Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

    Кафедра веде підготовку бакалаврів та магістрів в галузі знань 12–«Інформаційні технології»

 

Напрями підготовки та освітні програми:

 

         Підготовка за ОКР «бакалавр» здійснюється за напрямом 125–«Кібербезпека» за освітніми програмами :

  • – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
  • – «Системи технічного захисту інформації»

Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»(бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»(бакалавр)

  Підготовка за ОС «магістр» здійснюється за освітніми програмами:

  • – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
  • – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

       Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»(магістр)

       Освітньо-професійна програма «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»(магістр)

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

БАКАЛАВР(перший рівень освіти) за спеціальністю

125 Кібербезпека галузь знань

12 Інформаційні технології кваліфікація

3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки

1 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ЗПН 01 Вища математика

ЗПН 02 Фізика

ЗПН 03 Історія України

ЗПН 04 Політико-правова система України

ЗПН 05 Іноземна мова

ЗПН 06 Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗПН 07 Історія української культури

ЗПН 08 Філософія

ЗПН 09 Фізичне виховання

1.2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ВНЗ

ЗПВВ 01 Економічна теорія

ЗПВВ 02 Економіка за видами діяльності

2 ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ППН 01 Технології програмування

ППН 02 Інформаційна діяльність та кібербезпека

ППН 03 Нормативно-правове і організаційне забезпечення інформаційної безпеки

ППН 04 Основи теорії кіл, сигналів та процесів в електроніці

ППН 05 Телекомунікаційні та комп'ютерні мережі

ППН 06 Захист інформації в банківській сфері та електронному бізнесі

ППН 07 Основи криптографії та стеганографії

ППН 08 Менеджмент інформаційної безпеки

ППН 09 Антивірусні технології

ППН 10 Захист програмного забезпечення

ППН 11 Проектування, впровадження та супровід комплексних систем захисту інформації

ППН 12 Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці

ППН 13 Виробнича практика

ППН 14 Переддипломна практика

ППН 15 Дипломування

2.2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ ВНЗ /p>

ППВВ 01 Основи цифрової електроніки

ППВВ 02 Системи передачі інформації

ППВВ 03 Теорія інформації і кодування

ППВВ 04 Методи та засоби технічного захисту інформації

ППВВ 05 Захищені мережні технології

ППВВ 06 Цифрові системи обробки сигналів та зображень

3.3 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

ППВС 01 Мікрохвильові та оптоелектронні системи передачі / Фізико-технічні засоби захисту інформації

ППВС 02 Інтелектуальні системи інформаційної безпеки / Програмно-апаратні засоби захисту інформації

ППВС 03 Спеціальні вимірювання в технологіях захисту інформації / Управління персоналом та кадрова безпека

ППВС 04 Протоколи цифрового підпису / Моделі та методи прийняття рішень