Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Кафедра теорії та практики перекладу

Емблема кафедри «Теорія та практика перекладу» ЗНТУ

Кафедра «Теорія та практика перекладу» (ТПП)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.філол.н., професор Приходько Анатолій Миколайович

Спеціальності:

035 – «Філологія», освітні програми:

«Германські мови та література»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 236-А
тел.: +380(61)7698589
e-mail: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом освіти для досягнення здобувачами вищої освіти певних результатів навчання. 

Розгляд освітньої програми : ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ЮРИДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)

Кафедрою теорії та практики перекладу НУ «Запорізька політехніка» було організовано та проведено IIІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології». У заході, що відбувся 18 листопада 2022 р., взяли участь студенти та аспіранти з різних міст України – Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя. Понад 60 учасників надіслали матеріали своїх розвідок до публікації і до 40 з них виступили безпосередньо з онлайн-доповідями. У доповідях розкривалися й жваво обговорювалися традиційні питання та новітні здобутки текстології, дискурсології, перекладознавства, а також методики викладання іноземних мов. Доповіді, які було представлено українською, англійською та французькою мовами, супроводжувалися вельми наочними та добре продуманими презентаціями.

Під час воєнного часу навчання проводиться онлайн. Актуальний розклад та посилання на пари можна знайти у доданому файлі. 

За час існування кафедри її закінчила велика кількість здобувачів вищої освіти, більшість з яких займають високі посади у центральному апараті нашої держави та працюють у закордонних установах України. Також випускники факультету обіймають посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях та приватних фірмах:
 

 • Товариство з обмеженою відповідальністю "Комп'ютулс", генеральний директор Тимчук Сергій Олександрович, 80978313213, адреса: 69091, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 145, оф. 21.
 • ФОП Бутенко. Адреса: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 3. Тел. 0676122471, e-mail: a1logisticsyanad@gmail.com
 • ФОП Москаленко Д.О. Адреса: 53200  м. Нікополь, вул. Патріотів України, 91, оф. 30 Тел. 0971829645e-mail: contact@dmtranslate.com
 • ФОП Березіна О.С. Адреса:  69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 18, оф. 11
 • ФОП Ворона І.В. Адреса: 69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 26 а
 • ТОВ «ХЕДЖХОГ», 03110, м. Київ, просп. Лобановського Валерія, 39-А, оф. 3 Код ЄДРПО 43505509 
 • ПАТ «Запоріжтрансформатор» Адреса: 69600  м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3 Тел.: +38 (061) 270-39-00 Факс: +38 (061) 270-37-39 E-mail: office@ztr.ua
 • ПрАТ «УКРГРАФІТ» 69600, м. Запоріжжя вул. Північне шосе, 20 Тел. (довідка):   +38 (061) 289-51-09 Тел. (приймальня): +38 (061) 289-51-10 E-mail: graphite@ukrgrafit.com.ua
 • ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 69106, м. Запоріжжя, вул. Теплична 18, тел.: +38 (061) 289-82-00 E-mail: sitiz@ztmc.zp.ua
 • ФОП Ворона І.В., 69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 26а
 • ПАТ «МОТОР СІЧ» м. Запорожжя, просп. Моторостроителей, 15 Тел.: (061) 7204409(061) 7205000 E-mail: motor@motorsich.com

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом освіти для досягнення здобувачами вищої освіти певних результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт вищої освіти відповідного рівня.
На кафедрі теорії та практики перекладу Гуманітарного факультету затвердженно Вченою радою НУ " Запорізька політехніка" такі ОПП:

 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 - Філологія, спеціалізація 035.041 - Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; галузі знань 03 Гуманітарні науки; Кваліфікація - магістр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 
 • ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  "ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 - Філологія, спеціалізація 035.041 - Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; галузі знань 03 Гуманітарні науки; Кваліфікація - бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

11.11.2022

Увага! Захист кваліфікаційних робіт магістрів відбудеться 19 та 20 грудня о 8.30 онлайн на платформі Zoom.

 

 

09.06.2022

Гуманітарний факультет на Фейсбук та Телеграм

https://www.facebook.com/groups/1079131295776148

https://web.telegram.org/z/#-1171517223

 
28.05.2022

ГРАФІК

проведення кваліфікаційного екзамену та консультацій з другої іноземної мови (німецької, французької) напрям підготовки 035 Філологія (ГФ – 311м;  ГФз – 311м)

Консультації:

 • німецька мова : 13.06.22 о 10.00 Платформа Google Meet; викладачі: Волошук В.І., Гура Н.П.
 • французька мова : 21.06.22 о 10.00 Платформа Scype; викладачі: Лут К.А., Мелещенко А.І.

Кваліфікаційний екзамен:

 • німецька мова : 28.06.22 о 10.00 Платформа Moodle
 • французька мова : 27.06.22 о 10.00 Платформа Moodle

 

25.05.2022

ГРАФІК

проведення кваліфікаційного екзамену та консультацій з  основної  іноземної  мови  (англійської) напрям підготовки 035 Філологія (ГФ – 318;   ГФ – 328;   ГФз – 318)

Проведення консультацій: 06.06.22  о 11.00 Платформа Classroom; викладачі: Кущ Є. О., Тарасенко К.В.

Проведення кваліфікаційного екзамену: 20.06.22 о 10.00 Платформа Moodle

 
22.01.2022 
Вітаємо з успішним захистом докторської та присвоїнням наукового ступеня доктора філологічних наук Лазебну Наталію Валеріївну. Зичимо успіхів для майбутніх наукових досягненнь.
25.10.2021

Шановні колеги!

Публікуємо проєкт ОПП за спеціальністью 035 – Філологія «Германські мови та літератури (переклад включно)» для бакалаврів для ознайомлення та пропозицій. Пропозиції можна надсилати на адресу: tarasenkokyryl@gmail.com

Проєкт ОПП за спеціальністью 035 – Філологія «Германські мови та літератури (переклад включно)» для бакалаврів >>

10.12.2019 р.

До уваги магістрантів!!! Захист магістерської роботи відбудеться 19 грудня (денна) та 20 грудня (заочна) 2019 р. за спеціальністю 035 "Філологія"

30.11.2019
в ЗНУ відбувся фінал Всеукраїнского шекспірівського конкурсу дослідницьких та креативних проектів імені В. Кейса за підтримки МОН України та спонсорований Союзом українок Америки. Кафедру теорії та практики перекладу НУ "Запорізька політехніка" представляли здобувачки вищої освіти Горбунова Анастасія (3 курс, ГФ-327) та Павленко Марія (2 курс, ГФ-318) під науковим керівництвом доц. Тарасенка К.В. Обидві учасниці пройшли до фіналу конкурсу (що було вкрай нелегко) та були нагороджені грамотами фіналісток. Але найважливіше є те, що саме наша Павленко Марія з проектом про стратегії популяризації Шекспіра у молодіжному середовищі (інтермедіальний аспект) посіла призове (2 місце) на Всеукраїнскому конкурсі та чекає на грамоту Міністерства освіти і науки України. Вітаємо Марію Павленко із здобутою перемогою! Також ще один здобувач вищої освіти з Інституту управління та права НУ "Запорізька політехніка" посів 2 місце на конкурсі. Це талановитий автор шекспірівського блогу - Юрій Герасін (науковий керівник - доц. кафедри ІМПС, доцент Полежаєв Ю.Г.) З головою журі конкурсу - академіком ВШ України, д. філол.н., професором Торкут Н.М., та одним із VIP членів журі - відомим перекладачем, д.тех. н, проф. М. В. Стріхою, яких (і не тільки їх, оскільки кількість професорів в журі зашкалювала на 1 кв.м) наші студенти, ламаючи усі стереотипи щодо "фізиків та ліриків", приємно здивували рівнем наукових робіт на шекспірівську тематику та вмінням вести наукову полеміку. Адже НУ "Запорізька Політехніка" щедрий не тільки на технічні таланти, але й ще таланти філологічні! Тож вітаємо наших переможців і зичимо їм наснаги та майбутніх підкорень наукового Олімпу! 21.11.2019 Переклад науково-технічної літератури є надзвичайно складною справою, адже перекладач має не тільки досконало володіти іноземною й рідною мовами, але й бути обізнаним у тій сфері науки і техніки, тексти з якої він (або вона) перекладає. Саме тому 12 листопада студенти 3 курсу, які вивчають термінологію галузі машинобудування, відвідали кафедру металорізальних верстатів та інструментів, де асистент Танченко Сергій Віталійович розповів їм про види верстатів, їх основні деталі та інструменти і принцип дії. Ми надзвичайно вдячні колегам з кафедри металорізальних верстатів та інструментів за цікаву та інформативну екскурсію. Тепер майбутнім перекладачам буде значно легше виконувати свої завдання з практики перекладу
16.11.2019 в нас вже пройшов наш перший тренінг з підготовки для ЗНО з англійської мови. Доценти кафедри теорії та практики перекладу Хавкіна О.М та Лазебна Н.В. розповіли майбутнім абітурієнтам про стратегії написання частин тесту " Reading" та "Writing". З профорієнтаційною промовою перед абітурієнтами виступили декан ГФ Дєдков М.В. та доцент кафедри теорії та практики перекладу Тарасенко К.В. Щира подяка декану ГФ за підтримку в оргпитаннях. Була чудова можливість вже в котрий раз переконатися в майстерності та професіоналізмі колег з кафедри ТПП.
7.11.2019
7-9 листопада 2019 року наша команда (ми не тільки кафедра теорії та практики перекладу НУ "Запорізька політехніка", але й команда однодумців, закоханих у власну справу) відвідала щорічний "Ярмарок освіти - 2020". Велика подяка Бондаренко О.М., Кулабневій О.А., Бережній О.А.,Рябенко А.А., Мелещенку А.І., Кашириній І.В. за активну участь у профнаборі наших майбутніх філологів. Також велика дяка студентам 2 курсу, хто допоміг нам!! Ми - молодці! 4.10.2019 Хто проводить свої вихідні цікаво й з користю, той ми! 14 жовтня наші студенти, гості й викладачі кафедри переглянули один із насвіжішіх фільмів з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі - "BREXIT" (2019). Дивилися мовою оригіналу, а після перегляду активно обговорювали побачене. Знову ж таки англійською. Формат заходу настільки сподобався учасникам, що було висловлено бажання зробити такі кінопоходи регулярними. Дякуємо затишному кінотеатру Rooms за гостинність!
4.10.2019
4 жовтня 2019 року доценти нашої кафедри Костенко Г.М., Підгорна А.Б., Лут К.А., Хавкіна О.М.,Тарасенко К.В., Бондаренко О.М. взяли участь у тренінгу "Американський варіант англійської мови та американські студії", організований за підтримки регіонального віділення з питань викладання англійської мови Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні в рамках Інституту підвищення кваліфікації вчителів. Ми плідно попрацювали, навчилися новому та розширили уявлення про специфіку навчання американському варіанту англійської мови! День працівника освіти був для нас вельми плідним, щедрим на знахідки та нові відкриття! Щира подяка Alesia Golovko та факультету інозеМної філології ЗНУ за організацію та довготривале співробітництво нашими кафедрами!
16-20.09.2019
16-20 вересня відбувся вже другий візит завідувачки кафедри іноземних мов технічного університету м. Ільменау ( Німеччина ), професорки Kerstin Steinberg-Rahal на кафедру теорії та практики перекладу НУ "Запорізька політехніка". В рамках запланованого візиту Пані Kerstin провела заняття з англійської та німецької мов та провела іспит з англійської мови (TOEFL) cеред студентів Запорізької політехніки. Як і завжди, зустріч видалася теплою та приємною: пані Kerstin не тільки поділилася цінним досвідом із колегами, але й подарувала кафедрі цінні автентичні матеріали з англійської та німецької мов для подальшого використання в навчальному процесі. Тож студенти Запорізької політехніки мали можливість поспілкуватися із носієм мови на парах, що, звісно, інтенсифікувало діалог між європейськими державами.  
25.09.2018 р.

 

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Вступ до загального та германського мовознавства" для студентів 1-го курсу спеціальності 035.04 – "Германські мови та літератури (переклад включно)" напряму підготовки 035 – "Філологія" усіх форм навчання

http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/vstup-do-movoznavstva-me...

8.02.2018 р.

Щодо проходження аккредитації!

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020303 «Філологія» та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка бакалаврів відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки бакалаврів з напрямом підготовки 6.020303 «Філологія з ліцензійним обсягом 50 осіб денної та 50 осіб заочної форм навчання.

 

 

 

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/2767 - посилання на висновок еспертної комісії щодо підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 "Філологія"

 


 
 
 
 
 
 

 


07.06.2016 р.

Щодо ліцензування нової спеціальності

Кафедра "Теорія та практика перекладу" подала в МОН України ліцензійну справу щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю 035 "ФІЛОЛОГІЯ"

 

 

Приходько Анатолій Миколайович                                 понеділок/четвер 8.30-10.00
Волошук Вікторія Іванівна                                               середа 12.00
Костенко Ганна Миколаївна                                            понеділок 10.30
Бондаренко Олена Миколаївна                                      понеділок/ середа - 10.00
Кузнєцова Ірина Володимирівна                                    понеділок - 8.30, вівторок 9.00
Кущ Еліна Олексіївна                                                      понеділок / середа 10.00
Тарасенко Кирил Валентинович                                     вівторок 12.00
Четвертак Євгенія Олександрівна                                  середа 10.00
Підгорна Анна Борисівна                                                 вівторок 10.00; середа - 10.00
Кулабнєва Олена Андріївна                                            вівторок 9.00-11.00/ пятниця 11.00-13.00
Хавкіна Олена Миколаївна                                             понеділок/вівторок - 11.00
Бережна Олена Олександрівна                                      вівторок 12.00
Лещенко Ганна Анатоліївна                                             вівторок 10.00
Гура Наталія Петрівна                                                      вівторок/четвер 10.00
Каширіна Ірина Віталіївна                                                вівторок - 10.00
Лут Катерина Анатоліївна                                                понеділок/середа - 9.00

Сторінки