Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра теорії та практики перекладу

Емблема кафедри «Теорія та практика перекладу» ЗНТУ

Кафедра «Теорія та практика перекладу» (ТПП)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.філол.н., професор Приходько Анатолій Миколайович

Спеціальності:

035 – «Філологія», освітні програми:

«Германські мови та література»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 236-А
тел.: +380(61)7698589
e-mail: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Шановні відвідувачі нашого сайту!
 
Нагадуємо, що на виконання наказів Міністерства з 12.03.2020 кафедра працює в ди-станційному режимі. З огляду на специфіку викладання іноземної мови ми використовуємо такі форми роботи:
1. Розробка та надання індивідуальних завдань зі студентами з практики основної, другої іноземної мов та практик перекладу з основної та другої іноземних мов (прохання студентів перевіряти електрону пошту та своєчасно надсилати виконані завдання ви-кладачам);
2. Розсилка навчальних матеріалів з теоретичних дисциплін з подальшими індиві-дуальними завданнями для перевірки знань і вмінь (прохання студентів перевіряти елек-трону пошту та своєчасно надсилати викладачам виконані завдання);
3. Консультування дипломних і курсових робіт (індивідуально з викладачем в дис-танційному режимі);
4. Надання консультативних матеріалів щодо поповнення словникового запасу з іноземної мови (сервіси Google, Facebook та Youtube) Також колектив кафедри виконує заплановану на другу половину дня методичну та наукову роботу (написання наукових статей, тез доповідей, силабусів, методичних вказі-вок, посібників тощо).
Куратори кафедри підтримують тісний зв'язок зі старостами академічних груп щодо виконання вимог карантину. Вже нам надійшли перші виконані завдання. Нагадуємо, що дедлайн надсилання завдань щоп'ятниці.
Якщо у вас є запитання, Ви можете контактувати із викладачами електронною по-штою або Вайбером.
Бажаємо успіхів та міцного здоров'я!

Профорієнтаційна робота кафедри теорії та практики перекладу ведеться дуже активно. Викладачами кафедри було створено сторінку у Facebook - ЗНТУ кафедра Теорії та практики перекладу. 
За більш детальною інформацією звертайтесь до приймальної комісії університету за посиланням http://pk.zntu.edu.ua/ 
З метою якісного інформування абітурієнтів з питань вступної кампанії кожного року та порядку подання, розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в Національному університеті  "Запорізька політехніка" створено консультаційно-інформаційний пункт з надання консультаційної та технічної допомоги абітурієнтам з питань подання заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України. 
 

22-24 жовтня 2018 р.

Щодо проходження аккредитації!
На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки фахівців освітньо-професійної програми «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка фахівців відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Комісія також вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 50 осіб.
Водночас експертна комісія вважає за необхідне висловити пропозиції, які дадуть змогу поліпшити якість підготов¬ки фахівців: - вдосконалити організацію освітнього процесу щодо використання новітніх технологій навчання; - розширити забезпечення бібліотеки іншомовною періодикою та поповнити бібліотечні фонди новітніми підручниками з фахових дисциплін; - поповнити навчальний план спеціальності дисциплінами, які є вагомими для підготовки майбутнього викладача, - зокрема, «Міжкультурна комунікація» або «Комунікативні стратегії». На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредита¬ційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації фахівців освітньо-професійної програми «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 50 осіб.
Голова експертної комісії завідувач кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету доктор філологічних наук, професор М.В. Гамзюк.
Член експертної комісії кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна М.М. Медвідь 24 жовтня 2018 р.

10.12.2019 р.

До уваги магістрантів!!! Захист магістерської роботи відбудеться 19 грудня (денна) та 20 грудня (заочна) 2019 р. за спеціальністю 035 "Філологія"

30.11.2019
в ЗНУ відбувся фінал Всеукраїнского шекспірівського конкурсу дослідницьких та креативних проектів імені В. Кейса за підтримки МОН України та спонсорований Союзом українок Америки. Кафедру теорії та практики перекладу НУ "Запорізька політехніка" представляли здобувачки вищої освіти Горбунова Анастасія (3 курс, ГФ-327) та Павленко Марія (2 курс, ГФ-318) під науковим керівництвом доц. Тарасенка К.В. Обидві учасниці пройшли до фіналу конкурсу (що було вкрай нелегко) та були нагороджені грамотами фіналісток. Але найважливіше є те, що саме наша Павленко Марія з проектом про стратегії популяризації Шекспіра у молодіжному середовищі (інтермедіальний аспект) посіла призове (2 місце) на Всеукраїнскому конкурсі та чекає на грамоту Міністерства освіти і науки України. Вітаємо Марію Павленко із здобутою перемогою! Також ще один здобувач вищої освіти з Інституту управління та права НУ "Запорізька політехніка" посів 2 місце на конкурсі. Це талановитий автор шекспірівського блогу - Юрій Герасін (науковий керівник - доц. кафедри ІМПС, доцент Полежаєв Ю.Г.) З головою журі конкурсу - академіком ВШ України, д. філол.н., професором Торкут Н.М., та одним із VIP членів журі - відомим перекладачем, д.тех. н, проф. М. В. Стріхою, яких (і не тільки їх, оскільки кількість професорів в журі зашкалювала на 1 кв.м) наші студенти, ламаючи усі стереотипи щодо "фізиків та ліриків", приємно здивували рівнем наукових робіт на шекспірівську тематику та вмінням вести наукову полеміку. Адже НУ "Запорізька Політехніка" щедрий не тільки на технічні таланти, але й ще таланти філологічні! Тож вітаємо наших переможців і зичимо їм наснаги та майбутніх підкорень наукового Олімпу! 21.11.2019 Переклад науково-технічної літератури є надзвичайно складною справою, адже перекладач має не тільки досконало володіти іноземною й рідною мовами, але й бути обізнаним у тій сфері науки і техніки, тексти з якої він (або вона) перекладає. Саме тому 12 листопада студенти 3 курсу, які вивчають термінологію галузі машинобудування, відвідали кафедру металорізальних верстатів та інструментів, де асистент Танченко Сергій Віталійович розповів їм про види верстатів, їх основні деталі та інструменти і принцип дії. Ми надзвичайно вдячні колегам з кафедри металорізальних верстатів та інструментів за цікаву та інформативну екскурсію. Тепер майбутнім перекладачам буде значно легше виконувати свої завдання з практики перекладу
16.11.2019 в нас вже пройшов наш перший тренінг з підготовки для ЗНО з англійської мови. Доценти кафедри теорії та практики перекладу Хавкіна О.М та Лазебна Н.В. розповіли майбутнім абітурієнтам про стратегії написання частин тесту " Reading" та "Writing". З профорієнтаційною промовою перед абітурієнтами виступили декан ГФ Дєдков М.В. та доцент кафедри теорії та практики перекладу Тарасенко К.В. Щира подяка декану ГФ за підтримку в оргпитаннях. Була чудова можливість вже в котрий раз переконатися в майстерності та професіоналізмі колег з кафедри ТПП.
7.11.2019
7-9 листопада 2019 року наша команда (ми не тільки кафедра теорії та практики перекладу НУ "Запорізька політехніка", але й команда однодумців, закоханих у власну справу) відвідала щорічний "Ярмарок освіти - 2020". Велика подяка Бондаренко О.М., Кулабневій О.А., Бережній О.А.,Рябенко А.А., Мелещенку А.І., Кашириній І.В. за активну участь у профнаборі наших майбутніх філологів. Також велика дяка студентам 2 курсу, хто допоміг нам!! Ми - молодці! 4.10.2019 Хто проводить свої вихідні цікаво й з користю, той ми! 14 жовтня наші студенти, гості й викладачі кафедри переглянули один із насвіжішіх фільмів з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі - "BREXIT" (2019). Дивилися мовою оригіналу, а після перегляду активно обговорювали побачене. Знову ж таки англійською. Формат заходу настільки сподобався учасникам, що було висловлено бажання зробити такі кінопоходи регулярними. Дякуємо затишному кінотеатру Rooms за гостинність!
4.10.2019
4 жовтня 2019 року доценти нашої кафедри Костенко Г.М., Підгорна А.Б., Лут К.А., Хавкіна О.М.,Тарасенко К.В., Бондаренко О.М. взяли участь у тренінгу "Американський варіант англійської мови та американські студії", організований за підтримки регіонального віділення з питань викладання англійської мови Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні в рамках Інституту підвищення кваліфікації вчителів. Ми плідно попрацювали, навчилися новому та розширили уявлення про специфіку навчання американському варіанту англійської мови! День працівника освіти був для нас вельми плідним, щедрим на знахідки та нові відкриття! Щира подяка Alesia Golovko та факультету інозеМної філології ЗНУ за організацію та довготривале співробітництво нашими кафедрами!
16-20.09.2019
16-20 вересня відбувся вже другий візит завідувачки кафедри іноземних мов технічного університету м. Ільменау ( Німеччина ), професорки Kerstin Steinberg-Rahal на кафедру теорії та практики перекладу НУ "Запорізька політехніка". В рамках запланованого візиту Пані Kerstin провела заняття з англійської та німецької мов та провела іспит з англійської мови (TOEFL) cеред студентів Запорізької політехніки. Як і завжди, зустріч видалася теплою та приємною: пані Kerstin не тільки поділилася цінним досвідом із колегами, але й подарувала кафедрі цінні автентичні матеріали з англійської та німецької мов для подальшого використання в навчальному процесі. Тож студенти Запорізької політехніки мали можливість поспілкуватися із носієм мови на парах, що, звісно, інтенсифікувало діалог між європейськими державами.  
25.09.2018 р.

 

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Вступ до загального та германського мовознавства" для студентів 1-го курсу спеціальності 035.04 – "Германські мови та літератури (переклад включно)" напряму підготовки 035 – "Філологія" усіх форм навчання

http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/vstup-do-movoznavstva-me...

8.02.2018 р.

Щодо проходження аккредитації!

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 «Філологія» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка бакалаврів відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки бакалаврів з напрямом підготовки 6.020303 «Філологія з ліцензійним обсягом 50 осіб денної та 50 осіб заочної форм навчання.

 

 

 

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2767 - посилання на висновок еспертної комісії щодо підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія"

 


 
 
 
 
 
 

 


07.06.2016 р.

Щодо ліцензування нової спеціальності

Кафедра "Теорія та практика перекладу" подала в МОН України ліцензійну справу щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю 035 "ФІЛОЛОГІЯ"

 

Початок існування кафедри відноситься до 2002 р. В вересні 2002 р. кафедра вперше почала готувати студентів за спеціальністю «технічний переклад». Крім традиційних дисциплін загальноосвітнього і філологічного циклу, майбутнім перекладачам викладають англійською мовою також технічні дисципліни. Кафедра проводить активну роботу на заняттях з іноземної мови, використовуючи змістовні можливості курсу іноземної мови, а також організує позаудиторні просвітньо-виховні заходи, організовує студентську науково-практичну конференцію «Тиждень науки, готує студентів до участі у внутрівузівських та всеукраїнських конференціях проводить два етапи вузівської олімпіади з іноземних мов проводить бесіди, дискусії та міні-конференції, пов’язані з культурними подіями країн, мови яких вивчаються.

З 2006 року підготовку здійснює кафедра “Технічного перекладу”, яку було відокремлено з кафедри іноземних мов у зв’язку з необхідністю вдосконалення процесу підготовки студентів спеціальності “Технічний переклад” (згідно з рішенням Вченої Ради ЗНТУ від 15.03.04 р., протокол № 7).В 2006 році завідувачем кафедри стає Волошук Вікторія Іванівна, доц., к.філол.н. Кафедру «Технічний переклад» перейменовують на кафедру «Теорії та практики перекладу».Організація навчального процесу та заходи щодо його навчально-методичного забезпечення здійснюються у відповідності з навчальним планом підготовки бакалаврів та спеціалістів та планом навчально-методичного забезпечення. Сьогодні ведеться робота по підготовці відкриття рівня "магістр" на зазначенній спеціальності.

 

Крім своїх головних дисциплін, таких, як: вступ до мовознавства, вступ до перекладознавства, теорію та практику перекладу за напрямками (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним), особливості науково-технічної мови, основну та другу іноземні мови, у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші переклади. До циклу дисциплін вільного вибору ВНЗ включено такі дисципліни як «Переклад як засіб комунікації», «Інформаційні технології», «Менеджмент та маркетинг», що відповідає змісту варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з перекладу та вимогам, що висуваються бізнес-середовищем до випускників-перекладачів науково-технічної літератури. З кожної дисципліни навчального плану визначені форми та методи навчання, його зміст, розроблені робочі навчальні програми, методичні вказівки, рукописи та електронні варіанти конспектів лекцій тощо. Практика студентів є складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка студентів спеціальності «Переклад» організується згідно «Програми практики студентів».

Постійно зростає науковий рівень кафедри. У 2007 році захистила дисертацію Кузнєцова Ірина Володимирівна на тему: «Літературна творчість Х.Д. Алчевської»; у 2008 році захистила дисертацію Хавкіна Олена Миколаївна на тему «Функціонально-семантичне поле параметричності української мови»; у 2008 р. – Підгорна Анна Борисівна на тему «Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте»; у 2008 році – Лещенко Ганна Анатоліївна на тему «Літературна спадщина Ентоні Манді: специфіка взаємодії традиції та новаторства»; у 2011 н.р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвальні засоби вираження етнічних упереджень у політичному дискурсі британських консерваторів» викладач кафедри Кущ Єліна Олексіївна. Викладачами кафедри “Теорії та практики перекладу”, які будуть здійснювати навчання магістрів з фахових дисциплін спеціальності, активно проводяться власні наукові дослідження, виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи, проводяться спільні наукові дослідження  із підприємствами регіону.

В 2011 році кафедрою «Теорії та практики перекладу» було розроблено новий навчальний план у відповідності зі змінами, що були внесені до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра і спеціаліста. Істотною відмінністю нового навчального плану є акцент на самостійну, індивідуальну роботу студента під керівництвом викладача, що відповідає основним світовим тенденціям в освіті.

Завідувач кафедри (з грудня 2015 року): Приходько Анатолій Миколайович, доктор філологічних наук, дипломований філолог, викладач та перекладач. Він є відомим вченим-філологом, фахівцем у галузі теоретичної і порівняної граматики, зіставної концептології та дискурсивології, який обґрунтував новий науковий напрям – «дискурсивна концептологія».Під керівництвом А.М. Приходька захищені 17 кандидатських дисертацій, на сьогоднішній день він керує роботою чотирьох аспірантів і одного докторанта. Він постійно виступає офіційним опонентом на захисті докторських і кандидатських дисертацій, є рецензентом багатьох наукових монографій і посібників вчених з різних вузів України, регулярно залучається до участі в міністерських комісій з питань акредитації та ліцензування вишів України.  Є членом редколегій більш ніж 10 фахових збірників наукових праць у різних вузах України. А.М. Приходько нагороджений званням «Відмінник освіти України».

За останні 5 років навчалися в аспірантурі 6 викладачів, та в докторантурі 1 чоловік. Із них 5 чоловік захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидат філологічних наук. В 2016 році планується захист ще 1 кандидатської дисертації. На кафедрі «Теорія та практика перекладу» виконується держбюджетна науково-дослідна робота «Структурно-семантичні та функціональні особливості галузевих текстів (науково-технічних, гуманітарних і мистецтвознавчих). Протягом 2009-2015 р. викладачами кафедри «Теорії та практики перекладу»опубліковано більш ніж 100 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі у зарубіжних. Кафедра підтримує двосторонні зв’язки з підприємствами, науковими організаціями та навчальними закладами. Студенти кафедри «Теорії та практики перекладу» проходять практику на підприємствах.

Викладачі кафедри теорії та практики перекладу беруть активну участь у міжнародних конференціях:1. Міжнародна наукова  практична конференція “Фаховий та художній переклад : теорія, методологія, практика”, Київ, Україна, 4-5 квітня 2014 р.2. Міжнародна конференція: “Интернационализация научного поиска: перспективы и проблемы”, г.Київ, 28 грудня 2013 року.3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Мова як засіб міжкультурної комунікації”, 15-16 травня 2015 р. в Херсонському національному технічному університеті. Всеукраїнська наукова конференція “Зарубіжні письменники і Україна”, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014 р.; 5. Міжнародна наукова конференція памяті професора Валентини Іванівни Фесенко, 2014 р.; 6. На базі кафедри «Теорії та практики перекладу» була проведена  Міжнародна студентська наукова  конференція «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу», 25-26 квітня 2014 р. На кафедрі «Теорії та практики перекладу» активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Частина розробок, що виконується студентами в межах дипломного проектування докладаються на наукових конференціях та в подальшому використовуються в умовах підприємства. Кожного року в квітні-травні в ЗНТУ проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач. За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах. Студенти кафедри «Теорія та практика перекладу» також  беруть регулярну участь у наукових  конференціях та форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів та проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Так у 2015 р., студентка 5 курсу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Філології», що проводився Херсонським національним університетом, посіла третє місце. Таким чином, наукова та науково-видавнича діяльність університету та їх перспективи сприятимуть якісній підготовці магістрів зі спеціальності 035  «Філологія».

На 2016 рік загальна кількість науково-педагогічних працівників складає 21 особу. Серед викладачів, які забезпечуватимуть підготовку фахівців даної спеціальності, мають наукові ступені та вчені звання  14 осіб. З них докторів наук, професорів – 3, кандидатів наук – 1, доцентів – 12. Таким чином, якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає ліцензійним вимогам і дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», «Спеціаліст» зі спеціальності 035 «Філологія».

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Приходько Анатолій Миколайович професор, д.ф.н. завідувач кафедри
Волошук Вікторія Іванівна професор, к.ф.н. професор кафедри
Торкут Наталія Миколаївна професор, д.ф.н. професор кафедри
Костенко Анна Миколаївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Гура Наталія Петрівна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Голтвяниця Надія Юріївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Кузнєцова Ірина Володимирівна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Кущ Єліна Олексіївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Лут Катерина Анатоліївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Підгорна Анна Борисівна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Хавкіна Олена Миколаївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Лещенко Ганна Анатоліївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Тарасенко Кирил Валентинович к.ф.н., доцент доцент кафедри
Лазебна Наталія Валеріївна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Бондаренко Олена Миколаївна   ст. викладач кафедри
Каширіна Ірина Віталіївна   викладач кафедри
Серга Наталія Володимирівна   ст. викладач кафедри
Бережна Олена Олександрівна   ст. викладач кафедри
Кузнецова Марія Олександрівна к.ф.н., доцент доцент кафедри
Правда Наталія Анатоліївна   викладач кафедри
Четвертак Евгенія Олександрівна к.ф.н. доцент кафедри
Кулабнева Олена Андріївна   викладач кафедри
Важнича Анна Степанівна   ст. лаборант кафедри
Данилевська Татьяна Анатоліївна   ст. лаборант кафедри
Лобач Наталія Вікторівна   ст. лаборант кафедри

 

Сторінки