Ви є тут

Головна
  • спеціальність «Колісні та гусеничні транспортні засоби»

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей: «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за спеціалізаціями  «Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання». 

 

Сьогодні підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки навчання); спеціаліст, магістр (5 років навчання) за рахунок коштів державного бюджету за держзамовленням, а також за рахунок коштів юридичних (підприємств і організацій) і фізичних осіб за денною і заочною формами навчання (на контрактній основі). Навчальна, науково-дослідна база і кадровий склад кафедри автомобілів, яка здійснює підготовку випускників за цими спеціальностями забезпечують підготовку спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру.