волчек Г. В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі [Текст] / Г. В. Волчек, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. Т. 3 – С. 328-330.
 10. Ашихман А. С. Особливості географічної структури зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі [Текст] / А. С. Ашихман, О. О.Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 330-332.
 11. Попова В. О. Псевдотехнології паблік рілейшнз і протидія їм [Текст] / В. О. Попова, І. О. Лазнева // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 319-321.

2013 рік

 1. Побочій О. В. Україна та міжнародні кредитно-фінансові установи: проблеми та перспективи співпраці [Текст] / О. В. Побочій, І. О. Лазнева // Кримський економічний вісник. – 2013. - №6 (07). – Ч. 2. – С.97-100.
 

У середу, 15.04.2020р., о 10:00 в режимі онлайн відбулось засідання секції «Спеціальна освіта» ( керівник доцент Залановська Л.І.) у межах студентської науково-практичної конференції «Тиждень науки». 
Програма конференції 

З доповідями виступили:

 •  Ганноцька Дар'я (наукові керівники - Середа О.П., Семенцова О.М.);
 • Миколенко Єлизавета (наукові керівники - Середа О.П., Семенцова О.М.);
 • Сомова Анастасія (науковий керівник - Залановська Л.І.);
 • Панченко Вікторія (наукові керівники - Середа О.П., Семенцова О.М.);
 • Кириліна Валерія (науковий керівник - Івахненко А.А.);
 • Ріпка Дар'я (науковий керівник Залановська Л.І.);
 • Фабріс Вероніка (наукові керівники - Івахненко А.А., Пущина І.В.).

Серед викладачів свої наукові здобутки подали зав. кафедрою, доцент Івахненко А.А. ("Історичні етапи становлення афазіології"), ст. викладач Семенцова О.М. ("Психологічна корекція комунікативної діяльності дітей із ЗПР в спеціалізованих та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти"), доцент Залановська Л.І. ("Готовність до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищи студентів спеціальності "Спеціальна освіта") та інші.

Бажаємо науковцям подальших творчих успіхів та натхнення!

 

Рік Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
2018 Костюченко Аліна Андріївна, Е-515 Підвищення ефективності живлення учбового корпусу вищого учбового закладу за рахунок використання автономної сонячної електростанції Немикіна Ольга Володимирівна, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств
2018 1. Гавров Артем Ігорович, Е-127сп
2. Маслов Сергій Олександрович, Е-127сп
Розрахунок робочих точок та енергії втрат постійних магнітів Гуляєва Тетяна Василівна, доцент кафедри фізики

 

 • Махлін, П.В. Дослідження впливу електромагнітних перешкод при передачі інформації від енергетичних об'єктів до центру [Електроннийресурс]/П.В. Махлін, А.В .Манько, А.Ю. Сенніков, К.О. Бенда// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 383-384 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Махлін, П.В. Вибір схеми видачі потужності електричної енергії потужною електричною станцією. [Електронний ресурс] /П.В. Махлін, Є.М. Собко, В.С. Хлепітько// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тезидоп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 384-385 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Братковська, К.О. Аналіз втрат потужності в мережах з джерелами розподільної генерації електроенергії. центру [Електроннийресурс]/К.О. Братковська, А.Д. Ремізова// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 386-387 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Братковська К.О., Загребельна, К.Є. Оптимізація споживання електроенергії в технологічних системах супермаркетів.[Електроннийресурс]/К.О.Братковська, К.Є. Загребельна// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 388 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Братковька, К.О. Зниження споживання електроенергії насосними установками водопостачання підприємств. [Електронний ресурс]/К.О. Братковська, М.О. Яцук// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 389 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Братковська, К.О. Особливості побудови розосередження енергетичних систем.[Електронний ресурс]/К.О. Братковська, Т.М. Чемеріс// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 390 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Братковська, К.О. Зниження втрат електроенергії в мережах електропостачання промислових підприємств.[Електронний ресурс]/ К.О. Братковська, І.Ю. Калюжний// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 391 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Кулагін, Д.О. Доцільність переходу на літній та зимовий час. [Електронний ресурс]/ Д.О. Кулагін, А.В. Жесткова// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 392-393 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Попов, В.В. Впровадження електрообладнання з використанням ефекта високотемпературної надпровідності. [Електронний ресурс]/В.В.Попов, В.О. Пазюк, Д.А .Накінчев, В.Є. Кисельов// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 394 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Попов , В.В. Вибір оптимального варіанта компенсації реактивної потужності. [Електронний ресурс]/В.В .Попов, М.М. Шемаров, В.О. Шевченко, Є.М. Поварнінка, // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 395 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Авдєєв, І.В. Електротехнологія поверхневої обробки скла при атмосферного тиску. [Електроннийресурс]/І.В.Авдєєв, І.І.Яковлев, С.М.Чорний, М.Ю.Кущ// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 396 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Авдєєв, І.В. Зниження енергоємності при модифікації поверхні скла. [Електронний ресурс]/І.В. Авдєє,О.В. Павленко, О.П. Мироненко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 397 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Шрам, О.А. Дослідження стійкості системи “ Джерело живлення - електрична дуга постійного струму”.[Електронний ресурс]/О.А. Шрам, Д.А. Мойсієнко, А.Г. Жолудь, В.Г. Черевко// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 399 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Шрам, О.А. Дослідження статичної стійкості вузла навантаження. [Електронний ресурс]/О.А. Шрам, Д.О. Шелухін, О.Ю. Лавданський// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 400 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Федоша ,Д.В. Дослідження засобів підключення компенсуючих пристроїв у промислових електричних мережах. [Електронний ресурс]/Д.В.Федоша, Є.В.Демидовський// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 401- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Дьяченко, В.В. Визначення оптимального перерізу провідників електричної мережі промислових підприємств. [Електронний ресурс]/В.В. Дьяченко, Н.О. Шкуропатська, С.І. Панченко, Н.В. Новосельцева// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 402 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Дьяченко , В.В. Алгоритсм формування енергозберігаючих заходів для систем електропостачання промислових підприємств.[Електронний ресурс]/В.В.Дьяченко, О.І.Чабанюк, І.Ю.Псьол// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 403-404 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Климко, О.М. Самозапуск двигунів в системі власних потреб блока ЗАЕС. [Електронний ресурс]/О.М. Климко, С.Г. Мельник// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 405-406- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Метельський, В.П. Впровадження АСКОЕ в районі електричні мережі.[Електронний ресурс]/В.П. Метельський, О.С. Горєлова// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 407-408 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Климко, О.М. Підвищення ефективності релейного захисту на ЗАЕС. [Електронний ресурс]/О.М. Климко, А.Г. Хайдаров// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 409-410 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Немикіна, О.В. Енергоефективний крановий електропривод.[Електронний ресурс]/О.В. Немикіна, Д.І. Елінов, Д.В. Похилько// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 411 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. Екрана.
 • Заболотний, А.П. Підвищення енергоефективності сільської котельні. [Електронний ресурс]/А.П. Заболотний, Я.В. Гавадзін, А.Е. Капацин // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 412-415 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
 • Заболотний, А.П. Підвищення ефективності системи електропостачання групи цехів металургійного комбінату. [Електронний ресурс]/ А.П. Заболотний, Н.В .Жарко, А.А. Касаткіна, І.І. Рефаль// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.:тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C. 414-415 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). -назва з тит. екрана.
   
 • Ічетовкін, А. О. Проблеми експлуатації диференційного струмового захисту силових трансформаторів і автотрансформаторів та заходи з їх вирішення [Текст]/ А. О. Ічетовкін, В. В. Ніценко, Д. О. Кулагін // Енергетика: економіка, технології, екологія. – К. : НТУУ КПІ, 2018. – Вип. 1/2018. – С. 99-107.
 • Ніценко, В. В. Інновації в індустрії релейного захисту: сучасні виклики та перспективи розвитку [Текст]/ В. В. Ніценко // Промислова електроенергетика та електротехніка. – К. : ТОВ «Етін», 2018. – Вип. 2/2018. – С. 12-18.
 • Ніценко, В.В. О перспективах использованиядифференциально-фазнойзащиты шин распределительных установок электрическихстанций и подстанций [Текст]/ В. В. Ниценко, Д. А. Кулагин, Д. А. Данильченко // Электрические сети и системы. – К. : Центр техническойинформации «Энергетика и электрификация», 2018. – Вып. 2/2018. – С. 62-66.
 • Ніценко, В. В. Сучасні засоби аналізу і моделювання дії релейного захисту за технологічних порушень на об’єктах електроенергетики [Текст]/ В. В. Ніценко // Промислова електроенергетика та електротехніка. – К. : ТОВ «Етін», 2018. – Вип. 3/2018. – С. 12-18.
 • Ніценко, В. В. Моделювання аварійних процесів при розробці та налагодженні алгоритмів роботи цифрових пристроїв захисту електромереж [Текст] / В. В. Ніценко // Промислова електроенергетика та електротехніка. – К. : ТОВ «Етін», 2018. – Вип. 4/2018. С. 12-22.
 • Ніценко, В. В. Підвищення ефективності роботи системи релейного захисту збірних шин: монографія [Текст]/ LambertAcademicPublishing, 2018. – 77 c.
 • Пат.12391, Україна, МПК В60L11/00. Система для оптимізації роботи головної енергетичної установки автономного електротехнічного комплексу [Текст] / Кулагун Д.О. (Україна) ; заявник і патентовласник Запорізький Національний технічний університет. - № u201710243; заявл. 23.10.2017; опубл.12.03.2018, Бюл. №5/2018. - 4с.
 • Пат.123837 Україна, МПК 2006) :В60L3/12 (2006.01), В61С15/00, Н02Р 23/14 (2006.01), Н02Р 23/06 (2016.01), Н02М 5/00. Система для оптимізації роботи головної енергетичної установки автономного електротехнічного комплексу [Текст] / Кулагун Д.О. (Україна) ; заявник і патентовласник Запорізький Національний технічний університет. - № u2017109444; заявл. 26.09.2017; опубл.12.03.2018, Бюл. №5/2018. - 4с.
   

2018

 • Measurement of non-rigid tools action force during finishing / N. Honchar, A. Kachan, D. Stepanov and others // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2018. – Part F2. – P. 23-32.
 • Обеспечение точности и качества горячештампованных деталей ГТД / Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан, В.В. Клочихин и др. // Вестник двигателестроения. – 2018. – № 1. – С. 73-82.

2017

 • Качан, А.Я. Влияние химико-термической обработки на механические свойства зубчатых колес главных вертолетных редукторов / А.Я. Качан, В.В. Кравцов // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. – С. 76-79.
 • Влияние технологических параметров процесса винтовой экструзии на структуру и свойства сложнолегированных титановых сплавов / В.Е. Ольшанецкий, А.Я. Качан, А.В. Овчинников и др. // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. – С. 110-113.
 • Мозговой, В.Ф. Технология обработки резанием деталей ГТД из полимерных композиционных материалов на станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, А.Я. Качан, В.А. Панасенко // Вестник двигателестроения. – 2017. – № 1. – С.114–119.

2016

 • Качан, А.Я. Влияние технологических методов обработки тонкостенных полых валов ГТД на их несущую способность / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 1. – С. 63-67.
 • Качан, А.Я. Контактные температуры при шлифовании деталей ГТД и определение области бесприжоговой обработки / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 1. – С. 52-57.
 • Качан, А.Я. Критерии оценки выходных параметров процессов обработки деталей ГТД / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2016. – № 2. – С. 181-184.
 • Мозговой, В.Ф. Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, А.Я. Качан, В.А. Панасенко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – № 8 (135). – С. 100-107.
 • Влияние температурно-временных факторов на изменение микроструктурного состояния материала рабочих лопаток турбины / Н.А. Лысенко, В.И. Воробьев, Н.Е. Суслова и др. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – №. – С. 95-101.

2015

 • Качан, А.Я. Математическое моделирование влияния технологической наследственности финишных методов обработки на предел выносливости деталей ГТД / А.Я. Качан, С.А. Уланов // Вестник двигателестроения. – 2015. – № 1. – С. 81-86.
 • Качан, А.Я. Технологическое обеспечение несущей способности деталей ГТД пластическим деформированием / А.Я. Качан, С.А. Уланов, Е.К. Березовский // Обработка металлов давлением. – 2015. – № 2 (41). – С. 141-146. 
 • Kachan, A. Echnological support of the gas-turbine engine parts bearing capacity by plastic deformation / A. Kachan,  S. Ulanov, E. Berezovsky // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – № 7 (11). – P. 183-187.

2014

 • Features of integrated manyfacture of blade workpieces from eutecticalli strengthened titanium alloys / V.A. Titov, N.K. Zlochevskaya, A.Y. Kachan and others // Metallurgist. – 2014. – № 58 (1-2). – P. 141-148.
 • Влияние холодного деформирования и термической обработки жаропрочного сплава на эксплуатационные свойства лопаток компрессора ГТД / Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан, Д.В. Павленко, и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 1. – С. 59-66.
 • Качество отливок рабочих лопаток турбины, модифицированных наночастицами тугоплавких соединений и обработанных ГИП / А.Я. Качан, Н.А. Лысенко, А.С. Дудников и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 1. – С. 75-81.
 • Метод параметризации управляющих программ обработки деталей ГТД на модернизированных многокоординатных станках с ЧПУ / В.Ф. Мозговой, В.А. Панасенко, А.Я. Качан и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 1. – С. 115-119.
 • Технологические особенности формирования параметров качества несущих поверхностей валов компрессоров ГТД  / А.Я. Качан, В.А. Титов, В.Ф. Мозговой и др. // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 2. – С. 186-191.

2013

 • Ивщенко, Л.И. Износостойкость сплава ХТН-61 при отрицательных температурах и сложном динамическом нагружении / Л.И. Ивщенко, В.В. Цыганов, А.Я. Качан // Вестник двигателестроения. – 2013. – № 1. – С. 95-103.
 • Павленко, Д.В. Применение сплава ВТ1-0 в субмикрокристаллическом состоянии для изготовления нагруженных элементов эндопротеза тазобедренного сустава / Д.В. Павленко, Д.В. Ткач, А.Я. Качан // Вестник двигателестроения. – 2013. – № 1. – С. 148-154.

 
Навчальні посібники і монографії

 • Технология производства авиационных двигателей. Сборка авиационных двигателей: учебник / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, А.И. Долматов  и др. – Ч. IV. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2013. – 341с.
 • Технология производства авиационных двигателей. Испытания авиационных двигателей: учебник / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, А.И. Долматов и др. – Ч. V. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2013. – 340 с. 
 • Технологія виробництва авіаційних двигунів. Складання авіаційних двигунів: підручник / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан, А.І. Долматов та ін. – Ч. IV. – Запоріжжя: АТ  «Мотор Січ», 2013. – 329 с.
 • Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД. Валы ГТД: монография / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, В.А. Титов и др. – Ч. IV. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2014. – 291 с. 
 • Наноматериалы и нанотехнологии: учебник / В.А. Богуслаев, А.Я. Качан, Н.Е. Калинина и др. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2014. – 208 с. 
 • Изнашивание материалов при многокомпонентном термомеханическом нагружении: монография / В.А. Богуслаев, В.В. Цыганов, Л.И. Ивщенко и др. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2014. – 246 с. 
 • Производство тонкостенного проката специального назначения: монография / В.В. Чигиринский, Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан и др. – Запорожье: Акцент ИТ – ВАЛПИС, 2014. – 296 с.
 • Наноматеріали і нанотехнології: підручник / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан, Н.Є. Калініна та інш. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2015. – 202 с.
 • Технологія виробництва авіаційних двигунів. Випробування авіаційних двигунів: підручник / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан,  А.І. Долматов та інш. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2015. –  330 с. 
 • Теорія та практика обробки матеріалів тиском: монографія / В.О. Богуслаєв, М.І. Бобирь, В.А. Тітов та інш. – Запоріжжя: АТ «Мотор Січ», 2016. – 552 с. 
 • Технологічна механіка забезпечення міцності та якості деталей пластичним деформуванням: монографія / В.А. Тітов, Н.К. Злочевська, О.Я. Качан та ін. – К.: КВИЦ, 2016. – 176 с.
 • Принципы формирования микро- и наносистем: навчальний посібник / О.Я. Качан, Д.В. Павленко, Д.В. Ткач та ін. – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2016. – 282 с.
 • Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД.  Лопатки компрессора и вентилятора: монография / В.А. Богуслаев, П.Д. Жеманюк, А.Я. Качан и др. – Часть I. –  Запорожье: АО «Мотор Сич», 2017. – 500 с.
 • Точная горячая штамповка деталей ГТД: монография / В.А. Богуслаев, Ю.С. Кресанов, А.Я. Качан и др. – Запорожье: АО «Мотор Сич», 2017. – 563 с.
 • Сочава А.І. До розрахунку деталей машин., що працюють в умовах асиметрії циклу[Текст] / А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Р.О. Фролов, О.А. Задорожній // Подьемные сооружения. Специальная техника.- 2020.-№11.- с.17-20.
 • Фролов Р. О. Формування структури та властивостей литих деталей зі сплаву АК7ч із використанням комплексної обробки [Текст] / Р. О. Фролов, І. П. Волчок, О. А. Мітяєв, В. В. Лукінов // Металознавство та термічна обробка металів. ‒ 2019. ‒ № 2. ‒ С. 62‒66.
 • Фролов Р.О. Контактна витривалість сталей ДІ-3А з різними варіантами зміцнення поверхневого шару [Текст]/  Р. О. Фролов, П. С. Сезоненко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.87-88 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Волчок И.П. Комплексная технология повышения качества вторичных алюминиевых сплавов[Текст]/И.П. Волчок, А.А. Митяев, Р.О. Фролов // Литье и металлургия. ‒ Минск, 2018.‒№4.‒ С.11-17.
 • Фролов Р.О. Модернізація системи керування дослідних стендів МКВ-К [Текст]/Р.О. Фролов, М.В. Сидоренко,О.О. Зборовський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.254 -255 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Фролов, Р. А.; Наследственное модифицирование вторичных алюминиевых сплавов [Текст] / Р. А. Фролов,  А. А. Митяев, И. П. Волчок, А.С. Петрашев (каф. ККМХТ) // Строительство, материаловедение, машиностроение :  сб.  науч.  тр. /Днепр. нац. ун-тет железн. трансп. им. ак. В. Лазаряна – Вып. 95. –Днеп-ровск, 2017. – С. 142–148.
 • Сочава, А.І. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень[Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Є.С. Кримов, Р.О. Фролов  //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ЗНТУ, 2017.‒№1.‒С.70-76.
 • Волчок, И. П. Повышение механических свойств вторичных сплавов АК7ч и А356.2 [Текст] /  И. П. Волчок, А. А. Митяев, Р. А. Фролов, К. Н. Лоза, В. В. Клочихин,  В.В. Лукинов (каф. КПМТ) // Строительство, материаловедение, машиностроение :  сб.  науч.  тр. –  Днепропет-ровск, 2016.– Вып. 90. – С. 64–70.

Сторінки