Ви є тут

Головна

Global Finance

На кафедрі «Міжнародні економічні відносини» протягом 2009-2021 рр. були успішно виконані наступні держбюджетні науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти та науки України:

  • НДР №06015 «Розробка методів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств Запорізького регіону» (№ держреєстрації 0115U004683);
  • НДР №06019 «Регіональні аспекти потенціалу соціалізації економіки України в умовах сучасних міжнародних інтеграційних процесів» (№ держреєстрації 0109U007677);
  • НДР №06012 «Інвестиційні та інноваційні чинники потенціалу соціалізації регіонів України в умовах глобалізації та міжнародних інтеграційних процесів» (№ держреєстрації 0112U005357).

У 2018 році кафедра міжнародних економічних відносин провела державну реєстрацію і розпочала виконання нової НДР №06018 «Дослідження глобальних трендів світової економіки та визначення напрямів розвитку національного та регіонального бізнесу».