Ви є тут

Головна

Кафедра «Туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» є структурним підрозділом факультету Міжнародного туризму та економіки Інституту управління і права Національного університету "Запорізька політехніка". Вона розпочала свою діяльність у вересні 2007 року. Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор Зайцева Валентина Миколаївна

Кафедра «ТГРБ» готує фахівців за освітніми програмами: 

  •  «Туризмознавство» (освітній ступінь «бакалавр», "магістр") 
  •  «Готельно-ресторанна справа» ( освітній ступінь "бакалавр",«магістр»).

За  роки існування на кафедрі було сформовано якісний висококваліфікований професорсько-викладацький склад. На кафедрі працює 3 професори, 14 кандидатів наук, доцентів. Для проведення лекційних та практичний занять кафедра залучає провідних фахівців у галузі туристського, готельного та ресторанного бізнесу.

Мета кафедри – сприяти розвитку туризму Запорізької області та інших регіонів України, шляхом підготовки та підвищення кваліфікації високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців зі спеціальностей «Туризм» та "Готельно-ресторанна справа", здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та міжнародного партнерства.

Кафедрою «ТГРБ» укладені угоди про співробітництво з Запорізькою обласною адміністрацією, ПАТ «Приазовкурорт», ПрАТ «Запоріжтурист», ПАТ «Інтурист», Агенція подорожей «Інтурист», ПП «Дімона-авіатур», ТОВ «TEZ TOUR», ПрАТ "Інтурист-Запоріжжя", готелем "Театральний", готелем  Khortisa Palase,  Job's Cafe, кафе "Тихий дворик", а також іншими туристськими підприємствами регіону.

З 2007 року кафедра співпрацює з провідними туроператорами та готелями Туреччини Tez tour, Рrens Group, Amara Dolche Vita, Rixos, Peninsula на базі яких щорічно проходять виробничу практику та стажування з туристського, готельного та ресторанного бізнесу понад 200 студентів всіх форм навчання спеціальності «Туризм» та "Готельно-ресторанна справа".

Спеціальність «Туризм» включає в себе вивчення дисциплін, які в подальшому будуть застосовувати випускники кафедри в практичній діяльності. Насамперед, це такі дисципліни, як «Туристські ресурси України», «Активний туризм», «Історія розвитку світового туризму», «Організація анімаційних послуг», «Технологія гостинності», «Технологія готельної справи», «Економіка туризму», «Маркетинг туризму», «Менеджмент туризму», «Іміджеологія в туризмі», «Організація екскурсійних послуг», «Організація обслуговування туристів в готелях», «Організація послуг харчування», «Організація діяльності тур фірм», «Антикризове управління в туризмі», «Корпоративне управління в туризмі», «Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій» та інші.

Спеціальінсть "Готельно-ресторанна справа" включає в себе дисципліни, які направлені на ознайомлення студентів зі специфікою надання послуг в готельно-ресторанному господарстві, а саме: "Харчова хімія", "Організація ресторанного господарства", "Організація готельного господарства", "Товарозвновство", "Організація обслуговування туристів у готелях", "Інноваційні технології в готельному господарстві" та інші.

Викладачами кафедри підготовлено навчальні посібники під грифом МОН України, а саме «Туристські ресурси України», «Активний туризм», «Організація анімаційних послуг», «Рекреаційна географія», «Технологія готельної справи», «Туристське країнознавство», «Економіка туризму», «Ризики та економічна безпека тур фірми», «Технологія ресторанної справи», «Фінанси, грошовий обіг та кредит», «Рекреалогія та санаторно-курортне лікування», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Основи музеєзнавства», «Менеджмент туризму», "Організація обслуговування туристів у готелях", "Ресторанна справа: технологія та організація" та інші, які активно використовуються викладачами та студентами  у навчальному процесі.

Кафедрою  видано 7 колективних монографії присвячених проблемам аналізу та оцінці розвитку туристського, готельного та ресторанного бізнесу в Україні. На базі кафедри ТГРБ постійно проводяться науково-практичні конференції 

На кафедрі «ТГРБ» функціонує дві навчальні лабораторії «Туристська фірма» та "Готельно-ресторанного бізнесу", на базі яких студенти  мають можливість закріплювати практичні навички з туристичного, готельного та ресторанного бізнесу.

Офіційні аккаунти кафедри в соцмережах для проведення профорієнтаційної роботи та з метою популяризації спеціальностей:
 
Ми - найкращі і відкриваємо Туризм як можливість мандрувати і працювати, як спосіб життя і мрію