Ви є тут

Головна
  1. Дергач, М.А. Формування особистості засобами театрального мистецтв думки і практики. Монографія [Текст] / М.А.Дергач. – Дніпропетровськ: IMA-прес., 2009. – 408 с.
  2. Бочелюк, В.Й. Організаційна психологія на підприємстві (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів) [Текст] / В.Й. Бочелюк - К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 272с.
  3. Шевченко, Н. Ф. Розвиток духовного потенціалу сучасної молоді: Монографія [Текст] / Н. Ф. Шевченко, З. М. Шевчук. – Запоріжжя: Видавництво Запорізький національний університет, 2014. – 200 с.
  4. Бочелюк, В.Й. Управління освітніми організаціями: соціально-психологічний аспект [Текст] / В.Й. Бочелюк, І.В. Шапошнікова. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 308 с.
  5. Бочелюк, В.Й. Психологія культурно-дозвіллєвої діяльності як чинника соціалізації студентської молоді [Текст] / В.Й. Бочелюк, Н.Є. Завацька, Т.Л. Шугурова. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля., 2014. – 220 с.
  6. Бочелюк, В.Й. Психологічні основи професіоналізації особистості в умовах освітньої взаємодії. Монографія. [Текст] / Бочелюк В.Й., Завацька Н.Є. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2014. – 226 с.
  7. Бочелюк, В.Й. Психологія спеціальної освіти: монографія / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк (КПУ), В.А.Буланов (КПУ), І.Є.Жигаренко (Луганський університет ім.Даля), Н.Є.Завацька (Луганський університет ім.Даля), В.Ю.Завацький (Луганський університет ім.Даля), М.С.Панов (КПУ), А.В.Турубарова (КПУ). - (2-ге вид., перероб. і доп.), - Сєверодонецьк: Вид-во «Ноулідж» (Сєверодонецьке відділення), 2015. – 320 с.
  8. Бочелюк, В.Й. Соціально-психологічні особливості інтеграції осіб з особливими можливостями в умовах розвитку сучасного українського суспільства: монографія. / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк (КПУ), Г.В. Тихомирова (Дир. школи-інтернату №5,м.Запоріжжя), М.С. Панов (КПУ). – Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2015. – 338 с.
  9. Бочелюк, В.Й. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: кол. моног. / В. Бочелюк, О. Лазорко, Ж Вірна , Л. Акімова та ін.(Луцький східноукраїнський університет ім.Лесі Українки); за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 588 с.