Ви є тут

Головна

Тези доповідей кафедри на конференціях за попередні роки: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 1. Бондаренко О.О. Реалізація алгоритму блочного шифрування SM4 / О.О. Бондаренко, Є.В. Філобок, Г.Л. Козіна // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 36-37.  
 2. Грачов М.Ю. Пристрій маскування інформації з використанням маскування нуля в коді RZ ¼ / Грачов М.Ю., Савченко Д.К., Карпуков Л.М., Щекотихін О.В.  // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 48-49.  
 3. Михалко В.В. Системи передачі ключа / Михалко В.В., Ситник А.А., Козіна Г.Л. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 73-74.  
 4. Орловський Д.І. Техніка розвідки за відкритими джерелами інформації (OSINT). DATA SCRAPING як засіб OSINT / Орловський Д.І., Неласа Г.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 77-78.  
 5. Ребриков М. М. Розробка Telegram-бота для збереження паролів користувача / Ребриков М. М., Неласа Г.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 83-84.  
 6. Савченко Д.К. Cпосіб захисту інформації з використанням маскування нуля / Савченко Д.К., Старченко М.I., Карпуков Л.М., Щекотихін О.В. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 85-86.  
 7. Шестопалов О.О. Моделювання ефекту сверхрозрізнення у плоскому шарі метаматеріалу / Шестопалов О.О., Романенко С.М.// Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 110-111.  
 8. Шигін О.Д. Моделювання ефектів розсіювання хвиль шаром метаматериалу / Шигін О.Д., Романенко С.М. // Інформаційні технології: теорія і практика: III Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 2020 р.: тези доповідей. – Харків, 2020. – C. 112-113.  
 9. Дубровін В.І. Вибір вейвлет-базису для моніторингу мережевого трафіку / Дубровін В.І., Петрик Б.В., Неласа Г.В. // Комбінаторні конфігурації та їх застосування: Двадцять другий Міжнародний науково-практичний семінар, 15-16 травня 2020 р.: тези доповідей. –Запоріжжя-Кропивницький, 2020. – C. 52-58.  
 10. Дубровін В.І., Петрик Б.В., Неласа Г.В. Виявлення аномалій мережевого трафіку за допомогою вейвлет–аналізу //ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві», 2020, Маріуполь, С. 216-219.
 11. Лизунов С.И. Синтез цифровых фильтров с линейными фазочастотными характеристиками / Лизунов С.И., Костенко В.О. // Scientific achievements of modern society: V International scientific and practical conference, January 8-10, 2020: Abstracts. – Liverpool, United Kingdom: Cognum Publishing House, 2020. – Pp. 641-649. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/scientific-achievements-of-modern-society-v.pdf
 12. Бондаренко О.О. Дослідження китайського стандарту шифрування SM4 для захисту бездротових мереж / О.О. Бондаренко, Є.В. Філобок, Г.Л. Козіна // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 13. С.І. Лізунов Контроль за виділеним приміщенням за допомогою пристрою RF Capture / С.І. Лізунов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 14. Романенко С.Н. Моделювання плоскої суперлінзи / С.Н. Романенко, А.А. Шестопалов // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 15. Романенко С.Н. Розсіяння хвиль шаром метаматеріалу / С.Н. Романенко, А.Д. Шигин // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 16. Карпуков Л.М. Удосконалений спосіб захисту передачі інформації з використанням маскування нуля / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, Д.К. Савченко, М.I. Старченко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 17. Матвейчук О.В. Використання методів штучних нейронних мереж для захисту комп'ютерів від несанкціонованого доступу / О.В. Матвейчук, В.О. Воскобойник // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 18. В.О. Воскобойник Застосування експертних систем оцінки ефективності захисту інформації / В.О. Воскобойник // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 19. Щекотихін О.В. Захист конфіденційної інформації в волоконно-оптичних лініях зв’язку / О.В. Щекотихін, М.Ю. Грачов  // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 20. Карпуков Л.М. Про інтенсивність випромінювання світла з бокової поверхні оптоволокна / Л.М. Карпуков, О.В. Щекотихін, Д.К. Савченко // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 21. Орловський Д.І. Техніка розвідки за відкритими джерелами інформації. Технології OSINT. Вивчення протоколу BitTorrent засобами OSINT»/ Д.І. Орловський, Г.В. Неласа // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 22. Ребриков М.М. Розробка telegram-бота для збереження даних користувача за допомогою мови програмування Node.js та СУБД MongoDB / М.М. Ребриков, Г.В. Неласа // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 23. Неласа Г.В. Захист персональних даних користувача на веб-сайті з використанням JWT / Г.В. Неласа, О.М. Слива // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 24. Куцак С.В. Порівняльний аналіз методів та засобів оцінки ризиків інформаційної безпеки / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 25. Семерюк Т.М. Дослідження методів та засобів виявлення мережевих атак / Т.М. Семерюк Г.В. Неласа // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020. 
 26. Petrik B. Network intrusion monitoring system wavelet analysis traffic / Bogdan Petrik, Valeriy Dubrovin, Hanna Nelasa, Yulia Tverdokhlib // Problems of infocommunications. science and technology (PIC S&T'2020): IEEE International Conference, October 6-9, 2020: proc. (epaper 6) – Kharkiv, Ukraine, 2020.
 27. Bespalov Yu. On Generation of Cycles, Chains and Graphs of Pairing-Friendly Elliptic Curves / Yuri Bespalov, Lyudmila Kovalchuk, Hanna Nelasa, Roman Oliynykov // Problems of infocommunications. science and technology (PIC S&T'2020): IEEE International Conference, October 6-9, 2020: proc. (epaper 116) – Kharkiv, Ukraine, 2020.
 28. Куцак С.В. Побудова імпедансних моделей хвилевідних структур з періодичними неоднорідностями / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.35-37.
 29. Молочко П.Д. Могоканальный СВЧ сплиттер на основе метаматериала / Молочко П.Д., Романенко С.Н. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.40-41.
 30. Корнійчук В.І. Дослідження PON за допомогою САПР / Корнійчук В.І., Щекотихін О.В., Кулігін В.О. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.75-76.
 31. Korolkov R. Analysis of attacks in IEEE 802.11 networks / Korolkov R., Kutsak S. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.147-149.
 32. Аль-Хамад Н.А. Скручені еліптичні криві Едвардса над скін-ченним простим полем малого порядку / Аль-Хамад Н.А., Козіна Г.Л. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.151-153.
 33. Карпуков Л.М. Анализ влияния внешних воздействий на оптоволокно / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.153-155.
 34. Карпуков Л.М. Пристрій захисту інформації у коді 1/4RZ у ВОЛЗ / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.155-157.
 35. Козіна Г.Л. Протоколи агрегованого підпису на еліптичних кривих / Козіна Г.Л. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.157-159.
 36. Куцак С.В. Аналіз факторів та способів автентифікації в системах електронного банкінгу / Куцак С.В., Корольков Р.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.159-161.
 37. Лізунов С.І. Деякі аспекти пригнічення акустичних сигналів / Лізунов С.І. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.161-163.
 38. Петрик Б.В. Застосування вейвлет-аналізу для виявлення аномалій мережевого трафіку / Петрик Б.В., Дейнега В.Р., Неласа Г.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.163-165.
 39. Щекотихин О.В. Спосіб захисту інформації в ВОЛЗ / Щекотихин О.В., Карпуков Л.М., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.169-171.
 40. Щекотихин О.В. Удосконалений спосіб захисту передачі інформації з використанням маскування нуля / Щекотихин О.В., Карпуков Л.М., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: X Міжн. наук.-практ. конф., 07-09 жовтня 2020 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2020. – С.172-173.
 41. Козина Г.Л. Агрегированная подпись на эллиптических кривых / Г.Л. Козина // Теоретическая и прикладная криптография: Международная научная конференция, 20–21 октября 2020 года : тези доповідей.– Республика Беларусь, Минск, 2020. – С.36-39.
 42. Bespalov Yu. Models of distributed proof generation for ZK-SNARK-based blockchains / Yu.Bespalov, A. Garoffolo, L. Kovalchuk, H. Nelasa, R. Oliynykov // Теоретическая и прикладная криптография: Международная научная конференция, 20–21 октября 2020 года : тези доповідей.– Республика Беларусь, Минск, 2020. – С.114-120.
 43. Лізунов С.І. Захист від прихованого майнінга / Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 26 листопада 2020 р.: тези доп. – Дніпро, 2020. – С. 7-8.
 44. Гриценко І.Д. Дослідження криптографічних механізмів захисту інформації в мережах LTE / Гриценко І.Д. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 25-27 листопада 2020 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2020. – С.122-123.
 45. Орловський Д.І. Використання цифрового відбитку браузера для ідентифікації користувача у мережі / Орловський Д.І. // Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації: Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених, 25-27 листопада 2020 р.: матер. конф. – Кропивницький, 2020. – С.135-136.
 46. Ребриков М.М. Забезпечення захищеного доступу та обміну даними з використанням JSON Web Token / Ребриков М.М., Куцак С.В. // Майбутній науковець - 2020: ХI всеукр. наук.-практ. конф., 4 грудня 2020 р.: тези доп. – Сєвєродонецьк, 2020. – С. 178 – 180.
 47. Головко І.О. Порівняльний аналіз протоколів квантової криптографії / Головко І.О., Куцак С.В. // Майбутній науковець - 2020: ХI всеукр. наук.-практ. конф., 4 грудня 2020 р.: тези доп. – Сєвєродонецьк, 2020. – С. 196 – 198.