Ви є тут

Головна » Факультети

Факультет міжнародного туризму та економіки

Емблема факультету «Факультет міжнародного туризму та економіки»

Факультет міжнародного туризму та економіки (ФМТЕ)

Рік початку діяльності: 2007

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: к.ф-м.н., доц. Васильєва Олена Олексіївна

Заступник декана: ст. викл. Гіль Людмила Анатоліївна

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

Спеціальності та освітні програми:

051 – «Економіка», освітні програми:

«Управління персоналом та економіка праці»,
«Цифрова економіка та електронний бізнес»,
«Митна справа»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»

241 – «Готельно-ресторанна справа», освітні програми:

«Готельно-ресторанна справа»

242 – «Туризм», освітні програми:

«Туризмознавство»

 

Контактні дані:

адреса деканату: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385 (IV корпус)
тел.: +380(61)7698568
e-mail: dekanat_mtu@zntu.edu.ua

 

Найщиріші вітання з нагоди 15-річного ювілею факультету міжнародного туризму та економіки!
Нехай факультет процвітає здобутками свого колективу на довгі і щасливі роки!
Бажаємо всім миру, міцного здоров’я, творчого натхнення, здійснення мрій і задумів, підкорення нових вершин!

Невичерпної енергії нашим студентам та випускникам, на долю яких випала складна і водночас відповідальна місія: допомогти Україні подолати наслідки військової агресії, сприяти посиленню престижу нашої країни та виходу її економіки на світовий рівень, розвитку та процвітанню нашої держави!

Привітання з ювілеєм від студентів та випускників

Шановні студенти!

 

 

Продовжує свою роботу «Телефон довіри».

 

0612244235 - АНОНІМНО

 

 

В житті іноді виникають проблеми,конфліктні та стресові ситуації (зокрема пов’язані із непорозумінням, недотриманням академічної доброчесності,

 дискримінацією або корупцією, сексуальними домаганнями, домашнім насиллям тощо), які важко вирішити наодинці.

Колектив факультету міжнародного туризму та економіки в 2017 році відсвяткував 10-річний ювілей від дня заснування цього, на сьогодні – одного з найбільших і найпотужніших структурних підрозділів Запорізького національного технічного університету.

Сьогодні на факультеті навчається понад 1100 студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями:

241 «Готельно-ресторанна справа»;

242 «Туризм»;

051 Економіка за освітніми програмами «Управління персоналом та економіки праці», «Митна справа», «Цифрова економіка та електронний бізнес», «Економіка біоресурсів та природокористування»;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності».

За роки свого існування факультет підготував понад 3000 фахівців, які працюють в організаціях та на підприємствах як в Україні, так і за кордоном (Туреччина, Італія, Польща, Канада, В’єтнам, Таїланд, Домініканська Республіка, Сінгапур, Австрія, Швейцарія та інші). Серед випускників факультету - керівники та провідні фахівці туристичних підприємств, банківської сфери, промислових підприємств, державних структур, підприємці.

На факультеті функціонує чотири кафедри: міжнародного туризму; економіки та митної справи; іноземних мов професійного спілкування, інформаційних технологій в туризмі.

Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують: 5 докторів наук, професорів; 41 кандидатів наук, доцентів; 10 старших викладачів. Середній вік науково-педагогічного персоналу складає 43 роки.

На факультеті інтенсивно вивчають іноземну мову, що дає студентам можливість проходити практику та стажуватися за кордоном. Конкурентною перевагою підготовки фахівців факультету є практична підготовка студентів, яка спрямована на задоволення вимог замовників та інших зацікавлених сторін.

Факультет очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Васильєва Олена Олексіївна, яка успішно поєднує роботу декана факультету з роботою на посаді доцента кафедри управління персоналом та економіки праці. Васильєва О.О. значну увагу приділяє зміцненню кадрового потенціалу одного з найчисленніших факультетів ЗНТУ, завдяки розширенню професійних зв’язків кафедр факультету з роботодавцями, постійній профорієнтаційній діяльності спеціальності факультету користуються популярністю серед абітурієнтів міста та області. Васильєва О.О. є активним учасником численних науково-практичних конференцій, є автором понад 100 наукових робіт, 6 з яких - навчальні посібники, надруковано понад 20 статей у фахових виданнях України та закордонних виданнях з економіки. За сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну педагогічну й наукову роботу та вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців неодноразово нагороджувалась Грамотами Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р. та 2010 р.), Грамотою Запорізької обласної ради (2011 р.), Почесною грамотою Запорізької обласної ради (2013 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2017 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2017 р.), Почесною Грамотою МОН України (2017 р.).

30 вересня 2020 року

 

Випускові кафедри факультету постійно залучають до проведення лекцій та практичних занять професіоналів-практиків, діяльність яких пов’язана із формуванням компетентностей майбутніх фахівців.

На факультеті відбулось декілька цікавих лекцій для студентів різних освітніх програм (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» - «Поширення статистичної інформації: від теорії до практики», освітня програма «Цифрова економіка та електронний бізнес» - «Цілі, задачі статистики України. Процеси статистичного виробництва», освітня програма «Митна справа» - «Статистика зовнішньоекономічної діяльності»). Лекції підготовлені та проведені фахівцями Головного управління статистики у Запорізькій області. Під час презентації матеріалів студенти та викладачі обговорили проблемні питання та цікаві статистичні дані.

Факультет міжнародного туризму та економіки щиро дякує Головному управлінню статистики у Запорізькій області й сподівається на подальшу співпрацю!

 

15.09.2020 року

Вітаємо першокурсників!

14 вересня 2020 року відбулись зустрічі першокурсників факультету міжнародного туризму та економіки з директором інституту, деканом, заступником декана, завідуючими кафедр, викладачами та кураторами їхніх груп (фото). Щирі посмішки, відкритість та прагнення до нових знань – саме це відрізняє студентів нашого факультету від інших.

Куратори груп ознайомили студентів з їх освітніми програмами та навчальними планами, провели інструктаж щодо роботи в Системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» (https://moodle.zp.edu.ua/), а також пояснили процедуру вибору студентами вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік (https://zp.edu.ua/novyny-fakultetu). Куратори провели опитування першокурсників щодо виявлення інтересів позанавчальної роботи (https://zp.edu.ua/anketuvannya), які протягом навчання в університеті можуть вдосконалюватись та розвиватись, створення відповідного освітнього середовища буде враховано в планах виховної роботи кафедр.

Маємо надію, що у наших першокурсників більше не залишилося питань, а лише приємні емоції від знайомства з університетом!

Зустрічі відбулися навіть в умовах карантину, з дотриманням соціальної дистанції.

Шановні першокурсники, наснаги Вам у навчанні та міцного здоров’я! Бережіть себе та своїх близьких!

 

До уваги студентів 1-го курсу бакалаврату та магістратури!

Згідно пункту 2.8 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf)

навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який розробляється на підставі робочого навчального плану. За ЗУ «Про вищу освіту», здобувач має право обирати дисципліни обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу освітньої програми (кредитів ЄКТС).

Обрання студентами вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік здійснюється до завершення занять поточного навчального року. Для осіб, зарахованих на навчання в поточному році, обрання вибіркових дисциплін здійснюється в період з 20 до 31 серпня (у 2020 році - з 20 до 30 вересня). Вибіркові дисципліни включаються до індивідуального навчального плану з переліку дисциплін (та/або блоків навчальних дисциплін) вибіркової частини навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за певним освітнім ступенем, спеціальністю, освітньою програмою.

Ознайомившись зі змістом освітньої програми (https://zp.edu.ua/perelik-osvitnih-program), робочим навчальним планом, переліком вибіркових дисциплін, їх аннотаціями, навчальними та робочими навчальними програмами дисциплін, студенти подають заяву щодо включення в індивідуальний навчальний план на наступний навчальний рік відповідні навчальні дисципліни вільного вибору (файл заява).

Просимо ознайомитись із зазначеними документами та подати заяву до деканату (особисто або через систему дистанційного навчання moodle.zp.edu.ua, завантаживши заяву у відповідний курс)

 

10.06.2020

Наші куратори найкращі!

У системі позааудиторної роботи факультету чільне місце належить діяльності кураторів академічних груп. Саме від них значною мірою залежить морально-психологічний клімат у групі, успішність соціальної адаптації першокурсників до нового виду навчально-виховної системи, орієнтація в правах та обов’язках, ставлення студентів до навчання, наукової діяльності, формування інтересу до майбутньої професійної діяльності.

Куратори спрямовували свої зусилля на формування у студентів здорового способу життя, розкриття їхніх задатків, здібностей, творчого потенціалу з урахуванням їх здібностей та нахилів, відчуття соціальної значущості обраної професії, здатності адекватно оцінювати власні можливості та рівень професіоналізму. У своїй діяльності куратори надавали студентам педагогічну та психологічну підтримку, організовували коло інформаційного простору студента, налагоджували зв’язок між студентами і керівництвом факультету та університету; сприяли ефективному навчанню студентів та організації їхнього робочого дня, їх професійній орієнтації. Особлива роль кураторів проявилась у цьому навчальному році, коли освітній процес відбувався в дистанційному форматі: саме куратори стали вірними помічниками студентів в організації онлайн-навчання.

Оголошуємо подяку кураторам кафедри «Туристичного, готельного та ресторанного бізнесу», які брали активну участь в організації дозвілля студентів та в їхньому культурному розвитку: Мамотенко Дар’ю Юріївну, Корнієнко Ольгу Миколаївну, Гурову Дар’ю Дмитрівну, Шелеметьєву Тетяну Вячеславівну, Зацепіну Наталію Олександрівну, Бут Тетяну Вікторівну, Прусс Вікторію Леонідівну. Дозвольте відзначити кураторів кафедри «Економіки та митної справи»: Коваленко Маргариту Олександрівну, Карпенко Наталію Миколаївну, Василичева Дениса Вікторовича, Горбань Світлану Федорівну, Карпенка Андрія Володимировича. Всі вони сприяли створенню в групах здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами, здійснювали контроль за успішністю (у першу чергу – поточною) студентів, сприяли створенню умов для допомоги студентам, що відстають у навчанні з поважних причин, підтримували зв’язок з викладачами.

Дякуємо нашим кураторам за організацію Дня туризму, Дня HR-менеджератренінгів «Open Air», активного відпочинку на ковзанці та байдарках, профорієнтаціної роботивідвідування музею техніки ім. В.Богуслаєва та туристичного бізнес-форму. Бажаємо кураторам не зупинятися на досягнутому, завжди бути активними та креативними, продовжувати надихати наших студентів до навчання та професійного розвитку.

 

27.04.2020

Під час карантину багато студентів та викладачів зіткнулися з психологічними проблемами, викликаними необхідністю самоізоляції та невизначеністю майбутнього.

24 квітня, за ініціативи куратора 4-го курсу доцента Бут Т.В. практичними психологами благодійної організації «Caritas International» (http://zp.caritas.ua/) успішно проведена онлайн-конференція для студентів факультету з метою профілактики виникнення конфліктних та стресових ситуацій.

Зустрічі та обговорення життєвих питань планується проводити систематично. Участь в групі психологічної підтримки для всіх абсолютно добровільна та безкоштовна, дякуючи благодійній організації «Благодійний фонд Карітас Запоріжжя».

В  НУ «Запорізька політехніка» для студентів реалізовано проєкт «Телефон довіри» (061 224 42 35), метою якого є надання соціально-психологічної підтримки та врегулювання конфліктних ситуацій.

Ми разом, ми чуємо і підтримуємо один одного!

 

20.04.2020

Для студентів факультету стейкхолдери постійно пропонують ефективні види неформальної освіти, однією із головних засад є «вчитися в дії».

Так, студенти спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм», які виявили бажання поглибити знання та вдосконалити практичні навички, з 24 квітня 2020 року розпочинають навчання в «Школі гідів 2020», що організована Департаментом культури і туризму Запорізької міської ради 

Навчання буде проходити на YouTube каналі Zaporizhzhia.city в форматі прямих ефірів та відеоуроків, то ж умови карантину будуть дотримані.

Реєстрація ще триває, поспішайте приєднатись до навчання (https://zaporizhzhia.city/news/skola-gidiv-zaporizza-2020).

 

 

11.04.2020

Шановні студенти заочної форми навчання!

У зв’язку з продовженням загальнонаціонального карантину освітній процес на факультеті організований з використанням дистанційних технологій навчання. Всі необхідні матеріали для підготовки до заліково-екзаменаційної сесії можна отримати у викладачів, контакти викладачів розміщені на сторінках відповідних кафедр:

https://zp.edu.ua/kafedra-turystychnogo-gotelnogo-ta-restorannogo-biznesu

https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-kafedry-ekonomiky-ta-mytnoyi-spravy

Консультації проводяться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, застосовуючи "Систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»"  чи будь які інші мобільні платформи навчання, інструменти відеоконференцій та спілкування у додатках та відео-чатах ZoomGoogle ClassroomViberSkypeMessengerFacebookTelegram, e-mail.

Для студентів-заочників, які ще не приєднались до "Системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»" в прикріплених файлах (в кінці розділу "НОВИНИ") надана інформація щодо правил користування цією системою та індивідуальні паролі для входу до http://moodle.zp.edu.ua/ , пароль після реєстрації рекомендується змінити.

Бажаємо Вам успіхів в отриманні нових знань та міцного здоров’я!

 

До уваги здобувачів вищої освіти факультету міжнародного туризму та економіки!

У зв’язку з продовженням загальнонаціонального карантину нагадуємо, що освітній процес на факультеті організований з використанням дистанційних технологій навчання.

Просимо відповідально ставитись до виконання індивідуального навчального плану та запланованих з кожної дисципліни завдань.

Навчання проводиться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, застосовуючи "Систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»"  чи будь які інші мобільні платформи навчання, інструменти відеоконференцій та спілкування у додатках та відео-чатах ZoomGoogle ClassroomViberSkypeMessengerFacebookTelegram, e-mail.

Розклад занять та консультацій викладачів за спеціальностями:

051 Економіка

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

розміщено на сторінках відповідних кафедр: 

https://zp.edu.ua/kafedra-turystychnogo-gotelnogo-ta-restorannogo-biznesu

https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-kafedry-ekonomiky-ta-mytnoyi-spravy

 

24.01.2020

Вітаємо переможців університетського конкурсу на кращу студентську наукову

роботу та лауреатів обласного конкурсу для обдарованої молоді

 

За результатами вузівського конкурсу на кращу наукову роботу 2019/2020 навчального року студенти факультету посіли призові місця:

секція «Економіка»:

Засоріна Ганна Володимирівна, студентка гр. МТЕ-218м – 1 місце (науковий керівник професор кафедри економіки та митної справи Карпенко А.В.);

Коляда Тетяна Григорівна, студентка гр. МТЕ-216 – 2 місце (науковий керівник доцент кафедри економіки та митної справи Карпенко Н.М.);

Пустовіт Юлія Андріївна, студентка гр. МТЕ-218 – 3 місце (науковий керівник професор кафедри економіки та митної справи Карпенко А.В.)

секція «Туризм»:

Тимінська Олеся Дмитрівна, студентка гр. МТЕ-116 – 1 місце (науковий керівник доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Никоненко С.В.);

Бараннік Світлана Михайлівна, студентка гр. МТЕ-118сп – 2 місце (науковий керівник доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Цвілий С.М.);

Бонтей Вікторія Миколаївна, студентка гр. МТЕ-118сп – 2 місце (науковий керівник доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Гурова Д.Д.);

Делі Олена Володимирівна, студентка гр. МТЕ-126 – 3 місце (науковий керівник доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Бут Т.В.);

Віндюк Ксенія Андріївна, студентка гр. МТЕз-419м – 3 місце (науковий керівник доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Безхлібна А.П.);

Голотін Єгор Михайлович, студент гр. МТЕ-119м – 3 місце (науковий керівник доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Шелеметьєва Т.В.)

 

Вітаємо лауреатів Конкурсу для обдарованої молоді Запорізької облдержадміністрації 2019/2020 навчального року:

в номінації «Історичні та культурологічні науки»:

Делі Олену Володимирівну, студентку гр. МТЕ-126

(науковий керівник Бут Тетяна Вікторівна, доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, к.е.н.)

в номінації «Економічні науки»:

Безхлібну Анастасію Павлівну, молодого науковця, доцента кафедри міжнародного туризму, к.е.н.

(науковий керівник Зайцева Валентина Миколаївна, к.п.н., професор, член Міжнародної академії наук вищої школи)

 

29.11.2019

Через інновації – до зірок!

Відбулась цікава й плідна зустріч студентів факультету Міжнародного туризму та економіки з Яною Вікторівною Підлісною, заступницею голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Яна Вікторівна розповіла про діяльність ДІФКУ, познайомила з інструментами державної підтримки впровадження винаходів та стартапів, поділилась досвідом залучення інвесторів, а також провела експрес-тренінг для студентів. Динамічна, пізнавальна, в дружній атмосфері зустріч, надихнула кожного учасника мислити сміливо, творчо та нестандартно, стати інноватором та успішним підприємцем.

 

31.10.2019

 Науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації»

29-30 жовтня 2019 р. на факультеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації». Учасники конференції обговорили проблемні питання та основні сучасні тенденції за такими напрямами: управління людськими ресурсами; національною та регіональною економікою; інноваційного менеджменту та маркетингу; економіки підприємства; моделювання та прогнозування розвитку економічних систем; управління фінансами; фіскальної політики та митної справи; цифрової економіки та електронного бізнесу.

Проблематика конференції привернула до себе увагу фахівців із різних галузей знань. Серед учасників конференції були присутні висококваліфіковані науковці, молоді вчені, аспіранти та магістранти з вищих навчальних закладів Запоріжжя, Дніпра, Києва, Тернополя, Ірпеня, Вінниці, Кропивницького, Маріуполя. Серед інших країн, з яких брали участь провідні науковці та практики можна виділити наступні: Польща; Болгарія; Литва; Словаччина;  Ліван.

 

01.11.2017

Історія факультету міжнародного туризму та управління персоналом

Колектив факультету міжнародного туризму та управління персоналом в 2017 році відсвяткував 10-річний ювілей від дня заснування цього, на сьогодні – одного з найбільших і найпотужніших структурних підрозділів Запорізького національного технічного університету.

Сьогодні на факультеті навчається понад 1100 студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями 242 Туризм, 051 Економіка за освітньою програмою «Управління персоналом і економіки праці», 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою «Економіка та організація електронної торгівля та біржової діяльності».

За роки свого існування факультет підготував понад 3000 фахівців, які працюють в організаціях та на підприємствах як в Україні, так і за кордоном (Туреччина, Італія, Польща, Канада, В’єтнам, Таїланд, Домініканська Республіка, Сінгапур та інші). Серед випускників факультету є багато керівників та провідних фахівців туристичних підприємств, банківської сфери, промислових підприємств, державних структур, підприємців.

На факультеті функціонує чотири кафедри: міжнародного туризму; управління персоналом та економіки праці; іноземних мов професійного спілкування, інформаційних технологій в туризмі.

Навчальний процес та наукові дослідження забезпечують: 7 докторів наук, професорів; 41 кандидатів наук, доцентів; 10 старших викладачів. Середній вік науково-педагогічного персоналу складає 43 роки.

На факультеті інтенсивно вивчають іноземну мову, що дає студентам можливість проходити практику та стажуватися за кордоном. Конкурентною перевагою підготовки фахівців факультету є практична підготовка студентів, яка направлена на задоволення вимог замовників та інших зацікавлених сторін.

 

 

10.04.2017

Результати міжнародної науково-практичної конференції

На факультеті міжнародного туризму та управління персоналом 30-31 березня 2017 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації» до 10-річчя з дня заснування факультету.

Робота конференції проходила у трьох секціях: «Туризм і готельно-ресторанна справа»; «Економіка та управління в умовах глобалізації»; «Соціально-психологічні, організаційно-правові та інформаційно-комунікаційні аспекти розвитку туризму та економіки».

В конференції взяли участь більше 500 науковців та практиків, студентів, аспірантів та докторантів з України, Білорусі, Австрії, Італії, Кіпру, Польщі, Угорщини, Туреччини, Сполучених Штатів Америки, Домініканської  Республіки, Сейшел, Катару,  ОАЕ, В’єтнаму, Таїланду,  Сінгапуру….

Результати роботи конференції представлені у понад 400 доповідях, які опубліковані у збірнику, виданому у двох томах. З матеріалами можна ознайомитись за посиланням

Дякуємо всім, хто долучився до роботи конференції й сподіваємось на подальшу співпрацю!

 

22.12.2016

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

За результатами I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії студенти факультету посіли призові місця:

Сидоренко Єлизавета Вікторівна, МТУ-215 – 1 місце

Власенко Анна Іванівна, МТУ-215 – 2 місце

Луців Катерина Йосипівна, МТУ-215  – 2 місце

Поліщук Софія Сергіївна, МТУ-215 – 3 місце

 

За результатами вузівського конкурсу на кращу наукову роботу студенти факультету посіли призові місця:

секція «Економіка»

Басенко Катерина Андріївна (науковий керівник доцент кафедри УПЕП Карпенко А.В.),

                                                        напрям «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці» – 1 місце

Коляда Юлія Григорівна (науковий керівник доцент кафедри УПЕП Карпенко А.В.)

                                                       напрям «Менеджмент» – 1 місце

 

секція «Журналістика, туризм, соціальна робота та психологія»

Білоглазова Уляна Ігорівна (науковий керівник доцент кафедри МТ Безхлібна Анастасія Павлівна) – 3 місце

Анкетування студентів

Відношення студентів до обраної спеціальності

Відношення студентів кафедри "Економіки та митної справи" до обраної спеціальності

Анкетування "Викладач очима студентів" (для студентів спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм)

Анкетування "Викладач очима студентів" (для студентів спеціальностей 051 Економіка; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Анкета визначення думки студентів стосовно змісту та наповнення освітньої програми спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"

Анкета визначення думки студентів стосовно змісту та наповнення освітньої програми спеціальності 242 "Туризм"

Анкета для студентів факультету міжнародного туризму та економіки щодо виявлення інтересів позанавчальної роботи

Анкета визначення думки студентів стосовно змісту та наповнення освітньої програми "Митна справа" спеціальності "Економіка"

Анкета визначення думки студентів стосовно змісту та наповнення освітньої програми "Управління персоналом" спеціальності "Економіка"

Анкетування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою


Анкетування стейкхолдерів

Визначення думки стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми спеціальності "Готельно-ресторанна справа" Національного університету "Запорізька політехніка"

Визначення думки стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми спеціальності "Туризм" Національного університету "Запорізька політехніка"

Визначення думки стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми "Митна справа" спеціальності "Економіка" Національного університету "Запорізька політехніка"

Визначення думки стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми "Управління персоналом" спеціальності "Економіка" Національного університету "Запорізька політехніка"


Результати анкетування

Результати анкетування "Відношення студентів до обраної спеціальності"

Результати анкетування студентів стосовно змісту і наповнення освітньої програми спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"

Результати анкетування студентів стосовно змісту і наповнення освітньої програми спеціальності 242 "Туризм"

Результати анкетування стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми спеціальності "Готельно-ресторанна справа"

Результати анкетування стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми спеціальності "Туризм"

Результати анкетування студентів факультету міжнародного туризму та економіки щодо виявлення інтересів позанавчальної роботи (241 Готельно-ресторанна справа)

Результати анкетування студентів факультету міжнародного туризму та економіки щодо виявлення інтересів позанавчальної роботи (242 Туризм)

Результати анкетування студентів стосовно змісту і наповнення ОП Митна справа

Результати анкетування стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми "Митна справа" спеціальності "Економіка" Національного університету "Запорізька політехніка"

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою

Результати анкетування "Викладач очима студента" (студентів спеціальностей 051 Економіка; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)


ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЕКОНОМІКИ

У 2020-2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

(гривень за рік)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

 

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

 

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

денна

14900

13637

13602

14237

заочна

8600

8953

8859

9087

 

 

051 Економіка

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

денна

14900

12804

12859

13328

заочна

8500

8849

9201

9572

 

Освітній ступінь «магістр»

код

спеціальність

освітня програма

ОС «магістр»

денна

заочна

241

242

 Готельно-ресторанна справа

 Туризм

 Готельно-ресторанна справа

 Туризмознавство

19370

11600

051

 Економіка

 Управління персоналом та економіка праці;

 Митна справа

19370

10400

076

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

19370

10400

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 242 «Туризм»

Випускники спеціальності «Туризм» здатні ставити та успішно вирішувати на достатньому професійному рівні науково-дослідницькі та практичні завдання,  узагальнювати практику туризму і рекреації, прогнозувати напрями їх розвитку, розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання у сфері туризму та рекреації.

Магістри з туризму можуть займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:

–       2481 - Професіонал в галузі туризму.

 Рівень спеціальної підготовки випускників дозволяє їм займати такі посади: директор комплексу (оздоровчого, туристського); керівник туристичного підприємства чи готельного господарства; завідувач бюро (подорожей, екскурсій); начальник туристської бази; організатор туристичної діяльності; директор туристичної агенції; менеджер з туризму; менеджер з продажу туристичних послуг; керівник департаменту туризму в органах виконавчої влади; гід-екскурсовод тощо.

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа»

Магістри з готельно-ресторанної справи здатні розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в господарській діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу.

Магістр з готельно-ресторанної справи може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:

  •   2482 – Професіонал в галузі готельної та ресторанної справи

Кваліфікація магістрів з готельно-ресторанної справи дозволяє працювати на посадах: керівник готельно-ресторанного комплексу; ресторатор, топ-менеджер закладу готельно-ресторанного господарства; адміністратор служби прийому та розміщення гостей у готелях; адміністратор ресторану; менеджер, метрдотель.

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

Магістр з економіки може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:

-       2412 - Професіонал в галузі праці та зайнятості;

-       2441.2 – Економіст.

Висока кваліфікація магістрів зі спеціальності Економіка за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» дозволяє їм успішно працювати в органах державного управління у сфері соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України, управліннях праці та соціального захисту населення регіональних держадміністрацій, Державній службі зайнятості, центрах профорієнтації, Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді, органах місцевого самоврядування; на підприємствах та в організаціях, в науково-дослідних установах та у вищих навчальних закладах.

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Митна справа»

Освітня програма передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні до наукової та практичної діяльності в галузі економіки та митної справи на основі набутих професійних компетентностей; здатні визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки та митної справи, що передбачає застосування законодавчо-правового забезпечення функціонування фіскальної служби. Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускники можуть згідно з Національним класифікатором професій ДК 003 займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: посадові особи Державної фіскальної служби України (головний інспектор, головний державний інспектор, заступник начальника відділу, начальних відділу, начальник управління); агент з митного оформлення; митний брокер; спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби, керівник установи, організації, науковий співробітника та викладач.

Атестація випускників освітньої програми «Митна справа» спеціальності 051 «Економіка» проводиться у формі захисту дипломної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації:

  • 2419.2 Експерт із зовнішньоекономічних питань;
  • 2441.2 Економіст з міжнародної торгівлі;
  • 2441.2 Економіст.

 

Ступінь «Магістр» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

освітня програма «Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»

Фахівець з електронної комерції здатен виконувати професійну роботу в галузі підприємницької діяльності та електронної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом; здійснення електронних операцій із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем; організації роздрібної та оптової торгівлі, біржової та брокерської діяльності; організацію, моделювання та прогнозування кон’юнктури товарних, фондових, валютних та ресурсних ринків; функціонування ринкових інструментів та формування обґрунтованої цінової політики.

Здобувачі вищої освіти, які успішно закінчать навчання у Національному університеті «Запорізька політехніка» за запропонованою освітньою програмою, будуть мати можливість заснувати власний бізнес і зайняти високооплачувані посади, наприклад: керівник торгової або біржової організації; аналітик в торгівельних, фондових та валютних системах; фахівець з розширення ринків збуту; мерчандайзер, супервайзер, дилер та брокер; менеджер оптової та роздрібної торгівлі; економіст з питань комерційної діяльності та управління; підприємець.

Випускники можуть займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:

-       2413.2 – Фахівець у сфері біржової діяльності;

-       2419.2 - Фахівець з публічних закупівель;

-       2419.2 – Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку.