Ви є тут

Головна

Прізвище: Кубіч

Ім'я: Вадим

По батькові: Іванович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри автомобілів, старший науковий співробітник зі спеціальності 05.02.04 - тертя та зношування в машинах

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0939-9092

 

Освіта: вища

 

 • Рязанське вище воєнне автомобільне інженерне училище, 1990, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Автомобільна техніка», кваліфікація за дипломом – «інженер - механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»:
  «Підвищення зносостійкості трибоз'єднань колінчастого валу ДВЗ фрикційним формуванням покриття в галієво - індієвому середовищі», рік захисту – 2012, Національний авіаційний університет

Наукові інтереси:

 

 • Трибологічні аспекти підвищення надійності елементів трибоз'єднань, які працюють при зміні режимів навантаження та мащення на підставі оцінки впливу хімічного складу та механічних властивостей конструкційних матеріалів.  

Дисципліни, які викладає:

 

 • Основи конструкції трактора
 • Автомобілі. Основи конструкції
 • Надійність технічних систем
 • Експлуатація і ослуговування машин

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: термінологічний словник-довідник - 2, збірник статтей - 1,навчальний посібник - 4, 86 наукові статті, 3 авторських свідотства, 9 патентів України на корисну модель, 91 тезісів конференцій.

 
 • Кубич В.И., Мануйлов Э.В., Радиальная сила как элемент синергетизма системы «агрегат турбонаддува ДВС», Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту, 20.10.2015, м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 3 сторінки
 • Кубіч В.І. Стан трибологічної системи «ШХ-15-«мастильне середовище» - ШХ-15» підшипника кочення при ступінчастому навантаженні /В.І. Кубіч, М.М. Марущак, Д.А. Курликов// Проблеми трибології. - №4. - 2017 - С.12-21
 • Кубіч В.І. Стан трибологічної системи «ВЧ50 - моторна олива - АО20-1» в умовах недостатнього мащення /В.І. Кубіч, Д.А. Курликов, М.М. Марущак// Проблеми тертя та зношування. - №4(77). - 2017 - С.48-60
 • Кубич В.И. Оценка триботехнических характеристик. Двигатель внутреннего сгорания. Тормозной механизм автомобиля: сборник статей. LAP LAMBERT Academic Publishing. - 2017. - 72 с. Режим доступа: https://www.morebooks.de/store/ru/book/ Оценка-триботехнических-характеристик-сопряжений/isbn/978-620-2-09278-4 [электронный ресурс]
 • Чернета О.Г. Аналіз механізмів зміцнення середнєвуглецевих сталей/О.Г. Чернета, В.І. Кубіч, Є.С. Скорняков//Перспективні технології та прилади. – Луцьк: Луцький НТУ. - №11(2).-2017.- С.142-146
 • Термінологічний словник-довідник з експлуатації транспортних засобів. Автомобілі і трактори. [Електронний ресурс]: словник-довідник / Кубіч В. І. - Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 95 с.
 • Кубіч В.І. Питання експлуатації машин в законодавчих та нормативних актах. Автомобілі і трактори /В.І. Кубіч, О.М. Коробочка, О.Г. Чернета. Навчальний посібник. - Камянске: ДДТУ, ЗНТУ, 2018 - 230 с.

Участь у конференціях:

 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

   

   Рік початку діяльності в університеті: 1998.

   Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), німецька (зі словником)

   Контакти:

   адреса: вул. Гоголя 64 - А, м. Запоріжжя, Україна, 69063
   аудиторія (кабінет): 61
   тел.: +380(61)7642647
   e-mail: kafedra_autodep@zntu.edu.ua