Ви є тут

Головна » Факультети » Інформаційної безпеки та електронних комунікацій

Кафедра захисту інформації

Емблема кафедри «Захист інформації» ЗНТУ

Кафедра «Захист інформації» (ЗІ)

Рік початку діяльності: 2006

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Воскобойник Володимир Олександрович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія технічних засобів захисту інформації
 • Навчальна лабораторія цифрових методів обробки та захисту інформації

Спеціальності:

125 – «Кібербезпека», освітні програми:

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 31-А, 36, 32-А
тел.: +380(61)7698491, +380(61)7698421, +380(61)7698597
e-mail: kafedra_zahisty@zntu.edu.ua

«Кібербезпека критично важливої інфраструктури України»

Мета проєкту

Проєкт спрямований на зміцнення кіберготовності та кіберстійкості України шляхом системних реформ, формування кадрового потенціалу України у сфері кібербезпеки, партнерства із приватним сектором. Програма з менторства включає підвищення рівня підготовки країни до кіберзагроз, здатність збудувати міцний захист навколо критичної інфраструктури в Україні та поглиблення знань та навичок у сфері кібербезпеки.

 

Партнерство

Донором проєкту технічної допомоги є Агентство США з міжнародного розвитку. Номер проєкту, визначений донором: 72012120С00002. Виконавцем є організація «DAI Global LLC». До групи партнерів проєкту належать Міжнародний університет Флориди(Florida International University), «Information Systems Security Partners» (ISSP), «Schweitzer Engineering Laboratories «Каталісто», «Veterans First Initiative» та «SocialBoost». Бенефіціар: Міністерство цифрової трансформації України за підтримки заінтересованого органу Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

 

Напрями діяльності за проєктом:

  - формування кадрового потенціалу України у сфері кібербезпеки шляхом підвищення кваліфікації наших викладачів під керівництвом викладачів з Florida International University (https://www.fiu.edu/), що дає змогу організувати та проводити навчальний процес у сфері кібербезпеки відповідно до світового передового досвіду;

  - підготовка нових та оновлення існуючих навчальних дисциплін у межах освітніх програм зі спеціальності 125 “Кібербезпека” університету;

  - навчання студентів з використанням віртуальних кіберполігонів на ресурсі https://www.rangeforce.com з використанням ліцензій, наданих в межах проєкту.

 

Очікувані результати:

Проєкт має зробити критично важливу інфраструктуру України стійкішою до кібератак шляхом формування відносин довіри та співпраці між основними зацікавленими сторонами у сфері кібербезпеки, що представляють органи влади, приватний бізнес, наукову спільноту та громадянське суспільство.

В НУ «Запорізька політехніка» планується підвищення кваліфікації більше 10 викладачів з відповідним оновленням навчальних планів та навчальних робочих програм, що відповідають курсам:

  - основи комп'ютерної та мережної безпеки;

  - безпека та конфіденційність інтернету речей;

  - безпека кіберфізичних систем;

  - безпека веб-застосувань;

  - хмарна кібербезпека;

  - аудит та керування ризиками;

  - реагування на кіберінциденти ;

  - цифрова криміналістика;

  - аналіз шкідливих програм;

  - тестування на проникнення.

Проводиться навчання студентів з використанням віртуальних кіберполігонів на ресурсі https://www.rangeforce.com (отримано 120 ліценцій в межах проєкту). Також до занять на кіберполігонах у 2021/2022 н. р. були залучені студенти ВСП "Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій НУ "Запорізька політехніка" (https://zfkkt.org.ua/).

 

Координатор проєкту від ЗНТУ:

Ганна Неласа

тел.: +38 (061) 7-698-597

е-mail: nelasa@zp.edu.ua

 

Період виконання проєкту: 18 травня 2020 р. – 17 вересня 2024 р.

 

Новини проєкту можна подивитися на сайті  Держспецзв’язку 

Файл: 

    Кафедра веде підготовку бакалаврів та магістрів в галузі знань 12–«Інформаційні технології»

 

Напрями підготовки та освітні програми:

 

         Підготовка за ОКР «бакалавр» здійснюється за напрямом 125–«Кібербезпека» за освітніми програмами :

 • – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
 • – «Системи технічного захисту інформації»

Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»(бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»(бакалавр)

  Підготовка за ОС «магістр» здійснюється за освітніми програмами:

 • – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
 • – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

       Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»(магістр)

       Освітньо-професійна програма «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»(магістр)

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

БАКАЛАВР(перший рівень освіти) за спеціальністю

125 Кібербезпека галузь знань

12 Інформаційні технології кваліфікація

3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки

1 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ЗПН 01 Вища математика

ЗПН 02 Фізика

ЗПН 03 Історія України

ЗПН 04 Політико-правова система України

ЗПН 05 Іноземна мова

ЗПН 06 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗПН 07 Історія української культури

ЗПН 08 Філософія

ЗПН 09 Фізичне виховання

1.2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ВНЗ

ЗПВВ 01 Економічна теорія

ЗПВВ 02 Економіка за видами діяльності

2 ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ППН 01 Технології програмування

ППН 02 Інформаційна діяльність та кібербезпека

ППН 03 Нормативно-правове і організаційне забезпечення інформаційної безпеки

ППН 04 Основи теорії кіл, сигналів та процесів в електроніці

ППН 05 Телекомунікаційні та комп'ютерні мережі

ППН 06 Захист інформації в банківській сфері та електронному бізнесі

ППН 07 Основи криптографії та стеганографії

ППН 08 Менеджмент інформаційної безпеки

ППН 09 Антивірусні технології

ППН 10 Захист програмного забезпечення

ППН 11 Проектування, впровадження та супровід комплексних систем захисту інформації

ППН 12 Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці

ППН 13 Виробнича практика

ППН 14 Переддипломна практика

ППН 15 Дипломування

2.2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ВНЗ /p>

ППВВ 01 Основи цифрової електроніки

ППВВ 02 Системи передачі інформації

ППВВ 03 Теорія інформації і кодування

ППВВ 04 Методи та засоби технічного захисту інформації

ППВВ 05 Захищені мережні технології

ППВВ 06 Цифрові системи обробки сигналів та зображень

3.3 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

ППВС 01 Мікрохвильові та оптоелектронні системи передачі / Фізико-технічні засоби захисту інформації

ППВС 02 Інтелектуальні системи інформаційної безпеки / Програмно-апаратні засоби захисту інформації

ППВС 03 Спеціальні вимірювання в технологіях захисту інформації / Управління персоналом та кадрова безпека

ППВС 04 Протоколи цифрового підпису / Моделі та методи прийняття рішень

Друзі, хочемо з вами поділитись Телеграм-каналом наших партнерів – Кіберполіції   https://t.me/CyberpolUA
 
Тут ви можете переглянути усі актуальні новини про викриття правопорушень та Інтернет-махінації, а також отримати рекомендації, як не потрапити на «гачок» аферистів у мережі.
 
Скоріше долучайтеся

 

cyberpolice

Файл: 

Тези доповідей кафедри на конференціях за попередні роки: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 1. Бондаренко О.О. Реалізація алгоритму блочного шифрування SM4 / О.О. Бондаренко, Є.В. Філобок, Г.Л. Козіна // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 36-37.  
 2. Грачов М.Ю. Пристрій маскування інформації з використанням маскування нуля в коді RZ ¼ / Грачов М.Ю., Савченко Д.К., Карпуков Л.М., Щекотихін О.В.  // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 48-49.  
 3. Михалко В.В. Системи передачі ключа / Михалко В.В., Ситник А.А., Козіна Г.Л. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 73-74.  
 4. Орловський Д.І. Техніка розвідки за відкритими джерелами інформації (OSINT). DATA SCRAPING як засіб OSINT / Орловський Д.І., Неласа Г.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 77-78.  
 5. Ребриков М. М. Розробка Telegram-бота для збереження паролів користувача / Ребриков М. М., Неласа Г.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 83-84.  
 6. Савченко Д.К. Cпосіб захисту інформації з використанням маскування нуля / Савченко Д.К., Старченко М.I., Карпуков Л.М., Щекотихін О.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 85-86.  
 7. Шестопалов О.О. Моделювання ефекту сверхрозрізнення у плоскому шарі метаматеріалу / Шестопалов О.О., Романенко С.М.// Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 110-111.  
 8. Шигін О.Д. Моделювання ефектів розсіювання хвиль шаром метаматериалу / Шигін О.Д., Романенко С.М. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 112-113.  
 9. Дубровін В.І. Вибір вейвлет-базису для моніторингу мережевого трафіку / Дубровін В.І., Петрик Б.В., Неласа Г.В. // Комбінаторні конфігурації та їх застосування: Двадцять другий Міжнародний науково-практичний семінар, 15-16 травня 2020 р.: тези доповідей. –Запоріжжя-Кропивницький, 2020. – C. 52-58.  
 10. Дубровін В.І., Петрик Б.В., Неласа Г.В. Виявлення аномалій мережевого трафіку за допомогою вейвлет–аналізу //ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві», 2020, Маріуполь, С. 216-219.
 11. Лизунов С.И. Синтез цифровых фильтров с линейными фазочастотными характеристиками / Лизунов С.И., Костенко В.О. // Scientific achievements of modern society: V International scientific and practical conference, January 8-10, 2020: Abstracts. – Liverpool, United Kingdom: Cognum Publishing House, 2020. – Pp. 641-649. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/scientific-achievements-of-modern-society-v.pdf
 12. Бондаренко О.О. Дослідження китайського стандарту шифрування SM4 для захисту бездротових мереж / О.О. Бондаренко, Є.В. Філобок, Г.Л. Козіна // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 13. С.І. Лізунов Контроль за виділеним приміщенням за допомогою пристрою RF Capture / С.І. Лізунов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 14. Романенко С.Н. Моделювання плоскої суперлінзи / С.Н. Романенко, А.А. Шестопалов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 15. Романенко С.Н. Розсіяння хвиль шаром метаматеріалу / С.Н. Романенко, А.Д. Шигин // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 16. Карпуков Л.М. Удосконалений спосіб захисту передачі інформації з використанням маскування нуля / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, Д.К. Савченко, М.I. Старченко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 17. Матвейчук О.В. Використання методів штучних нейронних мереж для захисту комп'ютерів від несанкціонованого доступу / О.В. Матвейчук, В.О. Воскобойник // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 18. В.О. Воскобойник Застосування експертних систем оцінки ефективності захисту інформації / В.О. Воскобойник // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 19. Щекотихін О.В. Захист конфіденційної інформації в волоконно-оптичних лініях зв’язку / О.В. Щекотихін, М.Ю. Грачов  // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 20. Карпуков Л.М. Про інтенсивність випромінювання світла з бокової поверхні оптоволокна / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, Д.К. Савченко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 21. Орловський Д.І. Техніка розвідки за відкритими джерелами інформації. Технології OSINT. Вивчення протоколу BitTorrent засобами OSINT»/ Д.І. Орловський, Г.В. Неласа // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 22. Ребриков М.М. Розробка telegram-бота для збереження даних користувача за допомогою мови програмування Node.js та СУБД MongoDB / М.М. Ребриков, Г.В. Неласа // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 23. Неласа Г.В. Захист персональних даних користувача на веб-сайті з використанням JWT / Г.В. Неласа, О.М. Слива // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 24. Куцак С.В. Порівняльний аналіз методів та засобів оцінки ризиків інформаційної безпеки / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 25. Семерюк Т.М. Дослідження методів та засобів виявлення мережевих атак / Т.М. Семерюк Г.В. Неласа // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020. 
 26. Petrik B. Network intrusion monitoring system wavelet analysis traffic / Bogdan Petrik, Valeriy Dubrovin, Hanna Nelasa, Yulia Tverdokhlib // Problems of infocommunications. science and technology (PIC S&T'2020): IEEE International Conference, October 6-9, 2020: proc. (epaper 6) – Kharkiv, Ukraine, 2020.
 27. Bespalov Yu. On Generation of Cycles, Chains and Graphs of Pairing-Friendly Elliptic Curves / Yuri Bespalov, Lyudmila Kovalchuk, Hanna Nelasa, Roman Oliynykov // Problems of infocommunications. science and technology (PIC S&T'2020): IEEE International Conference, October 6-9, 2020: proc. (epaper 116) – Kharkiv, Ukraine, 2020.
 28. Куцак С.В. Побудова імпедансних моделей хвилевідних структур з періодичними неоднорідностями / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.35-37.
 29. Молочко П.Д. Могоканальный СВЧ сплиттер на основе метаматериала / Молочко П.Д., Романенко С.Н. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.40-41.
 30. Корнійчук В.І. Дослідження PON за допомогою САПР / Корнійчук В.І., Щекотихін О.В., Кулігін В.О. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.75-76.
 31. Korolkov R. Analysis of attacks in IEEE 802.11 networks / Korolkov R., Kutsak S. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.147-149.
 32. Аль-Хамад Н.А. Скручені еліптичні криві Едвардса над скін-ченним простим полем малого порядку / Аль-Хамад Н.А., Козіна Г.Л. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.151-153.
 33. Карпуков Л.М. Анализ влияния внешних воздействий на оптоволокно / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.153-155.
 34. Карпуков Л.М. Пристрій захисту інформації у коді 1/4RZ у ВОЛЗ / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.155-157.
 35. Козіна Г.Л. Протоколи агрегованого підпису на еліптичних кривих / Козіна Г.Л. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.157-159.
 36. Куцак С.В. Аналіз факторів та способів автентифікації в системах електронного банкінгу / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.159-161.
 37. Лізунов С.І. Деякі аспекти пригнічення акустичних сигналів / Лізунов С.І. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.161-163.
 38. Петрик Б.В. Застосування вейвлет-аналізу для виявлення аномалій мережевого трафіку / Петрик Б.В., Дейнега В.Р., Неласа Г.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.163-165.
 39. Щекотихин О.В. Спосіб захисту інформації в ВОЛЗ / Щекотихин О.В., Карпуков Л.М., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.169-171.
 40. Щекотихин О.В. Удосконалений спосіб захисту передачі інформації з використанням маскування нуля / Щекотихин О.В., Карпуков Л.М., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.172-173.
 41. Козина Г.Л. Агрегированная подпись на эллиптических кривых / Г.Л. Козина // Теоретическая и прикладная криптография: Международная научная конференция, 20–21 октября 2020 года : тези доповідей.– Республика Беларусь, Минск, 2020. – С.36-39.
 42. Bespalov Yu. Models of distributed proof generation for ZK-SNARK-based blockchains / Yu.Bespalov, A. Garoffolo, L. Kovalchuk, H. Nelasa, R. Oliynykov // Теоретическая и прикладная криптография: Международная научная конференция, 20–21 октября 2020 года : тези доповідей.– Республика Беларусь, Минск, 2020. – С.114-120.
 43. Лізунов С.І. Захист від прихованого майнінга / Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 26 листопада 2020 р.: тези доп. – Дніпро, 2020. – С. 7-8.
 44. Гриценко І.Д. Дослідження криптографічних механізмів захисту інформації в мережах LTE / Гриценко І.Д. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 25-27 листопада 2020 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2020. – С.122-123.
 45. Орловський Д.І. Використання цифрового відбитку браузера для ідентифікації користувача у мережі / Орловський Д.І. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 25-27 листопада 2020 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2020. – С.135-136.
 46. Ребриков М.М. Забезпечення захищеного доступу та обміну даними з використанням JSON Web Token / Ребриков М.М., Куцак С.В. // Майбутній науковець - 2020: ХI всеукр. наук.-практ. конф., 4 грудня 2020 р.: тези доп. – Сєвєродонецьк, 2020. – С. 178 – 180.
 47. Головко І.О. Порівняльний аналіз протоколів квантової криптографії / Головко І.О., Куцак С.В. // Майбутній науковець - 2020: ХI всеукр. наук.-практ. конф., 4 грудня 2020 р.: тези доп. – Сєвєродонецьк, 2020. – С. 196 – 198.

Списки наукових публікацій кафедри за попередні роки: 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012

 1. Карпуков Л. М. Волоконно-оптичні лінії зв’язку: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Карпуков, О. В. Щекотихін, В.О. Воскобойник – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 153 с.
 2. Козіна Г.Л. Криптографія від історії до сучасних стандартів: навч.посібник / Г. Л. Козіна. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 192 с.
 3. Piza, D.M. Enhancing Efficiency of Space-Time Processing of Radar Signals under Exposure of Combined Interferences / D.M. Piza, S.N. Romanenko, D.S. Semenov // Radioelectronics and Communications Systems, 2020, 63(5), pp. 257-264. (SCOPUS) Импакт-фактор 0.167 The journal is indexed in SCOPUS, INSPEC, Google Scholar,
 4. Kutsaev S. Up-And-Coming Advances in Optical and Microwave Nonreciprocity: from Classical to Quantum Realm / Sergey V Kutsaev, Alex Krasnok, Sergey N. Romanenko, Alexander Yu. Smirnov, Kirill Taletski, and Vyacheslav Yakovlev // Advanced photonics research, 2020. – 35 pages. – https://doi.org/10.1002/adpr.202000104.
 • Грудень 2019

1. Досягнення наших студентів: студентка групи РТ-819м Матвейчук Олена Валеріївна посіла почесне ІІІ місце у першому турі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу 2019/2020 н.р. у секції "Радіоелектроніка та комунікації" з темою роботи: " Захист комп’ютера від несанкціонованого доступу шляхом використання методів штучних нейронних мереж" під керівництвом доцента кафедри захисту інформації Воскобойника Володимира Олександровича Щиро вітаємо і бажаємо подальшої плідної співпраці!

 • Квітень 2019

1. Досягнення наших студентів: студенти груп РТ-714, РТ-814  Гайтота Євгенія Валентинівна (диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки, почесна грамота за ІІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою", почесна грамота за ІІІ місце з дисципліни "Прикладна криптологія"), Чуницька Вікторія Володимирівна Розумовський Кирило Ігорович (почесна грамота за ІІІ місце в груповому заліку) під керівництвом доцента кафедри захисту інформації Неласої Ганни Вікторівни прийняли активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Кібербезпека", яка проходила в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Квітень 2018

1. Досягнення наших студентів: студентка групи РТ-813 Литовка Тетяна Василівна ( диплом ІІІ ступеня ступеня Міністерства освіти і науки) під керівництвом доцента кафедри захисту інформації Щекотихіна Олега В’ячеславовича  прийняла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017-2018  навчальному році за спеціальністю "Кібербезпека", який проходив у НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського". Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

2. Досягнення наших студентів: студенти груп РТ-714, РТ-814  Розумовський Кирило Ігорович (диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки, почесна грамота за ІІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою", почесна грамота за ІІІ місце з дисципліни "Прикладна криптологія"), Чуницька Вікторія Володимирівна (почесна грамота за ІІ місце з дисципліни "Управління інформаційною безпекою"), Гайтота Євгенія Валентинівна під керівництвом старшого викладача кафедри захисту інформації Нікуліщева Геннадія Ігоровича прийняли активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Кібербезпека", яка проходила в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Липень 2017

1. Досягнення наших студентів: студенти групи РТ-815 у складі двох команди  ZNTU_Crutch_Stackers: Грицев Владислав Ігорович, Войтіх Максим Ігорович, Брусенський Владислав Романович прийняли активну участь у Дванадцятій відкритій міжнародній студентській олімпіаді з програмування ім. С.О. Лебедева та В.М. Глушкова «KPI-OPEN 2017», яка проходила у Київському політехнічному інститут ім. Ігоря Сикорського. Тренер Неласа Ганна Вікторівна,  доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Травень 2017

1. Досягнення наших студентів: студент групи РТ-712 Таган Дмитро Андрійович виконував дипломний проект "Розробка КСЗІ типового робочого місця АС-1 четвертої категорії на базі «Гриф»" на замовлення Управління Держспецзвязку в Запорізькій області. Результати роботи мають практичну цінність і будуть використовуватись при розгортанні захищених систем в регіоні та при здійсненні методичного супроводження органів деожавної влади. Науковий керівник Лізунов Сергій Іванович, професор кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студента та його керівника і бажаємо подальших перемог!

2. Досягнення наших студентів: студентка групи РТ-712 Ігнатенко Катерина Валеріївна виконувала дипломний проект "Розробка КСЗІ типового робочого місця АС-1 четвертої категорії на базі «Лоза-1»"  на замовлення Управління Держспецзвязку в Запорізькій області. Результати роботи мають практичну цінність і будуть використовуватись при розгортанні захищених систем в регіоні та при здійсненні методичного супроводження органів деожавної влади. Науковий керівник Лізунов Сергій Іванович, професор кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентку та їх керівника і бажаємо подальших перемог!

 • Квітень 2017

1. Досягнення наших студентів: студенти групи РТ-813  Литовка Тетяна Василівна, Яцький Олег Віталійович , Антонюк Максим Андрійович прийняли активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі "Інформаційна безпека", яка проходила в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Березень 2017

1. Досягнення наших студентів: студентка Лех Вікторія Олександрівна (група РТ-812м) прийняла активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності "Кібербезпека" 2016/2017 н.р., який проходив в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Науковий керівник Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентку та її керівника і бажаємо подальших перемог!

2. Досягнення наших студентів: студент групи РТ-813 Дьяченко Антон Володимирович прийняв участь в дев’ятому міжнародному ІТ-чемпіонаті "Золотий байт", що організує Комп’ютерна академія "ШАГ" та посів призове ІІ місце в номінації "Startup challenge" регіонального туру в м. Запоріжжі з проектом "Стартап в області інтернет речей: FRIENDS REMINDER". Науковий керівник Неласа Ганна Вікторівнадоцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студента та його керівника і бажаємо подальших перемог!

3. Досягнення наших студентів: студенти групи РТ-814 Гуменяк Данило Вадимович, Убоженко Сергій Сергійович, Москаленко Владислав Ігорович прийняли активну участь в дев’ятому міжнародному ІТ-чемпіонаті "Золотий байт", що організує Комп’ютерна академія "ШАГ" в номінації "Startup challenge" регіонального туру в м. Запоріжжі з проектом "Сервіс міськіх заходів WIG (Where am I going?)". Науковий керівник Неласа Ганна Вікторівнадоцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

4. Досягнення наших студентів: студенти групи РТ-815 у складі двох команд  ZNTU_Crutch_Stackers: Грицев Владислав Ігорович, Войтіх Максим Ігорович, Коба Богдан Сергійович та ZNTU_ViV: Матвейчук Олена Валеріївна, Брусенський Владислав Романович, Безрук Єгор Анатолійович прийняли активну участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM ICPC 2017, яка проходила у Запорізькому національному університеті. Тренер Неласа Ганна Вікторівна,  доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Квітень 2016

1. Досягнення наших студентів: студенти Лех Вікторія Олександрівна (група РТ-812), Литовка Тетяна Василівна (група РТ-813), Яцький Олег Віталійович (група РТ-813) під керівництвом доцента кафедри захисту інформації Неласої Ганни Вікторівни прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі "Інформаційна безпека", яка проходила в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, де посіли призове ІІІ командне місце. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Березень 2016

1. Досягнення наших студентів: студенти  у складі двох команд  ZNTU_Crutch_Stackers (група РТ-815): Грицев Владислав Ігорович, Войтіх Максим Ігорович, Коба Богдан Сергійович та ZNTU_Lavanda (група РТ-813): Литовка Тетяна Василівна, Яцький Олег Віталійович, Хвостенко Андрій Іванович прийняли активну участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM ICPC 2016, яка проходила у Запорізькому національному університеті. Тренер Неласа Ганна Вікторівна,  доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Грудень 2015

1. Досягнення наших студентів: студентка Панкова Тетяна (група РТ-712) взяла участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу 2015/2016 н.р. з роботою «Криптографічний протокол захисту інформації в радіоканалах БПЛА з використанням асиметричних алгоритмів» ( науковий керівник Лізунов Сергій Іванович, професор кафедри захисту інформації) де посіла призове ІІ місце. Щиро вітаємо студентку та її керівника і бажаємо подальших перемог!

 • Березень 2014

1. Досягнення наших студентів:       Читати про це на головній сторінці сайту ЗНТУ       26-27 березня 2014 р. студенти університету Андрій Гальченко (РТ-710), Андрій Тверденко (РТ-719) взяли участь у підсумковій конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Інформаційна безпека», який проводився Національним університетом «Львівська політехніка». Андрій Тверденко виступив у секції «Системи технічного захисту інформації» з доповіддю на тему «Розробка оптичного детектору пристроїв прихованого відеоспостереження» (науковий керівник – Корольков Роман Юрійович, старший викладач кафедри захисту інформації) і був нагороджений Грамотою за кращу реалізацію. Дипломом ІІІ ступеня конкурсна комісія нагородила Андрія Гальченка за доповідь на тему «Спосіб ідентифікації типу нелінійності дефектів дротових ліній зв'язку» (науковий керівник – Гулін Олексій Сергійович, асистент кафедри захисту інформації).       Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

2. Досягнення наших студентів:      Читати про це на головній сторінці сайту ЗНТУ       12-13 березня 2014 р. четверо студентів нашого університету (Сергій Шадрін, група РТ-919, Валентин Галкін, група РТ-810, Андрій Гребінь, група РТ-810 і Оксана Сеник, група МТУ-230) під керівництвом Бєлікова Дениса Вікторовича, асистента кафедри захисту інформації, брали участь в очному турі Південно-Східного регіону Міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe 2013/2014». За підсумками участі в цьому етапі олімпіади Сергій Шадрін посів ІІ місце.       Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

3. Досягнення наших студентів: студенти  групии РТ-814 у складі команди  ZNTU_TheStrangers: Гуменяк Данило Вадимович, Убоженко Сергій Сергійович, Білоцерковський Євгеній Олександрович, Сизоненко Дмитро Олександрович прийняли активну участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM ICPC 2015, яка проходила у Запорізькому національному університеті. Тренер Неласа Ганна Вікторівна,  доцент кафедри захисту інформації. Щиро вітаємо студентів та їх керівників і бажаємо подальших перемог!

 • Травень 2013

1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КАФЕДРАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК   Завантажити

 • Квітень 2013

18.04 - о 13-30 на кафедрі буде проведено конференцію "Тиждень науки ЗНТУ". Запрошуються всі бажаючі !

Кафедра «Захист інформації» надає можливість отримати ступінь бакалавра (4 роки) та магістра (5,5 років) за денною або заочною формою навчання.

Приймальна комісія Національного університету "Запорізька політехніка"
https://pk.zp.edu.ua/

Умови прийому до вищих навчальних закладів:
http://mon.gov.ua

 

Сторінки