Ви є тут

Головна

Приклади оформлення документів

Документи

Файл: 

Шаблони оформлення документів кафедри:
 

 1. Титульна сторінка курсового проекту.
 2. Щоденник практики.
 3. Пояснювальна записка до дипломного проекту.
 4. Направлення на практику.
 5. Індивидуальний навчальний план студента.
 6. Титульна сторінка письмової роботи.
 7. Довідка - виклик на сесію.
 8. Довідка - виклик на складання держіспиту.
 9. Довідка-виклик для виконання дипломного проекту.

forma_17_kursovij_proekt_titul.doc
forma_23_shchodennik_praktiki.pdf
forma_24_poyasnyuvalna_zapiska_do_diplomnogo_proektu.doc
forma_35_napravlennya_na_praktiku.pdf
forma_37_individualnij_navchalnij_plan_studenta.pdf
forma_n-1.08_chastina_1_titulna_storinka_pismovoi_roboti.doc
forma_n-4.01_dovidka-viklik_na_sesiyu.doc
forma_n-4.02_dovidka-viklik_na_sklad_derzh_ekzam.doc
forma_n-4.03_dovidka-viklik_dlya_vikonannya_diplomnogo_proektu.doc

 
 
 

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: О.В. Овчинников, О.Г. Биковський. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 18 с.

Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» та «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: О.В. Овчинников, О.Є. Капустян. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 42 с.

Державні стандарти, що застосовуються при виконанні завдань:

 • ДСТУ ГОСТ 2.104:2006 ЄСКД. Основні написи (ГОСТ 2.104-2006, IDT)
 • ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам
 • ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Обозначение изделий и конструктивных документов
 • ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы
 • ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы
 • ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии
 • ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные
 • ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения
 • ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
 • ДСТУ ГОСТ 2.307:2013 ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилів (ГОСТ 2.307-2011, IDT)
 • ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей
 • ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы
 • ДСТУ ГОСТ 2.317:2014 ЄСКД. Аксонометричні проекції (ГОСТ 2.317-2011, IDT)
 • ДСТУ 3321-96. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять [Текст]. – К. : Держстандарт України, 1996. – 80 с.

Приклади оформлення практичних робіт студентами, титульних сторінок та завдання на курсовий і дипломний проєкти (роботи):

Увага! Оформлення студентських робіт виконувати згідно з ДСТУ 8302:2015  


Приклад оформлення індивідуального домашнього завдання  


Шаблон оформлення кваліфікаційної роботи магістра  


Академічне письмо - 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження  


Сторінки