Ви є тут

Головна » Факультети » Будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Емблема кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ЗНТУ

Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ПТБД)

Рік початку діяльності: 2015, 16 вересня

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Ткаченко Алла Михайлівна

Спеціальності:

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Менеджмент в будівництві»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка підприємства»
«Підприємництво»
«Економіка бізнесу»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 368
тел.: +380(61)7698393
e-mail: kafedra_eov@zntu.edu.ua

Новини кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності >>

Акредитація

Наукова діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Історія

Викладачі та співробітники

Технічне оснащення кафедри

Міжнародна діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Навчально-методична діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Анотації напрямів підготовки, спеціальностей та освітніх програм кафедри

Робочі програми та силабуси дисциплін кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Список навчально-методичних робіт кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Профорієнтація

Анкети, опитування кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Список монографій, підручників та навчальних посібників

Список наукових публікацій кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності

Тези доповідей на конференціях

Наукові роботи студентів кафедри


 •  
Контактна інформація:

69064, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

e-mail:     kaf_economik@ukr.net

https://www.facebook.com/groups/354510949242206У

 

Положення про кафедру  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Demo

 
 
Участь кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності у проєкті WORK4CE у рамках програми  Erasmus+

Кафедра підприємництва торгівлі та біржової діяльності спільно з трьома кафедрами НУ «Запорізька Політехніка»  приймає участь у  проєкті  Erasmus+ "Міждоменні компетенції для забезпечення здорової та безпечної роботи у 21 столітті" (WORK4CE) 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Тривалість проєкту: 15 листопада 2020 – 14 жовтня 2023.

Цільова група: університети, викладачі та дослідники (академічна спільнота), студенти, виконавчі організації, фахівці, випускники, державні установи, професійні організації.

Проєкт реалізується за участі таких українських та міжнародних Партнерів: Університет прикладних наук та мистецтв м. Дортмунда, Німеччина; Католицький університет Льовена, Бельгія;  Університет Басків Більбао, Іспанія;  Київський Національний Університет Архітектури та Будівництва, Україна;  Західноукраїнський Національний Університет, Україна;  Академія Державного Податкового комітету Азербайджану, Азербайджан;  Азербайджанський Державний Університет Нафти та Промисловості, Азербайджан; Азербайджанський Університет Архітектури та будівництва, Азербайджан.

Мета та завдання проєкту:

Розроблення нової форми співпраці між університетами та підприємствами в епоху цифрових технологій для покращення працевлаштування випускників; надання новітніх компетенції, що пов’язані з компетенція ми, необхідними для працевлаштування, для формування робочого простору майбутнього (Модель компетентності для роботи 4.0 та Модель зрілості цифрової трансформації); просування міжнародного та міждисциплінарного напрацювання навчального змісту моделі компетентності для роботи 4.0.

На кафедрі впроваджений освітній модуль «Мислення життевого циклу та менеджмент сталого розвитку»  у вигляді дисципліни вільного вибору для студентів магістратури спеціальності «Управління проєктами».

 
 
Участь доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Плинокоса Дмитра Дмитровича у телевізійній передачі "Кава брейк"
 
 Програма присвячена сучасним аспектам міжнародної діяльності НУ "Запорізька політехніка" та кафедри підприємства, торгівлі та біржової діялності. 
(5.09.2022)
 

З 7 вересня вже відкритий доступ для запису на курси за проєктом DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students). Проєкт передбачає залучення студентів та викладачів НУ «Запорізька політехніка» до цифрового навчання за окремими курсами освітньої програми «Digital Technology and Management» Східно-Баварського університету Амберг-Вайден:

 • Object-oriented Coding (Об'єктно-орієнтоване програмування)
 • IoT Technology (Технології Інтернет речей)
 • Sensors for Smart Systems (Сенсори для смарт-систем)
 • Project Management and Agile Methods (Управління проєктами та Agile методи)
 • Business Model Innovation (Інновації в бізнес-моделях)
 • Fundamentals of Business Administration (Основи бізнес-адміністрування)
 • Digital Marketing and eCommerce (Цифровий маркетинг та електронна комерція)
 • Economics of Eastern Europe Countries: How to create a start-up (Економіка країн Східної Європи: як створити стартап)
 • English for Academic Purposes (Англійська для академічних цілей)

Каталог курсів (PDF, 2.4 MБ)

Участь студентів у проєкті відкриває можливості:

 • отримання сучасних знань, навичок і компетенцій, що відповідають вимогам європейського ринку праці, від фахівців німецьких технологічних компаній (Siemens, OnraSens) та професорів університету
 • користування цифровим навчальним матеріалами та участі у цифрових лабораторних і практичних роботах
 • у разі успішного проходження курсу - отримання сертифікату East Bavarian University Amberg-Weiden (із зазначенням модулів, змісту та тривалості курсу, отриманих компетенцій и навичок)
 • перезарахування в НУ «Запорізька політехніка» вивченої навчальної дисципліни (курсу) відповідно до Положення про академічну мобільність
 
 
Обговорення освітньо-професійних та освітньо-наукових програм кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 
30.05.22 р. під час розширеного засідання кафедри ПТБД (у форматі онлайн) за участю в.о. декана БАД  та стейкхолдерів відбулося обговорення потреби та доцільності внесення змін до освітньо-професійних програм зі спеціальностей:
073 «Менеджмент»:
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Освітньо-наукова програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" з підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти

Пропозиції та зауваження усіх бажаючих долучитися до обговорення, означених освітньо-професійних та освітньо-наукової програм, прохання надсилати на електронну адресу кафедри: kaf_economik@ukr.net

 
Шановні колеги!
На базі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності відбулась конференція "Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності". Пропонуємо для ознайомлення матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 11-12 травня 2022 року.

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 2022

 
Шановні колеги!
11-12 травня 2022 року на базі кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності пройшла ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»   Національного університету «Запорізька політехніка». 

ВІТА​ЛЬНЕ СЛОВО

      Шановні учасники ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», щиро вітаю Вас в Національному університеті «Запорізька політехніка»! Національний університет «Запорізька політехніка» понад 120-років свого існування, завжди був і залишається флагманом освіти та науки в Запорізькому промисловому регіоні, діяльність якого спрямована на: якісну підготовку висококваліфікованих фахівців, виконання на високому науковому рівні актуальних для держави й регіону досліджень, формування нових поколінь української інтелектуальної та інженерної еліти.
    Ми пишаємося своєю історією, своїм добрим ім’ям, визнаним не тільки в Україні, а й в багатьох країнах світу, своїми здобутками та традиціями, невтомними й відданими науці і освіті працівниками, успішними випускниками та позицією лідерів серед вишів України та європейських країн.
      Сьогоднішнє поважне зібрання засвідчує добрі наукові традиції університету, його сталі творчі контакти з багатьма університетами України та інших країн, а також з представниками бізнесу. Беручи участь у цій знаковій для НУ «Запорізька політехніка» події, кожен з Вас має нагоду апробувати результати плідної наукової роботи, презентувати свої наукові та творчі здібності, обговорити актуальні питання сьогодення та запропонувати шляхи вирішення наявних проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах трансформації економіки країни до новітньої  «низьковуглецевої» моделі економіки.
     Упевнений, що професійна дискусія та обмін досвідом дадуть новий імпульс подальшому розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в Україні. Тож, усім учасникам конференції бажаю успіхів і сподіваюсь, що Ви отримаєте задоволення від гостинності нашого університету та креативності бачення майбутнього України.
 
З глибокою повагою
 
Ректор Національного університету
«Запорізька політехніка», професор                                                                                              Віктор ГРЕШТА
 

Програма конференції

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»   Національного університету «Запорізька політехніка». Конференція відбудеться   11-12 травня 2022 року у м. Запоріжжя, Україна.

Інформаційний лист конференції

 

 

Участь професора кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Пожуєвої Тетяни Олександрівни
 у Міжніродній конференції "Artifical Intelligence: Academy and Industry".
 

Demo

Demo

Demo

30 березня 2022 року відбулася Міжніродна конференція "Artifical Intelligence: Academy and Industry".

Активну участь у цьому важливому інтернаціональному заході взяла професор кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних наук Пожуєва Тетяна Олександрівна.
Підтвердження статусу української науки є актуальним в цей складний для держави час.
Закликаємо всіх науковців активно брати участь у вітчизняних та міжнародних заходах.
 
 
 
Акредитація освітньо-професійної програми  «Менеджмент в будівництві» спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього рівня «бакалавр»

9-11 березня 2022 р. буде проходити акредитація освітньо-професійної програми  "Менеджмент в будівництві" спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього рівня «бакалавр»

Переглянути акредитаційну документацію 

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ «Запорізька політехніка» оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми  "Менеджмент в будівництві" спеціальності 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент» «Менеджмент у будівництві»

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ «Запорізька політехніка», роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту. 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, гаранту освітньо-професійної програми "Менеджмент в будівництві" спеціальності 073 «Менеджмент» д. держ. упр., проф. Левченко Н.М.  на e-mail: kafedra_eov@zntu.edu.ua 

Підключитися до зустрічей можна буде у конференції ZOOM, посилання буде доступно пізніше.

Дякуємо за співпрацю.

 
Співробітництво кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
з підприємствами щодо проходження практики студентами спеціальності 073 "Менеджмент" (Освітня програма "Менеджмент в будівництві")
 
 

Зустріч представників кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності зі стейкхолдером – ТОВ  «АЛД інжиніринг та будівництво»)

Demo

26 січня 2022 р. відбулася зустріч представників кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Національного університету «Запорізька політехніка» та керівництва компанії ТОВ «АЛД інжиніринг та будівництво».  Під час зустрічі були обговорені можливості співпраці між компанією та НУ «Запорізька політехніка». Генеральний  директор ТОВ  «АЛД інжиніринг та будівництво» Лебедєв О.С. надав інформацію про діяльність компанії та можливості в організації спільної роботи. Представники кафедри ПТБД доцент Плинокос Д.Д. надав загальну інформацію про Національний університет «Запорізька політехніка» та можливості кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щодо підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент в будівництві», «Управління проектами») та спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітні програми «Економіка підприємства», «Економіка бізнесу»). Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Севастьянов Р.В. надав детальну інформацію щодо можливостей  спільної організації практики та подальшого працевлаштування студентів на базі  ТОВ «АЛД інжиніринг та будівництво». Результатом зустрічі стало  підписання договору про проходження виробничої та переддипломної практики. Сторони висловили наміри щодо  подальшої співпраці.    

 

Відео про сучаcний стан НУ "Запорізька політехніка" та кафедру підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 Бібліотека    https://drive.google.com/file/d/16wi_Rh20YAzsJ6pHfAqry2hqkSy2l71g/view

Університет https://drive.google.com/file/d/1fX9Ncn1a7sHnxQxH-CWdpwVWdhGTLC8B/view?usp=sharing

Корпуси університету https://drive.google.com/file/d/1ahObVe_rA1u98iAQXJFJhW_9aigQSMxx/view?usp=sharing

Спортивний комплекс https://drive.google.com/file/d/1g3e-VpFeWjXX-XcYJgA8758EosfVTNGq/view?usp=sharing

ВІльний час https://drive.google.com/file/d/15tdVdchHa0Nx_aUU-Q2d5r3oTjseISSx/view?usp=sharing

Викладацька кафедри ПТБД https://drive.google.com/file/d/1Z20SBlYOJGaBzknbILsNlD3cF3LnToHc/view?usp=sharing

Рекламний ролік кафедри ПТБД  https://drive.google.com/file/d/1vbyKzmZk2djqmZWbPPULtNtAXARRoJCi/view?usp=sharing

Аудиторія 358 https://drive.google.com/file/d/1jtFb-Ad1H56suJFzKuLu-TsS7gNmzJkL/view?usp=sharing

Аудиторія 134 https://drive.google.com/file/d/1m95_6FGF9FUJibjLVVxZ5KhGvwkPpK8T/view?usp=sharing

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 
Наказ №253 від 29.06.21 «Про введення в дію Кодексу академічної доброчесності у Національному університеті «Запорізька політехніка» >>
 
Що робити, якщо ти став жертвою булінгу? >>
 
Запобігання та протидія корупції >>

 

 

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ  КАФЕДРИ

"ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ

ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

на 2 семестр 2021-2022 н.р.

П.І.Б.

Понеділок

Вівторок

Середа

Четверг

П’ятниця

Ткаченко

Алла

Михайлівна

15.00-16.00

 

 

 

 

12.00-13.00

 

 

Пожуєва

Тетяна

Олександрівна

 

 

09.00-10.00

 

09.00-10.00

 

Левченко

Наталія

Михайлівна

 

 

14.55-16.10

 

14.55-16.10

 

Бобко

Наталія

Анатоліївна

 

 

13.25-14.45

 

 

 

 

13.25-14.45

Плинокос

Дмитро

Дмитрович

14.55-16.15

 

16.25-17.30

 

 

Лівошко

Тетяна

Володимирівна

13.25-14.45

 

16.25-17.30

 

 

Круглікова

Валентина

Володимирівна

 

13-25-14.45

 

13-25-14.45

 

 

 

 

 

 

Богдан

Юрій

Миколайович

 

 

 

 

 

 

 

13.25-14.45

Севастьянов Родіон Вікторович

11.55-13.15

 

 

 

13.25-14.45

 

 

 

 

Сердюк

Євгенія

Михайлівна

 

 

13.25-14.45

 

 

 

 

 

13.25-14.45

Крайнік

Олена Миколаївна

 

15.00-16.00

 

 

14.00-15.00

 

 

 

Ханенко

Алла

Валеріївна

 

 

 

 

 

10.05-11.25

 

 

Лоза

Світлана

Петрівна

 

 

10.00-11.00

 

 

 

11.30-12.30

 

 

 

Чернова

Ірина

Вікторівна

 

10.05-11.25

 

11.55-13.15

 

 

 

 

Бугрім

Олександр Юрійович

15.00-16.00

 

 

 

 

 

«DOBRE» - Запорізька Політехніка у партнерстві  з Краківським економічним університетом продовжують реалізацію міжнародного проєкту
 

            Продовжується реалізація спільного проєкту "DOBRE" у партнерстві - НУ «Запорізька політехніка» разом з Малопольскою школою державного управління при Краківському економічному університеті (Польща). 11.02.2022 координатор проєкту доц. Плинокос Д.Д. та куратор дипломних проєктів  учасників програми підвищення кваліфікації – проф.. Левченко Н.М. провели зустріч нараду з колегами, учасниками програми, щодо завершального етапу - захисту дипломних робіт. Були розглянуті питання підготовки відгуків керівників, роботи рецензентів та організації процедури захисту робіт. Всі процедури були обговорені і узгоджені між партнерськими університетами, оговорені терміни завершення програми та процедура видачі сертифікатів учасникам, які пройшли підготовку за міжнародною програмою підвищення кваліфікації. Участь в проєкті дозволила викладачам кафедри підвищити свій власний рівень з викладачами Краківського економічного університету, долучитися до публікацій у фаховому виданні «Публічне управління» (Польща), отримати  кошти на закупівлю техніки та обладнання для проведення on-line занять. Крім того партнерський університет надав необмежений доступ до ліцензійної версії програми ZOOM на 2021-2022 роки, що дозволило якісно готовити і проводити заняття на високому рівні.

11.02.2022

Участь кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у Програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Кафедра ПТБД реалізує навчання за сертифікованою  програмою підвищення кваліфікації «Управління в органах місцевого самоврядування для лідерів громад та депутатів місцевих рад» у рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка виконується Глобал Ком'юнітіз, та у співпраці із Малопольською школою державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK, Польща), партнером Програми USAID DOBRE. Викладачі кафедри проф. Ткаченко А.М., проф. Пожуєва Т.О., проф. Левченко Н.М., доц. Крайнік О.М., доц. Круглікова В.В., доц. Севастьянов Р.В., доц. Плинокос Д.Д. пройшли навчання протягом лютого-травня 2021 року за зазначеною програмою, яку проводили викладачі Малопольської школи державного управління при Краківському університеті економіки (Республіка Польща).

 

 

 

 

Готуйтесь до вступу на магістратуру заздалегідь!

Національний університет «Запорізька політехніка» запрошує майбутніх випускників бакалаврату на курси підготовки до ЄВІ з англійської мови.

Реєстрація за посиланням

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/Zxj7Bu8YWBX8QqiJ8

 
Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність
 Запрошуємо студентів просимо до бібліотеки НУ "Запорізька політехніка" на тематичний перегляд літератури: «Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність». Перегляд діє з 01.02.2022 р. в залі електронних каталогів (ауд. 510). 

Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність. Рекомендаційний список літератури.

Посилання для реєстрації: https://forms.gle/jc2dFAV4W95FbCzt7

Шановні потенційні роботодавці!

Наша кафедра готує бакалаврів та магістрів в галузі 07 – «Управління та адміністрування» освітні програми «Менеджмент в будівництві», "Управління проектами" спеціальність 073 "Менеджмент"; освітні програми "Економіка підприємства", "Економіка бізнесу" спецціальність 076 "Економіка підприємства". Просимо  надати  пропозиції для вдосконалення освітніх програм та подальшого успішного працевлаштування наших випускників. Форма для надання пропозицій знаходиться за посиланням https://zp.edu.ua/ankety-opytuvannya-kafedry-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti

Студентський кейс-чемпіонат

Отримай справжній досвід у студентському кейс-чемпіонаті від Метінвесту! Призовий фонд — понад 100 00 грн. 8 міст, 21 підприємство, 12 напрямків, 130+ реальних кейсів. Чемпіонат проходить вже 6-ий сезон, але такий масштаб — вперше! Цього року долучилися основні українські підприємства групи, тому ти точно знайдеш кейс для себе.  Напрямки кейсів #MStudentChamp: безперервне вдосконалення, виробництво, технологія та якість, інжиніринг, охорона праці та екологія, автоматизація, ІТ, транспорт і логістика, промислове будівництво, фінанси, економіка, управління персоналом, технічний переклад. Кожна команда / учасник отримає ментора від компанії Метінвест, разом з яким складе індивідуальний графік роботи над кейсом, зможе консультуватися та відвідувати підприємства. Автори найкращих рішень отримають запрошення на роботу у Метінвест та  цінні подарунки. Справжні виклики — реальна кар’єра!
 
 
 
Наукова діяльність викладачів кафедри ПТБД у сертифікатній програмі
«Вербалізація і візуалізація в науці та освіті»
З  08 листопада 2021 року по 12 листопада 2021 доцент кафедри Крайнік Олена взяла участь у навчанні за сертифікатною освітньою програмою загальною тривалістю 30 годин за темою «Вербалізація і візуалізація в науці та освіті». На практичних семінарах-тренінгах випробовували окремі ресурси, створюючи в онлайн-режимі власну історію в одному кадрі, намагаючись урахувати всі деталі, які впливають на сприйняття й адекватне тлумачення власної оповіді, технологію створення інтерактивних плакатів, ознайомились із можливостями використання інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах вербалізації та візуалізації інформації, з методами впливу на аудиторію, корисними ресурсами з медіаграмотності.         
 

Demo Demo Demo

Участь викладачів кафедри ПТБД в онлайн воркшопі «Європейські цінності в освіті для сталого розвитку». 

15 жовтня 2021 доцент кафедри ПТБД Крайнік Олена приймала участь в онлайн воркшопі «Європейські цінності в освіті для сталого розвитку». Онлайн воркшоп проводиться в рамках імплементації проекту напряму Жана Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» Erasmus+ Jean Monnet Project «European values of diversity and inclusion for sustainable development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT. Метою воркшопу є дослідження взаємодії цінностей та Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) в освіті.

Demo Demo Demo Demo Demo

 

Участь науковців кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у INVEST FORUM 2021

Науковці кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності професор Пожуєва Т.О., доценти Крайнік О.М. та Севастьянов Р.В. 1 жовтня 2021 року відвідали INVEST FORUM. У цьому заході взяли участь 2000 учасників в палаці спорту «Юність» м. Запоріжжя. Досвідчені інвестори розповіли про нові рішення і сучасні стратегії у бізнесі.

Demo Demo Demo Demo Demo DemoDemoDemoDemo

 
Крок до майбутньої професії менеджера
21 вересня 2021 року студенти спеціальності "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент у будівництві" за сприяння Туристичного Інформаційного Центру відвідали музей архітектури Запоріжжя. Майбутні фахівці почули історію міста Запоріжжя завдяки захопливій екскурсії Мордовського М.М: шлях від Олександрівської фортеці до сучасного міста; цікаві проєкти, частина з яких так і не була реалізована; різностильові споруди, спроєктовані талановитими інженерами-будівельниками та архітекторами в різних стилях; сакральні об'єкти, комерційна нерухомість, промислові підприємства тощо, будівельні матеріали, що використовували для спорудження будівель в різні періоди, представлені в оригінальних експозиціях. Досвід таких екскурсій є корисним для отримання нових знань!
 

Demo Demo Demo Demo Demo Demo

Участь кафедри Підприємництва торгівлі та біржової діяльності у «Еко Форумі – 2021»
Співробітники та студенти кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка» відвідали 16 вересня 2021 року у виставковому центрі «Козак-Палац» (м. Запоріжжя) V екологічний форум «Еко Форум – 2021». Цей захід який об’єднує експертів з питань охорони довкілля, представників бізнесу, науки, освіти і всіх небайдужих до питань екології громадян. Викладачі доц. Плинокос Д.Д. та доц. Севастьянов Р.В. разом зі студентами бакалаврату спеціальностей «Економіка підприємства», та «Менеджмент в будівництві» приймали участь у презентації локації НУ «Запорізька політехніка», а також ознайомились з багатьма стендами інших учасників, зокрема пов’язаних з розвитком ресурсоефективної економіки, розглянули проблематику захисту клімату, довкілля та напрями розвитку екологічно орієнтованої моделі розвитку. Студентки магістратури спеціальності «Управління проєктами» - Тарпіньянц В.В., Колесник А.Д. разом з доц. Севастьяновим Р.В. долучились до презентації та обговорення наукових екологічних проєктів.

Demo Demo Demo Demo

 
 
День знайомства гр.БАД-311 з куратором професором Пожуєвою Т.О.
Розкіш спілкування - цей безцінний дарунок надихає, заряджає творчою енергією, тому людина так цього прагне. До того ж ще осінні дні з літньою погодою спонукають до прогулянок мальовничими місцями. А якщо ще й в гарному товаристві....
День знайомства гр.БАД-311 в товаристві з куратором професором Пожуєвою Т.О. та доцентом Черновою І.В. пройшов на Хортиці.

Demo Demo Demo Demo Demo Demo

 

Зимова школа 2021 а рамках  проекту WORK4CE

    

Demo

 
Команда проекту WORK4CE Erasmus+, продовжує активну реалізацію запланованих заходів та проектну діяльність. Представник кафедри підприємництва торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька Політехніка» доц. Плинокос Д.Д. разом з представниками нашого університету взяли участь у Зимовій школі 2021 для викладачів університетів, тренерів та академічного персоналу.  Навчання проходило на базі Університету прикладних наук і мистецтв м. Дортмунд (Німеччина). Тематика тренінгів та навчання була спрямована на вивчення методології управління проектами – Agile, крім того були розглянуті інструменти ефективної взаємодії в проектній діяльності, зокрема таких програм як Jira, Confluence, MS Teams створення спільного проектного середовища OpenCoPs. Практична робота під час тренінгу була орієнтована на вивчення та вдосконалення навиків роботи з програмними продуктами, створення ефективної команди, та реалізацію міні – проекту. В зимовій школі взяли участь представники різних країн та університетів, зокрема України, Азербайджану, Литви, Норвегії, Іспанії, Палестини. Серед учасників міжнародної школи були представники багатьох університетів України, зокрема Західноукраїнського національного університету м. Тернопіль, Київського національного університету будівництва та архітектури, представники НУ «Запорізька Політехніка»/

Сертифікат Дортмундського університету доц. Плинокоса Д.Д. (2021 р.)

 

Національний університет «Запорізька політехніка» удостоєний почесного звання «Лідер вищої освіти України»
 
Гран-прі «Вища освіта України», що надається провідним вишам, які мають стабільно високі показники міжнародної співпраці, освітньої та науково-інноваційної діяльності. Серед нагород – золота медаль у номінації «Діяльність закладу вищої освіти з розвитку експорту освітніх послуг». Це важливі відзнаки для колективу за сумлінну та наполегливу роботу. Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, кандидат економічних наук Родіон Севастьянов,  кандидат економічних наук, доцент Дмитро Плинокос нагороджені дипломами за активну участь у семінарах виставки і презентації освітніх інноваційних технологій. Під час роботи виставки у відвідувачів була можливість ознайомитися з особливостями вступу до навчальних закладів, зокрема, Національного університету «Запорізька політехніка», вибору майбутньої професії, бакалаврських та магістерських програм, підготовчих курсів і дізнатися про специфіку здобуття освіти в Україні та за кордоном.
24.06.2021

До уваги стейкхолдтерів і здобувачів

Просимо роботодавців і здобувачів заповнити анкети за посиланнями:

 АНКЕТА "ВИКЛАДАЧ ОЧИМА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ"

Анкета "Дотримання академічної доброчесності очима науково-педагогічних працівників"

Анкета для здобувачів вищої освіти кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка" щодо академічної доброчесності

Анкета випускника кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка"

Анкета «До питання задоволеності здобувачами вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою» кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка"

Анкета «Щодо питання працевлаштування випускників кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка"»

Анкета "Оцінка якості практичної підготовки здобувачами вищої освіти"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП стейкхолдерами" по кафедрі "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка"

Анкета "Оцінка якості організації освітнього процесу" кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка"

Анкета "Профорієнтаційна робота кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка" очима здобувачів вищої освіти"

Робота Студентських органів самоврядування НУ "Запорiзька Полiтехнiка" очима здобувачів вищої освіти кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка"

Анкета "Оцінка ОПП / ОНП здобувачами вищої освіти" кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка"

Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості освітніх послуг, що надаються кафедрою "Підприємництва, торгівлі і біржової діяльності" НУ "Запорізька політехніка". Дякуємо за співпрацю!
 
 

Шановні абітурієнти!!!

КАФЕДРА

ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

запрошує

Вас навчатись за спеціальностями:  

073  «Менеджмент» (Освітня програма: «Менеджмент в будівництві»)

076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(Освітні програми: 1. Економіка бізнесу; 2. Економіка підприємства; 3. Підприємництво).

Здавай ЗНО на відмінно – отримуй бюджетне місце

Контактна інформація:

69064, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

e-mail:     kaf_economik@ukr.net

https://www.facebook.com/groups/354510949242206

(061) 769-83-93 кафедра підприємництва,торгівлі та біржової діяльності (ауд.368 головного корпусу НУ «Запорізька політехніка»)

0676128584 (Viber), зав. кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ауд.144 головного корпусу НУ «Запорізька політехніка»)

 

Співпраця кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з Торгово-промисловою палатою м. Запоріжжя

     В продовження співробітництва з Торгово-промисловою палатою  м. Запоріжжя. Представники кафедри взяли участь у зустрічі з діловими колами та підприємцями України та Литви у рамках зустрічі «Запоріжжя - Вільнюс», що відбувалася 10 червня 2021 р. у виставковому центрі «Козак-Палац» у змішаному форматі. Під час зустрічі були обговорені потенційні можливості співпраці підприємств Запоріжжя та Вільнюсу. Доцент Дмитро Плинокос виступив з доповіддю про можливості та  перспективи співробітництва з Національним університетом «Запорізька Політехніка». А доцент Родіон Севастьянов під час обговорення з представниками підприємств Запоріжжя презентував можливості кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у підготовці кваліфікованих кадрів для бізнесу, обговорив зі стейкхолдерами їх бачення та вимоги, щодо наповнення освітніх програм для студентів економістів.

 

Участь викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  у Бізнес-форумі   за Програмою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2021  рік.

      Викладачі та студенти кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 9 червня  2021 взяли участь у Бізнес-форумі  за Програмою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2021 рік. Захід було організовано Запорізькою міською радою за участю Запорізької торгово-промислової палати.

Demo

Demo

    Під час форуму були розглянуті питання розвитку підприємництва в Запорізькій області, виклики пов’язані з пандемією в світі та перспективи розвитку в Запоріжжі бізнес інфраструктури, руху стартапів, роботи консультаційних центрів для підприємців області. Особлива увага приділятиметься інструментам, які дозволять допомогти раціональніше будувати бізнес-процеси, підвищити чутливість управління, фінансового аналізу, запроваджувати програмні продукти та IT, реагувати на актуальні ризики взаємодії з контрагентами, детальніше застосовувати можливості щодо розвитку каналів продаж, участі у держзакупівлях, виходу на нові експортні ринки, оптимізувати маркетингову, HR-складову роботи, ощадливо використовувати ресурси, зменшити навантаження на навколишнє середовище. Фахівці кафедри будуть долучатися до всіх заходів з розвитку підприємництва в Запорізькій області, багато питань є в сфері наукових інтересів викладачів кафедри особливо питання організації бізнес процесів, аналіз ризиків, енергозбереження та сталий розвиток економіки.

 

ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції

«СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

13-14 травня 2021 р.,

Україна, м. Запоріжжя

Регламент роботи конференції

Програма роботи конференції

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

13 травня 2021 року

8.00  – 10.00 – реєстрація учасників конференції

10.00 –11.20 – урочисте відкриття конференції

11.20 –12.00 –   пленарне засідання

12.00 –13.20 – робота в секціях

13.20 –15.00 – перерва на обід

15.00 – 16.20 – робота в секціях

14 травня 2021 року

10.00 –11.20 – робота в секціях

12.00 –12.30 – підведення підсумків конференції

12.30 –13.00 –закриття конференції

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ:

доповідь на пленарному засіданні - до 15хв.

доповідь на секції - до 10 хв.

виступи та обговорення - до 5 хв.

Мови конференції: українська, російська, англійська

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Голова комітету:

Гугнін Е.А., перший проректор НУ «Запорізька політехніка», к.с.н., доц.

Співголови організаційного комітету:

Наумик В. В., проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.т.н., професор.

Ткаченко А.М., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., проф.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Захарчук В.М.           В. о. директора  Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

Матвіїшина О.Є.      Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

Абусеїдзе Д., д.е.н., проф.    Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Батумського державного університету ім. Шота Руставелі, (Грузія)

Андрющенко К.А., д.е.н., проф.      Професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва Київського національного економічного університету

Богданов І.Т., д.п.н., проф.  Ректор Бердянського державного педагогічного університету

Варава Л.М., д.е.н., проф.    Завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Криворізького національного університету

Вєжбік-Стронська М.         Проректор  Вищої технічної школи в Катовіце, (Польща)

Гармідер Л.Д., д.е.н., проф  Завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,(м. Дніпро)

Захарченко П.В., д.е.н., проф. Завідувач кафедри економіки, підприємництва та фінансів Бердянського державного педагогічного університету

Зборіна І.М., к.е.н., доц.       Доцент кафедри економіки і бізнесу Поліського державного університету, (Білорусь)

Іванова М.І.,  д.е.н., доц.      Професор кафедри менеджменту НТУ «Дніпровська політехніка»

Карпенко А.В., д.е.н., доц.   Професор кафедри економіки та

митної справи НУ «Запорізька політехніка»

Левченко Н. М., д. держ. упр., проф.         Професор кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка» 

Макаренко Т.П., к.і.н., доц.  Декан гуманітарно-економічний факультет Бердянського державного педагогічного університету

Мікос П. Начальник відділу маркетингу та ІТ  Вищої технічної школи в Катовіце, (Польща)

Несторенко Т.П.,  к.е.н., доц.         Доцент кафедри економіки підприємства та фінансів Бердянського державного педагогічного університету, проф. WST

Окуян К., докт., проф.         Професор Університету Балікесір, (Туреччина)

Остенда А., докт.,   Ректор  Вищої технічної школи в Катовіце, проф. WST (Польща)

Сагайдак М.П., д.е.н., проф.           Завідувач кафедри менеджменту  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Севастьянов Р.В., к.е.н., доц          Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка»

Сейдахметов М.К.,  к.е.н., доц.      Декан вищої школи "Управління і бізнесу" Південно-Казахстанського державного університету ім. М. Ауєзова, (Казахстан)

 Тарасюк Г.М.,    д.е.н., проф.         Декан факультету бізнесу та сфери обслуговування ДУ «Житомирська політехніка»

Пожуєва Т.О., д.е.н., проф. Професор кафедри  підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка»

Покатаєва О.В., д.е.н., д.ю.н., проф.         Перший проректор Класичного приватного університету, (м. Запоріжжя)

Филюк Г.М., д.е.н., проф.     Завідувач кафедри економіки підприємства  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фролова Л. В., д.е.н., проф. Завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

13 травня, початок о 10.00

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО:

 1. Гугнін Едуард Анатолійович, перший проректор Національного університету «Запорізька політехніка», к.с.н., доцент.
 2. Захарчук Віктор Миколайович, в. о. директора Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.
 3. Ткаченко Алла Михайлівна, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Національного університету «Запорізька політехніка», д.е.н., проф.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1.

Ткаченко А. М., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Національного університету «Запорізька політехніка», д.е.н., проф. (Україна); Маслов Д.Г., студ. НУ «Запорізька політехніка» (Україна); тема доповіді: «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ».

2.

Абусеїдзе Д., Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Батумського державного університету ім. Шота Руставелі, (Грузія); Левченко Н.М., д. держ.упр., професор кафедри ПТБД, НУ «Запорізька політехніка» (Україна), тема доповіді: «НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З БУДІВНИЦТВА»

 

3.

Пожуєва Т.О., докт. екон. наук., проф. НУ «Запорізька політехніка», (Україна), тема доповіді: «ДУАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ПЕРЕХІД ДО БЕЗПЕЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА».

4.

 Сейдахметов М.К., Декан вищої школи "Управління і бізнесу" Південно-Казахстанського державного університету ім. М. Ауєзова, (Казахстан); Левченко Н.М., докт. держ. упр., проф. НУ «Запорізька політехніка», Україна; (Україна); тема доповіді: «СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ НА ЗАСАДАХ БІОСФЕРОСУМІСНОСТІ».

5.

Левченко Н.М., докт. держ. упр., проф. НУ «Запорізька політехніка»; тема доповіді: «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З РЕСТРУКТАРИЗАЦІЇ ЗАНЕПАДАЮЧИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА»

Програма роботи конференції

Експертна діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у сфері міжнародного співробітництва

ДП “Український державний центр міжнародної освіти” Міністерства освіти і науки України провів другу стратегічну сесії головна мета якої, розробка Стратегії розвитку центру на 2021-2025 роки. Представник НУ «Запорізька Політехніка», доцент кафедри «Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» доц.. Плинокос Дмитро Дмитрович був залучений в якості експерта до обговорення та рецензування проєкту стратегії УДЦМО України.  ДП “Український державний центр міжнародної освіти” – єдина в Україні установа, яка займається популяризацією здобуття вищої освіти в Україні, обліком іноземних студентів, що планують вступ, отримали запрошення та навчаються в Україні, забезпечує зв’язок між університетами, дипломатичними службами й іноземними студентами тощо. Тому дуже важливо удосконалювати методи роботи та скореговувати пріоритетні напрями діяльності.За результатами роботи було сформульовано 7 стратегічних цілей УДЦМО, які були презентовані під час другої сесії:

– Популяризація української освіти за кордоном

– Інформаційна підтримка

– Партнерство. Міжнародне співробітництво

– Аналітична діяльність

– Організаційне забезпечення впровадження політики Міністерства освіти і науки України у сфері надання освітніх послуг іноземцям

– Формування сталих відносин з іноземними випускниками українських закладів вищої освіти

– Сприяння соціокультурній адаптації іноземних студентів в Україні

Після рецензування документ було затверджено та оприлюднено на офіційному сайті ДП “Український державний центр міжнародної освіти”. Ознайомитись з документом Ви можете за посиланням: https://studyinukraine.gov.ua/strategiya/?fbclid=IwAR3lE6Sa1V36CMoUdXJT4...

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» на базі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  Національного університету «Запорізька політехніка». Конференція відбудеться   13-14 травня 2021 року. 

Тематичні напрями конференції:                              

1.  Енергоефективність та енергозбереження - ефективні інструменти енергоменеджменту суб`єктів господарювання.

2.  Моніторинг економічної безпеки та антикризової діяльності підприємств.

3. Розвиток інноваційного підприємництва та формування стартап екосистеми в Україні.

4. Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформації від лінійної до циркулярної моделі економіки.

5. Міжнародне співробітництво у забезпеченні сталого розвитку економіки.

6. Управління персоналом підприємств за стейкхолдер-підходом.

7. Підприємництво – рушійна сила соціально-економічного розвитку ОТГ.

8. Управління в архітектурі та будівництві за принципами сталого розвитку.

Для участі в конференції необхідно до 15 квітня 2021 р. надіслати заявку та тези.

Контакти

 E-mail: kaf_economik@ukr.net, kafedra_eov@zntu.edu.ua

 

Участь у роботі міжнародної конференцій викладачами кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

21 квітня – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності, у цей день Центральноукраїнським національним технічним університетом було проведено продуктивну зустріч онлайн в рамках засідання IV International Scientific and Practical Conference «COMPETITIVENESS MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY».Спілкування виключно англійською мовою створило комфортні умови для усіх гостей конференції. Учасники конференції з Університету АДАМАС (м. Калькутта, Індія), Американського університету культури та освіти (м. Бейрут, Ліван), Південного кампусу Американського університету культури та освіти (Набатія, Ліван), Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Національного авіаційного університету, Національного університету «Запорізька політехніка», Центральноукраїнського національного технічного університету жваво обговорили нагальні питання вищої освіти та її трансформації, інноваційного розвитку реального сектору економіки, інновацій та передового досвіду розвитку людського потенціалу в контексті інноваційно-інвестиційних трансформацій.Доцент кафедри «Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» Плинокос Дмитро Дмитрович, взяв участь у роботі конференції з доповіддю на тему Розвиток підприємницьких університетів – «Development of entrepreneurial Universities in Ukraine».

Більш детально про захід Ви можете ознайомитись за посиланням:

http://www.kntu.kr.ua/?view=article&id=628

 

Міжнародна наукова діяльність кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Доцент кафедри підприємництва торгівлі та міжнародної діяльності Плинокос Дмитро взяв участь у IV Міжнародному науковому конгресі «Society of Ambient Intelligence», який об’єднав понад 500 учасників із більш ніж 20 країн світу. Конгрес проходив 12-16 квітня 2021 р., під час роботи конгресу були висвітлені новітні тенденції розвитку економіки, соціальної сфери, освіти і науки. На конгресі була представлена доповідь «Трансформація системи вищої освіти України і Алжира в контексті впливу четвертої промислової революції». 

Demo

Demo

Більш детальна інформація про конгрес: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-iv-mizhnarodnij-naukovij-kongres-so...

Вітаємо студентів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з нагородою у  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р.!

Demo

Вітаємо студентку групи БАД-417 Дацько Наталію з грамотою ректорату НУ "Запорізька політехніка" за перше місце, здобуте у секції "Економіка" вузівського туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р.

 

Вітаємо з перемогою!

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вітає  старосту групи БАД-417 Наташу Дацько з перемогою у конкурсі "Староста року-2020" НУ "Запорізька політехніка".
  
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
вітає студентів та співробітників з початком нового 2020/2021 навчального року!
Бажаємо творчої наснаги, миру та злагоди!
 

Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

До 120-річчя заснування Національного університету «Запорізька політехніка» 14-15 травня 2020 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», організована кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.Співорганізаторами конференції виступили:

 • Варненський вільний університет (Болгарія);
 • Університет Гіресун (Туреччина);
 • Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауєзова (Казахстан);
 • Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія);
 • Університет Адама Міцкевича (Польща);
 • Одеський національний політехнічний університет (Україна);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (Україна);
 • Класичний приватний університет (Україна).

У конференції прийняло участь 220 учасників, що стало свідченням розвитку наукових традицій кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та сталої наукової співпраці з багатьма університетами України та інших країн близького та далекого зарубіжжя, представниками влади та бізнесу.Унікальність конференції полягає в тому, що запропоновані до обговорення питання, акцентували увагу науковців та практиків на потребі пошуку шляхів вирішення нагальних проблем у площині розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах трансформаційних змін в економіці України.Дякуємо усіх учасників конференції за цікаві пропозиції щодо розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у світлі сучасних викликів.

Бажаємо успіхів і сподіваємось на подальшу співпрацю!

Зав. кафедри ПТБД, проф., д.е.н.                                                                А.М. Ткаченко

 

                          

ВІТАЄМО МАГІСТРІВ-ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОТРИМАННЯ ДИПЛОМІВ

DemoDemoDemoDemo

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ

DemoDemoDemoDemoDemoDemo

 Викладачі кафедри за підтримки студентів активно ведуть профорієнтаційну роботу.

В жовтні викладачі кафедри представили інформацію про освітні програми «Економіка підприємства», «Підприємницька діяльність» та «Економіка агропромислових формувань» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на ярмарковій площі від Олександрівського району на «День міста Запоріжжя», що святкувався 12-13 жовтня 2019 року на каскаді фонтанів «Радуга».

Викладачі кафедри відвідали місто Дніпрорудне, де ознайомили з освітніми програмами кафедри майбутніх абітурієнтів.

В листопаді кафедра підприємництва, торгівлі та біржової  діяльності прийняла участь у  щорічній  виставці «Ярмарок освіти»,  що проходила в виставковому центрі «КОЗАК-Палац» м. Запоріжжя. Майбутні вступники та їх батьки мали можливість отримати кваліфікаційну консультацію щодо вибору майбутньої професії та умов вступу до НУ «Запорізької політехніки» в 2020 році. Працюючи спеціалісти мали нагоду отримати інформацію щодо можливості підвищення рівня кваліфікації на магістерській освітній програмі «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Відбулися зустрічі з учнями 10-х та 11-х класів Люцернянського навчально-виховного комплексу, Новозлатопільського навчально-виховного комплексу, Любимівської ЗОШ І-Ш ступенів, Високівської ЗОШ І-Ш ступенів та КЗ «Роздольський ліцей» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області, а також Терсанської СЗШК, Любицької ЗОШ І-Ш ступенів  Новомиколаївського району Запорізької області. Майбутнім випускникам була представлена інформація щодо освітніх програм «Економіка підприємства», «Підприємницька діяльність» та «Економіка агропромислових формувань» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», методів навчання та дисциплін, що вивчають студенти для формування компетенцій, які необхідні фахівцям з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, можливостям щодо працевлаштування після навчання на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти та переліку конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. Колектив та учні навчальних закладів були запрошені на «День відкритих дверей» в НУ  «Запорізька політехніка», що відбудеться 23.11.2019р.

  КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запрошує

23.11.2019р.

з 9-00 в ауд. 368

відвідати захід  «День відкритих дверей»

Чекаємо вступників та їх батьків за адресою:

м. Запоріжжя,  вул. Жуковського 64, головний корпус, ауд. 368, тел. (061)769-83-93

 
 УЧАСТЬ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У "ЯРМАРЦІ ОСВІТИ 2020"

Demo

 Викладачі кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" взяли активну участь у "Ярмарці освіти 2020" у запорізькому виставковому центрі «Козак-Палац". Виставка проходила з 7 по 9 листопада 2019 року. Співробітники кафедри ПТБД презентували рекламні матеріали та запрошували на День відкритих дверей, що відбудеться 23.11.2019 р.Школяри були ознайомлені з особливостями й перевагами навчання за спеціальностю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітніми програмами «Економіка підприємства», «Економіка агропромислових формувань» та «Підприємницька діяльність». Запрошуємо до нас на навчання та нагадуемо: ЯКІСНА ОСВІТА –ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВАШЕ МАЙБУТНЄ!

 

 СВЯТО ПОСВЯЧЕННЯ В СТУДЕНТИ НА КАФЕДРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

День

 

 

 

Студенти групи БАД-419 з викладачами кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" професором Ткаченко А.М.,

доцентом Шитіковою Л.В. та доцентом Кругліковою В.В. 30 вересня 2019 року  на заході "Посвячення в студенти".

 

 

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  Національного університету «Запорізька політехніка»

запрошує бажаючих використати можливість вступити за контрактом до

магістратури за спеціальністю 076   

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітня програма 
"Економіка підприємства"

у 2019 році.

Форма начання заочна

Вартість 5200 грн за семестр

Термін навчання – 1.5 року

 

 Реєстрація на третю сесію відбудеться з 7 по 15 жовтня 2019 року.

Іспит з англійської мови відбудеться 5 листопада.

 

Чекаємо на Вас для консультацій

 

Контакти

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 368

тел.: +380(61)7698393

Щодо акредитації магістрів освітньо-професійної програми «Економіка підприємства»

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (doc, 232 КБ)

Інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (doc, 64 КБ)

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою (pdf, 200 КБ)

Вітаємо!

Demo

На вузівський тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2016-2017 н.р. від кафедри ПТБД було представлено три роботи:

«Статистична оцінка життєвого рівня населення України», Виконавець : Котенкова В.В. - студент групи ФЕУ-515 Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

«Дослідження і аналіз рівня доходів населення України», Виконавець : Рощина Д.С - студент групи ФЕУ-515 Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

«Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні»Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н.

переможцем І етапу конкурсу в галузі наук «Економіка та управління підприємствами» стала робота «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні», Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н., що рекомендована для участі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Щодо ліцензування нової спеціальності

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності подала в МОН України ліцензійну справу щодо  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Інформаційне забезпечення (pdf, 372.83 КБ)

Забезпечення літературою (pdf, 223.59 КБ)

Навчально-методичне забезпечення (pdf, 214.32 КБ)

 

Щодо ліцензування нової спеціальності

4 липня 2016р. отримана ліцензія на  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» .

Інформаційне забезпечення (pdf, 40 КБ)

Методичне забезпечення (pdf, 48 КБ)

Книги спеціальність (pdf, 236 КБ)

 

Екскурсія студентів гр. ФЕУ 716, та 726сп до музею заводу "Мотор Січ"

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

 

Вітаємо!

 

Demo

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вперше здійснила набір студентів за освітньою програмою "Економіка підприємтсва" спеціальності  076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

 

Вітаємо!

18 квітня кафедрою ПТБД проведено щорічну наукову конференцію «Тиждень науки-2016»

Підводячи підсумки, можна зазначити високий рівень активності студентів 3-х, 4-х курсів факультетів Е,Т, РТ, ФЕУ та КНТ. Теми докладів охоплювали ті гострі проблеми, що не залишають у спокої жодного громадянина України: енергозбереження в системах електропостачання та електроспоживання промислових підприємств; перспективи розвитку електромобілів; гендерна дискримінація на ринку праці та інш.В конференції прийняли участь 23 студента та 15 викладачів. Особливо високу оцінку отримали доповіді студентів Агаєва М., Т-422, Курлікова Д., гр. Е-111м, Наливайко К., гр.ФЕУ-113.

Керівник секції «Економіка» к.е.н., доцент Круглікова В.В.

 

 

 

 

 

Файл: 

    Основними напрямами наукової тематики кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності є: модернізація системи управління підприємств, інноваційний розвиток підприємств за ресурсо- та енергозберігаючими підходами, підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах трансформації до низько вуглецевої економіки, міжнародне співробітництво у забезпеченні сталого розвитку бізнесу тощо.

     Впродовж 2017-2022 рр. затверджено та виконано такі теми наукових досліджень:

НДР 05615 «Удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України» (керівник – к.е.н., доцент Бобровнікова Р.Г. 2015-2018рр.);

НДВ 01718 «Антикризове управління як головний чинник забезпечення сталого розвитку суб`єктів господарювання» (керівник – д.е.н., професор Ткаченко А.М., 2018-2021рр.);

НДР 01711 «Управління конкурентоспроможністю суб`єктів господарювання як запорука економічної захищенності» (керівник – д.е.н., професор Ткаченко А.М.. 2021-2024рр.).

     На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів. Керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня наукового ступеня здійснюють: проф. А.М. Ткаченко, проф. Н.М. Левченко, проф. Т.О. Пожуєва.

    Під науковим керівництвом проф. А.М. Ткаченко впродовж 2017-2022 рр. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистили 4 аспіранта, на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук - 1. Результати фундаментальних і прикладних досліджень аспірантів та докторантів опубліковані у наукових виданнях та оприлюднені на конференціях та симпозіумах. Викладачі кафедри поєднують освітню та наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасної теорії та практики підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

    Впродовж 2017-2022 рр. видано 3 монографії, 2 навчальних посібника, які здобули визнання не лише викладачів і студентів, але й науковців та практиків.

    За результатами досліджень викладачі кафедри впродовж 2017-2021рр. опублікували понад 73 наукових статей та 298 тез доповідей на наукових конференціях. Наукові статті  публікуються в іноземних виданнях з індексацією Scopus, Web of Science та вітчизняних фахових виданнях: «Сталий розвиток економіки», «Економічний вісник ЗДІА», «Інвестиції: досвід та практика», «Економічний простір», «Держава та регіони», «Інноваційна економіка», «Економічний вісник УДХТУ», «Економічний вісник ЗНУ» та ін.

    Професор А.М. Ткаченко є заступником головного редактора збірника наукових праць фахового видання «Економічний вісник ДВНЗ «Українського хіміко-технологічного університету» та членом редколегії збірника наукових праць «Вісник УДВНЗ «Криворізького національного університету».

    Професор Н.М. Левченко є членом редколегії збірника наукових праць фахового видання «Економічний вісник державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».   

    Професор Т.О. Пожуєва є членом редколегії збірника наукових праць фахового видання «Економічний вісник державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет».

     Професор А.М. Ткаченко є членом постійної спеціалізованої вченої ради:  Д 09.052.01 УДВНЗ «Криворізький національний університет» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами діяльності).

Професор А.М. Ткаченко впродовж 2017-2021рр. виступила офіційним  опонентом понад 15 дисертаційних робіт, професор Н.М. Левченко – 9 дисертаційних робіт.

     Одним із важливих напрямків наукової роботи кафедри є проведення наукових конференцій, метою яких є висвітлення та розв’язання  актуальних науково-теоретичних і прикладних проблем підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також підвищення фахового рівня аспірантів і здобувачів вищої освіти.

     Впродовж 2017-2022 рр. кафедра стала:

-  організатором Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" (Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М., 2020. – 408 с. http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7667);

-  організатором ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" (Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року / Редкол.: А. М. Ткаченко (відпов. ред.). – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 391 с. http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7666);

-  організатором ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" (Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 11-12 травня 2022 року / Редкол.: А. М. Ткаченко (відпов. ред.). – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 410 с. https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/conference_2022.pdf);

- співорганізатором ІІІ Міжнародного Євразійського конгресу економіки і соціальних наук (м. Дніпро, Український державний хіміко-технологічний університет, 2018р.);

- співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2018р.);

- співорганізатором ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2019р.);

- співорганізатором ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2020р.);

- співорганізатором ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» (м. Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2021р.).

     Викладачі кафедри неодноразово приймали участь у міжнародних конференціях, серед яких останні:

- Міжнародна наукова конференція EDAMBA 2019 «Empowering Acions to Achieve Global Goals: implications for Economics Management and Related Discplines» (м. Катовіце, Польща);

- Науково-практична конференція «Schiller International  University. Paris Campus. Enhancement programme: Education process innovative methods and education technologies ( Experience of Schiller  International University)»

 (м. Париж, Франція);

- Науково-практична конференція « Professional and qualification enhancement  programтe: Contemporary Tendencies of Higher Education in - European Union Countries Experience of Technical / University of Varna» (м. Варна , Болгарія);

- Науково-методичний семінар «Особливості підготовки наукових кадрів в країнах ЄС» (м. Братислава, Словаччина).

     Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності традиційно є учасником щорічних науково-практичних конференцій у рамках проведення «Тижня науки» Національного університету «Запорізька політехніка». Колектив кафедри постійно підвищує професійний рівень завдяки стажуванню. Зокрема: професор А.М. Ткаченко – Schiller International University. Paris Campus. Enhancement programтe: Education process, innovative methods and education technologies (Experience of Schiller International University). (108Hours). Certificate of achievement #02-17-P02. April 18-28, 2017. Доцент О.М. Крайник проходила стажування з теми «Інноваційні технології в освіті» в рамках реалізації міжнародного проекту «Євроінтеграція  в  освіті, науці  та  культурі» у Вищій технічній школі м. Катовіце (жовтень, 2019. Польща). (Сертифікат #2/10/2019). Професор Н.М. Левченко – міжнародне післядипломне практичне стажування «New and innovative teaching methods» організоване Малопольською школою державного управління Краківського університету економіки (14вересня – 09 жовтня 2020 року). (м. Краків, Польща).

 

 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 
 
Фотографія викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 2021
 
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності заснована в вересні 2015р. під керівництвом д.е.н., професор Ткаченко Алла Михайлівна. Навчальний процес забезпечує науково-педагогічний персонал до складу якого входить 80% докторів та кандидатів наук. Кафедра створена на базі кафедри економіки та організації виробництва, яка була заснована ще 1965р і має свої традиції та досягнення в формуванні комплексних цільових програм розвитку Запорізького регіону, розробці теоретичних питань приватизації підприємств, вдосконаленні економічних відносин у виробництві, розробці організаційно-економічних засад інноваційного розвитку регіону та визначенні стратегічних та тактичних напрямків розвитку промислових підприємств. Кафедра економіки і організації виробництва стала базою створення кафедр «Промисловий транспорт», «Менеджменту та маркетингу» та «Фінансів та кредиту» та формування факультету економіки та управління.
Сьогодні на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності викладається 17 дисциплін: «Економіка підприємства», «Економіка за видами діяльності», «Економіка підприємств зв’язку», «Економіка і фінанси підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Основи бух. обліку та аудиту», «Фінанси і кредит», «Основи менеджменту», «Менеджмент і маркетинг підприємств зв’язку» «Менеджмент і маркетингові дослідження», «Менеджмент і маркетинг підприємств зв’язку», «Статистика», «Теорія статистики», «Організація, планування та управління виробництвом», «Організація, планування та управління промисловими підприємствами», «Організація, планування та управління промисловим виробництвом».
Викладачі кафедри є керівниками економічної частини проектів студентів технічних спеціальностей, проводять активну профорієнтаційну роботу.За останні 5 років три викладача захистили кандидатські дисертації – Тіховська Т.М., Борисенко О.Є., Шитікова Л.В.
У період реалізації ринкових реформ підвищилась роль економічних наук, досягнення яких активно втілюються в життя, а викладачі та співробітники кафедри віддають свої знання та досвід при підготовці високопрофесійних спеціалістів. Викладачі кафедри постійно займаються підвищенням кваліфікації, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах. В 2013р. співробітники кафедри брали участь у міжнародному проекті Best Course «Management and marketing. Globalization and integration outlook». Це сприяє постійному підвищенню якості викладання дисциплін та професійного рівня викладачів.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  приймала участь у таких міжніродних проектах:  

1. Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка виконується Глобал Ком'юнітіз, у співпраці із Малопольською школою державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.

Кафедра ПТБД реалізує навчання за сертифікованою  програмою підвищення кваліфікації «Управління в органах місцевого самоврядування для лідерів громад та депутатів місцевих рад» у рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка виконується Глобал Ком'юнітіз, та у співпраці із Малопольською школою державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK, Польща), партнером Програми USAID DOBRE.

Викладачі кафедри проф. Ткаченко А.М., проф. Пожуєва Т.О., проф. Левченко Н.М., доц. Крайнік О.М., доц. Круглікова В.В., доц. Севастьянов Р.В., доц. Плинокос Д.Д. пройшли навчання за зазначеною програмою, яку проводили викладачі Малопольської школи державного управління при Краківському університеті економіки (Республіка Польща).

2. Проект «Підприємницький університет» за організації Міністерства освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Українським фондом стартапів, Стартап-інкубатором YEP в партнерстві з Університетом Тарту, Garage48, Cisco, OKKO, Genesis за підтримки Генерального консульства України в Сан-Франциско та Міністерства закордонних справ Естонії.

На кафедрі з 2020 р. реалізується проєкт “Підприємницький університет”, у межах якого для здобувачів вищої освіти викладають курс “Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами”. Цей проєкт здійснюється  спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Українським фондом стартапів, Стартап-інкубатором YEP. Викладачі кафедри проф. Ткаченко А.М., проф. Пожуєва Т.О., проф. Левченко Н.М., доц. Плинокос Д.Д. пройшли навчання за програмою у українських та зарубіжних тренерів.

3. Проєкт Erasmus+ «Міждоменні компетенції для забезпечення здорової та безпечної роботи у 21 столітті» (WORK4CE) (2020-2023 рр.) 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

“Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century” [WORK4CE], викладач кафедри доц. Плинокос Д.Д. учасник проєкту. В проєкті приймають участь університети України, Азербайджану, Німеччини, Бельгії, Іспанії. Мета проєкту розроблення нової форми співпраці між університетами та підприємствами в епоху цифрових технологій для покращення працевлаштування випускників; надання новітніх компетенції, що пов’язані з компетенціями, необхідними для працевлаштування, для формування робочого простору майбутнього. В рамках проєкту в 2021 р. доц.. Плинокос Д.Д. прийняв участь у роботі зимової школи у м. Дортмунд (Німеччина) в Університеті прикладних наук м. Дортмунд. Під час навчання розглядалися питання з  впровадження Agile підходу у міжнародних проєктах.

Файл: 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Ткаченко Алла Михайлівна доктор екон.наук, професор завідувач кафедри
Левченко Наталія Михайлівна доктор наук з держ. управління, професор професор
Пожуєва Тетяна Олександрівна  доктор екон.наук, професор професор
Кійко Сергій Генадійович доктор технічних наук доцент
Бугрім Олександр Юрійович канд.екон.наук,доцент доцент
Круглікова Валентина Володимирівна канд.екон.наук,доцент доцент
Богдан Юрій Миколайович канд.екон.наук, доцент доцент
Лівошко Тетяна Володимирівна канд.екон.наук,доцент доцент
Крайнік Олена Миколаївна канд.екон.наук,доцент доцент
Севастьянов Родіон Вікторович канд.екон.наук,доцент доцент
Плинокос Дмитро Дмитрович канд.екон.наук,доцент доцент
Чернова Ірина Вікторівна канд. ф. наук, доцент доцент
Ханенко Алла Валеріївна канд.екон.наук доцент
Сердюк Євгенія Михайлівна   старший викладач
Бобко Наталія Анатоліївна   старший викладач
Дацько Наталія Миколаївна   лаборант

Приміщення випускової кафедри розташовані в головному навчальному корпусі університету,.

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес у відповідності до навчального плану спеціальності 073 "Менеджмент", 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» надано в табл.

За випусковою кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності закріплено такий аудиторний фонд:

аудиторія 358 (50,8 м2)– предметна аудиторія кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

аудиторія 368 (59,2 м2)– викладацька кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

аудиторія 144 (18 м2)– кабінет завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри розташовується в обладнаній необхідними офісними меблями аудиторії. Встановлені два комп’ютери, що з’єднані локальною мережею університету та мають доступ до мережі Internet (wi-fi роутер (1 од.)). Є в наявності оргтехніка – багатофункціональний пристрій (сканер-принтер-ксерокс).

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа (або об’єм) Найменування навчальної дисципліни Найменування обладнання, устатковання, їх кількість

ауд 134

площа 67м2, об’єм 300м3

Смарт-технології в будівництві 

(онлайн платформи - конструктори:

- The Planner 5D. The Planner 5D gives everybody a chance to create a professional-looking home, landscape, and office floorplans and designs.
 
- 3D plan constructor
 
- Sweet Home 3D is a free interior design application
which helps you draw the plan of your house, arrange furniture on it and visit the results in 3D.
 
 
- CТ: СМЕТА 8 (корпоративна версія; складання проектно-кошторисної документації).

ПК "Рома PC" CPU INTEL Celeron G 1840/RAM DDR 3.2 Gb/HDD 500 Gb/Mb H81/Key/Mouse/Monitor 22" 

14 шт.

ауд. 358

255 м3

(головний корпус)

Оптимізаційні методи та моделі;

Інформатика;

Економетрика;

Теорія ймовірності і математична статистика;

Проектний аналіз;

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;

Бухгалтерський облік

Економічний ризик і методи його вимірювання

Використовується і як лекційна аудиторія.

Проектор мультимедійний SHARP XR-10S-L, ноутбук Asus X55C,

Wi-Fi router TP-link  TL WR841N, проекційний екран.

 

 
 
Кафедра має Проектор мультимедійний SHARP XR-10S-L, ноутбук Asus X55C,
Wi-Fi router TP-link  TL WR841N, проекційний екран.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних занять, виконання контрольних завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки для економічного обґрунтування дипломних проектів науко-дослідної, конструкторської, технологічної тематики для бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Щорічно розробляються робочі програми з кожної дисципліни.
Кафедра забезпечує викладання дисциплін за спеціальностями 073 "Менеджмент" та 076 ""Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Для кожної дисципліни, що викладається розроблено повний методичний комплекс, що включає в себе:
-        робочу програму;
-        конспект лекцій;
-        матеріали для самостійної роботи студентів;
-        матеріали для контролю знань;
-        питання для заліку та іспиту;
-        методичні вказівки для виконання практичних робіт; контрольних; самостійних;
-        методичні вказівки з обґрунтуванню економічного розділу дипломних проектів для бакалаврів; спеціалістів; магістрів;
В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.
 

За спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціалізації «Економіка підприємства»

Освітньо-кваліфікаційний рівень “БАКАЛАВР”

Термін підготовки бакалаврів:  денної та заочної форми навчання — 4 роки

Освітньо-професійна програма для здобувачів ступеня бакалавр передбачає вивчення та засвоєння комплексу прикладних дисциплін: економіки підприємств, економіки торгівлі, економіки нерухомості, економіки агропромислового комплексу, організації виробництва, менеджменту, фінансів, маркетингу, економіки праці та соціально-трудових відносин, бухгалтерського обліку, оптимізаційних методів та моделей, міжнародної та регіональної економіки, фахової іноземної мови тощо.

Після завершення навчання бакалавр здатний якісно виконувати професійні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами з елементами самостійності: обґрунтувати бізнес-ідею, створити власний бізнес та забезпечити його успішне функціонування; застосувати сучасні підходи до управління підприємством в цілому та його окремими ланками; оцінити мінливість зовнішнього середовища та розробити механізм адаптації виробничих систем до нього; забезпечити тактичний і стратегічний розвиток підприємства з використанням сучасних інформаційних систем і методів управління; провести економічну, фінансову, організаційну діагностику функціонування підприємств і організацій за всіма сферами діяльності; розробити та впровадити бізнес-проекти, спрямовані на досягнення конкурентних переваг на ринку та нарощування вартості компанії.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр можуть працювати: на підприємствах (установах) та в об’єднаннях підприємств різних форм власності на посадах: технік з планування, технік з праці, торговельний агент, комерційний агент, помічник аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, фахівець з ефективності підприємництва, з фінансово-економічної безпеки, з управління активами.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень “МАГІСТР”

Спеціальність 076 "Підприємництво торгівля та біржова діяльність" ,

спеціалізація "Економіка підприємства"

Термін підготовки магістрів: денної та заочної  форми навчання — 1 рік 6 місяців.

Освітньо-професійна програма для здобувачів ступеня магістр передбачає вивчення та засвоєння комплексу прикладних дисциплін: економічне управління підприємством; конкурентоспроможність підприємства; економіка, організація та управління проектами; економічна діагностика; стратегічне управління; контролінг; тощо.

Після завершення навчання магістр здатний якісно виконувати професійні завдання високої складності: здійснювати економічне управління підприємницькою, торгівельною та біржовою діяльністю; приймати ефективні управлінські рішення щодо ресурсного й організаційного забезпечення підприємницької діяльності; інтегрувати інноваційні та інвестиційні процеси та здійснювати комплексне планування діяльності суб’єкта підприємництва; якісно проводити наукові дослідження.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня магістр можуть працювати: на підприємствах (установах) та в об’єднаннях підприємств різних форм власності на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

 

Підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за спеціалізацією «Економіка підприємства» здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – методи моделювання, аналізу даних, оптимізації, дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії управління та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання та ін.

Випускники можуть працювати у сфері економіки та управління на українських і зарубіжних підприємствах різних форм власності, в органах державного управління, вищих навчальних закладах, дослідницьких, аналітичних та експертних центрах.

.

 

Робочі програми та силабуси освітньої програми  "Управління проектами" 

спеціальності 073 «Менеджмент», освітній рівень "магістр"

Назва дисципліни  Посилання на робочі програми Посилання на силабуси
ОК 1 Дипломування (кваліфікаційна робота) Методичні вказівки 
 
 
ОК 2 Інноваційний менеджмент Робоча програма з дисципліни "Інноваційний менеджмент" Силабус з дисципліни "Інноваційний менеджмент"
ОК 3 Інформаційні технології в управлінні проектами Робоча програма з дисципліни "Інформаційні технології в управлінні проектами" Силабус з дисципліни "Інформаційні технології в управлінні проектами"
ОК 4 Комунікації та лідерство в управлінні проектами Робоча програма з дисципліни "Комунікації та лідерство в управлінні проектами" Силабус з дисципліни "Комунікації та лідерство в управління проектами"
ОК 5 Менеджмент організацій Робоча програма з дисципліни "Менеджмент організацій" Силабус з дисципліни "Менеджмент організацій"
ОК 6 Переддипломна практика Методичні вказівки   
ОК 7 Психологія управління та конфліктологія Робоча програма з дисципліни "Психологія управління та конфліктологія"  
ОК 8 Самоменеджмент Робоча програма з дисципліни "Самоменеджмент" Силабус з дисципліни "Самоменеджмент"
ОК 9 Стратегічний менеджмент Робоча програма з дисципліни "Стратегічний менеджмент" Силабус з дисципліни "Стратегічний менеджмент"
ОК 10 Управління проектами Робоча програма з дисципліни "Управління проектами"  
ВК Цивільний захист Робоча програма з дисципліни "Цивільний захист" Силабус з дисципліни "Цивільний захист"
ВК Антикризовий менеджмент Робоча програма з дисципліни "Антикризовий менеджмент" Силабус з дисципліни "Антикризовий менеджмент"
ВК Маркетинговий менеджмент Робоча програма з дисципліни "Маркетинговий менеджмент" Силабус з дисципліни "Маркетинговий менеджмент"

 

 

 

Робочі програми та силабуси освітньої програми  "Менеджмент в будівництві" 

спеціальності 073 «Менеджмент», освітній рівень "бакалавр"

 

Назва дисципліни 

Посилання на робочі програми

 Посилання на силабуси
ВК 01  Енергозбереження та енергетичний менеджмент  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8296/1/RP_Livosko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8297/1/S_Livosko.pdf  
ВК 02 Інноваційне підприємництво та управління стартап- проектами

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8298/1/The_work

_programme.pdf

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8299/1/Syllabus_of_the_discipline.pdf

ВК 03 Інноваційний менеджмент http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8433/1/RP_Tkachenko.pdf

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8434/1/S_Tkachenko.pdf

ВК 05 Історія України http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8554/1/RP_Chernova.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8556/1/S_Chernova.pdf
ВК 06 Контролінг http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8437/1/RP_Tkachenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8438/1/S_Tkachenko.pdf
ВК 07 Логістика http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8439/1/RP_Sevastyanov.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8440/1/S_Sevastyanov.pdf
ВК 08 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8441/1/RP_Tkachenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8442/1/S_Tkachenko.pdf
ВК 09 Нормування праці http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8443/1/RP_Bogdan.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8445/1/S_Bogdan.pdf
ВК 10 Обґрунтування господарських рішень http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8435/1/RP_Sevastyanov.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8436/1/S_Sevastyanov.pdf
ВК 11 Організація праці менеджера http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8446/1/RP_Krainik.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8447/1/S_Krainik.pdf
ВК 12 Тайм- менеджмент http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8448/1/RP_Krainik.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8449/1/S_Krainik.pdf
ВК 13 Управління витратами http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8450/1/RP_Livosko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8452/1/S_Livosko.pdf
ОК 01 Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8593/1/RP_Skuybida.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8594/1/S_Skuybida.pdf
ОК 02 Бізнес-планування http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8453/1/RP_Khanenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8454/1/S_Khanenko.pdf
ОК 04 Вища математика http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8562/1/RP_Shishkanova.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8563/1/S_Shishkanova.pdf
ОК 05 Вступ до спеціальності http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8456/1/RP_Bobko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8458/1/S_Bobko.pdf
ОК 06 Господарське та адміністративне право http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8533/1/RP_Kirichenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8534/1/S_Kirichenko.pdf
ОК 07 Господарський аналіз http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8487/1/RP_Levchenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8488/1/S_Levchenko.pdf
ОК 08 Економіка будівництва http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/8569/1/RP_Tkachenko.pdf http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/8570/1/S_Tkachenko.pdf
ОК 09 Економіка підприємства http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8460/1/RP_Tkachenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8462/1/S_Tkachenko.pdf
ОК 10 Економіка праці та соціально-трудові відносини http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8464/1/RP_Pozhuieva.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8465/1/S_Pozhuieva.pdf
ОК 11 Іноземна мова http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8564/1/RP_Zhukova.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8565/1/S_Zhukova.pdf
ОК 12 Історія будівництва та архітектури http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8557/1/RP_Chernova.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8558/1/S_Chernova.pdf
ОК 13 Історія вчень менеджменту http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8466/1/RP_Pozhuieva.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8467/1/S_Pozhuieva.pdf
ОК 15 Корпоративна соціальна відповідальність http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8490/1/RP_Plynokos.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8491/1/S_Plynokos.pdf
ОК 16 Кошторисна справа http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8492/1/RP_Levchenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8493/1/S_Levchenko.pdf
ОК 17 Лідерство і групова динаміка http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8494/1/RP_Krainik.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8495/1/S_Krainik.pdf
ОК 18 Маркетинг  http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8469/1/RP_Kruhlikova.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8470/1/S_Kruhlikova.pdf
ОК 19 Менеджмент http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8496/1/RP_Krainik.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8499/1/S_Krainik.pdf
ОК 20 Менеджмент персоналу http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8501/1/RP_Krainik.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8503/1/S_Krainik.pdf
ОК21 Менеджмент у будівництві http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8571/3/RP_Tkachenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8572/1/S_Krainik.pdf
ОК 23 Операційний менеджмент http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8573/1/RP_Krainik.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8574/1/S_Krainik.pdf
ОК 24 Організаційна поведінка http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8575/1/RP_Krainik.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8576/1/S_Krainik.pdf
ОК 25 Організаційне проектування http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8577/1/RP_Khanenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8578/1/S_Khanenko.pdf
ОК 26 Основи обліку та оподаткування http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8505/1/RP_Levchenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8507/1/S_Levchenko.pdf
ОК 27 Основи сталого розвитку

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8472/1/RP

_Kruhlikova.pdf

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8473/1/S_Kruhlikova.pdf
ОК 28 Основи фінансування та кредитування http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8474/1/RP_Khanenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8478/1/S_Khanenko.pdf
ОК 30 Політико-правова система України http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8535/1/RP_Kirichenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8536/1/S_Kirichenko.pdf
ОК 31 Потенціал та розвиток бізнесу http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8509/1/RP_Sevastyanov.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8510/1/S_Sevastyanov.pdf
ОК 32 Проектний менеджмент http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8511/1/RP_Levchenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8512/1/S_Levchenko.pdf
ОК 33 Психологія http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8544/1/RP_Yemelyanenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8549/1/S_Yemelyanenko.pdf
ОК 34 Середовище функціонування бізнесу http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8514/1/RP_Khanenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8516/1/S_Khanenko.pdf
ОК 35 Смарт-технології в будівництві

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8517/1/RP_Sevastyanov.pdf

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8519/1/S_Sevastyanov.pdf
ОК 36 Статистика http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8521/1/RP_Bobko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8523/1/S_Bobko.pdf
ОК 37 Стратегічне управління http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8524/1/RP_Krainik.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8525/1/S_Krainik.pdf
ОК 38 Теорія управління та менеджменту http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8527/1/RP_Krainik.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8528/1/S_Krainik.pdf
ОК 39 Українська мова за професійним спрямуванням http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8559/1/RP_Chernova.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8560/1/S_Chernova.pdf
ОК 40 Фізичне виховання http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8579/1/RP_Kubatko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8580/1/S_Kubatko.pdf
ОК 41 Філософія http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8551/1/RP_Bondarenko.pdf http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/8552/1/S_Bondarenko.pdf

 

 

Розподіл годин за дисциплінами [PDF, 352.28 КБ]

 • Дисципліни за освітньою програмою "Економіка підприємства"
 
Економіка підприємства
Вступ до спеціальності
Підприємницька діяльність
Потенціал і розвиток підприємства
Економіка торгівлі
Економіка агропромислового комплексу
Економіка нерухомості
Антикризове управління
Економічний ризик і методи його вимірювання
Інноваційна стратегія
Міжнародна економіка
Економіка праці і СТВ
Економічна ефективність діяльності підприємства
Статистичне моделювання і прогнозування
Статистика
Капітал підприємства: формування та оцінювання
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Організація виробництва
Нормування праці
Економічна безпека
Проектний аналіз
Планування і контроль на підприємстві
Аналіз стратегії виробничої діяльності
Господарський аналіз
Економіка і організація інноваційної діяльності
Управління витратами
Економічна статистика
Стратегія підприємства