Ви є тут

Головна

Шаблони оформлення документів кафедри:
 

  1. Титульна сторінка курсового проекту.
  2. Щоденник практики.
  3. Пояснювальна записка до дипломного проекту.
  4. Направлення на практику.
  5. Індивидуальний навчальний план студента.
  6. Титульна сторінка письмової роботи.
  7. Довідка - виклик на сесію.
  8. Довідка - виклик на складання держіспиту.
  9. Довідка-виклик для виконання дипломного проекту.

forma_17_kursovij_proekt_titul.doc
forma_23_shchodennik_praktiki.pdf
forma_24_poyasnyuvalna_zapiska_do_diplomnogo_proektu.doc
forma_35_napravlennya_na_praktiku.pdf
forma_37_individualnij_navchalnij_plan_studenta.pdf
forma_n-1.08_chastina_1_titulna_storinka_pismovoi_roboti.doc
forma_n-4.01_dovidka-viklik_na_sesiyu.doc
forma_n-4.02_dovidka-viklik_na_sklad_derzh_ekzam.doc
forma_n-4.03_dovidka-viklik_dlya_vikonannya_diplomnogo_proektu.doc