Ви є тут

Головна

Список наукових публікацій студентів кафедри за 2015 р.

1. Мордвинцева М. В. Особливості уявлень про емоції та почуття у дітей дошкільного віку // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2015. – Вип. 17. – 370 с. -С.18-28. (Студентка ГП-219м).

2. Гостюхіна А. В, Нарратив в современной психологии // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 380-382 (Студентка ГП-211м).

3. Вертеба В. І. Особливості ідеального образу викладача вищої школи та ідеального образу викладача психології у студентів-психологів // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 368-370 (Студентка ГП-210м).

4. Шатько А. В. Рольові позиції тренера у футбольній команді // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 375-377. (Студентка ГП-210м).

5. Нестеренко Т. В. Комунікативна компетентністьяк чинник професійного становлення молодих прокурорів // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 354-356 (Студентка ГПз-229м).

6. Чудновець О. М. Життєві цінності сучасних старшокласників // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 356-359 (Студентка ГПз-229м).

7. Панченко Д. О. Створення позитивних емоцій у хворих дітей за допомогою лікарняної клоунади // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 364-366 (Студентка ГП-214).

8. Луценко А. Ю. Особливості організації психологічного спостереження за допомогою відеозапису // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 366-368 (Студенка ГП-214).

9. Ахтирець І. А. Агресія як фактор залежності особистості від куріння тютюну // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 370-371, (Студентка ГПз-211).

10. Івахненко О. О. Вольова організація особистостіяк чинник схильності до Інтернет-залежності // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 359-361 (Студент ГП-210).

11. Шостак А. М. Рольові очікування як компонент сімейно-рольової взаємодії молодого подружжя // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 361-362 (Студентка ГП-210).

12. Капітан Л. П. Особливості самооцінки вимушених переселенців зрілого віку до та після переселення // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 371-374 (Студентка ГПз-211).

13. Черевко В. В. Конструктивна та деструктивна взаємодія в стосунках між подружжям // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 374-375 (Студентка ГП-210).

14. Заграюк О. О. Ціннісно-орієнтаційна єдність як чинник міжособистісних стосунків // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 377-378 (Студентка ГПз-229м)

15. Ігнатенко Р. Г. Индивидуально-типологические особенности старшеклассников с разным уровнем креативности // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 378-380 (Студент ГПз-210)

16. Ладигіна І. В. Психологические особенности креативной деятельности воспитателей ДОУ // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 382-384 (Студентка ГПз-211).

17. Келехсаєва О. С. Індивідуальні розбіжності проявів здорового способу життя у підлітковому віці // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 384-386 (Студентка ГПз-229м).

18. Бондаренко Ю. С. Психокорекція агресивної поведінки старших дошкільників методами арт-терапії // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 386-388 (Студентка ГПз-229м).

19. Камінський В. В. Особливості організації психологічної допомоги військовослужбовцям із зони АТО // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 388-390 (Студент ГП-224)

20. Сівер В. О. Емпатія як чинник емоційного вигорання педагогів // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 390-392 (Студентка ГПз-219).