Ви є тут

Головна » Факультети » Транспортний

Кафедра автомобілів

Емблема кафедри «Автомобілі»

Кафедра «Автомобілі» (АМ)

Рік початку діяльності: 1944

Положення про кафедру

 

Керівництво:

В. о. завідувача кафедри: канд. техн. наук., доцент Артюх Олександр Миколайович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія експлуатації та ремонту колісних та гусеничних транспортних засобів
 • Навчальна лабораторія електричного та електронного обладнання автомобілів
 • Навчальна лабораторія випробування та діагностики автомобілів
 • Навчально-виробнича майстерня

Спеціальності:

133 – «Галузеве машинобудування», освітні програми:

«Колісні та гусеничні транспортні засоби»
«Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Гоголя 64-А, м. Запоріжжя, Україна, 69063
тел.: +380(61)7642647
e-mail: kafedra_autodep@zntu.edu.ua
URL: Кафедра «Автомобілі»

Доцент кафедри автомобілів Кубіч В.І.:

 • Кubich V.I., Cherneta O.G., Yurov V.M., Baltabekov A., Guchenko S. Tribological contact in materials systems "CuCrNiZrTi - KCH50", " CuCrNiZrTi - 40X", " CuCrNiZrTi - 12X2H2". Eurasian Physical Technical Journal, 2022, Vol. 19, No 1(39). Р.78-89
 • Кubich V.I., Cherneta O.G. Dynamic viscosity of the lubricant and its effect on steel materials with boron. Eurasian Physical Technical Journal, 2023, Vol 20, No 1(43). Р.27-33 (Scopuc, Q3)
 • Sereda B., Cherneta O., Kubich V., Ocheretyanuy M., Scorohod M. Mathematical modeling of car parts loading processes and choice of optimal materials, coatings and methods of their strengthening. Математичне моделювання No 1(48). ДДТУ. 2023. С.62-68 (Фахове видання України)
 • Кубіч В.І., Фасоль Е.О. Визначальні випробування жароміцних ущільнювальних ітрійвмістних покриттів на високотемпературну газоерозійну стійкість/ Проблеми тертя та зношування. No3(100), 2023. К.: НАУ. С.40-48(Фахове видання України)
 • Патент України No 154630 МПК В60К 3/04.Пневматичний транспортний засіб. О.Г. Чернета, В.В. Аверянов, О.О. Сасов, В.І. Кубіч. Патентовласник Дніпровський державний технічний університет. Заявл. u 202301136 від 20.03.23, опубл. 29.11.23, бюл. No48
 • Кубіч В. І. К88 Конструкції рульового керування автомобілів : навч. посіб. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 227 с.
 • Cherneta O., Sereda B., Kubich V. Physico-chemical processes in the surface layers of parts during plasma processing. Математичне моделювання No 2(49). ДДТУ. 2023. С.98-103. (Фахове видання України)
 • Cherneta O., Sereda B., Kubich V. Simulation of the distribution of the working loads of the crankshaft and the technology of strengthening friction surfaces. Математичне моделювання No 2(49). ДДТУ. 2023. С.142-147. (Фахове видання України)
 • Fasol Y., Kubich V. Analysis of the coefficient of linear thermal expansion of sealing coatings of gas turbine engine parts (2023)/ International young scientists conference on materials science and surface engineering (September 27-29). Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Lviv: c 25-27.
 • Галайда Ю.Е., Кубіч В.І. До методики фізичного моделювання впливу на кути сходження коліс передньопривідного автомобіля/ Інноваційні аспекти розвитку nавтомобільного транспорту України. Міжнар. наук. практ. конф. 16 - 18 травня 2023 р., ДДТУ, м. Кам’янське. С.21-23
 • Кубіч В.І. Аналіз співвідношень експлуатаційних показників моторних олив класів в’язкості 5W40, 10W40. «Тиждень науки-2023» - щоріч. наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023р.: зб. тез допов., Т.1. - Запоріжжя, 2023. НУ «ЗП». С.9-11

Доцент кафедри автомобілів Слюсаров О.С.:

Доцент кафедри автомобілів Дударенко О.В.:

Доцент кафедри автомобілів Сосик А.Ю.:

 • Сосик А. Ю., Дударенко О. В., Щербина А. В., Артюх О. М. Обґрунтування методів визначення експлуатаційних показників двигунів внутрішнього згоряння машинно–тракторних агрегатів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь : ТДАТУ, 2018. Вип. 18, т. 2. C. 120-128.
 • Дударенко, О.В. Методика підвищення точності розрахунку маневру транспортного засобу під час аналізу ДТП. / О.В. Дударенко, А.Ю.Сосик // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2013, № 15 (204) - Частина 2 - С. 81-84.
 • Сосик, А.Ю. Влияние конструкции тормозного диска на остаточную температурную деформацію. / А.Ю.Сосик // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2013, № 15 (204) - Частина 2 - С.89-92.
 • Сосик, А.Ю. Шляхи зменшення тривалості спрацьовування гальмівної системи під час екстреного гальмування автомобіля. / А.Ю.Сосик // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту, 2014. - №1. - С.61-67.
 • Сосик, А.Ю. Визначення експлуатаційних показників під час виконання транспортної роботи малого машинотракторного агрегату. / А.Ю.Сосик // Проблеми техніки. Науково-виробничий журнал. - Одесса: НМУ, 2015. - №1. - С.105-110.
 • Сосик, А.Ю. Моделирование условий дорожно-транспортного происшествия при фронтальном столкновении транспортного средства и пешехода. / А.Ю.Сосик, О.В. Дударенко // Проблеми техніки. Науково-виробничий журнал. - Одесса: НМУ, 2015. - №1. - С.116-121.
 • Дударенко, О.В. Вплив пішоходної подушки безпеки на визначення швидкості автомобіля при фронтальном зіткненні з пішоходом. / О.В. Дударенко, А.Ю. Сосик, С.В. Салімоненко // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: IІІ-а міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 14-16 квітня 2015р.: тези доповіді - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.55-57.
 • Сосик, А.Ю. Підвищення ефективності гідравлічного приводу гальмівної системи автомобілів категорії М1. / А.Ю. Сосик // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту: міжнародна науково-практична конференція, 19-21 жовтня 2015р.: тези доповіді. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - С.234-235.
 • Дударенко, О.В. Использование МЭМС датчиков при испытаниях автомобилей на управляемость и устойчивость. / О.В. Дударенко, А.Ю. Сосик, А.В. Щербина // Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту: Матеріали IV-ої міжнародної науково- практичної інтернет-конференції: збірник наукових праць. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - С.15-17.

Доцент кафедри автомобілів Щербина А.В.:

  Доцент кафедри автомобілів Артюх О.М.

  Шаблони оформлення документів кафедри:
   

  1. Титульна сторінка курсового проекту.
  2. Щоденник практики.
  3. Пояснювальна записка до дипломного проекту.
  4. Направлення на практику.
  5. Індивидуальний навчальний план студента.
  6. Титульна сторінка письмової роботи.
  7. Довідка - виклик на сесію.
  8. Довідка - виклик на складання держіспиту.
  9. Довідка-виклик для виконання дипломного проекту.

  forma_17_kursovij_proekt_titul.doc
  forma_23_shchodennik_praktiki.pdf
  forma_24_poyasnyuvalna_zapiska_do_diplomnogo_proektu.doc
  forma_35_napravlennya_na_praktiku.pdf
  forma_37_individualnij_navchalnij_plan_studenta.pdf
  forma_n-1.08_chastina_1_titulna_storinka_pismovoi_roboti.doc
  forma_n-4.01_dovidka-viklik_na_sesiyu.doc
  forma_n-4.02_dovidka-viklik_na_sklad_derzh_ekzam.doc
  forma_n-4.03_dovidka-viklik_dlya_vikonannya_diplomnogo_proektu.doc

   
   
   

  Вручення дипломів магістрам
   
  20.12.2024-22.12.2024 р. та 22.01.2024-31.01.2024 р. на кафедрі «Автомобілі» відбулися захисти випускних магістерських робіт. Здобувачі Маковський Д.В., Костильов А.М. та інші продемонстрували високий рівень підготовки кваліфікаційних робіт та фахової компетентності.
   
  21.02.2024 в урочистій обстановці дипломи випускникам кафедр Олександру Кудіну (на фото перший справа), Артему Костильову (на фото другий справа) вручали Кравчун О.С. та декан транспортного факультету Кузькін О.Ф.

  Співпраця із спорідненими кафедрами ВНЗ України

  Розробка та випуск науково-методичної літератури для якісного забезпечення освітнього процесу є одним із поточних завдань науково-педагогічних працівників ВНЗ при здійснені професійної діяльності. Результатом співпраці доцента кафедри Кубіча В.І. із колегами кафедри «Автомобілів та транспортно-логістичних систем» Дніпровського державного технічного університету м. Каменське є розроблений навчальний посібник: «Основи технології виробництва та ремонту автомобілів» та отриманий патент на корисну модель «Пневматичний транспортний засіб». Отримані публікації прийняті до використання у викладанні дисциплін за навчальними планами освітніх програм кафедри.

  Профорієнтаційна робота
  У рамках університетьского заходу «Дні відкритих дверей у Запорізькій
  політехніці!» 9.12.2023 на базі кафедри «Двигуни внутрішнього згорання» сумісно з кафедрою «Автомобілі» була організована локація з ознайомлення майбутніх абітурієнтів з освітніми програмами «Двигуни внутрішнього згорання» та «Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів». У заході від кафедри ДВЗ прийняли участь старші викладачі Сухонос Р.Ф., Рябошапка Н.Е., від кафедри «Автомобілі» доцент Кубіч В.І.
  Під час розкриття особливостей вивчення деяких освітніх компонентів присутнім були продемонстровані прилади для вивчення властивостей паливно-мастильних матеріалів. При цьому бажаючі мали змогу самостійно виконати окремі випробувальні операції. Дякуємо нашим гостям та чекаємо на навчання у стінах нашого славетного університету.
   

  Університетська студентська олімпіада
  У відповідності із наказом №426 від 8 листопада 2023 на кафедрі «Автомобілі» 5 грудня 2023 року в дистанційному форматі була проведена університетська студентська олімпіада.
  Метою даного заходу є виявлення та підтримка обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.
  На олімпіаді було дві секції для учасників олімпіади. 
  В першій секції взяли участь студенти 4 та 5 курсу, а саме Баранов О.П. Т-110, Второв Р.Ю. Т-110, Ліньков Н.А. Т-110, Сіланов М.В. Т-111сп, Безпалько М.В. Т-113м, Безпалько М.В. Т-113м та Надєєв О.В. Т-113м. За результатами проведення олімпіади  в даній секції перше місце посів Безпалько Микита, 2-е місце - Безпалько Максим та 3-е місце - Второв Руслан.
  В другій секції брали участь студенти 3 курсу групи Т-211, а саме Канський А.В., Тишлек В.В., Шевченко Є.О. та Штим Д.В. В даній секції перше місце посів Канський Антон, 2-е місце - Штим Дмитро та 3-е місце - Тишлек Володимир.
  Викладачі кафедри «Автомобілі» дякують всім учасникам студентської олімпіади, і щиро вітають її переможців.
   
  Участь у міжнародній науково-практичній конференції
  У період з 16.05 до 18.05.2023 року представники кафедри «Автомобілі» та Транспортного факультету прийняли участь у проведенні міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку автомобільного транспорту України», яка була присвячена 30-ти річчю кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» Дніпровського державного технічного університету (м. Кам’янське).
   
  Принцип виникнення "Парадокса Петрушова".
   
  Відкриття конференції та пленарне засідання
   
  У секції № 1 «Автомобілі і трактори. Функціональна стабільність автомобілів і тракторів. Вдосконалення методів їх випробувань. Надійність» виступив з доповіддю на тему «До методики фізичного моделювання впливу на кути сходження коліс передньопривідного автомобіля» здобувач вищої освіти за рівнем PhD Юрій Галайда (науковий керівник – к.т.н., доцент Вадим Кубіч). Він представив результати теоретичних досліджень, які були отримані ним при навчанні в аспірантурі на кафедрі «Автомобілі».
   
  Доповідь викладача Юрія Галайди (Відокремлений структурний підрозділ Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка»)
   
  У секції № 2 «Технічна експлуатація, автосервіс, ремонт автомобілів і тракторів. Матеріалознавство. Моделювання. Вібростійкість» виступив англійською мовою з доповіддю на тему «Development of an algorithm for the search of the causes of the instability of the engine at idle speed when it is supplied with LPG) здобувач вищої освіти групи Т-211 за рівнем бакалавр Антон Канський (науковий керівник – к.т.н., доцент Вадим Кубіч), який навчається на кафедрі «Автомобілі» за освітньою програмою «Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів». У доповіді була приділена увага питанням діагностування робочих процесів двигуна автомобіля Honda CR-V, що працює на LPG при здійсненні послуг автосервісу у м. Запоріжжя.
   
  Доповідь здобувача вищої освіти за рівнем бакалавр групи Т-211 Антона Канського.
   
  Обговорення доповідей пройшло у творчій науково-пізнавальній атмосфері. Учасники мали можливість не тільки представити результати своїх досліджень та надбань, а й познайомитись з іншими науковими досягненнями науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти інших навчальних закладів України.
   
  За підсумками засідання секцій організаційним комітетом конференції доповіді  Канського А.В., Галайди Ю.Є. були відмічені дипломами за 1-ше та 3 - те місця.
   
  Тиждень науки - 2023
   
  «Тиждень науки - 2023» це заходи традиційного підбиття підсумків наукової діяльності науково-педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти, молодих учених та аспірантів структурних підрозділів нашого вищого навального закладу. 27 квітня 2023 року на кафедрі «Автомобілі» в онлайн-форматі відбулася робота секції «Транспортні засоби» серед науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти.
  На конференції були заслухані доповіді здобувачів вищої освіти групи Т-211 Канського А.В., Шевченко Є.О., Штанько Є.К., Штима Д.В., які навчаються за освітньою програмою «Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів». Змістовна інформація цих здобувачів торкалася питань особливостей діагностування двигунів, ремонту маточних вузлів коліс, визначення параметрів роботи джерел живлення автомобіля. Також були представлені доповіді здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Колісні та гусеничні транспортні засоби», а саме: Назаренко О.М., Безпалько М.В. - група Т-119, Лінькова М.А. – група Т-110, Сіланова М.В. – група Т-121сп. У презентаціях цих здобувачів висвітлювались питання оцінки стану моторних олив, форсування бензинового двигуна, можливості використання 3D-друк у машинобудуванні, тепловізійного діагностування автомобіля.
  У роботі секції прийняв участь викладач відокремленого структурного підрозділу «Бердянський машинобудівний фаховий коледж» Національного університету «Запорізька політехніка» Галайда Ю.Є. із доповіддю «Розробка алгоритму корегування кута сходження керованих коліс передньопривідного автомобіля», яка є одним із прикладних наукових питань, що досліджуються їм у своєї кваліфікаційної праці на здобуття наукового ступеня PhD з галузевого машинобудування.
   
  Доповідь викладача, Бердянського машинобудівного фахового коледжу, Галайди Ю.Є. на тему «Розробка алгоритму корегування кута сходження керованих коліс передньопривідного автомобіля»
   
  Захід пройшов у творчій дискусії, під час якої доповідачі продемонстрували не тільки навички оформлення презентацій на науково-технічну тематику, а і вміння змістовно відповідати на запитання присутніх.
  Відзначаються роботи здобувачів вищої освіти Канського А.В. та Штанько Є.К., які відрізнялися практичним вирішенням існуючих проблем при експлуатації автомобілів та їх обслуговування в умовах сучасного автомобільного сервісу.
   
  Доповідь здобувача вищої освіти групи Т-211 Канського А.В. на тему «Усунення нестійкості роботи двигуна R20A1 на холостому ходу»
   
  Доповідь здобувача вищої освіти групи Т-211 Штанько Є.К. на тему «Особливості монтажу підшипника маточини колеса автомобіля Volkswagen Transporter T5»
   
  Доповідь здобувача вищої освіти Назаренко О.М. продемонструвала наявність його теоретичних і практичних напрацювань в дослідженні впливу картерних газів на стан моторної оливи, які ним продовжуються у відповідності з раніше сформованим напрямком наукових досліджень нашої кафедри.
   
  Доповідь здобувача вищої освіти групи Т-119 Назаренко О.М. на тему «Визначення витрат картерних газів, що навантажують моторну оливу»
   
  Робота студента Сіланова М.В. ознайомила присутніх із можливостями сучасних методів тепловізійної діагностики різних систем автомобіля.
   
  Доповідь здобувача вищої освіти групи Т-121сп Сіланова М.В. на тему «Тепловізійна діагностика автомобіля»
   
  При підведенні підсумків конференції доцентами кафедри Слюсаровим О.С., Кубічем В.І., Щербиною А.В. висловлені побажання здобувачам вищої освіти не призупинятися у досягнутому, і  продовжувати вдосконалювати свій освітній та науковий рівень.
   
   
  До Запоріжжя завітав екіпаж Rallyе Monte-Carlo Classique. 

  17 березня 2023 року до нашого університету, а саме на кафедру «Автомобілі», завітав колишній студент кафедри Роман Щипков, майстер спорту України з автомобільних перегонів, чемпіон України з авторалі, бронзовий призер фіналу Європи з автозвукового спорту та тюнінгу, телевізійний ведучий, журналіст.

  Роман 50 років займається автомобільним спортом. Також захоплюється ретроавтівками. Мріяв прийняти участь у чемпіонаті Ralley Monte-Carlo Classique. І мрія здійснилася.

  Rallyе Monte-Carlo Classique проводиться Автомобільним клубом Монако вже 111 років. Та вперше за всю історію світових змагань ретроавтомобілів у чемпіонаті узяли участь екіпажи з України, яку представляли командами із п'яти міст: Запоріжжя, Києва, Львова, Чернівців та Тернополя. Брали участь у змаганнях на «Запорожцях»: «ЗАЗ-965», «ЗАЗ-965-А», «ЗАЗ-966» та «ЗАЗ-968».

  Запорізький екіпаж представляли пілот Роман Щипков та штурман Олексій Бурбак. Для участі у чемпіонаті були придбані два автомобілі: «ЗАЗ 968М» та ще один «горбатий» «Запорожець ЗАЗ-965».

  Командир збірної української команди автомобілістів, яка брала участь у Ralley Monte-Carlo Classique, Роман Щипков – із Запоріжжя. А от «ЗАЗ 968М», на якому екіпаж брав участь у змаганнях, придбали у Черкасах, та який проїхав понад 7,5 тисяч кілометрів і показав гарні результати.

  Чемпіонат розпочався 31 січня 2023 року і завершився 2 лютого у Монако. Запоріжжя стало першим містом старту проєкту в Україні.

  Спілкуючись з нами Роман розповів, що після 24 лютого 2022 року команда волонтерила: ремонтували автівки для ЗСУ. А вже цього року команда прийняла участь у Rallye Monte-Carlo Historique, проїхавши 8 тисяч кілометрів європейських доріг, підкорила гірські траси Франції та Монако на своєму чорному Запорожці.

  «Ми стартували з німецького міста Бад-Хомбург. Потім французьке невеличке місто Валенс, де збиралися всі учасники. Звісно, Монте-Карло. Після цього Ліон. Була зустріч у Турині, нас запросили до найбільшого автомобільного музею Італії. Після Турина ми відвідали відоме місто Брешія, звідки стартує ралі Mille Miglia».

  Після змагання Роман почав свій тур Україною. Він відвідав Чернівці, Кам'янець-Подільський, Бар, Вінницю, Житомир, Київ, Канів, Черкаси.

  Завітав екіпаж й до Запоріжжя.

  Роман Щипков, на своєму гарному чорному «Запорожці», який прикрашений наліпками, а також прапорами Євросоюзу та 72-ої бригади ім. Чорних Запорожців, відвідав наш університет і кафедру «Автомобілі», за що ми дуже вдячні Романові.

  Недаремно цей «Запорожець» – саме чорного кольору. «Це пов’язано з тим, що нині наші друзі воюють у 72-й бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців», – пояснив Роман Щипков. Роман розповів, що «Запорожцю», на якому фінішував у Монте- Карло – 52 роки, 90% його запчастин – оригінальні. За три тижні дороги до перегонів, самих перегонів і повернення з них в Україну, Роман проїхав на «Запорожці» майже 8 тисяч кілометрів, перетнув 11 країн Європи з трьома прапорами на авто – України, Європейського Союзу та 72-ої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців. Зробив це Роман аби нагадати європейцям про війну в Україні. «Нашим завданням було, незважаючи на те, що країна воює з дуже підступним і падлючим ворогом, показати, що ми є, що ми боремось і що перемога буде за нами», – наголосив Роман Щипков.

  Підсумки студентських наукових робіт
  Підведені підсумки студентських наукових робіт 2022-2023 років, перший етап. Від нашої кафедри подавалось дві наукові роботи для участі у секціях "Транспортна", "Технічна". За результатами конкурсу здобувачі групи Т-119 Безпалько Максим, Безпалько Микита зайняли ||-ге місце (секція "Транспортна", науковий керівник доцент Кубіч В.І.), а Олександр Назаренко, група Т-119 та Дмитро Мимоход, група Т-111м зайняли ||-ге місце (секція "Технічна", науковий керівник доцент Кубіч В.І.). 07.02.2023 року в урочистих обставинах проведене вручення грамот. На фото грамоти від ректора Віктора Грешти отримали Максим і Микита Безпалько.

  Вручення дипломів
  15.01.2022 року на кафедрі пройшов захист випускних магістерських робіт. Здобувачі Плохий Р.Е., Мимоход Д.Ю., Звєрєв М.В. продемонстрували досить добрий рівень підготовки кваліфікаційних робіт та придбані знання. А 27.01.2023 року відбулося вручення дипломів. В урочистих обставинах дипломи випускникам кафедр вручав декан транспортного факультету Кузькін О.Ф.. В урочистому заході знайшов можливість бути присутнім Дмитро Мимоход (на фото перший з правого боку)

  Наукова робота серед здобувачів вищої освіти кафедри
      У період з вересня 2022 року по листопад 2022 року здобувачі вищої освіти групи Т-119 Олександр Назаренко, Микита Безпалько, Максим Безпалько та групи Т-111м Дмитро Мимоход під керівництвом доцента кафедри Вадима Кубіча прийняли активну онлайн участь у проведенні міжнародних наукових конференцій з опублікуванням тез доповідей: -13-а Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування», 07-09 вересня 2022 р. м. Херсон: Херсонська державна морська академія; - «Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців», 19-21 жовтня 2022 р. м. Харків. ХНАДУ; - ХV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» 24-26 жовтня 2022 року. Житомир : Житомирська політехніка; - Міжнародна конференція «Покращення конструктивних та експлуатаційних показників автомобілів і машин» 16-17 листопада 2022 р. м. Київ. НТУ.

  ХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту»
        24-26 жовтня 2022 року на базі кафедри автомобілів і транспортних технологій Державного університету «Житомирська політехніка» відбулась ХV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту».
  На конференцію було подано 65 доповідей з 30 ЗВО України та зарубіжжя, за участю 134 автора. З привітальним словом до учасників конференції звернувся декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Державного університету «Житомирська політехніка», к.т.н., доц. Олексій Громовий. На початку роботи планетарного засідання учасники привітали один одного з професійним святом Днем автомобіліста та дорожника.
   
  Крім наукової тематики, під час конференції відбувся обмін досвідом дистанційного навчання у ЗВО та дистанційної роботи з урахуванням військового стану, особливості та результати вступної кампанії. В обговоренні активно брали участь Сергій Цимбал, Василь Оніщук, Віктор Поляков, Вадим Кубич, Олександр Кравченко, Володимир Шумляківський, Руслана Колодницька.
  У підведенні підсумків взяли участь Олександр Кравченко, Володимир Сахно, Віктор Поляков, Сергій Цимбал, Василь Оніщук, Володимир Шумляківський, Вадим Кубіч, Сергій Черненко.
  Конференція проводилась дистанційно, в ній взяли участь студенти та викладачі кафедри автомобілів та транспортних технологій.
   
   

  Кафедра «Автомобілі» - провідна кафедра транспортного факультету Запорізького національного технічного університету.

  Вона почала функціонувати з 1944 р. у Запорізькому автомеханічному інституті після звільнення м. Запоріжжя від німецьких окупантів, коли за наказом НКСМ (Народний комісаріат середнього машинобудування) СРСР Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування був реорганізований у Запорізький автомеханічний інститут. Завідувачем кафедри з 1946 по 1949 рік був ректор інституту М.Й. Бодзич. До складу кафедри входили доц. Лукін В.І. (зав. кафедри), Дроздов М.Г., Шепеленко Г.М. та інші. Кафедра готувала спеціалістів за фахом «Автомобілі і трактори».

  В різні роки кафедру очолювали: Бодзич Е.Й. (1946-1957 рр.), к.т.н., доцент; Голомідов А.М. (1964-1976 рр.), к.т.н., доцент; Черевань В.М. (1976-1998 рр.), к.т.н., доцент; Бєліков С.Б. (1998-2000 рр., 2003-2004 рр., 2008-2012 рр.), ректор ЗНТУ, д.т.н., професор; Слюсаров О.С. (2000-2003 рр.), к.т.н., доцент; Артюх О.М. (2004-2008 рр.), к.т.н., доцент; Козирев В.Х. (2012-2015 рр.), к.т.н., доцент; Сосик А.Ю. (2015 р.), к.т.н., доцент.

  З жовтня 2015 року кафедру очолював Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Головчук Андрій Федорович, який мав стаж науково-педагогічної роботи 43 роки, є автором понад 300 наукових праць, в тому числі 29 винаходів, монографії, підручники  та навчальні посібники з грифом МОНУ.

  В 2018-2021 рр. кафедру «Автомобілі» очолював к.т.н., доцент Сосик Андрій Юрійович. Випускник кафедри, автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, учасник більше ніж 40 міжнародних наукових і науково-практичних конференцій та форумів, присвячених галузевому машинобудуванню.

  29 листопада 2019 року у м. Запоріжжя відбувся міжнародний фестиваль бізнес-ідей, за результатами якого Сосик А.Ю. разом з командою отримав диплом фіналіста конкурсу інноваційних стартапів.

  В 2021 році започаткував на кафедрі нову освітню програму «Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів».

  З лютого 2022 року кафедру «Автомобілі» кафедру очолила к.т.н., доцент Дударенко Ольга Василівна.

   

  В різні роки на кафедрі працювали викладачами та співробітниками навчально-допоміжного складу: Лях В.К., старш. викл.; Кузьменко В.О., к.т.н., доц.; Юдін В.П., к.т.н., доц.; Єресько В.О., к.т.н., доц.; Сергієнко О.В., к.т.н., доц.; Борисенко Г.В., старш. викл.; Гнатюк А.Є., старш. викл.; Артюх О.М., к.т.н., доц.; Кравець-Мінський О.В., майстер вироб. навч., Коваленко І.І., к.т.н., доц.; Єгоров Я.О., д.т.н., проф.; Брильов В.В., к.т.н., доц.; Писаревський В.І., старш. викл.

  У вересні 1947 року Запорізький автомеханічний інститут був перейменований у Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування. У цей період на кафедрі навчалося понад триста студентів автотракторного факультету.

  У 1957 році, коли Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування був перейменований у Запорізький машинобудівний інститут, а факультет сільськогосподарського машинобудування реорганізовано у машинобудівний факультет, тимчасово була припинена і підготовка фахівців за спеціальністю «Автомобілі і трактори».

  З розвитком автомобільної промисловості в Україні і перепрофілюванням заводу «Комунар» на автомобільний виникла необхідність підготовки спеціалістів для автомобілебудівної промисловості.

  Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 10 травня 1961 р. була відновлена робота автомобільного факультету, до якої увійшли кафедри опору матеріалів, теоретичної механіки і ТММ, теплотехніки і гідравліки, нарисної геометрії та креслення.

  Перший прийом студентів у 1959 році був організований на ливарному факультеті. Уже в 1960 р. був відкритий прийом абітурієнтів на вечірнє і заочне відділення.

  Кафедра «Автомобілі» вже у складі автомобільного факультету була сформована в 1964 р. на базі кафедри теплотехніки і гідравліки у складі: доц. Голомідова А.М. (зав. каф. до 1976 р.), Череваня В.М. (зав. каф. з 1976 до 1998 рр.), асистента Ляха В.К.

  Початок організації лабораторної бази кафедри відноситься до вересня 1962 р. До цього часу під лабораторії кафедри було виділено два приміщення: одне – автомобільний бокс розформованої військової кафедри; друге – господарський навіс, під який підвели стіни і поставили ворота (нині склад у дворі головного корпусу). Активну роботи з оснащення лабораторій кафедри проводили асистент Лях В.К. і лаборант Писаревський В.І.

  Починався перший навчальний рік з викладання дисциплін за фахом, і в першу чергу необхідно було організувати проведення лабораторних робіт з конструкції автомобіля.

  Для виготовлення навчальних макетів і розрізів використовувалися двигуни й агрегати автомобілів, які були списані. Роботи виконувалися в основному вручну.

  Розширювався навчально-допоміжний склад кафедри автомобілів. До робіт залучали лаборантів Фаткуліна К., Колесника Ю., Ківгило В., Плясовицю Ю.

  Кафедра ТМ і ТММ передала на кафедру автомобілів після проведених випробувань автомобіль ЗАЗ-965. Це був перший ходовий автомобіль лабораторії. Лаборантом Писаревським В.І. були відновлені два стенди для випробування електроустаткування автомобіля, що стали основою для організації лабораторії електроустаткування. Згодом придбали світло-променеві осцилографи і підсилювальну апаратуру.

  Активну участь у формуванні матеріальної бази брав Лях В.К., який неодноразово «штурмував» міністерські кабінети, «пробиваючи» заявки на устаткування.

  Ректор інституту Михайлов П.А. і зав. каф. теплотехніки і гідравліки Ольяк В.Д. контролювали хід робіт зі створення лабораторної бази. Павло Андрійович щодня приходив у лабораторію, цікавився ходом робіт, тактовно підказував, як краще виконати ту або іншу роботу, і всі постійно відчували його підтримку.

  Велику ініціативу й ентузіазм по створенню матеріальної бази виявляли студенти. Вони брали участь у виконанні всіх робіт. Руками студентів Ткаченка В., Гречка В., Скачка В. та ін. під керівництвом лаборантів був відновлений автомобіль ГАЗ-51, який довгі роки виконував роботи в інституті.

  Кожний студент вважав своїм обов’язком зробити щось корисне для створення лабораторій кафедри. Студенти Борисенко Г. і Брильов В. (у майбутньому – викладачі каф. автомобілів) брали активну участь у створенні лабораторної бази.

  Спочатку лабораторії кафедри автомолів створювалися при кафедрі теплотехніки і гідравліки і весь навчально-допоміжний персонал входив до складу цієї кафедри. Заняття по вивченню конструкції та теорії автомобілів проводилися викладачами Ляхом В.К., Дроздовим М.Г., потім у роботу включилися Голомідов А.М., Черевань В.М., Ольяк В.Д. та інші.

  До початку офіційного створення кафедри в 1964 р. у корпусі № 1 під кафедру були виділені приміщення для лабораторії «Конструкція автомобіля і трактора», де багато сил для удосконалення матеріальної бази доклав лаб. Груша Д.П., людина з великим життєвим досвідом, військовий автомобіліст, у минулому командир військової частини. Завдяки його зусиллям лабораторія стала однією з кращих в інституті. В іншій, виділеній для кафедри автомобілів аудиторії була створена лабораторія електроустаткування автомобіля, яка оснащена за участю ас. Ляха В.К. і лаб. Писаревського В.І найсучаснішим у ті часи випробувальним устаткуванням.

  В одному з навчальних корпусів інституту була обладнана лабораторія з експлуатації автомобіля (відповідальні Миронюк В., Рижов В.). Надалі роботу з вдосконалення цієї лабораторії продовжили Козирев В.Х. і Юдін В.П.

  Викладачі і співробітники кафедри багато сил і енергії віддавали удосконалюванню навчального процесу, лабораторної бази, методичному забезпеченню. Розроблялися і виготовлялися навчальні й випробувальні стенди, наочне приладдя.

  Для студентів були організовані курси з підготовки водіїв автомобілів, де водієм-інструктором був довгий час Лобанов В.М. Усі студенти перших випусків одержали посвідчення водія.

  Перші випускники Борисенко Г.В., Брильов В.В., Коваленко І.І. були залишені для роботи викладачами на кафедрі , а потім, після служби в армії, з кафедри ТМ і ТММ перейшов випускник цього ж потоку Козирев В.Х.

  Кафедрі не вистачало площ для подальшого розвитку. Відсутність приміщень стримувала розвиток не тільки навчальної, але й наукової роботи. В цей час проходила реконструкція вулиці Лепіка, під час якої були знесені окремі приміщення кафедри автомобілів. З ініціативи кафедри та ректора Михайлова П.А. був підтриманий типовий проект приміщення для лабораторій кафедри. Прив’язку проекту здійснив «Промбудпроект» у дворі корпусу № 2.

  Головний інженер, а потім керуючий трестом «Запоріжалюмінбуд» Бєліков Борис Григорович, знайшов можливість допомогти в будівництві корпусу кафедри. І вже на початку 70-х років кафедра одержала нове приміщення, що відкрило широкі перспективи як для розширення матеріальної бази із забезпечення навчального процесу, так і для проведення науково-дослідних робіт.

  До цієї роботи залучалися студенти всіх форм навчання. Так, за участю студентів денної, вечірньої і заочної форм навчання було розроблено і виготовлено оригінальне устаткування, яке ефективно застосовується в навчальному процесі і науково-дослідній роботі. Згодом кафедра поповнилася молодими вченими Брильовим В.В., Козиревим В.Х., Юдіним В.П., які успішно захистили дисертації кандидатів технічних наук. Вони активно працювали над впровадженням своїх наукових розробок у виробництво і навчальний процес. Виконання цих робіт велося під керівництвом зав. кафедри Голомідова А.М.

  Продовжувачем науково-дослідних робіт став завідувач кафедри «Автомобілі» доц. Черевань В.М. Незабаром знову розпочалися будівельні роботи на кафедрі. Робота полягала в перекритті поверху корпусу і будівництва допоміжного приміщення у дворі кафедри. В результаті цих робіт кафедра одержала дві навчальні аудиторії і допоміжне приміщення, які розвантажили основні площі від допоміжного устаткування. Роботи виконувались колективом кафедри.

  Перший випуск спеціалістів відбувся у 1964 році. На цей час кількість прийому абітурієнтів збільшилася до 6 груп. 

  Згідно угоди про підготовку та перепідготовку фахівців між ЗНТУ та ЗАТ «ЗАЗ» на філії ЗНТУ в учбовому центрі ЗАТ»ЗАЗ» на заочній формі навчається більше 200 співробітників ЗАТ»ЗАЗ» по спеціальності «Колісні та гусеничні транспортні засоби».

  За роки існування кафедрою підготовлено близько 5000 спеціалістів та магістрів з конструювання, виробництва та експлуатації автомобілів, які працюють в основному на автомобільних заводах колишнього Радянського Союзу. Значна кількість випускників працює в Запорізькій області та місті Запоріжжі. За цей час було підготовлено понад 100 випускників кафедри для іноземних держав. Серед випускників кафедри – громадяни Куби, Монголії, Індії, Афганістану, Сирії, Йорданії, В’єтнаму та інших держав.

  Багато років науково-дослідна робота кафедри була спрямована на дослідження характеристик агрегатів транспортних машин та їх впливу на експлуатаційні показники. Розробки спрямовані на вивчення процесів функціонування окремих агрегатів і систем та підвищення техніко-економічних показників машин. У роботах співробітників кафедри знайшли вирішення питання раціональної конструкції і характеристик рульового управління, підвіски та шин для забезпечення прийнятих показників керованості і стійкості руху автомобілів; розробки технологічних процесів обслуговування паливної апаратури і систем живлення двигунів з метою поліпшення паливної економічності й екологічності автомобілів; оптимізації параметрів трансмісій автомобілів; оптимізації вибору колісних рушіїв повнопривідних автомобілів, автомобілів-амфібій і мобільної сільськогосподарської техніки.

  Вирішення цих питань виконувалось у роботах вчених кафедри: проф., д.т.н. Бєлікова С.Б.; доцентів, к.т.н.: Брильова В.В., Козирева В.Х., Череваня В.М., Кузьменка В.А., Юдіна В.П., Сергієнка О.В., Слюсарова О.С.; старших викладачів Ляха В.К., Борисенка Г.В., Писаревського В.І.

  Науково-дослідна робота кафедри проводилася спільно з виробничими об’єднаннями ЗАТ «ЗАЗ» (м. Запоріжжя), «АвтоВАЗ» (м. Тольятті), «Бобруйськшина» (м. Бобруйськ), УкртрансНДІпроект (м. Київ), автотранспортними підприємствами і станціями технічного обслуговування України, науково-дослідними установами і навчальними закладами, Східним науковим центром Транспортної академії України, Київським національним транспортним університетом, Московським державним технічним університетом (МАМІ), Харківським національним політехнічним інститутом.

  У тісній співдружності з Управлінням головного конструктора автозаводу «Комунар», очолюваним у ті часи Стешенком В.П., під керівництвом к.т.н., доц. Голомідова А.М., співробітники кафедри брали участь у розробленні принципових конструктивних рішень передньопривідних легкових автомобілів.

  Перші науково-дослідні роботи були спрямовані на виявлення експлуатаційних характеристик автомобілів з приводом на передні колеса і класичного компонування. Роботи були обумовлені створенням наукових засад для проектування першого в СРСР легкового автомобіля з приводом на передні колеса. Проведені дослідження дозволили одержати порівняльні експлуатаційні характеристики автомобілів передньопривідного і класичного компонування, що дозволило прийняти рішення про проектування передньопривідного автомобіля особливо малого класу. У дослідженнях того періоду наукової діяльності кафедри взяли участь Борисенко Г.В., Брильов В.В., Козирев В.Х., Коваленко І.І., Єресько В.О., Лях В.К., Писаревський В.І.

  Результати цих робіт стали базовими для проведення дослідно-конструкторських робіт зі створення вітчизняних легкових автомобілів нового покоління ЗАЗ-1102, ВАЗ-2108, АЗЛК-2141.

  Доцент Черевань В.М. займався теоретичними дослідженнями плавності руху автомобілів особливо малого класу з використанням для вирішення поставлених завдань аналогових моделюючих машин.

  На кафедрі під керівництвом доцента Череваня В.М. проводилися дослідницькі роботи з Харківським тракторним заводом самохідних шасі із забезпечення плавності руху тракторного шасі. У результаті цих робіт були розроблені рекомендації для зниження вібронавантаженості на робочому місці оператора за рахунок характеристик сидіння і його вторинного підресорювання. У цих роботах брали участь старші викладачі Лях В. Д., Писаревський В.І.

  Групою співробітників кафедри під керівництвом доц. Кузьменка В.А. проведені науково-дослідні роботи з удосконалювання техніки, що випускається Бердянським заводом дорожньо-будівельних машин. Під керівництвом і за участю доц., к.т.н. Юдіна В.П., зав. лаб. Кравець-Мінський А.В., Усенко С.І. розробили технологічні процеси з обслуговування і ремонту систем живлення карбюраторних двигунів в умовах АТП та проектну технічну документацію з виготовлення технічних засобів для виконання цих робіт. Результати роботи разом із ДержавтотрансНДІ (м. Київ) впроваджені в АТП України і Грузії. Виконано також роботи для ЦІНДТА (м. Ленінград) з діагностики карбюраторів двигунів внутрішнього згоряння.

  Принципово новий етап у науковій діяльності кафедри починається з 1973 року.Перші науково-дослідні роботи в цей період проводяться за договором «Кафедра «Автомобілі» ЗМІ – кафедра «Автомобілі» МАМІ – автозавод «Комунар». Поступово обсяг робіт збільшується, і кафедра переходить на прямі зв’язки з «Комунаром». Основний напрямок досліджень зв’язаний з визначенням впливу конструктивних особливостей підвіски і рульового керування на керованість і стійкості руху автомобіля.

  У цьому напрямку працювали к.т.н., доценти Брильов В.В. і Коваленко І.І, старші викладачі Борисенко Г.В. і Писаревський В.І., дещо пізніше к.т.н., доц. Сергієнко О.В.

  У цей період кафедра багато уваги приділяє інструментальній оснащеності досліджень. На кафедрі розробляється і створюється оригінальний стенд для визначення моментів інерції, що дозволив конструкторським бюро ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, АЗЛК визначити реальні значення моментів інерції автомобілів і застосувати їх при доведенні, модернізації і створенні нових автомобілів.

  На кафедрі вперше в СРСР був розроблений і виготовлений оригінальної конструкції бортовий комплекс із живленням від бортової мережі для проведення випробувань керованості і стійкості руху автомобіля. Цей бортовий комплекс застосовується до цього часу на АвтоВАЗі і ПО «Бобруйськшина». Науковий імідж кафедри в автомобільному світі СРСР зростає. Надходять пропозиції від головного конструктора ВАЗ Мірзоєва Г.К. і головного інженера ПО «Бобруйськшина» Шишкіна А.Я., про проведення спільних робіт із доведення перспективних виробів цих заводів.

  В ці роки при кафедрі створюється група з п’ятьох штатних співробітників НДС: Снесар Б.С., Степанченков В.А., Забаєв В.А., Ганжа Н.В., Ярмак Ю.А. Об’єм виконуваних госпдоговірних робіт у цей період досягає 80 тис. карб. на рік, що дозволяло постійно зміцнювати й оновлювати навчальну і наукову базу кафедри.

  Вісімдесяті роки були продуктивними як у розвитку наукового потенціалу кафедри, так і в реальному втіленні результатів досліджень у виробництво. Були впроваджені на ВАЗ та ЗАЗ рекомендації по параметрах установки керованих коліс для автомобілів ВАЗ-2108 і ЗАЗ-1102, конструктивних особливостях передніх і задніх підвісок, на ПО «Бобруйськшина» впроваджені рекомендації з конструктивних особливостей радіальних шин із металокордом. Для підприємств-партнерів розроблялися оригінальні конструкції стендів, пристроїв, вимірювальної апаратури і т.д. Ряд оригінальних устаткувань захищено авторськими посвідченнями. Кафедра виконувала роботи зі створення легкового електромобіля на базі автомобіля ЗАЗ-1102.

  Поряд із навчальною, науково-дослідною роботою викладачі кафедри ведуть активну суспільну і виховну роботу на факультеті, в університеті, очолюючи профспілкову і партійну організації (доценти Кузьменко В.О., Брильов В.В., Юдін В.П., старший викладач Писаревський В.І.)

  З перших років роботи кафедри значна увага викладацьким складом приділяється студентським науковим дослідженням. Щорічно проводяться науково-технічні конференції «Дні науки», на яких студенти виступають з доповідями за результатами досліджень, виконуваних під керівництвом викладачів. У всесоюзних і всеукраїнських студентських конкурсах і олімпіадах наші студенти неодноразово завойовували призові місця.

  Ще в 70-х роках студенти Костичев С., М’ягков С., Тітов С., Корж С. під керівництвом ст. викл. Борисенка Г.В., розробили конструкцію і виготовили дитячий автомобіль «Піонер-1» для автомістечків. Робота в цьому напрямку була продовжена студентами Войтенком С., Пилипенком, Маслюком А. і завершилася розробкою і виготовленням дитячого автомобіля «Піонер-2». Разом із кафедрою ЕМА було розроблено варіант такого ж автомобіля з електричним приводом і живленням від акумуляторної батареї. Ці розробки експонувалися на всеукраїнській і всесоюзній виставках науково-технічної творчості молоді.

  Студентами Тригубом І., Костичевим В., Хаселевим Ю., Войним С., Майдебурою В. і Яцун С. вперше в СРСР був розроблений і виготовлений автомобіль «Баггі» (1972 р.), автомобіль-карт із регулюючим дорожнім просвітом для експлуатації по дорогах із різним покриттям.

  Студенти і випускники кафедри були організаторами спортивного клубу «Трамплін», першого не тільки в Україні, але й у СРСР центру науково-технічної творчості молоді (1979 р.), ініціаторами і творцями НТЦ «ЗАЗавтотехніка», де і сьогодні під керівництвом викладачів і працівників НТЦ розробляються і виготовляються зразки нової автомобільної техніки.

  Співробітники кафедри постійно приділяють увагу пошуку шляхів становлення вітчизняного автомобіле- і тракторобудування в нових економічних умовах. У зв’язку з розпадом старої системи розподілу виробництва в межах країн, що входили до складу СРСР, кризовими явищами в їх економіці, перепрофілюванням підприємств для задоволення своїх національних інтересів, автотракторобудування України практично виявилося паралізованим. Підйом галузі і її інтеграції у світову економіку стримуються відсутністю і нераціональною дією механізмів державного регулювання процесів імпорту, інвестування і стимулювання національного виробника продукції автотракторобудування. У цих умовах, з огляду на обмежені ресурси вітчизняного споживача автотракторної продукції, доцільно розвивати виробництво деяких машин як виробів крупновузлової збірки, із максимальним використанням потенціалу вітчизняного виробника і необхідного залучення зацікавлених іноземних інвесторів-постачальників комплектуючих.

  Виробництво таких машин необхідно розміщувати на спеціалізованих підприємствах обмеженої потужності, не обтяжених високою питомою вагою накладних витрат, пов’язаних із підтримкою нераціонально функціонуючих структурних підрозділів та інфраструктури.

  Згідно договору №1 від 20.08.1991 року між Запорізьким автомобілебудівним заводом «ЗАЗ» і Запорізьким машинобудівним інститутом (ЗМІ) відкрита філія кафедри «Автомобілі». На автозаводі «ЗАЗ» проводяться різні види практик з залученням до навчального процесу провідних фахівців, а також проводяться лабораторні та практичні заняття із використанням обладнання лабораторії стендових випробувань. Кращі студенти випускних курсів навчаються у школі кадрового резерву.

  Згідно наданої Державною акредитаційною комісією ліцензії, з 1995 року розпочалася підготовка фахівців в університеті зі спеціальності «Колісні та гусеничні транспортні засоби». А з 2000 року на кафедрі відкрилась нова спеціальність «Двигуни внутрішнього згоряння».

  До 100-річчя ЗНТУ кафедра одержала від своїх випускників, що працюють на Запорізькому автомобільному заводі «ЗАЗ» чудовий подарунок – лабораторію для «Випробування двигунів і агрегатів трансмісії автомобіля», обладнану гальмівною установкою з рекуперацією енергії.

  У 2014 році в університеті створена нова кафедра «Двигуни внутрішнього згорання», яку очолив д.т.н., проф. Слинько Г.І., і спеціальність «Двигуни внутрішнього згорання» з кафедри «Автомобілі» перейшла на новостворену кафедру.

  Багата Історія кафедри не тільки етапами росту і своїми досягненнями, а й своїми випускниками, серед яких видатні розробники та організатори виробництва і експлуатації автотракторної техніки, державні діячі, керівники і адміністратори різного рівня. З них: Атоян К.М. – к.т.н., головний інженер ДСКБ по автобусах, начальник головного КБ ЛАЗ; Шимков О.А. – д.т.н., проф., заступник головного конструктора колісних тягачів МАЗ; Безверхий С.Ф. – д.т.н., проф., директор ЦНДАП Міністерства автомобільної промисловості СРСР; Щербаков О.П. – начальник відділу вантажних автомобілів бюро перспективного проектування ВГК УАЗ, провідний спеціаліст відділу сертифікації автомобілів УАЗ; Бєліков С.Б. – д.т.н., проф., ректор ЗНТУ, Заслужений працівник освіти України; Папашев О.Х. – начальник управління головного конструктора заводу «АвтоЗАЗ», Голова Ради директорів ЗАТ «АвтоЗАЗ-ДЕУ», Голова правління ЗАТ з іноземною інвестицією «Запорізький автомобілебудівний завод», Заступник Голови правління з виробничих питань «УкрАВТО», Віце-президент Корпорації «УкрАВТО», Заслужений машинобудівник України; Ластовецький М.І. – радник голови правління ЗАТ «ЗАЗ»; Плечун Ю.І. – начальник управління головного конструктора, технічний директор Запорізького автомобілебудівного заводу (ЗАЗ), технічний директор заводу легкових автомобілів Корпорації «УкрАВТО» в Польщі (FSO), перший заступник Голови правління ЗАТ «ЗАЗ», Віце-президент Корпорації «УкрАВТО», Президент Компанії з управління активами Корпорації «УкрАВТО»; Філіпенко С.В. - начальник управління головного конструктора, заступник Голови правління Запорізького автомобілебудівного заводу (ЗАЗ),заступник Голови правління заводу легкових автомобілів Корпорації «УкрАВТО» в Польщі (FSO), заступник Голови правління Корпорації «УкрАВТО»; Вяткін С.Г. – директор ТЦ ПАТ «ЗАЗ», Заслужений машинобудівник України; Ральченко Ю.Ю. – головний конструктор ПАТ «ЗАЗ», Заслужений машинобудівник України; Харкун В.М. – заступник головного конструктора КрАЗ, технічний директор КрАЗ; Прусов П.М. – д.т.н., провідний інженер-конструктор відділу омологації управління проектування і супроводу складання автомобіля дирекції з інжинірингу ВАТ «АвтоВАЗ», Заслужений машинобудівник РФ, Заслужений конструктор РФ; Лебединець В.І. – головний інженер ПАЗ; Макаров А.І. – начальник відділу легкових автомобілів бюро перспективного проектування ОГК УАЗ, начальник управління ДК УАЗ, Головний конструктор УАЗ; Артюх Н.Ф. – к.т.н., заст. директора з науки НДІ; Глушко В.І. – к.т.н., доц., декан машинобудівного факультету ЗНТУ, академік Підйомно-транспортної академії наук України; Козирев В.Х. – к.т.н., доц., професор кафедри «Автомобілі» ЗНТУ, академік Транспортної академії України; Дєдков М.В. – канд. істор. наук, доц., декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства та загальної мовної підготовки ЗНТУ; Москалюк А.М. – заступник головного конструктора ВАТ «АвтоВАЗ», ведучий конструктор проекту «ВАЗ 2110», директор проекту «Lada 4х4»; Карташов Є.Г. – к.ф.н., депутат Верховної ради України, мер м. Запоріжжя, Голова Держадміністрації Запорізької обл., Надзвичайний і Повноважений посол України у республіці Казахстан; Понеділко В.І. – канд.. істор. наук, доцент, народний депутат України; Семенченко О.М. - директор департаменту контрольно-ревізійної роботи та економічної розвідки, генерал-майор; Яковенко Ю.П. – Голова Наглядової ради ВАТ «Трест Запоріжалюмінбуд»; Столбінський В.В. – заст. голови міськвиконкому; Іванов І.Є. – Президент Запорізької обласної асоціації «Запоріжоблавтотранс»; Каплун В.І. – Головний інженер, технічний директор ВАТ «Павловський автобус», Член Ради директорів Корпорації «БОГДАН», Віце-президент Корпорації «БОГДАН»; Сазонов С.В. – заступник Голови правління виробничого об'єднання «АвтоЗАЗ», перший заступник Голови Запорізької обласної державної адміністрації, Голова правління, генеральний директор Холдингової компанії «АвтоКрАЗ», Голова Наглядової ради ПАТ «АвтоКрАЗ»; Шередеко Ю.Л. – науковий співробітник в галузі інформаційних технологій та систем НАН і МОНУ; Кузьменко А.В. – начальник навчального центру ПАТ «ЗАЗ», та інші.

   

  Атоян Карл Макарович

  Головний інженер ДСКБ по автобусах, начальник головного КБ ЛАЗ

  (На фото) Виставка автобусів «ЛАЗ» в Кремлі у 1961 р. Головний конструктор заводу Атоян К. М. (в центрі) доповідає керівникам держави того часу Першому Секретарю ЦК КПРС Хрущову М.С., Першому заміснику Голови Ради Міністрів СРСР Мікояну А.І., Голові Президіума Верховної Ради СРСР Брежнєву Л.І. (в першому ряду, з ліва на право) та ін. про автобуси.

   

   

  Папашев Олег Хайруллович

   

  Начальник управління головного конструктора заводу «АвтоЗАЗ», Голова Ради директорів ЗАТ «АвтоЗАЗ-ДЕУ», Голова правління ЗАТ з іноземною інвестицією «Запорізький автомобілебудівний завод», Заступник Голови правління з виробничих питань «УкрАВТО», Віце-президент Корпорації «УкрАВТО», Заслужений машинобудівник України.

   

   

   

  Плечун Юрій Іванович

  Начальник управління головного конструктора, технічний директор Запорізького автомобілебудівного заводу (ЗАЗ), технічний директор заводу легкових автомобілів Корпорації «УкрАВТО» в Польщі (FSO), перший заступник Голови правління ЗАТ «ЗАЗ», Віце-президент Корпорації «УкрАВТО», Президент Компанії з управління активами Корпорації «УкрАВТО».

   

   

  Філіпенко Сергій Вадимович

  Начальник управління головного конструктора, заступник Голови правління Запорізького автомобілебудівного заводу (ЗАЗ), заступник Голови правління заводу легкових автомобілів Корпорації «УкрАВТО» в Польщі (FSO), заступник Голови правління Корпорації «УкрАВТО».


   

  Вяткін Сергій Германович

  Директор ТЦ ПАТ «ЗАЗ», Заслужений машинобудівник України.

   

   

  Ральченко Юрій Юрійович

  Головний конструктор ПАТ «ЗАЗ», Заслужений машинобудівник України.

   

  Восени 2003 року колективом кафедри «Автомобілі» при підтримці ректорату університету і деканату транспортного факультету була проведена реконструкція території навколо корпусу кафедри «Автомобілі». При цьому було спилено старі дерева, а замість них посаджені молоді. У висадженні молодих каштанів і беріз, приуроченому до дня народження університету, взяли участь і посадили свої дерева випускники кафедри минулих років: міський голова Карташов Є.Г., ректор ЗНТУ Бєліков С.Б., начальник міської ДАІ Щегольський Ю.А., перший декан автомобільного факультету Борисов Б.П., члени ректорату, декани, завідувачі кафедр університету, а також викладачі, співробітники і студенти транспортного факультету.

  Кафедра «Автомобілі» сьогодні – це окремий двоповерховий корпус площею 866,4 м2 і допоміжне приміщення площею 197 м2. В корпусі розташовано 9 навчальних аудиторій та лабораторій загальною площею 756 м2 із розміщеними в них макетами, агрегатами і механізмами автомобілів і двигунів внутрішнього згоряння, розрізами механізмів двигунів, планшетами, плакатами та ін.

  На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр», та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю 133 - Галузеве машинобудування, за освітньою програмою (спеціалізацією) «Колісні та гусеничні транспортні засоби». Підготовка студентів здійснюється за денною та заочною формами навчання, на контрактній та бюджетній основі.

  У запорізькому регіоні Запорізький національний технічний університет є єдиним вищим навчальним закладом, у якому ведеться підготовка фахівців з автомобілебудування. Потреба у підготовці спеціалістів із такого фаху є досить гострою в регіоні. Це визначається великою кількістю підприємств та організацій, які мають перспективи розвитку.

  Сьогодні кафедра має потужну матеріально-технічну базу для проведення навчальних занять та науково-дослідної роботи студентів.

  Програма підготовки фахівців автомобілебудівників, разом з загальноосвітнім блоком та блоком інженерних дисциплін, передбачає вивчення спеціальних курсів, більшість яких побудована на безперервному освоєнні й використанні сучасної комп’ютерної техніки.

  Викладачі та співробітники кафедри постійно працюють над удосконалюванням навчального процесу, лабораторної бази, методичного забезпечення. Розробляють конспекти лекцій, методичні вказівки з виконання студентами лабораторних і практичних робіт, які видані в університетській друкарні і є незамінним практичним матеріалом для студентів. Розробляють і виготовляють інформаційні, навчальні й випробувальні стенди, наочне приладдя.

  Сьогодні лабораторна база кафедри не тільки забезпечує навчальний процес, але дозволяє проводити і науково-дослідні роботи з вирішення актуальних технічних проблем виробництва, проводити наукові дослідження викладачам і аспірантам кафедри.

  Основним напрямом наукової діяльності співробітників кафедри є поліпшення експлуатаційно-технічних властивостей колісних транспортних засобів вдосконаленням робочих процесів їх систем, агрегатів та механізмів.

  Наукові дослідження викладачів кафедри відповідають їх науковій спеціалізації та навчальним дисциплінам, які вони забезпечують, і спрямовані на дослідження впливу: конструктивних та експлуатаційних параметрів теплових енергетичних установок (д.т.н., проф. Головчук А.Ф.), конструктивних параметрів трансмісій (к.т.н., доц. Козирев В.Х.), параметрів керування і конструкції гальмівних механізмів (к.т.н., доц. Сосик А.Ю.), робочих процесів рушіїв (к.т.н., доц. Слюсаров О.С.), систем безпеки (к.т.н., доц. Дударенко О.В.), показників маневреності та стійкості руху (к.т.н. Банніков В.О., старш. викл. Щербина А.В.), контактної взаємодії елементів трибоз’єднань типу «вал-втулка» з формованими зносостійкими структурами в умовах граничного тертя (к.т.н., доц. Кубіч В.І.) транспортних засобів на їх експлуатаційні показники.

  До проведення на кафедрі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт залучаються студенти, що забезпечує підвищення їх підготовки до самостійної інженерної діяльності й адаптації у сучасних умовах виробництва.

  Практичні навички студенти отримують при проведенні лабораторних робіт у лабораторіях кафедри: «Конструкція шасі транспортних засобів», «Конструкція двигунів внутрішнього згоряння», «Діагностика двигунів внутрішнього згоряння», «Випробування транспортних засобів», «Стендові випробування транспортних засобів, їх агрегатів і систем», «Електричне, електронне і мікропроцесорне устаткування транспортних засобів», «Автоматичні системи транспортних засобів».

  Кафедра «Автомобілі» співпрацює зі спорідненими кафедрами та фахівцями: Національного Транспортного університету (м. Київ), Київського національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Кременчуцького технічного університету, Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ), Національного університету «Львівська політехніка», Військової академії (м. Одеса). У травні 2016 року в рамках розвитку і розширення відносин між університетами, підвищення науково-технічних потенціалів їх структурних підрозділів, сприяння їх науковій співпраці й практичній реалізації наукових розробок, був складений договір між ЗНТУ і Карагандинським державним університетом ім. академіка Е.А. Букетова. Підтримуються науково-технічні зв’язки та співпраця з навчальною лабораторією новітніх триботехнологій Національного авіаційного університету м Києва. Це надає можливість забезпечувати якісну підготовку фахівців у відповідності до стандарту освіти для навчальних закладів IV рівня акредитації.

  У 2015/2016 навчальному році колективом кафедри успішно проведено чергову акредитацію спеціалізації «Колісні та гусеничні транспортні засоби». Рішенням Акредитаційної комісії від 01 березня 2016 року ЗНТУ отримано сертифікат терміном на 5 років для підготовки магістрів за денною та заочною формами навчання у кількості по 20 осіб.

  В умовах зростаючого процесу оновлення суспільства, наглядна агітація молодого покоління набуває все більшої актуальності. За поточний навчальний рік на кафедрі було виготовлено макет стенду, на якому кількома блоками представлено історію кафедри, видатних випускників,  професорсько-викладацький та допоміжний склад та матеріально-технічне забезпечення кафедри.

   

  У 2016 році на кафедрі підготовлено стенд «Кафедра «Автомобілі» Запорізького національного технічного університету», розроблена емблема кафедри та цінна інформація для студентів, викладачів та гостей університету.Це історія кафедри, видатні випускники, колектив кафедри, навчальна та науково-дослідна робота кафедри.

   

   

   

  Колектив кафедри «Автомобілі» 2016 року

   

  На кафедрі автомолів велика увага приділяється профорієнтаційній роботі з випускниками шкіл та коледжів Запорізького регіону, які стоять перед вибором професійної діяльності.

  Ким бути? Це питання хвилює учнівську молодь з року в рік. Професій багато, а вибір один. Шлях у самостійне життя повинен, безумовно, бути правильним, обдуманим і розміркувати про це потрібно вже тепер.

  Правильний вибір професії сьогодні – запорука матеріального та морального благополуччя завтра.

  Колектив кафедри «Автомобілі» щиро вітає першокурсників 2016 року зі святом урочистої посвяти у студенти. До лав майбутніх автомобілебудівників зараховано 42 випускника коледжів: Бердянського машинобудівного коледжу ЗНТУ, Запорізького будівельного коледжу, Токмацького механічного технікуму ЗНТУ та 3 випускника з повною загальною середньою освітою.

  Бажаємо нашим майбутнім колегам отримати професію до душі і стати справжніми професіоналами своєї справи.

  А абітурієнтів 2017 року запрошуємо опанувати таку цікаву та потрібну для незалежної України спеціалізацію – Колісні та гусеничні транспортні засоби.

  Кафедра «Автомобілі» ЗНТУ активно підтримує проведення зустрічей випускників. На інтернет-сторінці провідний фахівець кафедри Решетняк О.В. написала: «…День зустрічі випускників - одночасно дуже радісний і трішки сумне свято. Радісний від того, що бачачи рідними за багато років навчання обличчя, душею і думками повертаєшся в дитинство і юність. А сумний він тому, що час летить невблаганно швидко, і з кожною наступною зустріччю це відчувається сильніше. У будь-якому навчальному закладі зазвичай існують свої традиції свята. Уже за тижні і навіть місяці починається активна підготовка до зустрічей, вирують соціальні мережі, організовуються пошуки друзів-однокласників. Здається, що сама юність десь в куточках серця завмирає від передчуття зустрічі з минулим. А той заряд веселощів, оптимізму і енергії, який дарують такі зустрічі, дає сили, змушує прагнути до нових висот і надовго залишається в пам'яті яскравим приємним враженням.

  Збираються колишні студенти, збираються викладачі. Згадують, розчулюються, роняють скупу чоловічу або кришталеву дівочу сльозу на протерту рукавами парту. Розглядають пилові фотоальбоми ...

  Так, зустрітися з улюбленими викладачами, деканами, однокурсниками, згадати щасливий студентський час, в вересні 2016 року, з нагоди вступу до ВНЗ 50 років тому і закінчення ВНЗ 45 років, зібралися колишні студенти 1971 року випуску гр. А-116, що проживають в різних містах: Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Сімферополі, Нікополі, Євпаторії, Києві, Кременчузі, Кривому Розі, Кургані, Мінську, Черкасах, і навіть - США.

  Девіз групи: «Йти неодмінно далі. Домагатися неодмінно більшого».

   

  Фото напам’ять. Випускники кафедри «Автомобілі» 1971 року випуску, ЗНТУ – 2016 р.

   

  У 1971 році 29 чоловік успішно закінчили автомобільний факультет (нині транспортний) ЗМІ ім. В.Я. Чубаря (нині ЗНТУ), отримавши спеціальність і кваліфікацію «інженер-механік», і які були направлені на роботу в різні міста: Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Львів, Волгоград, Кишинів, Курган, Павлово, Шамрила.

  По-осінньому сонячний і теплий день, повний яскравих фарб і усмішок, підтримував атмосферу свята. Упевнена кар'єра і самодостатність не загасили їх юнацького завзяття. Палаючі очі, щирі емоції, рвучкі жести відбивали радість зустрічі з Alma Mater, друзями студентства, улюбленими викладачами.

  Випускники із задоволенням поспілкувалися, говорили про віхи життєвого шляху, про перипетії свого сімейного життя, трудові досягнення, поділилися секретами професійної майстерності, і звичайно, найцікавішими були їх студентські спогади, і смішні, і сумні. Аудиторія раз у раз вибухала оплесками, завмирала в легкому світлому смутку, наповнювалася добрим сміхом, коли згадували сцени з минулого студентського життя.

  Колишні студенти мали можливість відвідати улюблені кафедри, аудиторії, корпуси нашого університету.

  Багато вчорашніх студентів ЗНТУ (ЗМІ) стали висококласними фахівцями, впевнено посівши відповідальні посади в сфері автомобілебудування, а також інших галузей.

  Зустріч випускників - збираються як перші випускники, так і наймолодші. Коло друзів неухильно розширюється, поповнюючись дітьми і внуками нинішніх випускників університету та його студентів. Це закон життя, що складається з низки поколінь.

  У стрімкому темпі нинішнього життя важливо зберігати спадкоємність поколінь, мати можливість повернутися, хоч і ненадовго, в далеке прекрасне студентське минуле, зустрітися з викладачами, які дали знання і престижну професію, висловити їм щиру подяку.

  Студентські роки завжди залишаться в пам'яті колишніх випускників, і згадують їх як прекрасна пора сподівань та надій. Саме в ці роки студенти знаходять головні цінності життя - знання, любов, родину, друзів. І куди б не закинула їх доля, вони завжди пам'ятають рідну Alma Mater, своїх наставників, товаришів і завжди раді зустрічі з ними…».

  Нині колектив кафедри налічує 15 співробітників. Із них: 7 – викладачі, 8 – навчально-допоміжний склад.

   

  Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
  Дударенко Ольга Василівна канд. техн. наук, доцент в.о. зав. кафедри, доцент
  Слюсаров Олександр Степанович канд. техн. наук, доцент доцент
  Кубіч Вадим Іванович канд. техн. наук, доцент доцент
  Артюх Олександр Миколайович канд. техн. наук, доцент доцент
  Щербина Андрій Васильович канд. техн. наук, доцент доцент
  Усенко Сергій Іванович   майстер виробничого навчання
  Мотін Ігор Вікторович   завідувач навчальної лабораторії
  Желізний Олександр Ігорович   завідувач навчальної лабораторії
  Решетняк Оксана Валентинівна   провідний фахівець
  Білостоцька Ангеліна Олегівна   старший лаборант
  Бібіна Наталія Петрівна   провідний фахівець
  Даниленко Олена Миколаївна   лаборант
  Плакущенко Володимир Леонідович   лаборант
  Чекунов Едуард Євгенович   завідувач навчальної лабораторії
  Пругло Андрій Миколайович   провідний фахівець
  Авраменко Анатолій Анатолійович   лаборант

   

   

  Лабораторія «Конструювання і розрахунку, експлуатації і випробування автомобіля»

  № 51а, площа 216 м2

  Назва дисципліни за навчальним планом:

  • Використання ЕОМ при діагностиці автомобіля
  • Прогнозування надійності та довговічності транспортних засобів
  • Комплексна курсова робота

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Автомобіль ЗАЗ 11023 з дослідним обладнанням для проведення дорожніх випробувань;
  • Стенд для випробування передніх і задніх гальм автомобіля (власна розробка);
  • Стенд інерційний з біговими барабанами для визначення тягово-динамічних характеристик автомобіля (власна розробка);
  • Машина тертя СМЦ-2;
  • Газоаналізатор “Інфраліт–1100” ;
  • Стенд для визначення експлуатаційних характеристик шин (власна розробка);
  • Стенд для визначення центру ваги та моменту інерції автомобіля (власна розробка);
  • Стенд для визначення статичної характеристики гальмівного механізму вантажного автомобіля (власна розробка);
  • Стенд для визначення кутів встановлення керуючих коліс  автомобіля;
  • Оглядова канава з роликовим гальмівним стендом для діагностики технічного стану гальмівної системи ;
  • Стенд для балансування коліс легкових автомобілів;
  • Стенд для визначення експлуатаційних характеристик підсилювача керма вантажного автомобіля (власна розробка);
  • Стенд для визначення відведення коліс автомобіля(власна розробка);
  • Роликовий навантажувальний стенд для визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля (власна розробка);

  Лабораторія «Випробування ДВЗ»

  № 52а, площа 54 м2

  Назва дисципліни за навчальним планом:

  • Методи експериментально-дослідних робіт та прискорених випробувань;
  • Інтелектуальна власність.

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Стенд для випробування ДВЗ з динамометром постійного струму OS 736–4/V ПМА , модернізований з використанням сучасних  електронно-вимірювальних пристроїв;
  • “Палтест JT-251”;
  • “Єлкон –S 300”;
  • Повнокомплектний діагностичний прилад MtPro 4;
  • Сканер SMSDiagnostics та ELM 327

   

  Лабораторія «Електро-обладнання автомобілів, тракторів та самохідних машин»

  № 54а, площа 81 м2

  Назва дисципліни за навчальним планом:

  • Електронні системи керування транспортними засобами;
  • Організація, планування та управління виробництвом.

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Стенд для перевірки генераторів і стартерів HITEKA U808;
  • Стенд для перевірки електрообладнання автомобіля;
  • Осцилограф К 12-22 (2 шт.);
  • Посилювач сигналів ТА-5;
  • Випрямляч-блок живлення В-24;
  • Контрольно-випробувальний стенд КІС-2;
  • Стенд для перевірки приладів системи запалення автомобілів СПЗ-6;
  • Блок живлення для стенда СПЗ-6;
  • Тахометр ТЕСА;
  • Устаткування для навантаження УТС1-12/35;
  • Стенд для перевірки електрообладнання автомобіля СІ-968.

   

  Лабораторія «Діагностики двигунів внутрішнього згорання»

  № 55а, площа 54 м2

  Назва дисципліни за навчальним планом:

  • Основи міцності та довговічності автомобіля;
  • Неметалеві матеріали.

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Електродинамічний (індукторний) гальмівний стенд для випробування ДВЗ з робочими зразками двигунів ВАЗ-2101 та Д-21;
  • Стенд для випробування ПНВТ;
  • Стенд для перевірки карбюраторів і паливних насосів бензинових двигунів;
  • Прилади та інструменти для діагностування технічного стану ДВЗ (компресометри, стетоскопи, стробоскопи и т.д.)
  • Двигун 2СДВ та двигун СНД-16 з генераторною установкою.
  • Стенд силового агрегату з трансмісією ГАЗ-24;

   

  Майстерня

  № 55а-II, площа 54 м2

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Фрезерувальний верстат
  • Токарно-гвинторізний верстат
  • Настільно-свердлильний верстат
  • Наждачний верстат

   

  Аудиторія конструкції автомобіля і трактора

  № 56а, площа 54 м2

  Назва дисципліни за навчальним планом:

  • Основи ергономіки і дизайну автомобіля;
  • Охорона праці в галузі;
  • Вища школа і Болонський процес

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Плакати з конструкції ДВЗ та автомобілів;
  • Макети:

  - елементів трансмісії автомобіля;

  - елементів підвіски автомобіля;

  - елементів гальмівної системи;

  -  рульового керування,

  - роздавальних  коробок передач та приводу ведучих коліс.

   

  Лабораторія комп’ютерних технологій

  № 57а, площа 54 м2

  Назва дисципліни за навчальним планом:

  • Математичне моделювання;
  • Педагогіка вищої школи (Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності).

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Системний блок «ROMA PC» – 20 шт.
  • Монітор SAMSUNG 793DF – 19 шт.
  • Монітор FLATRON LG 1750S – 1 шт.

   

  Лекційна аудиторія

  № 58а, площа 81 м2

  Назва дисципліни за навчальним планом:

  • Чинники успішного працевлаштування за фахом; Цивільний захист;
  • Філософські проблеми наукового пізнання (спеціальні розділи філософії);
  • Іноземна мова (за професійним спрямуванням).

   

  Викладацька

  № 59а, площа 18 м2

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Системний блок «ROMA» – 1 шт.
  • Монітор SAMSUNG 793 DF – 1 шт.

   

  Кабінет завідувача кафедри

  № 60а, площа 18 м2

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Системний блок «ROMA» – 1 шт.
  • Монітор SAMSUNG 793 DF – 1 шт.

   

  Викладацька

  № 61а, площа 36 м2

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Системний блок «ROMA» – 4 шт.
  • Монітор SAMSUNG 793 DF – 2 шт.
  • Монітор FLATRON L1750SQ – 2 шт.
  • Принтер лазерний SAMSUNG ML–1450 – 1 шт.
  • Принтер лазерний SAMSUNG ML–1250 – 1 шт.

   

  Аудиторія «Автоматичних систем транспортних засобів» 

  № 62а, площа 54 м2

  Назва дисципліни за навчальним планом:

  • Основи наукових досліджень;
  • Основи теорії експерименту.

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Макети двигунів з навісним обладнанням:

  - МеМЗ–307 (4 цил.);

  - Daewoo Matiz 0.8i MT M19;

  - Opel X16XEL;

  - ВАЗ-2108;

  - Д–250;

  • Макет системи одноточечного вприску паливаSIEMENS;
  • Роботизована коробка передач Audi;
  • Елементи рульового керування Audi A6, Mercedes-Benz;
  • Стенди з компонентами електронного обладнанням автомобіля;
  • Термічний шкаф з осцилографом;
  • Макети пружних пневматичних елементів підвіски автомобіля.
  • Осцилографи, генератори імпульсів, вольтметри,  омметри та інше електронно-вимірювальне обладнання.

   

  Аудиторія «Експлуатації та ремонту транспортних засобів» 

  № 63а, площа 54 м2

  Назва дисципліни за навчальним планом:

  • Сучасні методи оптимізації.

  Наявне технічне забезпечення (обладнання):

  • Макети двигунів та елементів трансмісії:

  - ВАЗ-2101 (чотирьохциліндровий);

  - ЗМЗ-4023 (чотирьохциліндровий);

  - ВАЗ 2101Д(дизель чотирьохциліндровий);

  - ЗМЗ -24

  • Вузли та деталі:

  - трансмісії автомобіля (ведені диски зчеплення, синхронізатори КП, муфти переключення передач, елементи синхронізаторів КП опори карданного валу і т.д.)

  - ДВЗ (Блоки ДВЗ, головки блоків, ЦПГ, елементи ГРМ,  і.тд.)

  - агрегати паливоподачі (ПНВТ КамАЗ-740,  ПНВТ Д-317, ПНВТ ЯМЗ-238, ПНВТ НД-21, ПНВТ ММЗ-К11, муфта випередження впорскування ЯМЗ; насос-форсунка; форсунка ЯМЗ 236-240  та інші);

   

  Сторінки