Ви є тут

Головна

Прізвище: Малина

Ім'я: Олена

По батькові: Григорівна

 

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0615-250X

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAQ-2008-2021

Обліковий запис науковця (Google Scholar): GNthcNAAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1997, факультет соціальної педагогіки і психології, 1997, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.090211 «Практична психологія», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст практичний психолог» № ЛА 000208
 • Аспірантура на кафедрі практичної психології Запорізького національного університету, роки навчання: 1997 -2000 рр., наукова спеціальність: 19.00.07- «Педагогічна та вікова психологія»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 19.00.07- «Педагогічна та вікова психологія»: «Психологічні особливості становлення стилю життя особистості в підлітковому і юнацькому віці», рік захисту – 2009

Наукові інтереси:

 • Стильові особливості психічної особистості;
 • Патопсихологічна діагностика психічного стану;
 • Проблема стагматизації психічнохворих в Україні;
 • Психологія розвитку дитини в нормі і патології;
 • Практичні питання клінічної психології під час війни
 • Нейропсихологічні аспекти розвитку.

Дисципліни, які викладає:

 • Клінічна психологія
 • Психофізіологія
 • Дипломування

Основні наукові роботи (публікації):

 • Малина О.Г., Чиганов С.Л. Психологічні особливості порушень харчової поведінки у дівчат. Проблеми сучасної психології. 2019. № 1. C. 78-88. URL: Посилання >> (Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef).
 • Малина О.Г. Психологічні особливості готовності чоловіків до батьківства. Проблеми сучасної психології. 2019. № 2(16). C. 74-79. (Index Copernicus, Google Scholar, CrossRef).
 • BIHUN N. ., MALYNA O. ., DOICHYK . ., HOIAN . ., HARKAVENKO N. ., SYMONENKO S. . Psychological Conditions for Correction and Optimization of Personal Development of Adolescents with Depressive Disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021. № 2021, Volume 12, Issue 3. C. 25-43. URL: Посилання >> (Web of Science).
 • Малина О.Г. Особливості нейропсихологічного супроводу дитини із затримкою психомовленнєвого розвитку. ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА. 2021. Т. 2. № 54. C. 152-167. (Index Copernicus, Google Scholar).
 • Malyna O. ., Bazyma N. ., Fihol N. ., Serheieva V. ., Lopatina H. ., Koropatova O. . Psychological-Pedagogical Components of the Children's Speech Environment With Autistic Disorders of Senior Preschool Age. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2022. Т. 14. № 1Sup1. C. 258-274. URL: Посилання >> (Web of Science).
 • Onyshkiv Z. ., Kodliuk Y. ., Lesina T. ., Malyna O. ., Kichuk N. . Areas of modernization of preparation of future elementary school teachers in the countries of the European community. Revista Tempos e Espaços em Educação. 2021. № v. 14 n. 33 (2021). C. 1-13. URL: Посилання >> (Web of Science).

Монографії:

 • Malyna O. Psychological counseling of personality lifestyle development. В кн.: Integrative personal psychology lviv: Liha-Pres. 2020 C. 55-73.

Участь у конференціях:

 • Malyna O. Destigmatizing direction of psychologist's work in the field of mental health care. Global challenges of XXI century MHGC PROCEEDINGS Rome 2019 Mental Health Global Challenges XXI Century Contents MHGC Proceedings -2019 Rome: The MHGC Proceedings was originally founded b, 2019. C. 77-80. URL: Посилання >>
 • Малина О.Г. Соціально-психологічна напрямки профілактики стигматизації психічно хворих. “Методологічні проблеми психології особистості” Кропивницький: пп "Ексклюзив-Систем", 2019. C. 87-90.
 • Малина О.Г. Психологічні детермінанти розвитку логоневрозу у дітей. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. C. 22-23.
 • Малина О.Г. Психологічні засоби формування мотивації навчання у студентів вищої школи. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 березня 2019 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: Запорізький національний універсистет, 2019. C. 63-65.
 • Малина О.Г. Уявлення про смерть студентів психологічних і медичних спеціальностей. ЇЇ міжєнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології в роботі психолога" (5 червня 2019, м Суми Суми: Нвв КЗСОЇППО, 2019. Т. 1 C. 87-90.
 • Малина О.Г. Особливості адаптації ліворуких дітей у процесі навчальноїдіяльності. Демократізація та гуманізація вітчизняного суспільства: досвід україно-канадської взаємодії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м Запоріжжя, 25 вересня 2019) Запоріжжя: Copy Art, 2019. C. 57-58.
 • Малина О.Г. Особливості психокорекції гіперактивності та дефіциту уваги у дітей дошкільного віку. Практична психологія сучасності:ресурси та перспективи:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м Луцьк, 26-27 вересня 2019) м Луцьк: Вежа-друк, 2019. C. 166-169.
 • Малина О.Г. Соціально-психологічні шляхи дестигматизації психічно хворих і Україні. Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: матеріали IV Міжнародноїнауково-практичної конференції (дистанційна) 22 травня 2019, Полтава Полтава: Полтава, 2019. C. 19.
 • Малина О.Г. Дестигматизаційні аспекти психосоціальної підтримки воїнів ООС із психічною травмою війни. Матеріали практичної конференції «Психосоціальний супровід родин воїнів ООС», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, м. Харків, 7-8 лютого 2019р Харків: Харків, 2019. URL: Посилання >>
 • Малина О.Г. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ. Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості: Зб. наук. С 69 праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 30 вересня – 01 жовтня 2021 р.) [Електронний ресурс] / ред. колегія: І.Р. Крупник, О.Є. Блинова Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2021. C. 161-163. URL: Посилання >>
 • Малина О.Г. Особливості психологічного стану здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання. Когнітивно-комунікативні стратегії розвитку здобувачів вищої освіти у процесі професійної підготовки : збірник тез Всеукр. наук.- практ. семінару (м. Дніпро, 28 верес. 2021) ; відп. ред. В.А. Коваль; уклад.: О.С. Ковальчук, О.Т. Горіна. Дніпро : Дніп Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. C. 71-72. URL: Посилання >>
 • Малина О.Г. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНЦІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : Збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. / Упорядники: А.А. Криськов, В.В. Вишньовський та Н.В. Габрусєв Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. , 2021. C. 40-42. URL: Посилання >>
 • Малина О.Г. Особистісні характеристики підлітків, хворих на цукровий діабет. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя). – Запорізький національний університет. – Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – 162 с, С 54-55 запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 54-55.
 • Малина О.Г. Особливості внутрішньої картини хвороби підлітків, що страждають на бронхіальну астму. Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи ї розвитку. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 жовтня 2021 року, м. Запоріжжя). –Запорізький національний університет. – Запоріжжя: ЗНУ, 2021. – 145с. Запоріжжя: Запорізький національний університет. – Запор, 2021. C. 24-26. URL: Посилання >>
 • Обискалов І., Малина О.Г. Психологічний аналіз компонентів суб'єктивного переживання досвіду. Психологічна допомога: від кризи до ресурсу. Матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного форуму (19–25 квітня 2021 року, м. Суми) / за заг. ред. А.В. Вознюк, О.Ю. Василега. Суми: НВВ КЗ СОІППО. 2021. 200 с Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. C. 119-122. URL: Посилання >>
 • Малина О.Г. Психологічна характеристика особистості жертви булінгу у підлітковому віці. Особистісно-професійна компетентність педагога: від теорії до практики: Інноваційні технології в роботі практичного психолога (матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2021 року, м. Суми) / за заг. ред. А.В. Вознюк Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2021. C. 115-118 . URL: Посилання >>
 • Малина О.Г. Нейропсихологічні особливості психічної діяльності дітей із затримкою психомовленнєвого розвитку. матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»13 - 15 травня 2021 року м. Запоріжжя Запоріжжя: ЗАПО, 2021. C. 12-14. URL: Посилання >>

Конспекти лекцій та методичні вказівки:

 • Малина О.Г., Поплавська А.П., Шарая А.А. Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти. 2021. Електронний курс

Всього наукових праць: 25, з них 3 – у міжнародній науковометричних базах Web of Science та Scopus, 1 – колективні монографії, 3 – у наукових фахових виданнях з психологічних наук, 17 – тез доповідей, 1 – навчальні посібники.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2022

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 263 (головний корпус)
тел.: +38(061)7698475, +380(61)7642207
e-mail: lenamalina1975@gmail.com