Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність
1. Н-5.01. Довідка-виклик (DOC, 40 KБ)
Н-5.01. Довідка-виклик (PDF, 408 KБ)
2. Форма 1_Журнал обліку направлень (XLS, 40 KБ)
3. Форма 2 Відомості про рух контингенту студентів (XLSX, 16 KБ)
4. Форма 3 Програма навчальної дисципліни (DOCX, 44 KБ)
6. Форма 5 Обсяг навчальної роботи (XLSX, 188 KБ)
7. Форма 6 Розподіл навчальної роботи (XLS, 100 KБ)
8. Форма 7 Розрахунок ставок (XLS, 188 KБ)
9. Форма 8 План роботи кафедри A3 (PDF, 72 KБ)
10. Форма 9 Звіт кафедри про виконання навчальної роботи (XLS, 40 KБ)
11. Форма 10 Індивідуальний план роботи викладача A3 (PDF, 280 KБ)
12. Форма 11_Журнал взаємних і контрольних відвідувань (DOC, 44 KБ)
13. Форма 12_Звіт викладача про виконання навчальної роботи (XLS, 52 KБ)
14. Форма 13 Журнал обліку академічної групи A3 (PDF, 724 KБ)
15. Форма 14 ЖУРНАЛ реєстрації відоиостей і аркушів успішності студентів (PDF, 28 KБ)
16. Форма 15 Відомість обліку успішності (DOC, 52 KБ)
17. Форма 16 Екзаменаційний білет (DOC, 32 KБ)
18. Форма 17 Курсовий проєкт (титул) (DOC, 36 KБ)
19. Форма 18_Повідомлення (сесія) (DOC, 32 KБ)
20. Форма 19 Журнал реєстрації довідок-викликів (DOC, 72 KБ)
21. Форма 20 Журнал обліку рецензування (DOC, 56 KБ)
22. Форма 21 Титул НП_сайт (PDF, 292 KБ)
23. Форма 22 РНП бак маг_сайт (PDF, 304 KБ)
Форма 22 Робочий навчальний план (PDF, 304 KБ)
24. Форма 23 Щоденник практики (PDF, 108 KБ)
25. Форма 24 Пояснювальна записка до ДП (DOC, 32 KБ)
26. Форма 25 Завдання на ДП (DOC, 60 KБ)
27. Форма 26 Подання голові ЕК щодо захисту ДП (DOC, 40 KБ)
28. Форма 27 Протокол засідання ЕК ДП (DOC, 56 KБ)
29. Форма 28 Протокол кваліфікаційного екзамену (XLS, 52 KБ)
30. Форма 29 Звіт голови ЕК ДП Магістри, Бакакалаври (DOC, 64 KБ)
31. Форма 30 Звіт голови ЕК кваліфікаційний екзамен (DOCX, 28 KБ)
32. Форма 31 Рецензия на ДП (DOC, 44 KБ)
33. Форма 33 Табель погодинної оплати праці (XLS, 544 KБ)
34. Форма 34 Картка (зразок) (XLS, 80 KБ)
35. Форма 35 Договір на проведення практики (DOC, 60 KБ)
36. Форма 36 Повідомлення (практика) (Додаток 64) (DOC, 36 KБ)
37. Форма 37 Направлення на практику (PDF, 72 KБ)
38. Форма 38-наказ-про-завершення-навчання (DOC, 28 KБ)
39. Форма 39-додаток-до-наказу-про-завершення-навчання (DOC, 36 KБ)
40. Форма 40 Залікова книжка A4 (PDF, 148 KБ)
41. Форма 41 Індивідуальний навчальний план студента A4 (PDF, 508 KБ)
42. Форма 42 Аркуш успішності студента (PDF, 64 KБ)
43. Форма 43 Навчальна картка студента A3 (PDF, 188 KБ)
44. Форма 44 ВІДОМОСТЬ ДОРУЧЕНЬ (XLSX, 12 KБ)
Форма 44 ВІДОМОСТЬ ДОРУЧЕНЬ (PDF, 336 KБ)
45. Приклади навчальних планів на 2021-2022 н.р. (ZIP, 638 KБ)
46. Шаблон силабусу (DOCX, 64 KБ)
47. Шаблон опису освітньої програми (DOC, 492 KБ)