Ви є тут

Головна

Тези доповідей на конференціях за попередні роки: 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012.

 

Всього тез доповідей за 2020 р. - 19

- з них за авторством молодих учених - 2

- з них за авторством  та співавторством студентів - 12

 • Волков Г. П. Беззразкові методи оцінки механічних характеристик металів [Текст]/  Г.П. Волков //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.64 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Точність переміщення зливків металургійними кліщовими кранами [Текст]/  Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, З.М. Шаніна //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.65 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Вплив гарячої деформації на рівень механічних властивостей порошкового титану [Текст]/  М.І. Носенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.66 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Сочава А.І. Вплив концентрації напружень на механізм втоми металів в умовах асиметрії циклу [Текст]/  А.І. Сочава, В.І. Глушко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.67 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Руднєв О.М. Методи визначення напружень мостових кранів [Текст]/ О.М. Руднєв, В.О.Лятуринський //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.67-70 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Клименко Г.В. Вплив попереднього підігріву на післязварний стан поясного з'єднання коробчастої балкив [Текст]/ Г.В. Клименко, В.О.Лятуринський, М.В. Сидоренко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.70-72 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Задоя Н.О. Формування зміцнюючої оболонки бака діафрагмового з застосуванням радіаційних методів твердіння [Текст]/ Н.О. Задоя //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.72 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Волков Г. П. Ринок профнастилу як «ринок лимонів» в українів [Текст]/  Г.П. Волков, В.Е. Ігнатенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.49 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Особливості виготовлення сталевого корпусу зі втулкою з  монель-металу [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, Є.Д. Медведенко, О.О. Боренко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.50 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Діагональне розміщення призматичних шпонок в з’єднаннях [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, Є.Д.Медведенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.51 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Спосіб передачі енергії зубчасто-роликовим зачепленням [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, Л.О. Тарабан //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.51 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження зношування деталей конічних трибосистем промислового транспорту [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, Д.Ю. Борейко, Д.М. Заєц //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.52 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Вплив технологічних методів на надійну роботу конічних трибовузлів промислового транспорту [Текст]/ М.І. Носенко, Г.І. Камель, В.Є. Мілонін, Д.Р. Карамушка //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.53-55 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Виготовлення обичайки армованої рівномірно розподіленими за об’ємом зернами карбідів, борідів, нітридів і силіцидів різних металів [Текст]/ М.І. Носенко, Г.І. Камель, Р.Ю. Білий, Є.О. Жабіна //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.55-57 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • "Волков Г.П. Дослідження гідравлічної транспортної  системи
 • целюлозно-паперового виробництва [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель,А.Г. Гімранов, Н.В. Адамович //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.57-59 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4."
 • Волков Г.П. Деякі напрямки підвищення надійності роторних живильників целюлозно-паперового виробництва [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель,О.В. Сакун, Д.С. Любченко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.59 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Задоя Н.О. Постановка крайової задачі для моделювання процесу нагрівання циліндричного склопластикуа [Текст]/ Н.О. Задоя, Є.Д. Медведенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.60-62 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Руднєв О.М. Проблеми моніторингу напружено-деформованого стану металоконструкцій вантажопідіймальних кранів  і паспорти    магнітного контролю [Текст]/ О.М. Руднєв, В.С. Базаря //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.62 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Ризик-орієнтований підхід до створення вантажо-підйомних машин [Текст]/  Л.М. Мартовицький,  В.І. Глушко, З.М. Шаніна, О.Л. Гусев //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.63 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.