Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Облік і оподаткування» ЗНТУ

Кафедра «Облік і оподаткування» (ОO)

Рік початку діяльності: 2012

Положення про кафедру

 

Керівництво:

В.о. завідувача кафедри: к.е.н., доцент Лищенко Олена Германівна

Спеціальності:

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277
тел.: +380(61)7698286
e-mail: kafedra_oblik@zntu.edu.ua