Ви є тут

Головна

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

Інститут управління і права

 

Дата

реєстрації роботи:_____________                   П І Б: _________________________

Спеціальність__________________

Група_________________________

Конт. тел. _____________________

 

 

Курсова робота

 

 

Дисципліна:_______________________________________________

ТЕМА:______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Виконав _________________

 

Перевірив________________

 

 

 

 

м.Запоріжжя

20___  р


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ЗВІТ

про виконання ____________________________________практики

                                               (вид практики)

студента __________________________________________________________

                                                     (П І Б)

групи _____________________________________________________________

спеціальність ______________________________________________________

                                                  (шифр, назва)

кваліфікаційний рівень ______________________________________________

база практики: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                (повна назва)

 

Керівник практики

від бази практики

____________________________

____________________________

    (посада, прізвище, ініціали)

 

Звіт перевірено

_________________ 20___р.

 

________________________

                 (підпис)

 

 

Керівник практики

від кафедри

____________________________

____________________________

    (посада, прізвище, ініціали)

 

Звіт перевірено

_________________ 20___р.

 

________________________

                 (підпис)

 

 

 

 

Запоріжжя  20____


Зразок титульного листа

кваліфікаційної роботи бакалавра

 

При оформленні титульного листа слід вважати наступне:

  • студенти, які почали навчання до вересня 2008 року – у графі «спеціальність» вказують 6.040100;
  • студенти, які почали навчання з вересня 2008 року – у графі «спеціальність» вказують шифр 6.030102.

Зразок оформлення титульного листа наведено на наступній сторінці.