Ви є тут

Головна

Прізвище: Гіль

Ім'я: Людмила

По батькові: Анатоліївна

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6879-858X

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця Google Scholar:Гіль Людмила

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 2011, спеціальність за дипломом – «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація за дипломом – «магістр економіки та управління персоналом, викладач» Міжрегіональна Академія управління персоналом (м. Київ), спеціальність за дипломом – «Психологія», кваліфікація за дипломом – «магістр психології»

Наукові інтереси:

 • проблеми удосконалення методів управління персоналом. 
 • проблеми удосконалення системи виховання та навчання студентів  у вищому навчальному закладі.

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності
 • Фізіологія і психологія праці
 • Мотивування персоналу
 • Психологія міжнародного бізнесу
 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 6, з них монографій – 2, навчальних посібників – 2.

 • 1. Організація сучасного діловодства: навчальний посібник / Васильєва О.О., Гіль Л.А., Мірошниченко Л.Г., Пругло О.В. Запоріжжя: Просвіта, 2011. 184с.
 • 2. Управління персоналом та економіка праці. Комплексний державний іспит : навчальний посібник / В.О. Толок, Д.В. Василичев, О.О. Васильєва, А.В. Карпенко та ін. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. 376 с.
 • 3. Гіль Л.А. Мотиваційні заходи залучення молоді до праці в аграрному секторі / Л.А.Гіль // Мелітополь: МІДМУ КПУ, 2011, вип. 4(2).
 • 4. Гіль Л.А. Аналіз чинників впливу на мотивацію праці в аграрному секторі в умовах трансформації економіки / Л.А.Гіль // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2011. - №4.
 • 5. Гіль Л.А. Проблеми управління професійною орієнтацією в організації / Л.А.Гіль // Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів : колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : Просвіта. - 2017. – С. 318-335.
 • 6. Гіль Л.А. Психологічні аспекти діяльності персоналу митної служби. Трансформація та розвиток митної справи в умовах нової економіки: колективна монографія / За заг. ред. А. В. Карпенка і М. В. Гудзь. Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2019. С. 78-90.
 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Гіль Л.А., Манашевська І.В. Удосконалення організації праці менеджера з персоналу на підприємствах малого та середнього бізнесу / Л.А. Гіль, І.В. Манашевська // Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.) : в 5 т. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – Т. 3.
 • 2. Гіль Л.А. Удосконалення техніки добору операторів CALL - центрів / Л.А. Гіль // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: збірник тез доповідей учасників Х Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Харків, 25 листопада 2016 року). – Харків : ХНАДУ. – 2016. – Т.3.-С.124-126
 • 3. Гіль Л.А. Використання сучасних кадрових технологій в діяльності приватного охоронного підприємства / Л.А. Гіль // Актуальні питання організації та управління  діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м.Харків, 17 листопада 2016 року). – Харків : Національна академія Національної гвардії України.- 2016. – С.57-60
 • 4. Гіль Л.А. Щодо проблеми удосконалення технології професійного відбору робочих кадрів / Л.А.Гіль // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.) : в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 110-112.
 • 5. Гіль Л.А. Питання ментальності трудових відносин і формування організаційної культури вітчизняних підприємств / Л.А. Гіль // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – С. 1763-1765.
 • 6. Гіль Л.А., Зайцева А.А. Проблеми мотиваційної сфери особистості у психології праці / Л.А. Гіль , А.А. Зайцева // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – С. 1826-1828.
 • 7. Гіль Л.А., Бакінський А.О. Удосконалення методів професійного навчання на підприємствах енергетичної галузі / Л.А. Гіль , А.О. Бакінський // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – С. 1822-1824.
 • 8. Гіль Л.А., Рябінін С.А.Сучасні проблеми розвитку організаційної культури / Л.А. Гіль, С.А. Рябінін // Управління соціально-економічним розвитком регіонів держави: збірник тез доповідей учасників ХІ Міжнародної конференції студентів і молодих вчених (м. Запоріжжя, 13-14 квітня 2017 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2017.
 • 9. Гіль Л.А., Власенко А.І. Питання адаптації працівника до нового робочого місця / Л.А. Гіль , А.І Власенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – 2592 с.
 • 10. Гіль Л.А., Луців К.Й. Творче мислення в процесі праці / Л.А. Гіль , К.Й. Луців // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – 2592 с. 
 • 11. Гіль Л.А., Нікітенко Д.Д. Роль мотивації у формуванні організаційної поведінки / Л.А. Гіль , Д.Д. Нікітенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – 
 • 12. Гіль Л.А., Поліщук С.С. Щодо проблеми мотивації трудової діяльності персоналу / Л.А. Гіль , С.С. Поліщук // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – 2592 с. 
 • 13. Гіль Л.А., Сидоренко Є.В.Роль психологічних факторів в організації праці / Л.А. Гіль , Є.В. Сидоренко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – 2592 с. 
 • 14. Гіль Л.А., Сизонець В.С. Вплив індивідуально-психологічних властивостей на трудовий процес / Л.А. Гіль , В.С. Сизонець // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – 2592 с. 
 • 15. Гіль Л.А., Переп’ятенко А.С.Урахування особливостей мотиваційної сфери особистості в сучасному менеджменті / Л.А. Гіль , А. С. Переп’ятенко // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали ХIV міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Нац. авіац. ун-т, 2018. – С. 150-152
 • 16. Гіль Л.А. Проблеми формування професіонала митної справи / Л.А. Гіль // Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2018 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2018. – С.64-66 
 • 17. Гіль Л.А.Проблеми аутсорсингу в контексті організаційної культури. Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом : Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 303с. 
 • 18. Гіль Л.А., Завоюра К.В. Проблеми психології управління в сучасній організації. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р.  Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019.  С.76-78
 • 19. Гіль Л.А. Щодо проблеми психологічної компоненти професійної компетентності митників. Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.117 – 119.
 • 20. Гіль Л.А., Завоюра К.В. Щодо питання психології спільної діяльності . Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.145 – 147.
 
 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська.

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): 487
  тел.: +380(61)769-84-54