Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра захисту інформації

Емблема кафедри «Захист інформації» ЗНТУ

Кафедра «Захист інформації» (ЗІ)

Рік початку діяльності: 2006

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Карпуков Леонід Матвійович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія технічних засобів захисту інформації
 • Навчальна лабораторія цифрових методів обробки та захисту інформації

Спеціальності:

125 – «Кібербезпека», освітні програми:

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 31-А, 36, 32-А
тел.: +380(61)7698491, +380(61)7698421, +380(61)7698597
e-mail: kafedra_zahisty@zntu.edu.ua

Тези доповідей кафедри на конференціях за попередні роки: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 1. Бондаренко О.О. Реалізація алгоритму блочного шифрування SM4 / О.О. Бондаренко, Є.В. Філобок, Г.Л. Козіна // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 36-37.  
 2. Грачов М.Ю. Пристрій маскування інформації з використанням маскування нуля в коді RZ ¼ / Грачов М.Ю., Савченко Д.К., Карпуков Л.М., Щекотихін О.В.  // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 48-49.  
 3. Михалко В.В. Системи передачі ключа / Михалко В.В., Ситник А.А., Козіна Г.Л. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 73-74.  
 4. Орловський Д.І. Техніка розвідки за відкритими джерелами інформації (OSINT). DATA SCRAPING як засіб OSINT / Орловський Д.І., Неласа Г.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 77-78.  
 5. Ребриков М. М. Розробка Telegram-бота для збереження паролів користувача / Ребриков М. М., Неласа Г.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 83-84.  
 6. Савченко Д.К. Cпосіб захисту інформації з використанням маскування нуля / Савченко Д.К., Старченко М.I., Карпуков Л.М., Щекотихін О.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 85-86.  
 7. Шестопалов О.О. Моделювання ефекту сверхрозрізнення у плоскому шарі метаматеріалу / Шестопалов О.О., Романенко С.М.// Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 110-111.  
 8. Шигін О.Д. Моделювання ефектів розсіювання хвиль шаром метаматериалу / Шигін О.Д., Романенко С.М. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 112-113.  
 9. Дубровін В.І. Вибір вейвлет-базису для моніторингу мережевого трафіку / Дубровін В.І., Петрик Б.В., Неласа Г.В. // Комбінаторні конфігурації та їх застосування: Двадцять другий Міжнародний науково-практичний семінар, 15-16 травня 2020 р.: тези доповідей. –Запоріжжя-Кропивницький, 2020. – C. 52-58.  
 10. Дубровін В.І., Петрик Б.В., Неласа Г.В. Виявлення аномалій мережевого трафіку за допомогою вейвлет–аналізу //ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві», 2020, Маріуполь, С. 216-219.
 11. Лизунов С.И. Синтез цифровых фильтров с линейными фазочастотными характеристиками / Лизунов С.И., Костенко В.О. // Scientific achievements of modern society: V International scientific and practical conference, January 8-10, 2020: Abstracts. – Liverpool, United Kingdom: Cognum Publishing House, 2020. – Pp. 641-649. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/scientific-achievements-of-modern-society-v.pdf
 12. Бондаренко О.О. Дослідження китайського стандарту шифрування SM4 для захисту бездротових мереж / О.О. Бондаренко, Є.В. Філобок, Г.Л. Козіна // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 13. С.І. Лізунов Контроль за виділеним приміщенням за допомогою пристрою RF Capture / С.І. Лізунов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 14. Романенко С.Н. Моделювання плоскої суперлінзи / С.Н. Романенко, А.А. Шестопалов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 15. Романенко С.Н. Розсіяння хвиль шаром метаматеріалу / С.Н. Романенко, А.Д. Шигин // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 16. Карпуков Л.М. Удосконалений спосіб захисту передачі інформації з використанням маскування нуля / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, Д.К. Савченко, М.I. Старченко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 17. Матвейчук О.В. Використання методів штучних нейронних мереж для захисту комп'ютерів від несанкціонованого доступу / О.В. Матвейчук, В.О. Воскобойник // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 18. В.О. Воскобойник Застосування експертних систем оцінки ефективності захисту інформації / В.О. Воскобойник // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 19. Щекотихін О.В. Захист конфіденційної інформації в волоконно-оптичних лініях зв’язку / О.В. Щекотихін, М.Ю. Грачов  // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 20. Карпуков Л.М. Про інтенсивність випромінювання світла з бокової поверхні оптоволокна / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, Д.К. Савченко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 21. Орловський Д.І. Техніка розвідки за відкритими джерелами інформації. Технології OSINT. Вивчення протоколу BitTorrent засобами OSINT»/ Д.І. Орловський, Г.В. Неласа // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 22. Ребриков М.М. Розробка telegram-бота для збереження даних користувача за допомогою мови програмування Node.js та СУБД MongoDB / М.М. Ребриков, Г.В. Неласа // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 23. Неласа Г.В. Захист персональних даних користувача на веб-сайті з використанням JWT / Г.В. Неласа, О.М. Слива // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 24. Куцак С.В. Порівняльний аналіз методів та засобів оцінки ризиків інформаційної безпеки / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 25. Семерюк Т.М. Дослідження методів та засобів виявлення мережевих атак / Т.М. Семерюк Г.В. Неласа // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 • Грудень 2019

1. Досягнення наших студентів: студентка групи РТ-819м Матвейчук Олена Валеріївна посіла почесне ІІІ місце у першому турі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу 2019/2020 н.р. у секції "Радіоелектроніка та комунікації" з темою роботи: " Захист комп’ютера від несанкціонованого доступу шляхом використання методів штучних нейронних мереж" під керівництвом доцента кафедри захисту інформації Воскобойника Володимира Олександровича Щиро вітаємо і бажаємо подальшої плідної співпраці!

 • Квітень 2019

1. Досягнення наших студентів: студенти груп РТ-714, РТ-814  Гайтота Євгенія Валентинівна (диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки, почесна грамота за ІІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою", почесна грамота за ІІІ місце з дисципліни "Прикладна криптологія"), Чуницька Вікторія Володимирівна Розумовський Кирило Ігорович (почесна грамота за ІІІ місце в груповому заліку) під керівництвом доцента кафедри захисту інформації Неласої Ганни Вікторівни прийняли активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Кібербезпека", яка проходила в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Квітень 2018

1. Досягнення наших студентів: студентка групи РТ-813 Литовка Тетяна Василівна ( диплом ІІІ ступеня ступеня Міністерства освіти і науки) під керівництвом доцента кафедри захисту інформації Щекотихіна Олега В’ячеславовича  прийняла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018  навчальному році за спеціальністю "Кібербезпека", який проходив у НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

2. Досягнення наших студентів: студенти груп РТ-714, РТ-814  Розумовський Кирило Ігорович (диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки, почесна грамота за ІІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою", почесна грамота за ІІІ місце з дисципліни "Прикладна криптологія"), Чуницька Вікторія Володимирівна (почесна грамота за ІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою"), Гайтота Євгенія Валентинівна під керівництвом старшого викладача кафедри захисту інформації Нікуліщева Геннадія Ігоровича прийняли активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Кібербезпека", яка проходила в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Липень 2017

1. Досягнення наших студентів: студенти групи РТ-815 у складі двох команди  ZNTU_Crutch_Stackers: Грицев Владислав Ігорович, Войтіх Максим Ігорович, Брусенський Владислав Романович прийняли активну участь у Дванадцятій відкритій міжнародній студентській олімпіаді з програмування ім. С.О. Лебедева та В.М. Глушкова «KPI-OPEN 2017», яка проходила у Київському політехнічному інститут ім. Ігоря Сикорського. Тренер Неласа Ганна Вікторівна,  доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Травень 2017

1. Досягнення наших студентів: студент групи РТ-712 Таган Дмитро Андрійович виконував дипломний проект "Розробка КСЗІ типового робочого місця АС-1 четвертої категорії на базі «Гриф»" на замовлення Управління Держспецзвязку в Запорізькій області. Результати роботи мають практичну цінність і будуть використовуватись при розгортанні захищених систем в регіоні та при здійсненні методичного супроводження органів деожавної влади. Науковий керівник Лізунов Сергій Іванович, професор кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студента та його керівника і бажаємо подальших перемог!

2. Досягнення наших студентів: студентка групи РТ-712 Ігнатенко Катерина Валеріївна виконувала дипломний проект "Розробка КСЗІ типового робочого місця АС-1 четвертої категорії на базі «Лоза-1»"  на замовлення Управління Держспецзвязку в Запорізькій області. Результати роботи мають практичну цінність і будуть використовуватись при розгортанні захищених систем в регіоні та при здійсненні методичного супроводження органів деожавної влади. Науковий керівник Лізунов Сергій Іванович, професор кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентку та їх керівника і бажаємо подальших перемог!

 • Квітень 2017

1. Досягнення наших студентів: студенти групи РТ-813  Литовка Тетяна Василівна, Яцький Олег Віталійович , Антонюк Максим Андрійович прийняли активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі "Інформаційна безпека", яка проходила в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Березень 2017

1. Досягнення наших студентів: студентка Лех Вікторія Олександрівна (група РТ-812м) прийняла активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності "Кібербезпека" 2016/2017 н.р., який проходив в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Науковий керівник Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентку та її керівника і бажаємо подальших перемог!

2. Досягнення наших студентів: студент групи РТ-813 Дьяченко Антон Володимирович прийняв участь в дев’ятому міжнародному ІТ-чемпіонаті "Золотий байт", що організує Комп’ютерна академія "ШАГ" та посів призове ІІ місце в номінації "Startup challenge" регіонального туру в м. Запоріжжі з проектом "Стартап в області інтернет речей: FRIENDS REMINDER". Науковий керівник Неласа Ганна Вікторівнадоцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студента та його керівника і бажаємо подальших перемог!

3. Досягнення наших студентів: студенти групи РТ-814 Гуменяк Данило Вадимович, Убоженко Сергій Сергійович, Москаленко Владислав Ігорович прийняли активну участь в дев’ятому міжнародному ІТ-чемпіонаті "Золотий байт", що організує Комп’ютерна академія "ШАГ" в номінації "Startup challenge" регіонального туру в м. Запоріжжі з проектом "Сервіс міськіх заходів WIG (Where am I going?)". Науковий керівник Неласа Ганна Вікторівнадоцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

4. Досягнення наших студентів: студенти групи РТ-815 у складі двох команд  ZNTU_Crutch_Stackers: Грицев Владислав Ігорович, Войтіх Максим Ігорович, Коба Богдан Сергійович та ZNTU_ViV: Матвейчук Олена Валеріївна, Брусенський Владислав Романович, Безрук Єгор Анатолійович прийняли активну участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM ICPC 2017, яка проходила у Запорізькому національному університеті. Тренер Неласа Ганна Вікторівна,  доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Квітень 2016

1. Досягнення наших студентів: студенти Лех Вікторія Олександрівна (група РТ-812), Литовка Тетяна Василівна (група РТ-813), Яцький Олег Віталійович (група РТ-813) під керівництвом доцента кафедри захисту інформації Неласої Ганни Вікторівни прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі "Інформаційна безпека", яка проходила в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, де посіли призове ІІІ командне місце. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Березень 2016

1. Досягнення наших студентів: студенти  у складі двох команд  ZNTU_Crutch_Stackers (група РТ-815): Грицев Владислав Ігорович, Войтіх Максим Ігорович, Коба Богдан Сергійович та ZNTU_Lavanda (група РТ-813): Литовка Тетяна Василівна, Яцький Олег Віталійович, Хвостенко Андрій Іванович прийняли активну участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM ICPC 2016, яка проходила у Запорізькому національному університеті. Тренер Неласа Ганна Вікторівна,  доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Грудень 2015

1. Досягнення наших студентів: студентка Панкова Тетяна (група РТ-712) взяла участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу 2015/2016 н.р. з роботою «Криптографічний протокол захисту інформації в радіоканалах БПЛА з використанням асиметричних алгоритмів» ( науковий керівник Лізунов Сергій Іванович, професор кафедри захисту інформації) де посіла призове ІІ місце. Щиро вітаємо студентку та її керівника і бажаємо подальших перемог!

 • Березень 2014

1. Досягнення наших студентів:       Читати про це на головній сторінці сайту ЗНТУ       26-27 березня 2014 р. студенти університету Андрій Гальченко (РТ-710), Андрій Тверденко (РТ-719) взяли участь у підсумковій конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інформаційна безпека», який проводився Національним університетом «Львівська політехніка». Андрій Тверденко виступив у секції «Системи технічного захисту інформації» з доповіддю на тему «Розробка оптичного детектору пристроїв прихованого відеоспостереження» (науковий керівник – Корольков Роман Юрійович, старший викладач кафедри захисту інформації) і був нагороджений Грамотою за кращу реалізацію. Дипломом ІІІ ступеня конкурсна комісія нагородила Андрія Гальченка за доповідь на тему «Спосіб ідентифікації типу нелінійності дефектів дротових ліній зв'язку» (науковий керівник – Гулін Олексій Сергійович, асистент кафедри захисту інформації).       Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

2. Досягнення наших студентів:      Читати про це на головній сторінці сайту ЗНТУ       12-13 березня 2014 р. четверо студентів нашого університету (Сергій Шадрін, група РТ-919, Валентин Галкін, група РТ-810, Андрій Гребінь, група РТ-810 і Оксана Сеник, група МТУ-230) під керівництвом Бєлікова Дениса Вікторовича, асистента кафедри захисту інформації, брали участь в очному турі Південно-Східного регіону Міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe 2013/2014». За підсумками участі в цьому етапі олімпіади Сергій Шадрін посів ІІ місце.       Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

3. Досягнення наших студентів: студенти  групии РТ-814 у складі команди  ZNTU_TheStrangers: Гуменяк Данило Вадимович, Убоженко Сергій Сергійович, Білоцерковський Євгеній Олександрович, Сизоненко Дмитро Олександрович прийняли активну участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM ICPC 2015, яка проходила у Запорізькому національному університеті. Тренер Неласа Ганна Вікторівна,  доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Травень 2013

1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КАФЕДРАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК   Завантажити

 • Квітень 2013

18.04 - о 13-30 на кафедрі буде проведено конференцію "Тиждень науки ЗНТУ". Запрошуються всі бажаючі !

Кафедра «Захист інформації» надає можливість отримати ступінь бакалавра (4 роки) та магістра (5,5 років) за денною або заочною формою навчання.

Приймальна комісія Національного університету "Запорізька політехніка"
https://pk.zp.edu.ua/

Умови прийому до вищих навчальних закладів:
http://mon.gov.ua

 

В кіберпросторі, що формується, питання безпеки набувають нової значимості. Багато країн світу ведуть цілеспрямовану роботу по захисту від кіберзагроз. Це  головні питання Національного місяця обізнаності про кібербезпеку (NCSAM), який проводиться в США вже більше 15 років, а також Місяця кібернетичної безпеки в Європі (ECSM).

За ініціативи Торгово-промислової палати України та Держспецзв’язку, Україна приєдналася до європейської традиції проведення Місяця кібербезпеки, який пройде 1-31 жовтня 2020 року.

1 жовтня 2020 року відбудеться День кібербезпеки, під час якого студенти вишів профільних спеціальностей, викладачі, аспіранти та фахівці в сфері кібербезпеки отримають змогу підвищити рівень знань про кібергігієну та безпечне поводження в кіберпросторі, дізнаються про кращі практики з кібербезпеки.

В програмі на учасників чекають виступи керівників органів державної влади, експертів на теми нової кібербезпекової стратегії держави, важливої ролі надійної кібербезпеки для ведення сучасного бізнесу, напрямків професійної освіти та сертифікації у сфері кібербезпеки в Україні та у світі, кібергігієни населення, питань кіберзахисту банківської сфери та інші. На студентів чекає конкурс на кращого знавця кібербезпеки в Україні.

Дата проведення заходу: 1 жовтня 2020 року о 10.00 в форматах On-Offline.

Посилання на online-трансляцію заходу: https://i-ua.tv/stream/27059-den-kiberbezpeky-v-navchalnykh-zakladakh-ukrainyhttps://i-ua.tv/stream/27059-den-kiberbezpeky-v-navchalnykh-zakladakh-ukrainy

Лист запрошення:  docx

 

Указ Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/47/2017

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №242/2016

Про Національний координаційний центр кібербезпеки

http://www.president.gov.ua/documents/2422016-20141

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №96/2016

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України"

http://www.president.gov.ua/documents/962016-19836

 

Інші новини:

СБУ заблокировала распространение в Украине шпионского программного обеспечения http://mhub.top/2018/01/15/sbu-zablokirovala-rasprostranenie-v-ukraine-shpionskogo-programmnogo-obespecheniya/

Специалисты Symantec предложили простой способ защиты от вируса-вымогателя Petya http://itc.ua/news/spetsialistyi-symantec-predlozhili-prostoy-sposob-zashhityi-ot-virusa-vyimogatelya-petya

У травні 2018 року в Європі вводять у дію новий Регламент із захисту даних користувачів. Дізнайтесь, які зміни в роботі чекають на вашу компанію та як хмарні сервіси Microsoft допоможуть вам легко та безпечно перейти на новий рівень безпеки https://info.microsoft.com/CE-SCRTY-WBNR-FY17-06Jun-08-MicrosoftonSecurityTrustPrivacyandtheGDPR-331483_02OnDemandRegistration-ForminBody.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_content=Security_Webinar_2&utm_campaign=Webinar_GDPR

В Украине вводят специальность "Кибербезопасность" в университетах http://24tv.ua/ru/globalnyj_sammit_po_kiberbezopasnosti_projdet_v_kieve_n829407

Глобальный саммит по кибербезопасности пройдет в Киеве http://24tv.ua/ru/globalnyj_sammit_po_kiberbezopasnosti_projdet_v_kieve_n829407

Хакеры создали новый вирус, который распространяется через мышку http://24tv.ua/ru/virus_cherez_myshku_novyj_virus_trojan_zusy_ot_hakerov_n829424

В Украине появилась собственная Стратегия кибербезопасности http://mignews.com.ua/politics/12497267.html

Кафедру «Захисту інформації» було створено в серпні 2006 року в складі радіоприладобудівного факультету Запорізького національного технічного університету. Очолив кафедру доктор технічних наук, професор Карпуков Л.М.

Сьогодні кафедра входить до складу Факультету радіоелектроніки та телекомунікацій Інституту інформатики та радіоелектроніки ЗНТУ. На кафедрі навчається близько 250 студентів денної та заочної форм навчання. Навчальний процес забезпечують 21 особа, з яких: 2 професори, 6 доцентів, 5 старших викладачів та 8 асистентів.

Навчальні заняття на кафедрі ведуться як викладачами з великим досвідом роботи в сфері інформаційної безпеки, так і молодими вченими. Більшість викладачів проводять заняття з використанням сучасного мультимедійного обладнання. Усі викладачі кафедри активно займаються науковими дослідженнями, регулярно публікуючи результати своєї наукової роботи та доповідаючи їх на міжнародних та республіканських конференціях і семінарах.

На базі провідних підприємств Запорізького регіону, КП НВК «Іскра» та ДП «Радіоприлад», існують 2 філії кафедри. Згідно договору про співпрацю з Запорізькою філією «Укрчастотнагляду» на його обладнанні проводяться лабораторні роботи з дисципліни «Спеціальні вимірювання».

Кафедра підтримує тісний контакт з провідними підприємствами, що займаються питаннями розробки апаратури захисту інформації, мають спеціалізовані підрозділи та структури з захисту інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ліцензія бакалаври                                       Ліцензія магістри

Прізвище, ім'я, по батькові

(натисність на П.І.Б. для переходу на персональну сторінку)

Науковий ступінь, вчене звання Посада
Карпуков Леонід Матвійович докт. техн. наук, професор завідувач кафедри захисту інформації
Щекотихін Олег В’ячеславович канд. техн. наук, доцент доцент кафедри захисту інформації
Козіна Галина Леонідівна канд. фіз.-мат. наук, доцент доцент кафедри захисту інформації
Лізунов Сергій Іванович канд. техн. наук, доцент доцент кафедри захисту інформації
Романенко Сергій Миколайович канд. фіз.-мат. наук, доцент доцент кафедри захисту інформації
Воскобойник Володимир Олександрович канд. техн. наук, доцент професор кафедри захисту інформації
Неласа Ганна Вікторівна канд. техн. наук, доцент професор кафедри захисту інформації
Корольков Роман Юрійович   старший викладач кафедри захисту інформації
Куцак Сергій Вікторович   старший викладач кафедри захисту інформації
Сіренко Ніна Сергіївна   зав. лаб. кафедри захисту інформації
Савченко Дарина Костянтинівна   аспірант  кафедри захисту інформації
Турубаров Володимир Іванович   ст. лаборант кафедри захисту інформації
Турпак Наталія Миколаївна   зав. лаб. кафедри захисту інформації

 

Сторінки