Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Емблема кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ЗНТУ

Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ПТБД)

Рік початку діяльності: 2015, 16 вересня

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Ткаченко Алла Михайлівна

Спеціальності:

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка підприємства»
«Економіка агропромислових формувань»
«Підприємницька діяльність»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 368
тел.: +380(61)7698393
e-mail: kafedra_eov@zntu.edu.ua
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
вітає студентів та співробітників з початком нового 2020/2021 навчального року!
Бажаємо творчої наснаги, миру та злагоди!
 

Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

До 120-річчя заснування Національного університету «Запорізька політехніка» 14-15 травня 2020 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», організована кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.Співорганізаторами конференції виступили:

 • Варненський вільний університет (Болгарія);
 • Університет Гіресун (Туреччина);
 • Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауєзова (Казахстан);
 • Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія);
 • Університет Адама Міцкевича (Польща);
 • Одеський національний політехнічний університет (Україна);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (Україна);
 • Класичний приватний університет (Україна).

У конференції прийняло участь 220 учасників, що стало свідченням розвитку наукових традицій кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та сталої наукової співпраці з багатьма університетами України та інших країн близького та далекого зарубіжжя, представниками влади та бізнесу.Унікальність конференції полягає в тому, що запропоновані до обговорення питання, акцентували увагу науковців та практиків на потребі пошуку шляхів вирішення нагальних проблем у площині розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах трансформаційних змін в економіці України.Дякуємо усіх учасників конференції за цікаві пропозиції щодо розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у світлі сучасних викликів.

Бажаємо успіхів і сподіваємось на подальшу співпрацю!

Зав. кафедри ПТБД, проф., д.е.н.                                                                А.М. Ткаченко

 

 

УВАГА СТУДЕНТАМ!

У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ НАДАТИ КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН ВИКЛАДАЧАМ КАФЕДРИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Графік онлайн консультацій викладачів кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р.

Викладач

Дата

Час

Дисципліна

Група

 

 

Ткаченко А.М.

(alla0676128

584@gmail.com)

 

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

ІФ-516, 527сп, 216, 227сп, 237сп, 616 БАД-216

11.55-13.15

Екон.підр

БАД-418, 618,

419сп

Бобровникова Р.Г.

(+380681107129)

13.04.2020

13.25-14.45

Бюдж. та кон. витр.

БАД-419м

06.04.2020

21.04.2020

13.25-14.45

ЕЗВД

ІФ-216, 227сп, 237сп, 616

 

08.04.2020;

22.04.2020

8.30-9.50

ЕЗВД

БАД-216

11.55-13.15

Орг.виробництва

БАД-417, 418сп

 

Пожуєва Т.О.

(lowleyhome @gmail.com)

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

10.05-11.25

Екон.праці(л)

ФЕУ-117,118сп

11.55-13.15

Екон.діагн.

БАД-419м

09.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

 

8.30-9.50

 

Інформ. підр.

 

БАД-419м

 

 

 

 

Круглікова В.В.

(kruglikovalentina @gmail.com)

 

 

 

13.04.2020

 

11.55-13.15

 

Економіка за видами діяльності

РТ-116,216,227сп,

116,127,249, 716, 816, 916, 927сп, 516, 527

10.05 -11.25

Капітал підприємства

БАД-417, 418сп

14.55-16.15

Економіка за видами діяльності

ІФ-116,127сп, 137сп, 316, 327сп, 337сп, 416, 427

 

21.04.2020

10.05.-11.25

Капітал підриємства

БАД-417, 418сп

11.55-13.15

Економіка за видами діяльності

РТ-116,216,227сп,

116,127,249, 716, 816, 916, 927сп, 516, 527

 

Левченко Н.М.

(levchenkon65@gmail.com)

 

06.04.2020

 

17.00-18.00

Економіка та управління капіталом(л)

 

 

 

 

 

 

 

 

БАД-419м

 

13.04.2020

 

18.30-19.20

Економіка та управління капіталом(пр)

 

21.04.2020

 

17.00-18.20

Економіка та управління капіталом(пр)

09.04.2020

11.55-13.15

Економ.орг. та упр.підп.

16.04.2020

13.25-14.45

Економ.орг. та упр.підпр.

23.04.2020

14.55-16.15

Економ.орг. та упр.підпр.

27.04.2020

17.00-18.00

Екон.ризик

БАД-418, 419сп

 

 

 

Лівошко Т.В.

(livoshko@i.ua)

07.04.2020

14.04.2020

21.04.2020

 

10.05-11.25

 

Екон. та ор-я інв. діяльності

 

 

БАД-418,419сп,618

 

 

 

09.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

 

8.30-9.55

Економіка нерухомості

 

11.55-13.15

Управління витратами

БАД-416,427сп

 

 

 

Севастьянов Р.В.

(rvs_zp

@ukr.net)

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

8.30-9.50

Обг.госп.рішень

БАД-318

11.55-13.15

Обг.госп.рішень

БАД-417, 418сп

13.04.2020

10.05.11.25

Обг.госп.рішень

БАД-318

07.04.2020

14.04.2020

21.04.2020

 

10.05-11.25

 

Екон.торгівлі

 

БАД-418, 419сп

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

 

10.05-11.25

 

 

Обг.госп.рішень

 

БАД-417, 418сп

10.04.2020

24.04.2020

10.05.11.25

ЕЗВД

ІФ-516, 527сп

 

Борисенко О.Є.

(evgenlen@

ukr.net)

 

09.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

 

8.30-9.50

 

ЕЗВД

М-116,137(2), 127сп,216,227,

237сп

11.55-13.15

ЕЗВД

М-616,627,

716,727

16.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-216,227сп,

237сп

09.04.2020

23.04.2020

 

10.05-11.25

 

ЕЗВД

М-116,137(2), 127сп, 137сп

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

 

8.30-9.50

 

ЕЗВД

Т-416,427сп, 437сп,447сп,

116, 127сп

10.04.2020

24.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

Т-416,427сп, 437сп,447сп

17.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

Т-116, 127сп

Остапенко В.В.

(vvost2001@

ukr.net)

13.04.2020

8.30-9.50

Екон. ризик

 

БАД-418,419сп

08.04.2020

22.04.2020

 

11.55-13.15

ЕЗВД

М-716,727сп

10.04.2020

24.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-616,627

13.04.2020

8.30-9.50

Екон.ризик

БАД-418,419сп

Шитікова Л.В.

(larisashytikova@gmail.com,)

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

 

10.05-11.25

 

Упр.витр

(пр)

 

БАД-416,427сп

17.04.2020

 

11.55-13.15

Екон.праці

(пр)

ФЕУ-117,118сп

 

 

Сердюк Є.М.

(eugeniyaserdyuk@

gmail.com)

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

10.05-1.25

Екон.статистика

(пр.)

БАД-416,427сп

11.25-13.15

 

Екон.нерух.

(пр.)

БАД-419,419сп

17.04.2020

13.25-14-45

ЕЗВД(пр)

ІФ-316,327сп, 337сп, 416, 427

14.04.2020

11.55-13.15

Статистика(пр)

БАД-418, 618, 419сп

08.04.2020

22.04.2020

11.55-13.15

ЕЗВД(пр)

РТ-716, 816

17.04.2020

 

10.05-11.25

ЕЗВД(пр)

РТ-316

11.55-13.15

ЕЗВД(пр)

РТ-916, 927сп

13.25-14.45

ЕЗВД(пр)

РТ-116, 127сп, 516, 527сп

 

10.04.2020

24.04.2020

10.05-1.25

ЕЗВД(пр)

ІФ-116, 127,

137сп

11.55-3.15

ЕЗВД(пр)

РТ-216, 227сп

 

Бобко Н.А.

(n.bobko67@

gmail.com)

06.04.2020

10.00-11.30

Екон. торгівлі

БАД-418,419сп

07.04.2020;

14.04.2020

21.04.2020

11.30-14.00

Орг. виробництва

БАД-417,БАД-418сп

08.04.2020;

15.04.2020

10.05-11.25

Екон. та орг. іннов. діяльності

БАД-416, 427сп

09.04.2020

23.04.2020

10.00-12.00

ЕЗВД

М-316,327сп, 337сп, 347сп

 

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

13.30-15.00

Статистика

БАД-418,618,419сп

15.00-16.30

Екон.статистика

БАД-416, 427сп

 

Крайнік О.М.

(elenakrainik2@

gmail.com)

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

 

17.00-18.00

Основи менеджмента

 

Т-318, 818

13.04.2020

18.00-19.00

Ком.діяльність

БАД-618

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

 

17.00-18.00

 

Стр.під.

 

БАД-416, 427сп

09.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

 

17.00-18.00

 

Створ.влас.бізнес.

 

БАД-618

 

16.04.2020

 

 

18.00-19.00

Бюдж. та контр.витр.

 

БАД-419м

09.04.2020

23.04.2020

18.00-19.00

Інформ. підр.

БАД-419м

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

 

16.00-17.00

 

Менедж. В ЖКГ

 

БАД-317

16.04.2020

16.00-17.00

Екон. дігностика

БАД-419м

Богдан Ю.М.

(yuriy_bogdan_34

@ukr.net)

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

 

10.05-11.25

 

Екон. пр. та соц. труд. відносини

 

ФЕУ-418,618

Бєлоусов В.М.

(belousov_vm@

ukr.net)

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

 

11.55-13.15

 

Орг.пр.мен.

 

БАД-317

Зав каф. ПТБД, проф.                                                          А.М. Ткаченко

 

Графік онлайн консультацій викладачів кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

для спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (4 курс)

ПІБ викладача

Дата

Час

Групи

Бобровникова Р.Г.

0681107129

 

06.04.2020

13.25-14.45

Е-516, Е-527сп, Е-216, Е-227сп, Е-416, Е-427сп, Е-816, Е-824сп

08.04.2020

11.55-13.15

13.04.2020

13.25-14.45

21.04.2020

13.25-14.45

22.04.2020

11.55-13.15

Остапенко В.В.

(vvost2001@ukr.net)

08.04.2020

11.55-13.15

Е-116, Е-127сп, Е-316, Е-327сп, Е-617сп

10.04.2020

10.05-11.25

13.04.2020

8.30-9.50

22.04.2020

11.55-13.15

24.04.2020

10.05-11.25

Шитікова Л.В.

(shris@gmail.com)

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

 

10.05-11.25

Ез-116, Ез-127сп, Ез-316, Ез-327сп, Ез-527сп, Ез-216, Ез-227сп, Ез-416, Ез-427сп, Ез-827сп, Ез-627сп

Пожуєва Т.О.

(lowleyhome @gmail.com)

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

10.05-11.25

Е-426англ

 

 

У ЗВ`ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ З 12.03.2020 ПО 3.04.2020 ПРОЦЕС НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ДИСТАНЦІЙНО З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Графік онлайн консультацій викладачів кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності"з 16.03.2020 р. по 03.04.2020 р.

Викладач

Дата

Час

Дисципліна

Група

 

 

Ткаченко А.М.

(alla0676128

584@gmail.com)

 

 

 

16.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

ІФ-516, 527сп, 216, 227сп, 237сп, 616 БАД-216

11.55-13.15

Екон.підр

БАД-418, 618,

419сп

13.25-14.45

ЕЗВД

КНТ-516, 526, 537сп, 616, 627сп

Бобровникова Р.Г.

(kaf_economik

@ukr.net)

16.03.2020

30.03.2020

13.25-14.45

Бюдж. та кон. витр.

БАД-419м

23.03.2020

13.25-14.45

ЕЗВД

ІФ-216, 227сп, 237сп, 616

 

25.03.2020

8.30-9.50

ЕЗВД

БАД-216

11.55-13.15

Орг.виробництва

БАД-417, 418сп

 

Пожуєва Т.О.

(lowleyhome @gmail.com)

16.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

10.05-11.25

Екон.праці(л)

ФЕУ-117,118сп

11.55-13.15

Екон.діагн.

БАД-419м

19.03.2020

26.03.2020

02.04.2020

 

8.30-9.50

 

Інформ. підр.

 

БАД-419м

 

 

 

 

Круглікова В.В.

(kruglikovalentina @gmail.com)

 

 

 

16.03.2020

 

11.55-13.15

 

Економіка за видами діяльності

РТ-116,216,227сп,

116,127,249, 716, 816, 916, 927сп, 516, 527

10.05 -11.25

Капітал підприємства

БАД-417, 418сп

14.55-16.15

Економіка за видами діяльності

ІФ-116,127сп, 137сп, 316, 327сп, 337сп, 416, 427

 

30.03.2020

10.05.-11.25

Капітал підриємства

БАД-417, 418сп

11.55-13.15

Економіка за видами діяльності

РТ-116,216,227сп,

116,127,249, 716, 816, 916, 927сп, 516, 527

 

Левченко Н.М.

(levchenko65@gmail.com)

 

16.03.2020

 

17.00-18.00

Економіка та управління капіталом(л)

 

 

 

 

 

 

 

 

БАД-419м

 

23.03.2020

 

18.30-19.20

Економіка та управління капіталом(пр)

 

30.03.2020

 

17.00-18.20

Економіка та управління капіталом(пр)

19.03.2020

11.55-13.15

Економ.орг. та упр.підп.

26.03.2020

13.25-14.45

Економ.орг. та упр.підпр.

02.04.2020

14.55-16.15

Економ.орг. та упр.підпр.

23.03.2020

17.00-18.00

Екон.ризик

БАД-418, 419сп

 

 

 

Лівошко Т.В.

(livoshko@i.ua)

17.032020;

24.03.2020;

31.03.2020.

 

10.05-11.25

 

Екон. та ор-я інв. діяльності

 

 

БАД-418,419сп,618

 

 

19.03.2020;

26.03.2020;

02.04.2020

 

8.30-9.55

Економіка нерухомості

19.03.2020;

26.03.2020;

02.04.2020

 

11.55-13.15

Управління витратами

БАД-416,427сп

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

 

 

8.30-9.50

Основи бух.обл.

 

 

Е-516,527сп

Основи бух.обл.

Основи бух.обл.

 

 

 

Севастьянов Р.В.

(rvs_zp

@ukr.net)

16.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

8.30-9.50

Обг.госп.рішень

БАД-318

11.55-13.15

Обг.госп.рішень

БАД-417, 418сп

16.03.2020

30.03.2020

10.05.11.25

Обг.госп.рішень

БАД-318

17.03.2020

24.03.2020

31.01.2020

 

10.05-11.25

 

Екон.торгівлі

 

БАД-418, 419сп

18.03.2020

25.03.2020

01.04.2020

 

10.05-11.25

 

 

Обг.госп.рішень

 

БАД-417, 418сп

27.03.2020

10.05.11.25

ЕЗВД

ІФ-516, 527сп

 

 

 

Борисенко О.Є.

(evgenlen@

ukr.net)

 

19.03.2020

26.03.2020

02.04.2020

 

8.30-9.50

 

ЕЗВД

М-116,137(2), 127сп,216,227,

237сп

11.55-13.15

ЕЗВД

М-616,627,

716,727

19.03.2020

02.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-216,227сп,

237сп

26.03.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-116,137(2), 127сп, 137сп

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

8.30-9.50

ЕЗВД

Т-416,427сп, 437сп,447сп,

116, 127сп

27.03.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

Т-416,427сп, 437сп,447сп

20.03.2020

03.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

Т-116, 127сп

Остапенко В.В.

(vvost2001@

ukr.net)

13.03.2020

8.30-9.50

Екон.ризик

БАД-418,419сп

17.03.2020

8.30-9.50

ЕЗВД

КНТ-226,

237

20.03.2020

13.25-14.45

ЕЗВД

КНТ-216

25.03.2020

 

11.55-13.15

ЕЗВД

М-716,727сп

27.03.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-616,627

30.03.2020

8.30-9.50

Екон.ризик

БАД-418,419сп

Шитікова Л.В.

(shris@

gmail.com)

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

 

10.05-11.25

 

Упр.витр(пр)

 

БАД-416,427сп

20.03.2020

03.04.2020

11.55-13.15

Екон.праці (пр)

ФЕУ-117,118сп

 

 

Сердюк Є.М.

(eugeniyaserdyuk@

gmail.com)

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

10.05-1.25

Екон.статистика(пр.

БАД-416,427сп

11.25-13.15

 

Екон.нерух.(пр.)

БАД-419,419сп

20.03.2020

13.25-14-45

ЕЗВД(пр)

ІФ-316,327сп, 337сп, 416, 427

18.03.2020

01.04.2020

11.55-13.15

Статистика(пр)

БАД-418, 618, 419сп

25.03.2020

11.55-13.15

ЕЗВД(пр)

РТ-716, 816

20.03.2020;

03.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД(пр)

РТ-316

11.55-13.15

ЕЗВД(пр)

РТ-916, 927сп

13.25-14.45

ЕЗВД(пр)

РТ-116, 127сп, 516, 527сп

 

27.03.2020

10.05-1.25

ЕЗВД(пр)

ІФ-116, 127,

137сп

11.55-3.15

ЕЗВД(пр)

РТ-216, 227сп

 

Бобко Н.А.

(n.bobko67@

gmail.com)

16.03.2020

10.00-11.30

Екон. торгівлі

БАД-418,419сп

16.03.2020;

23.03.2020

11.30-14.00

Орг. виробництва

БАД-417,БАД-418сп

18.03.2020;

25.03.2020

10.05-11.25

Екон. та орг. іннов. діяльності

БАД-416, 427сп

19.03.2020

10.00-12.00

ЕЗВД

М-316,327сп, 337сп, 347сп

 

20.03.2020

13.30-15.00

Статистика

БАД-418,618,419сп

15.00-16.30

Екон.статистика

БАД-416, 427сп

 

Крайнік О.М.

(elenakrainik2@

gmail.com)

16.03.2020

23.03.2020;

30.03.2020

 

17.00-18.00

Основи менеджмента

 

Т-318, 818

16.03.2020

18.00-19.00

Ком.діяльність

БАД-618

18.03.2020

25.03.2020

01.04.2020

 

17.00-18.00

 

Стр.під.

 

БАД-416, 427сп

19.03.2020

26.03.2020

02.04.2020

 

17.00-18.00

 

Створ.влас.бізнес.

 

БАД-618

 

19.03.2020

 

 

18.00-19.00

Бюдж. та контр.витр.

 

БАД-419м

26.03.2020

18.00-19.00

Інформ. підр.

БАД-419м

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

 

16.00-17.00

 

Менедж. В ЖКГ

 

БАД-317

02.04.2020

16.00-17.00

Екон. дігностика

БАД-419м

Богдан Ю.М.

(yuriy_bogdan_34

@ukr.net)

18.03.2020

25.03.2020

01.04.2020

 

10.05-11.25

 

Екон. пр. та соц. труд. відносини

 

ФЕУ-418,618

Бєлоусов В.М.

(belousov_vm@

ukr.net)

18.03.2020

25.03.2020

01.04.2020

 

11.55-13.15

 

Орг.пр.мен.

 

БАД-317

                                            

ВІТАЄМО МАГІСТРІВ-ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОТРИМАННЯ ДИПЛОМІВ

DemoDemoDemoDemo

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ

DemoDemoDemoDemoDemoDemo

 Викладачі кафедри за підтримки студентів активно ведуть профорієнтаційну роботу.

В жовтні викладачі кафедри представили інформацію про освітні програми «Економіка підприємства», «Підприємницька діяльність» та «Економіка агропромислових формувань» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на ярмарковій площі від Олександрівського району на «День міста Запоріжжя», що святкувався 12-13 жовтня 2019 року на каскаді фонтанів «Радуга».

Викладачі кафедри відвідали місто Дніпрорудне, де ознайомили з освітніми програмами кафедри майбутніх абітурієнтів.

В листопаді кафедра підприємництва, торгівлі та біржової  діяльності прийняла участь у  щорічній  виставці «Ярмарок освіти»,  що проходила в виставковому центрі «КОЗАК-Палац» м. Запоріжжя. Майбутні вступники та їх батьки мали можливість отримати кваліфікаційну консультацію щодо вибору майбутньої професії та умов вступу до НУ «Запорізької політехніки» в 2020 році. Працюючи спеціалісти мали нагоду отримати інформацію щодо можливості підвищення рівня кваліфікації на магістерській освітній програмі «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Відбулися зустрічі з учнями 10-х та 11-х класів Люцернянського навчально-виховного комплексу, Новозлатопільського навчально-виховного комплексу, Любимівської ЗОШ І-Ш ступенів, Високівської ЗОШ І-Ш ступенів та КЗ «Роздольський ліцей» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області, а також Терсанської СЗШК, Любицької ЗОШ І-Ш ступенів  Новомиколаївського району Запорізької області. Майбутнім випускникам була представлена інформація щодо освітніх програм «Економіка підприємства», «Підприємницька діяльність» та «Економіка агропромислових формувань» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», методів навчання та дисциплін, що вивчають студенти для формування компетенцій, які необхідні фахівцям з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, можливостям щодо працевлаштування після навчання на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти та переліку конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. Колектив та учні навчальних закладів були запрошені на «День відкритих дверей» в НУ  «Запорізька політехніка», що відбудеться 23.11.2019р.

  КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запрошує

23.11.2019р.

з 9-00 в ауд. 368

відвідати захід  «День відкритих дверей»

Чекаємо вступників та їх батьків за адресою:

м. Запоріжжя,  вул. Жуковського 64, головний корпус, ауд. 368, тел. (061)769-83-93

 
 УЧАСТЬ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У "ЯРМАРЦІ ОСВІТИ 2020"

Demo

 Викладачі кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" взяли активну участь у "Ярмарці освіти 2020" у запорізькому виставковому центрі «Козак-Палац". Виставка проходила з 7 по 9 листопада 2019 року. Співробітники кафедри ПТБД презентували рекламні матеріали та запрошували на День відкритих дверей, що відбудеться 23.11.2019 р.Школяри були ознайомлені з особливостями й перевагами навчання за спеціальностю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітніми програмами «Економіка підприємства», «Економіка агропромислових формувань» та «Підприємницька діяльність». Запрошуємо до нас на навчання та нагадуемо: ЯКІСНА ОСВІТА –ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВАШЕ МАЙБУТНЄ!

 

 СВЯТО ПОСВЯЧЕННЯ В СТУДЕНТИ НА КАФЕДРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

День

 

 

 

Студенти групи БАД-419 з викладачами кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" професором Ткаченко А.М.,

доцентом Шитіковою Л.В. та доцентом Кругліковою В.В. 30 вересня 2019 року  на заході "Посвячення в студенти".

 

 

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  Національного університету «Запорізька політехніка»

запрошує бажаючих використати можливість вступити за контрактом до

магістратури за спеціальністю 076   

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітня програма 
"Економіка підприємства"

у 2019 році.

Форма начання заочна

Вартість 5200 грн за семестр

Термін навчання – 1.5 року

 

 Реєстрація на третю сесію відбудеться з 7 по 15 жовтня 2019 року.

Іспит з англійської мови відбудеться 5 листопада.

 

Чекаємо на Вас для консультацій

 

Контакти

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 368

тел.: +380(61)7698393

Щодо акредитації магістрів освітньо-професійної програми «Економіка підприємства»

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (doc, 232 КБ)

Інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (doc, 64 КБ)

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою (pdf, 200 КБ)

Вітаємо!

Demo

На вузівський тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2016-2017 н.р. від кафедри ПТБД було представлено три роботи:

«Статистична оцінка життєвого рівня населення України», Виконавець : Котенкова В.В. - студент групи ФЕУ-515 Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

«Дослідження і аналіз рівня доходів населення України», Виконавець : Рощина Д.С - студент групи ФЕУ-515 Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

«Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні»Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н.

переможцем І етапу конкурсу в галузі наук «Економіка та управління підприємствами» стала робота «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні», Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н., що рекомендована для участі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Щодо ліцензування нової спеціальності

DNEPR

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності подала в МОН України ліцензійну справу щодо  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Інформаційне забезпечення (pdf, 372.83 КБ)

Забезпечення літературою (pdf, 223.59 КБ)

Навчально-методичне забезпечення (pdf, 214.32 КБ)

 

Щодо ліцензування нової спеціальності

DNEPR

4 липня 2016р. отримана ліцензія на  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» .

Інформаційне забезпечення (pdf, 40 КБ)

Методичне забезпечення (pdf, 48 КБ)

Книги спеціальність (pdf, 236 КБ)

 

 

Екскурсія студентів гр. ФЕУ 716, та 726сп до музею заводу "Мотор Січ"

 

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

 

 

Вітаємо!

 

Demo

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вперше здійснила набір студентів за освітньою програмою "Економіка підприємтсва" спеціальності  076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

 

Вітаємо!

Demo

Demo

Demo

Demo

18 квітня кафедрою ПТБД проведено щорічну наукову конференцію «Тиждень науки-2016»

Підводячи підсумки, можна зазначити високий рівень активності студентів 3-х, 4-х курсів факультетів Е,Т, РТ, ФЕУ та КНТ. Теми докладів охоплювали ті гострі проблеми, що не залишають у спокої жодного громадянина України: енергозбереження в системах електропостачання та електроспоживання промислових підприємств; перспективи розвитку електромобілів; гендерна дискримінація на ринку праці та інш.В конференції прийняли участь 23 студента та 15 викладачів. Особливо високу оцінку отримали доповіді студентів Агаєва М., Т-422, Курлікова Д., гр. Е-111м, Наливайко К., гр.ФЕУ-113.

Керівник секції «Економіка» к.е.н., доцент Круглікова В.В.

 

Вітаємо із захистом дисертації

10.03.2015

Олена Євгенівна Борисенко

Олена Євгенівна Борисенко 10 березня 2015р. захистила дисертацію на тему «Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства».

У листопаді на засіданні вченої ради університету було урочисто вручено диплом кандидата економічних наук доценту кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  Борисенко Олені Євгенівні.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності заснована в вересні 2015р. під керівництвом д.е.н., професор Ткаченко Алла Михайлівна. Навчальний процес забезпечує науково-педагогічний персонал до складу якого входить 80% докторів та кандидатів наук. Кафедра створена на базі кафедри економіки та організації виробництва, яка була заснована ще 1965р і має свої традиції та досягнення в формуванні комплексних цільових програм розвитку Запорізького регіону, розробці теоретичних питань приватизації підприємств, вдосконаленні економічних відносин у виробництві, розробці організаційно-економічних засад інноваційного розвитку регіону та визначенні стратегічних та тактичних напрямків розвитку промислових підприємств. Кафедра економіки і організації виробництва стала базою створення кафедр «Промисловий транспорт», «Менеджменту та маркетингу» та «Фінансів та кредиту» та формування факультету економіки та управління.
Сьогодні на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності викладається 17 дисциплін: «Економіка підприємства», «Економіка за видами діяльності», «Економіка підприємств зв’язку», «Економіка і фінанси підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Основи бух. обліку та аудиту», «Фінанси і кредит», «Основи менеджменту», «Менеджмент і маркетинг підприємств зв’язку» «Менеджмент і маркетингові дослідження», «Менеджмент і маркетинг підприємств зв’язку», «Статистика», «Теорія статистики», «Організація, планування та управління виробництвом», «Організація, планування та управління промисловими підприємствами», «Організація, планування та управління промисловим виробництвом».
Викладачі кафедри є керівниками економічної частини проектів студентів технічних спеціальностей, проводять активну профорієнтаційну роботу.За останні 5 років три викладача захистили кандидатські дисертації – Тіховська Т.М., Борисенко О.Є., Шитікова Л.В.
У період реалізації ринкових реформ підвищилась роль економічних наук, досягнення яких активно втілюються в життя, а викладачі та співробітники кафедри віддають свої знання та досвід при підготовці високопрофесійних спеціалістів. Викладачі кафедри постійно займаються підвищенням кваліфікації, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах. В 2013р. співробітники кафедри брали участь у міжнародному проекті Best Course «Management and marketing. Globalization and integration outlook». Це сприяє постійному підвищенню якості викладання дисциплін та професійного рівня викладачів.

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Ткаченко Алла Михайлівна доктор екон.наук, професор завідувач кафедри
Левченко Наталія Михайлівна доктор наук з держ. управління професор
Пожуєва Тетяна Олександрівна  доктор екон.наук, професор професор
Круглікова Валентина Володимирівна канд.екон.наук,доцент доцент
Богдан Юрій Миколайович канд.екон.наук, доцент доцент
Остапенко Василь Васильович канд.техн.наук, доцент доцент
Лівошко Тетяна Володимирівна канд.екон.наук,доцент доцент
Крайнік Олена Миколаївна канд.екон.наук,доцент доцент
Севастьянов Родіон Вікторович канд.екон.наук,доцент доцент
Плинокос Дмитро Дмитрович канд.екон.наук,доцент доцент
Сердюк Євгенія Михайлівна   старший викладач
Бобко Наталія Анатоліївна   старший викладач
Дацько Наталія Миколаївна   лаборант

Приміщення випускової кафедри розташовані в головному навчальному корпусі університету,.

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес у відповідності до навчального плану спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» надано в табл.

За випусковою кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності закріплено такий аудиторний фонд:

аудиторія 358 (50,8 м2)– предметна аудиторія кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

аудиторія 368 (59,2 м2)– викладацька кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

аудиторія 144 (18 м2)– кабінет завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри розташовується в обладнаній необхідними офісними меблями аудиторії. Встановлені два комп’ютери, що з’єднані локальною мережею університету та мають доступ до мережі Internet (wi-fi роутер (1 од.)). Є в наявності оргтехніка – багатофункціональний пристрій (сканер-принтер-ксерокс).

 

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

 

Методологія наукових досліджень;

Управління консалтинговим бізнесом

 

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа (або об’єм)

Найменування навчальної дисципліни

Найменування обладнання, устатковання, їх кількість

ауд. 275

300 куб. м

Оптимізаційні методи та моделі;

Інформатика;

Економетрика;

Теорія ймовірності і математична статистика;

Проектний аналіз;

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;

Бухгалтерський облік.

Економічний ризик і методи його вимірювання

ПК Intel Celeron 2.0 ГГц, 256 Мб RAM, 40 Гб HDD, CD-ROM 52, Monitor 17". 13 шт.

ауд. 280

260 куб. м

ПК Intel Celeron 2.0 ГГц, 256 Мб RAM, 40 Гб HDD, CD-ROM 52, Monitor 17" 13 шт.

ауд. 358

255 м3

(головний корпус)

Використовується і як лекційна аудиторія

 

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних занять, виконання контрольних завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки для економічного обґрунтування дипломних проектів науко-дослідної, конструкторської, технологічної тематики для бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Щорічно розробляються робочі програми з кожної дисципліни.
Кафедра забезпечує викладання 17 дисциплін: економіка підприємства, економіка праці і соціально-трудові відносини, економіка за видами діяльності, економіка підприємств зв’язку, економіка і фінанси підприємства, організація, планування та управління виробництвом, організація, планування та управління промисловими підприємствами, організація, планування та управління промисловим виробництвом, основи бух. обліку та аудит, статистика, теорія статистики, менеджмент, основи менеджменту, основи менеджменту та маркетингу, менеджмент та маркетингові дослідження, менеджмент і маркетинг підприємств зв’язку, фінанси і кредит. Для кожної дисципліни, що викладається розроблено повний методичний комплекс, що включає в себе:
-        робочу програму;
-        конспект лекцій;
-        матеріали для самостійної роботи студентів;
-        матеріали для контролю знань;
-        питання для заліку та іспиту;
-        методичні вказівки для виконання практичних робіт; контрольних; самостійних;
-        методичні вказівки з обґрунтуванню економічного розділу дипломних проектів для бакалаврів; спеціалістів; магістрів;
В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.
 
 

 

За спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціалізації «Економіка підприємства»

Освітньо-кваліфікаційний рівень “БАКАЛАВР”

Термін підготовки бакалаврів:  денної та заочної форми навчання — 4 роки

Освітньо-професійна програма для здобувачів ступеня бакалавр передбачає вивчення та засвоєння комплексу прикладних дисциплін: економіки підприємств, економіки торгівлі, економіки нерухомості, економіки агропромислового комплексу, організації виробництва, менеджменту, фінансів, маркетингу, економіки праці та соціально-трудових відносин, бухгалтерського обліку, оптимізаційних методів та моделей, міжнародної та регіональної економіки, фахової іноземної мови тощо.

Після завершення навчання бакалавр здатний якісно виконувати професійні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами з елементами самостійності: обґрунтувати бізнес-ідею, створити власний бізнес та забезпечити його успішне функціонування; застосувати сучасні підходи до управління підприємством в цілому та його окремими ланками; оцінити мінливість зовнішнього середовища та розробити механізм адаптації виробничих систем до нього; забезпечити тактичний і стратегічний розвиток підприємства з використанням сучасних інформаційних систем і методів управління; провести економічну, фінансову, організаційну діагностику функціонування підприємств і організацій за всіма сферами діяльності; розробити та впровадити бізнес-проекти, спрямовані на досягнення конкурентних переваг на ринку та нарощування вартості компанії.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр можуть працювати: на підприємствах (установах) та в об’єднаннях підприємств різних форм власності на посадах: технік з планування, технік з праці, торговельний агент, комерційний агент, помічник аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, фахівець з ефективності підприємництва, з фінансово-економічної безпеки, з управління активами.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень “МАГІСТР”

Спеціальність 076 "Підприємництво торгівля та біржова діяльність" ,

спеціалізація "Економіка підприємства"

Термін підготовки магістрів: денної та заочної  форми навчання — 1 рік 6 місяців.

Освітньо-професійна програма для здобувачів ступеня магістр передбачає вивчення та засвоєння комплексу прикладних дисциплін: економічне управління підприємством; конкурентоспроможність підприємства; економіка, організація та управління проектами; економічна діагностика; стратегічне управління; контролінг; тощо.

Після завершення навчання магістр здатний якісно виконувати професійні завдання високої складності: здійснювати економічне управління підприємницькою, торгівельною та біржовою діяльністю; приймати ефективні управлінські рішення щодо ресурсного й організаційного забезпечення підприємницької діяльності; інтегрувати інноваційні та інвестиційні процеси та здійснювати комплексне планування діяльності суб’єкта підприємництва; якісно проводити наукові дослідження.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня магістр можуть працювати: на підприємствах (установах) та в об’єднаннях підприємств різних форм власності на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

 

Підготовка фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за спеціалізацією «Економіка підприємства» здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – методи моделювання, аналізу даних, оптимізації, дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії управління та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання та ін.

Випускники можуть працювати у сфері економіки та управління на українських і зарубіжних підприємствах різних форм власності, в органах державного управління, вищих навчальних закладах, дослідницьких, аналітичних та експертних центрах.

.

 

Розподіл годин за дисциплінами [PDF, 352.28 КБ]

 • Дисципліни за освітньою програмою "Економіка підприємства"
 
Економіка підприємства
Вступ до спеціальності
Підприємницька діяльність
Потенціал і розвиток підприємства
Економіка торгівлі
Економіка агропромислового комплексу
Економіка нерухомості
Антикризове управління
Економічний ризик і методи його вимірювання
Інноваційна стратегія
Міжнародна економіка
Економіка праці і СТВ
Економічна ефективність діяльності підприємства
Статистичне моделювання і прогнозування
Статистика
Капітал підприємства: формування та оцінювання
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Організація виробництва
Нормування праці
Економічна безпека
Проектний аналіз
Планування і контроль на підприємстві
Аналіз стратегії виробничої діяльності
Господарський аналіз
Економіка і організація інноваційної діяльності
Управління витратами
Економічна статистика
Стратегія підприємства
 • Дисципліни, які викладає кафедра
 
Економіка підприємства
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економіка за видами діяльності
Економіка галузі зв’язку
Економіка і фінанси підприємства
Організація, планування та управління виробництвом
Організація, планування та управління промисловим підприємством 
Організація, планування та управління промисловим виробництвом
Основи бух. обліку та аудит
Статистика
Менеджмент
Основи менеджменту
Менеджмент та маркетингові дослідження
Менеджмент і маркетинг підприємств зв’язку
Фінанси і кредит
Файл: 

2015-2016 н.р.

 1. Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів спеціальності 7.05010201, 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі » всіх форм навчання/ Автори: О.Є. Борисенко, .Л. Онуфрієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. -34 с–
 2. Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломного проекту для студентів спеціальності 8.092301 «Технологія та устаткування зварювання» 8.092303 «Технологія та устаткування зварювання» «Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій » /Автор: Р.Г. Бобровникова, –Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 26с.–
 3. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка за видами діяльності» для студентів спеціальності « 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва » та 8.05040301 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів» та 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство» денної форми навчання. /Укл.: Азаров І.І., Онуфрієнко Н.Л.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 66 с.–
 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» для студентів спеціальності « 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва » та 8.05040301 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів» та 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство» денної форми навчання. /Укл.: Азаров І.І., Онуфрієнко Н.Л.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 50 с.–
 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи бухгалтерського обліку та аудиту» для студентів спеціальності « 7.000008 «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форми навчання /Укл. Тіховська Т.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 46 с.–
 6. Методичні вказівки для вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» для студентів спеціальності 7.03050701«Маркетинг» заочної форми навчання /Укл. Шитікова Л. В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 42 с–
 7. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проекту для студентів спеціальності «Двигуни внутрішнього згорання» для студентів спеціальності 7.05050304 «6.030508 Фінанси і кредит» всіх форм навчання /Укл. Борисенко О.Є. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 22с.;
 8. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Економіка за видами діяльності» для студентів спеціальності 7.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» 7.05050304 «Двигуни внутрішнього згорання&raquo транспортного факультету денної форми навчання /Укл. О.Є.Борисенко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - 62 с.–
 9. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 7.05080101« Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» 7.18010001« Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» заочної форми навчання /Укладачі: Остапенко В.В., Бобровникова Р.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 18 с. –
 10. Методичні вказівки для економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів спеціальності 8.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби &raquoУкл.: Борисенко О.Є.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 – 26 с. –
 11. Методичні і вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівлі та біржової діяльності» всіх форм навчання /Укл.: Ткаченко А.М., Гончарук П.А.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.–
 12. Методичні і вказівки до практичних занять та завдань для самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівлі та біржової діяльності»денної форми навчання /Укл.: Ткаченко А.М., Гончарук П.А.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с. –
 13. Методичні вказівки для вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» для студентів спеціальності 6.030508«Фінанси і кредит » заочної форми навчання /Укл. Шитікова Л. В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 42 с. –
 14. Методичні вказівки для вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання /Укл. Шитікова Л. В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 78 с. –

2014-2015 н.р.

 1. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни«Організація, планування та управління виробництвом » для студентів напрямку підготовки бакалаврів 6.050702 «Електромеханіка» спеціалістів 7.05070204 і магістрів 8.05070204 спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» денної форми навчання. Укл. Тіховська Т.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.–
 2. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини » для студентів спеціальності «7.03050801 Фінанси і кредит» денної форми навчання /Укл. Шитікова Л.В., Борисенко О.Є.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 34 с.–
 3. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини » для студентів спеціальності 7.03050701 « Маркетинг» /Укл. Шитікова Л.В., Борисенко О.Є.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 34 с.–
 4. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини » для студентів спеціальності «7.03050901 Облік і аудит » /Укл. Шитікова Л.В., Борисенко О.Є.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 34 с.–
 5. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальностей « 7.03060101 “ Менеджмент організацій і адміністрування ” та 7.03050701 Маркетинг» денної форми навчання / Укл.: Тіховська Т.М., Шумілова О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 26 с.–
 6. Методичні вказівки для самостійних занять з дисципліни«Статистика» для студентів спеціальностей «7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування та 7.03050701 Маркетинг» заочної форми навчання / Укл.: Тіховська Т.М., Шумілова О.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.–
 7. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка за видами діяльності» для студентів спеціальностей «7.05070201 Електричні машини та апарати, 7.05070207 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв » денної форми навчання /Автори: Бобровникова Р.Г., Антоненко Т.А., Тіховська Т.М., Корнієнко А.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 62 с. –
 8. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка за видами діяльності» для студентів спеціальностей«7.05070201 Електричні машини та апарати, 7.05070207 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв » заочної форми навчання /Автор.: Бобровникова Р.Г. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 26 с. –
 9. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Економіка за видами діяльності» для здобувачів з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом «6.050701 Електротехніка та електротехнології » заочної форми навчання /Автори: Варинська Л.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 42 с. –
 10. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів конструкторської тематики для здобувачів вищої освіти спеціальностей « 8.05070201 Електричні машини та апарати"та 8.05070207 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» всіх форм навчання. /Автор: Р.Г.Бобровникова, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 26 с.–
 11. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 7.05070201 «Електричні машини та апарати», 7.05070207 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» всіх форм навчання. Автор: Бобровникова Р.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58с.–
 12. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка за видами діяльності» для студентів факультету радіоелектроніки та телекомунікацій денної форми навчання. /Уклад: Бобровникова Р.Г., ОстапенкоВ.В., Сердюк Є.М.,– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 с.–
 13. Методичні вказівки по економічному обґрунтуванню дипломних проектів для студентів спеціальностей 8.05010301 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та 8.05010201 «Інформаційні технології проектування» для усіх форм навчання /Укл.: Остапенко В.В., Сердюк Є.М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– 22 с. –
 14. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» Розділ 2.«Організація операційної діяльності підприємства» для студентів спеціальності 6.03050701 "Маркетинг" денної форми навчання /Автори: Бобровникова Р.Г., Онуфрієнко Н.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 46 с.–

2013-2014 н.р.

 1. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 7.03050701 « Маркетинг» заочної форми навчання./Автор Бобровникова Р.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 - 34 с.–
 2. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних та магістерських проектів для студентів спеціальності «7.05090301, 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку» всіх форм навчання. /Укладачі: Бобровникова Р.Г., Круглікова В.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 18 с.–
 3. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація, планування та управління промисловим підприємством» для студентів спеціальностей 7.05050305 ««Колісні та гусеничні транспортні засоби», 7.05050304 «Двигуни внутрішнього згоряння» заочної форми навчання /Укл. О.Є.Борисенко, Н.Л.Онуфрієнко, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 66 с.. –
 4. Завдання та методичні вказівки до самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» для студентів за напрямом підготовки 6.170102 ««Системи технічного захисту інформації» спеціальності 7.17010201, 8.17010201 « Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» за напрямом підготовки 6.170101 ««Безпека інформаційних і комунікаційних систем» спеціальності 7.17010101,» 8.17010101 ««Безпека інформаційних і комунікаційних систем» усіх форм навчання / Укл.: Л.О.Варинська –Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 22 с.–
 5. Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» для студентів напрямку підготовки 6.040303 «Системний аналіз спеціальності 7.04030301 Системний аналіз та управління, студентів напряму 6.050101 Комп’ютерні науки спеціальності 8.05010102 Інформаційні технології проектування» всіх форм навчання Укл. Тіховська Т.М. .– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с..–
 6. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Організації, планування та управління виробництвом» для студентів спеціальності 7.05050201 «Технології машинобудування» заочної форми навчання /Укл. О.Є.Борисенко, Н.Л.Онуфрієнко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 66с.–
 7. Методичні вказівки до виконання практичних, контрольних і самостійних робіт з дисципліни «Фінанси і кредит» для студентів спеціальності 7.05070108 « Енергетичний менеджмент» денної форм навчання /Укл. Бобровникова Р.Г., Тіховська Т.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. -38 с..–
 8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання. /Укл. Шитікова Л.В., Борисенко О.Є.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 66 с.–
 9. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка за видами діяльності» для студентів спеціальностей «7.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів, 7.05050202 Обладнання ливарного виробництва , та 7.05040301 Прикладне матеріалознавство» /Укл.: Азаров І.І., Антоненко Т.А.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 66 с.–
 10. Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломних проектів (робіт) бакалаврів, спеціалістів та магістрів для напрямку підготовки бакалаврів «6.050702 Електромеханіка, спеціалістів 7.05070204 і магістрів 8.05070204 спеціальності Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» для всіх форм навчання / Укл. Тіховська Т.М. .,– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 24 с.–
 11. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Організації, планування та управління виробництвом »для студентів спеціальностей 7.0510202 « Авіаційні двигуни та енергетичні установки , 7.05110203, 8.05110203 Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок » заочної форми навчання /Укл. О.Є.Борисенко, Н.Л.Онуфрієнко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 - 66с.–

2012-2013 н.р.

 1. Методичні вказівки до виконання практичних занять і контрольної роботи з «Економіка за видами діяльності» для студентів спеціальності 7.04030301 «Системний аналіз та управління » денної і заочної форм навчання /Укл. Бобровникова Р.Г., Тіховська Т.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 46 с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання. /Укл: Азаров І.І., Шумілова О.А.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 58 с.
 3. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства » для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій адміністрування » заочної форми навчання / Автори: Бобровникова Р.Г., Антоненко Т.А. Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 30с.
 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка та організація виробництва» для студентів спеціальностей 7.05070201 «Електричні машини та апарати» , 7.05070207 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» денної форми навчання /Автори: Бобровникова Р.Г., Антоненко Т.А., Тіховська Т.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.– 66с.
 5. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій адміністрування» заочної форми навчання /Автори.: Бобровникова Р.Г., Антоненко Т.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 30с.
 6. Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів спеціальності 7.05090201, 8.05090201 «Радіотехніка» всіх форм навчання. Укладачі: Антоненко Т.А., Борисенко О.Є., Сердюк Є.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 30с.
 7. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» заочної форми навчання./Автор Бобровникова Р.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34с.
 8. Методичні вказівки до виконання практичних,контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Основи бухгалтерського обліку та аудиту» для студентів спеціальності 7.000008 «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форми навчання /Укл. Бобровникова Р.Г., Тіховська Т.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 54с.
 9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 6.05050301 «Металорізальні верстати та системи” заочної форми навчання /Автори: Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.– 26с
 10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 6.05050201 «Технології машинобудування» заочної форми навчання / Автори: Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.– 26с.
 11. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» для студентів спеціальності 7.05050201, 8.05050201 «Технології машинобудування» денної форми навчання / Автори Азаров І.І., Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.– 26с.
 12. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» студентів спеціальності 7.05050301«Металорізальні верстати та системи» денної форми навчання /Автори: Азаров І.І., Антоненко Т.А., Борисенко О.Є., Моргун І.М., Онуфрієнко Н.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 – 26с.(№ в бібліотеці 4561)
 13. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних завдань з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальностей 8.05050401 «Технологія та устаткування зварювання», та 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» денної форми навчання /Автор Леженко Е.О.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 16с.(№ в бібліотеці 4560)

2011-2012 н.р.

 1. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і маркетингові дослідження» для студентів спеціальності 7.000008 «Енергоменеджмент» заочної форми навчання.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 26с. (№ в бібліотеці 4373)
 2. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисциплін «Організація, планування та управління підприємством» для студентів спеціальностей 7,8.05050201«Технологія машинобудування» 7,8.05110203 «Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» денної форми навчання. .– Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 26с.( № в бібліотеці 4367)
 3. Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 7.03050701 «Маркетинг» заочної форми навчання Розділ «Організація операційної діяльностіі підприємства» /Автори: Бобровникова Р.Г., Антоненко Т.А., Онуфрієнко Н.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 42с.(№ в бібліотеці 4566)
 4. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальностей 7.05050305 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» 7.05050304 «Двигуни внутрішнього згоряння» транспортного факультету заочної форми навчання /Автори: О.Є. Борисенко, Н.Л.Онуфрієнко, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 42с.(№ в бібліотеці 4559)
 5. Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломного проекту для студентів спеціальності 7.05050301 «Металорізальні верстати та системи» денної та заочної форм навчання (проектування дільниці механоскладального цеху) /Автори: Азаров І.І., Антоненко Т.А., Борисенко О.Є., Моргун І.М., Онуфрієнко Н.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 26с.(№ в бібліотеці 4565)
 6. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів /конструкторської тематики/ для студентів спеціальностей 7.05070207, «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» , 7.05070201,8.05070201 «Електричні машини та апарати» усіх форм навчання /Автор: Р.Г.Бобровникова, –Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 26с.(№ в бібліотеці 4563)
 7. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів робіт для студентів спеціальності 7.05040301, 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство» усіх форм навчання /Укладачі: Круглікова В.В., Бобровникова Р.Г., Лазечний І.М., - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.– 22с.(№ в бібліотеці 4562)
 8. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів робіт для студентів спеціальності 7.05090301, 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку» усіх форм навчання /Укладачі: Круглікова В.В., Бобровникова Р.Г., Лазечний І.М., - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.– 22с.(№ в бібліотеці 4564)
 9. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисциплін «Організація, планування та управління підприємством» для студентів спеціальностей 7,8.05050201 «Технологія машинобудування» , 7,8.05110203 «Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок» денної форми навчання. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.&– 30с.(№ В бібліотеці 4367)

2010-2011 н.р.

 1. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» для студентів спеціальностей 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» , 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» транспортного факультету денної форми навчання /Укл. О.Є.Борисенко, Н.Л.Онуфрієнко, - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62с.(№ в бібліотеці 4045)
 2. Завдання та методичні вказівки до самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» для студентів спеціальностей 7.000008 «Енергетичний менеджмент» та 7.090603, 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» усіх форм навчання / Укл.: Л.О.Варинська –Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22с.(№ в бібліотеці 4044)
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація, планування та управління виробництва» для студентів спеціальності 7.020210 «Дизайн» денної форми навчання. Модульний контроль. / Уклад.: Шитікова Л.В. - За¬по¬рі¬ж¬жя: ЗНТУ, 2010. – 22с.(№ в бібліотеці 4051)
 4. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» денної форми навчання (1 частина) / Укл.: І.І.Азаров, О.Є.Борисенко, І.М. Моргун, Н.Л.Онуфрієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.– 30с.(№ в бібліотеці 4237)
 5. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» для студентів спеціальностей 8.092206 «Електричні машини та апарати" заочної форми навчання /Автори: Бобровникова Р.Г., Антоненко Т.А., Онуфрієнко Н.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38с.(№ в бібліотеці 4052)
 6. Завдання та методичні вказівки до самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Організація, планування та управління виробництвом» для студентів спеціальностей 7.000008 «Енергетичний менеджмент» та 7.090603, 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» усіх форм навчання / Укл.: Л.О.Варинська –Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22с.(№ в бібліотеці 4044)
 7. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціальності 7.080402 «Інформаційні технології проектування» заочної форми навчання /Укладачі: Остапенко В.В., Бобровникова Р.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.– 18с.>
 8. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломних проектів конструкторської тематики для студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини та апарати» та 8.092204 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» /Автор: Р.Г.Бобровникова, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 26с.(№ в бібліотеці 4046)
 9. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проекту для студентів спеціальності 7.090210 «Двигуни внутрішнього згоряння» для усіх форм навчання /Укладачі: ст.викладача О.Є.Борисенко, ас. Н.Л.Онуфриєнко . - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 26с.(№ в бібліотеці 4048)
 10. Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломного проекту для студентів спеціальності для студентів спеціальності 7.020210 «Дизайн» для всіх форм навчання /Укл: Шитікова Л.В., –Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54с.(№ в бібліотеці 4050)
 11. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403«Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» / Укладачі: І.І. Азаров, Т.А. Антоненко. - Запоріжжя; ЗНТУ, 2010. – 34с.
 12. Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів спеціальностей 7.091501, 8.091501 «Комп’ютерні системи і мережі», 7.091503, 8.091503 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» денної та заочної форм навчання) / Автори: Є.М. Касьян, Т.А.Антоненко, О.Є. Борисенко, Н.Л. Онуфрієнко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 34с.(№ в бібліотеці 4242)
 13. Методичні вказівки до виконання економічного розділу науково-дослідницьких дипломних робіт для студентів спеціальності 7.05040301, 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство» усіх форм навчання /Укладачі: Круглікова В.В., Бобровникова Р.Г., Лазечний І.М., - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.– 26с.( (№ в бібліотеці 4239)
 14. Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проекту для студентів спеціальності 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» для усіх форм навчання /Aвтори: О.Є.Борисенко, Н.Л.Онуфрієнко. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38с.(№ в бібліотеці 4238
 15. Методичні вказівки до економічного обґрунтування дипломних проектів для студентів спеціальності 7.080203 «Системний аналіз та управління» денної форми навчання / Автори: Бобровникова Р.Г., Тіховська Т.М., Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л.,– Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 18с.(№ в бібліотеці 4241)

Сторінки