Ви є тут

Головна » Факультети » Транспортний

Кафедра автомобілів

 • спеціальність «Колісні та гусеничні транспортні засоби»

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей: «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за спеціалізаціями  «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання». 

 

Сьогодні підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки навчання); спеціаліст, магістр (5 років навчання) за рахунок коштів державного бюджету за держзамовленням, а також за рахунок коштів юридичних (підприємств і організацій) і фізичних осіб за денною і заочною формами навчання (на контрактній основі). Навчальна, науково-дослідна база і кадровий склад кафедри автомобілів, яка здійснює підготовку випускників за цими спеціальностями забезпечують підготовку спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру. 

 

 

 1. Методические указания на выполнение лабораторных работ по курсу «Конструирование и расчет автомобиля» для студентов специальности «Автомобиле- и тракторостроение» / Составители: Козирев В.Ф., доц., к.т.н.; Шайтанов А.П., Цуркан Е.А. – Запорожье: ЗГТУ, 1991.
 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи експлуатації та ремонт автомобіля» для студентів спеціальності «Автомобіле- та тракторобудування» / Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Юдін В.П. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998.
 3. Проектування нестандартного діагностичного обладнання: Методичні вказівки до практичних і самостійних занять, контрольні завдання /Укладач О.С.Слюсаров, – Запоріжжя: ЗНТУ, 1998.–26с.
 4. Методичні вказівки по дипломному проектуванню для студентів за фахом 8.090211 «Автомобіле- та тракторобудування» («Колісні та гусеничні транспортні засоби») / Укладачі: С.Б. Бєліков, В.М. Черевань, В.В. Брильов, – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – 40 с.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи метрології і техніки вимірювання» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби / Укл. В.І. Писаревський. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1999. – 56 с.
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Основи експлуатації і ремонт двигунів внутрішнього згоряння» і «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» і 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / Укл.: С.Б.Бєліков, В.Х.Козирев. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000 – 27 с.
 7. Методичні вказівки до вибору і розрахунку чутливих елементів датчикової апаратури при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» / Укл. В.І. Писаревський.– Запоріжжя: ЗДТУ, 2001. – 31 с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електрообладнання автомобіля» для студентів зі спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укл. В.І. Писаревський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002 – 62с.
 9. Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7/8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» /Укл.: Брильов В.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.
 10. Навчальна програма, методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Основи теорії автоматичних систем автомобіля» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» заочної форми навчання /Укл.: В.В.Брильов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 28с.
 11. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань з дисциплін «Конструкція та динаміка двигунів внутрішнього згоряння» та «Автомобілі і трактори – основи конструкції» Ч.1. «Двигуни внутрішнього згоряння» для студентів спеціальностей 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»/ Укл. О.С.Слюсаров, зав. кафедри «Автомобілі», к.т.н.; І.І.Коваленко, доц., к.т.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 66 с.
 12. Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Експлуатаційні властивості і робочі процеси автомобілів» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за спеціалізацією «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання» денної та заочної форм навчання. /Укл. В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 25 с.
 13. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» (спеціалізації «Автомобіле– та тракторобудування» по випробуванню, діагностиці та діагностичному обладнанню) всіх форм навчання /Укл.: О.С.Слюсаров, В.В.Брильов, В.І.Писаревський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 20 с.
 14. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Коваленко І.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 15. Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Автомобілі і трактори. Основи конструкції» для студентів спеціальностей 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби», 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укл.: О.М. Артюх, О.В. Дударенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 38с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі і трактори – основи конструкції». Ч.1. «Шасі» для студентів спеціальностей 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211«Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укл. О.С.Слюсаров, доц., к.т.н.; І.І.Коваленко, доц., к.т.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 62 с.
 17. Методичні вказівки до самостійних занять та контрольних завдань з дисципліни «Автомобільні кузова» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання./ Укл.: О.М. Артюх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004 – 36 с.
 18. Методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатаційні властивості і робочі процеси автомобілів» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за спеціалізацією «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання» денної та заочної форм навчання. Частина I / Укл. В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.– 42с.
 19. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобілів» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укладачі: Писаревський В.І., –Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 68с.
 20. Методичні вказівки до виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Основи САПР в автомобіле- і тракторобудуванні», для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 21. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» заочної форми навчання / Укладач: Писаревський В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.– 30 с.
 22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциліни «Методи випробування і основи сертифікації ДВЗ» для студентів спеціальності 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання /Укл.: Писаревський В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004.
 23. Навчальна програма, методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Основи міцності та довговічності» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання. /Укл. В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 24. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» заочної форми навчання / Укладач: Писаревський В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 29 с.
 25. Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Основи САПР в автомобіле- і тракторобудуванні», «САПР ДВЗ». Ч.2. Вирішення задач інженерної графіки методами тривимірного твердотільного моделювання для студентів спеціальностей 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 26. Методичні вказівки до виконання лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Основи САПР в автомобіле- і тракторобудуванні», «САПР ДВЗ». Ч.1. Вирішення креслярсько-графічних задач засобами двомірної графіки для студентів спеціальностей 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 27. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальностей 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Дударенко О.В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.
 28. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Автомобілі і трактори – основи конструкції» Ч.2. Шасі для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укладачі: О.С.Слюсаров, І.І.Коваленко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 47 с.
 29. Методичні вказівки до виконання контрольних, практичних і самостійних робіт з дисципліни«Історія інженерної діяльності»для студентів спеціальностей 8.090210«Двигуни внутрішнього згоряння»та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання/ Укл.: О.М. Артюх, А.Є. Гнатюк, Бєліков С.Б. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 90с.
 30. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Дударенко О.В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005.– 62с.
 31. Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Конструкція двигунів внутрішнього згоряння» для студентів спеціальності 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання. /Укладачі: О.С.Слюсаров, доц., к.т.н.; І.І.Коваленко, доц., к.т.н. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 70 с.
 32. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація та ремонт ДВЗ» для студентів спеціальності 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В.Х., доц., к.т.н.; Дударенко О.В., доц., к.т.н.; Гнатюк А.Є., ст. викл. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 92с.
 33. Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів спеціальності 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укл. І.І. Коваленко, А.Ю. Сосик – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 14с.
 34. Методичні вказівки до виконання контрольних, практичних і самостійних робіт з дисципліни «Історія інженерної діяльності». Частина 1. Теми лекційних занять до першого модульного контролю: Технічна діяльність з найдавніших часів до промислової революції XVIII-XIX ст., для студентів спеціальностей 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укл.: О.М. Артюх, А.Є. Гнатюк. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 68 с.
 35. Методичні вказівки до виконання магістерської випускної роботи для студентів спеціальностей 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» / Укладачі: С.Б.Бєліков, В.Х.Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.– 30 с.
 36. Методичні вказівки до виконання контрольних, практичних та самостійних робіт з дисципліни «Історія інженерної діяльності». Ч.2. Теми лекційних занять до другого модульного контролю: Інженерна діяльність в аспекті розвитку автомобілебудування для студентів спеціальностей 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» та 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укл.: Артюх О.М., Гнатюк А.Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 90 с.
 37. Навчальна програма, методичні вказівки до практичних і самостійних занять та виконання контрольних завдань з навчальної дисципліни «Проектування нестандартного діагностичного обладнання» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання за спеціалізацією «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання». /Укл. О.С.Слюсаров – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 40с.
 38. Навчальна програма, методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Основи теорії автоматичних систем автомобіля» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укл.: В.В.Брильов., Г.В.Борисенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26с.
 39. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Робочі процеси автомобілів. Конструювання та розрахунок» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання в межах філіалу кафедри «Автомобілі» – ЗАТ «ЗАЗ» (Спеціалізація – Автомобілебудування) / Укладачі: В.Х.Козирев., А.П.Шайтанов, Є.А.Цуркан – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.
 40. Методичні вказівки до вивчення та виконання контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Машини з двигунами внутрішнього згоряння» для студентів спеціальності 8.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укл. І.І. Коваленко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26с.
 41. Навчальна програма, методичні вказівки, завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Надійність та довговічність ДВЗ» для студентів спеціальності 7/8.090210 «Двигуни внутрішнього згорання» денної та заочної форм навчання /Укл. В.І. Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.– 36 с.
 42. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни «Робочі процеси автомобілів. Конструювання та розрахунок.» для студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання / Укладачі: С.Б.Бєліков, В.Х.Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 68с.
 43. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи випробування і основи сертифікації автомобілів» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укладач: Писаревський В.І., – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 90с.
 44. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії автоматичних систем автомобіля» для студентів спеціальності 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання /Укл.: В.В. Брильов. – Запоріжжя :ЗНТУ, 2008. – 26с.
 45. Робоча програма навчальної практики для студентів I курсу денної форми навчання зі спеціальностей 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 6.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» /Укл.: Дударенко О.В., Кубіч В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008– 20 с.
 46. Робоча програма конструкторсько-технологічної практики для студентів III курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» /Укл.: Кубіч В.І., Дударенко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 18с.
 47. Робоча програма виробничої та переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7/8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» /Укл.: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008 – 19 с.
 48. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі і трактори. Основи конструкції». Ч.1 «Шасі» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укл. І.І. Коваленко, О.С. Слюсаров – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 56 с.
 49. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни«Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання/ Укл.: Брильов В.В., Гнатюк А.Є. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30с.
 50. Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивні особливості автомобілів високої прохідності» для студентів спеціальності 6.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання / Укл. В.І.Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 38 с.
 51. Методичні вказівки. Робоча програма, завдання до виконання практичних робіт та самостійної підготовки з дисципліни «Дослідження надійності на транспортних засобах» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання /Укл.: В.І.Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30с.
 52. Методичні вказівки, завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи міцності та довговічності автомобіля» для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання / Укл. В.І. Кубіч., О.С. Слюсаров – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 54с.
 53. Методичні вказівки. Питання щодо складання тестових завдань з дисципліни «Машини з ДВЗ» для студентів спеціальності 7/8.090210 «Двигуни внутрішнього згорання» денної та заочної форми навчання /Укл. В.І. Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 40с.
 54. Методичні вказівки. Тестові завдання до поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Альтернативні конструкції ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної форми навчання/ Укл. В.І.Кубіч. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.– 38с.
 55. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи випробування і основи сертифікації ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання /Укл.: Писаревський В.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.– 86 с.
 56. Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів за темами «Розрахунок підвісок легкових автомобілів» для студентів спеціальностей 6.090200 та 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Брильов В.В., Коваленко І.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 68с.
 57. Методичні вказівки до самостійних занять та виконання контрольних завдань з дисципліни «Автоматичне регулювання ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання /Укл.: В.В.Брильов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.– 26с.
 58. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Коваленко І.І., Дударенко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 106с.
 59. Навчальна програма, методичні вказівки для вивчення курсу та виконання контрольних робіт з дисципліни «Автомобільні кузова» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання. /Укладачі: Коваленко І.І., Щербина А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 46с.
 60. Навчальна програма, методичні вказівки для вивчення курсу, виконання контрольних робіт та модульних контролів з дисципліни «Основи ергономіки і дизайну автомобіля» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання. /Укладачі: Коваленко І.І., Щербина А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.– 22с.
 61. Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних (контрольних) робіт з дисципліни «Робочі процеси автомобілів. Конструювання та розрахунок» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за спеціалізацією «Автомобіле- і тракторобудування» всіх форм навчання /Укладачі: С.Б. Бєліков, В.Х. Козирев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 25 с.
 62. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення програми курсу та виконання контрольних завдань з дисципліни «Машини з ДВЗ» для студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» всіх форм навчання / Укладачі: І.І. Коваленко, В.І. Кубіч – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38с.
 63. Робоча програма, методичні вказівки, питання щодо складання тестових завдань з дисципліни «Трактори. Основи конструкції» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання / Укладач: В.І. Кубіч – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42с.
 64. Робоча програма, методичні вказівки до виконання контрольних завдань з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та «Двигуни внутрішнього згоряння» заочної форми навчання. /Укладачі: В.І. Кубіч, О.В. Дударенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 30с.
 65. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електрообладнання автомобіля» для студентів зі спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання. /Укладач: В.І. Писаревський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 78 с.
 66. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електрообладнання двигунів внутрішнього згоряння» для студентів зі спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної та заочної форм навчання. /Укладач: В.І. Писаревський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 66с.
 67. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автомобілі. Основи конструкції». Ч.1 «Шасі» для студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» всіх форм навчання / Укладачі: О.С. Слюсаров, І.І. Коваленко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 56 с.
 68. Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентів спеціальності 6.090200 «Двигуни внутрішнього згоряння» денної форми навчання / Укладачі: Коваленко І.І., Дударенко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 10 с.
 69. Методичні вказівки для проходження виробничої практики студентів спеціальності 6.090200 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної форми навчання / Укладачі: Дударенко О.В., Бєліков С.Б., Козирев В.Х. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.
 70. Методичні вказівки для проходження переддипломної практики студентів спеціальності 7.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання. /Укл.: Бєліков С.Б., Козирев В.Х., Дударенко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.
 71. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проекту на витривалість та міцність зубчатих коліс трансмісій автомобілів для студентів спеціальностей 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Козирев В.Х., доц.,
 72. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Випробування, діагностика, діагностичне обладнання" та виконання контрольних завдань, для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання / уклад.: А. В. Щербина, О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик. Запоріжжя : НУ"Запорізька політехніка", 2019. - 34 с.
 73. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Випробування, діагностика, діагностичне обладнання" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. / уклад.: А. В. Щербина, О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик. - Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2019. - 62 с.
 74. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи випробування і основи сертифікації автомобілів" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. / уклад.: А. В. Щербина, О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2019. - 78 с.
 75. Сосик А. Ю., Дударенко О. В., Щербина А. В., Артюх О. М. Обґрунтування методів визначення експлуатаційних показників двигунів внутрішнього згоряння машинно–тракторних агрегатів // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь : ТДАТУ, 2018. Вип. 18, т. 2. C. 120-128.
 76. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Електронне обладнання систем автомобіля" та виконання контрольних завдань, для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання / уклад.: А. В. Щербина, О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик. Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2019. - 22 с.
 77. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Основи ремонту автомобілів" та виконання контрольних завдань, для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання / уклад.: А. В. Щербина, О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2019. - 20 с.
 78. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизоване проектування елементів автотранспортних засобів та засобів їх діагностування" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. Частина 5. Виконання розрахунків у SimulationXpress. Створення анімацій та фотореалістичних зображень у PhotoWorks. Варіанти завдань для самостійних робіт / уклад. : О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик, А. В. Щербина. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 62 с.
 79. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Методи випробування і основи сертифікації автомобілів" та виконання контрольних завдань, для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання / уклад.: А. В. Щербина, О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик. - Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2019. - 32 с.
 80. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичних систем автомобіля" для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби") усіх форм навчання. / уклад.: А. В. Щербина, О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик. - Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2019. - 50 с.
 81. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Теорія автоматичних систем автомобіля" та виконання контрольних завдань, для студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" ("Колісні та гусеничні транспортні засоби"), усіх форм навчання / уклад.: А. В. Щербина, О. М. Артюх, О. В. Дударенко, А. Ю. Сосик. Запоріжжя : НУ"Запорізька політехніка", 2019. - 34 с.
 82. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Експлуатаційні властивості автомобіля». Тягово-швидкісні і паливно-економічні властивості автомобіля для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання / уклад.: Слюсаров О. С. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 50 с.
 83. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Проектування нестандартного діагностичного обладнання» та виконання практичних і контрольних робіт для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання / уклад. Слюсаров О. С. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 38 с.
 84. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Основи міцності та довговічності автомобіля» та до виконання контрольних завдань для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання / укладачі: Слюсаров О. С., Кубіч В. І. -Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 26 с.
 85. Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Автомобільні кузови” та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання / уклад. : О. В. Дударенко, О. М. Артюх - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 58 с.
 86. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Управління якістю» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання / уклад. : Дударенко О. В. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 62 с.
 87. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Основи міцності та довговічності автомобіля» та до виконання контрольних завдань для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання / укладачі: Слюсаров О. С., Кубіч В. І. -Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 26 с.
 88. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Надійність технічних систем» та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (Колісні та гусеничні транспортні засоби) усіх форм навчання / уклад. : В. І. Кубіч. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - 70 с.
 89. Методичні вказівки, зміст питань до самостійного вивчення дисципліни «Особливості конструкції автомобілів високої прохідності». Загальна будова богатовісного шасі, гусеничних спеціальних шасі. Для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» («Колісні та гусеничні транспортні засоби») усіх форм навчання / уклад.: В. І. Кубіч - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 82 с.

Сьогодні лабораторна база кафедри не тільки забезпечує навчальний процес, але дозволяє проводити і науково-дослідні роботи з вирішення актуальних технічних проблем виробництва, проводити наукові дослідження викладачам і аспірантам кафедри.

До проведення на кафедрі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт залучаються студенти, що забезпечує підвищення їх підготовки до самостійної інженерної діяльності й адаптації у сучасних умовах виробництва.

Транспортний (автомобільний) факультет і його випускаючі кафедри проводять спільну науково-дослідну роботу з обстеження пасажиропотоків і вибору оптимальних маршрутів руху міського пасажирського транспорту з Запорізьким держоблавтотранспортним управлінням (керівник Іванов І.Є.).

На сьогодні наукові роботи на кафедрі ведуться за напрямком «Дослідження впливу конструктивних особливостей агрегатів на експлуатаційні властивості і ефективність робочих процесів транспортних засобів», за яким спеціалісти співпрацюють з зацікавленими організаціями ЗАТ «ЗАЗ» і ВАТ «Мотор Січ» і приватними особами.

На кафедрі здійснюються пошукові дослідно-конструкторські роботи зі створення спеціалізованого транспорту з колісною формулою 4x2 промислового призначення, для забезпечення потреб металургійного виробництва, а також багатоцільового повнопривідного шасі 4x4 модульної конструкції, що дозволяє створити на його базі гаму спеціалізованих машин сільськогосподарського і промислового призначення.

Активну участь у цих роботах брали к.т.н, доценти Черевань В.М., Козирев В.Х., Юдін В.П., Слюсаров О.С.

Промисловий технологічний транспортер 4x2, призначений для внутрішньозаводських перевезень, у тому числі на металургійних заводах для транспортування ковшів з розтопленим металом повною масою до 10 тонн, розроблений на замовлення Запорізького титано-магнієвого комбінату за участю студентів гр. А-148 Видиша А.І., Кусакова В.А., Приступи А.В., Ткачова В.І. та студента-заочника гр. 5337 Дар’їна М.А.

Шасі 4x4 розроблене для створення спеціалізованих машин сільськогосподарського призначення, в тому числі ґрунтооброблювальних машин з агрегатами, що мають привод від двигуна шасі, будівельно-дорожних машин різного призначення, як транспортна база для створення спеціальних автомобілів, причіпних і сідельних тягачів, за активної участі студентів гр. АМ-114: Осьмака Є.І., Карнауха В.Л., Соломонова О.А.

Розроблене малогабаритне шасі тракторного типу для механізації робіт у комунальному господарстві як тротуарна сміттєприбиральна, снігоочисна машина, газонокосарка, транспортно-технологічний засіб для механізації лісозаготівельних робіт на базі розроблювального ВАТ «МоторСіч» малогабаритного трактора за активної участі студентів гр. АМ-115 Михайлова В.В., та гр. АМ-116 Поршнева М.В. та Дмітрієва К.А., може застосовуватись для механізації сільськогосподарських робіт на малих ділянках, у садах і городах індивідуального і колективного господарства. Передбачається варіант шасі з пружним гусеничним обводом для механізації лісогосподарських робіт у зимовий період та гідромеліоративних робіт, розроблений студентами гр. Т-117 Сорокою А.В. та Долгополовим О.В.

Машина для внесення рідких мінеральних добрив і засобів захисту рідкісних рослин розроблена для малооб’ємного обприскування польових культур і багаторічних насаджень за участі студентів гр. Т-117 Грищенка Л.П., Пільника А.М. та Рахліна Є.Б. і співробітників Мелітопольського гідро-агрегатного заводу в рамках створюваного Запорізького відділення інженеринг-центру під керівництвом інж. Костичева В., з широким використанням автомобільних агрегатів і вузлів серійного виробництва.

Барабанний одновісний стенд для випробувань автомобілів з гідравлічним навантаженням, спроектований і виготовлений за участі студентів вечірнього відділення гр. АМВ-160 Лисуренка С.М. та Чистякова В.Б., під керівництвом ст. викл. Борисенка Г.В. та студентів денного відділення Кащеєва С.А., Назарчука А.М., Опанасенка В.В., під керівництвом доц. Козирева В.Х.

Монтажне пристосування для телескопічних стійок амортизаторів автомобілів розроблено для використання на СТО, що спеціалізуються з ремонту підвісок легкових автомобілів студентами гр. АМ-124 Макаровим І.Н. та Черненком А.І., під керівництвом доц. Брильова В.В.

Під керівництвом зав. лабораторій Усенка С.І. студентами розроблено і виготовлено для обслуговування і поточних ремонтів систем автомобілів ряд оригінальних технологічних засобів:

 • стенд для контролю елементів систем живлення двигунів внутрішнього згоряння з впорскуванням пального розроблено і виготовлено студентом гр. АМ-125 Гібою С.А. та студ. гр. 14АТ Відющенком В.І. Технологічний процес із застосуванням розробленого пристосування, впроваджений на СТО автоцентру «Суперіор» при поточних ремонтах автомобілів, що зменшило трудомісткість і підвищило якість виконання контрольних і регулювальних робіт елементів інжекторних систем живлення двигунів;
 • стенд для зняття характеристик рульового управління з гідропідсилювачем розроблено і виготовлено студентом гр. АМ-125 Зверевим А.В., студентом гр. 14-АТ Орещуком І.Г., що дозволяє визначити технічний стан елементів рульового управління, ефективність роботи гідравлічного підсилювача, виконати регулювальні роботи і призначений для діагностики рульового управління в умовах СТО;
 • пристосування для промивання інжекторів систем живлення двигунів внутрішнього згоряння з впорскуванням палива розроблено і виготовлено студентами гр. АМ-124 Солдатенком В.М. та Нікіфоровим Д.Ю. застосовується в технологічному процесі обслуговування систем живлення із застосовуванням промивальних спецрідин, що поставляються в Запорізький регіон НПП «Прокуб» (автоцентр «Суперіор»). Пристосування впроваджено на СТО для періодичного технічного обслуговування інжекторних систем живлення двигунів внутрішнього згоряння і підвищує надійність роботи систем живлення, а також забезпечує підвищення тягово-швидкісних, економічних і екологічних властивостей автомобілів;
 • пристосування для діагностики систем живлення карбюраторних двигунів розроблене і виготовлене студентами гр. АМ-123 Ревкою А.А. та Соколовим С.В., знижує трудомісткість і підвищує якість виконання контрольних і регулювальних робіт елементів карбюраторних систем живлення двигунів внутрішнього згоряння;
 • пристосування для діагностики електробензонасосів двигунів внутрішнього згоряння, розроблене і виготовлене студентом гр. АМ-126 Зозулею Ю.А., знижує трудомісткість і підвищує якість виконання контрольних і регулювальних робіт електробензонасосів для двигунів внутрішнього згоряння, рекомендовано для використання на СТО, що спеціалізуються по ремонту систем живлення легкових автомобілів.

Під керівництвом спеціалістів ВАТ «Мотор Січ» студенти групи Т-118 Письмиченко Є.О., Псьол М.А., Чепель О.Ю. та Новиков М.С. розробили проекти малогабаритного трактора тягового класу 0,3т. та вантажного автомобіля особливо малого класу у складі уніфікованого сімейства тягово-транспортних засобів виробництва ВАТ «Мотор Січ». Проекти виконано на базі серійних агрегатів, що спрощує вирішення питань їх впровадження у виробництво.

Під керівництвом доцентів Дударенко О.В. та Слюсарова О.С. студенти групи Т-119 Бондаренко О.В., Жерелін С.В., Маліночка С.А., Кузнецов Я.А., Лисиченко В.Г., Долгополов Д.В. розробили альтернативні варіанти перспективного легкового автомобіля малого класу для виробництва ЗАТ «ЗАЗ» з поліпшеними тягово-динамічними і ергономічними характеристиками.

Студенти групи Т-128 Лавров О.В. і Чернов О.В. та студ. гр. Т-119 Баштовий А.А. і Баштовий Б.А. розробили методики і технічні засоби для реєстрації робочих процесів автомобіля при тягово-динамічних та гальмівних випробовуваннях. Розроблений прилад для вимірювання натискного зусилля на педалі, а також запропонована методика і стенд для тарировки приладу впроваджені в навчальний процес на кафедрі автомобілів. В дипломних проектах студентів групи Т-129 Веропотвеляна П.М. та Балакірева Б.П. розроблялись методики і засоби діагностики технічного стану електронних датчиків систем керування двигунами та кондиціювання повітря автомобілів. Ці роботи виконані під керівництвом ст. викл. Борисенка Г.В. і мають практичне значення для впровадження у виробництво.

Під керівництвом ст. викл. Писаревського В.І. студ. гр. Тз-219 Лисенком С.П. розроблена установка для експериментального дослідження бічного відведення еластичної шини.

У магістерських роботах вирішувались актуальні питання дослідження впливу передаточних чисел коробки передач автомобіля особливо малого класу на паливну економічність (студ. гр. Т-118 Середюк С.І.) та тягово-швидкісні властивості (студ. гр. Т-118 Чуть А.М.), досліджувались можливості створення великовантажних причепів з частковим розвантаженням повітряною подушкою коліс (студ. гр. Т-118 Гецук О.Л.) та особливості вибору експлуатаційних характеристик таких причепів (студ. гр. Т-118 Омелюсік М.В.). Студ. гр. Т-128 Ніколаєв Є.М. розробив методику і стенд для контролю датчика масової витрати повітря системи керування паливоподачею двигуна. Роботи виконувались під керівництвом доцента Козирева В.Х. та ст. викл. Писаревского В.І. і Борисенка Г.В.

Студенти-магістри гр. Т-129 Донченко О.А., Сосик А.Ю. та студ. гр. Т-119 Страхов Д.В. під керівництвом доцентів Козирева В.Х. та Слюсарова О.С. проводили дослідження трибологічних характеристик фрикційних пар гальмівних механізмів та ефективності і порівняльного аналізу рушіїв транспортних засобів.

Характерно, що чимало студентів-автомобілістів захоплювалося науковими роботами із суспільних наук, міжнародного молодіжного руху, перемагали на різних конкурсах, у тому числі всесоюзних і республіканських. Лауреатами всесоюзних конкурсів стали студенти Микола Дєдков, Євген Карташов, Віктор Понеділко та інші. Цікаво, що Микола Дєдков і Віктор Понеділко захистили кандидатські дисертації з історії.

Сторінки