Ви є тут

Головна
Розклад роботи студентських наукових гуртків на 2023/2024 н.р.

 

з/п

Назва гуртка,

науковий керівник

Час роботи гуртка

Ауди-торія

Дні роботи

1.

Конкурентоспроможність: теорія, практика (завідувач кафедри ПТБД, д.е.н., проф. Ткаченко А.М.)

15.00-16.00

368

Понеділок

2.

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами (д.е.н., проф. Пожуєва Т.О.)

11.55-13.15

368

Вівторок

3.

Проектний менеджмент (д.держ.упр., проф. Левченко Н.М.)

15.00-16.00

371

Перший понеділок місяця

4.

Економічна безпека суб’єктів господарювання (д.держ.упр., проф. Левченко Н.М.)

13.30-14.30

371

Перша середа місяця

5.

Основи сталого розвитку. Проблеми сучасної України (доц., к.е.н. Круглікова В.В.)

13.30-14.30

368

Понеді-лок, четвер

6.

Менеджмент: проблеми сьогодення та перспективи розвитку (доц., к.е.н. Крайнік О.М.)

13.25-14.45

368

Понеділок

7.

Електронна торгівля в сучасних умовах (доц., к.е.н. Севастьянов Р.В.)

13.25-14.45

368

Вівторок

 

Переможці університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2022/2023 н.р.

Василенко Богдан Ігорович – ст.гр. БАД-310 (науковий керівник – Ткаченко Алла Михайлівна, проф., зав.каф. ПТБД) – ІІ місце

Переможці університетських та облвсних етапів міжнародних конкурсів з мови 2022/2023 н.р.

Моцак Анастасія Віталіївна – ст.гр. БАД-312, І місце в університетському етапі ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2022/2023 н.р.

Переможці університетської студентської олімпіади 2022/2023 н.р.

Секція Економіка

Василенко Богдан Ігорович, ст.гр. БАД-310 – 1 місце

Неалова Євгенія Олександрівна, ст.гр. БАД-311 – ІІ місце

Василенко Анна Ігорівна, ст. гр.. БАД-310 – ІІІ місце

 
 
 Залучення студентів до наукових гуртків у 2022 р.

Форма і назва студентського наукового об’єднання, керівник

ПІБ, група студента-учасника

1.  

Конкурентоспроможність: теорія, практика (зав.каф. д.е.н., проф. Ткаченко А.М.)

1. Азацький Б.В. гр. БАД-419

2. Неалова Є.О. гр. БАД-311

3. Єременко Є.О. гр. БАД-411м

2.  

Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами (д.е.н., проф. Пожуєва Т.О.)

1. Жадан М.О. гр. БАД-911

2. Пухальський О.С. гр. БАД-411м

3. Лизя О.С. гр. БАД-311

3.  

Проектний менеджмент (д.держ.упр., проф. Левченко Н.М.)

 1. Антоневич А.А. гр. БАДз-411м
 2. Магдич Р.І. гр..БАД-311
 3. Куковинець Р.А. гр. БАД-911

4.  

Економічна безпека суб’єктів господарювання (д.держ.упр., проф. Левченко Н.М.)

 1. Болоніна Д.М.  гр. БАДз-411м
 2. Гаркуша М.С.  гр. БАД-911
 3. Фисюк Є.С. гр. БАД-310

5.  

Основи сталого розвитку. Проблеми сучасної України (доц., к.е.н. Круглікова В.В.)

 1. Путілін О.В. гр. БАД-411м
 2. Мелешко А.О. гр. БАД-311
 3. Філатова А.С. гр. БАД-310

6.  

Менеджмент: проблеми сьогодення та перспективи розвитку (доц., к.е.н. Крайнік О.М.)

 1. Некрасова О.О. гр. БАД-311м
 2. Василенко А.І. гр. БАД-310
 3. Поляшова О.О. гр. БАД-311м

7.  

Електронна торгівля в сучасних умовах (доц., к.е.н. Севастьянов Р.В.)

1.Колесник А.Д. гр. БАД-311м

2. Кисляк І.Р. гр. БАД-311

3. Глова О.О. гр. БАД-319

 
2022
Статті
1. Круглікова В.В., О.М. Бондаренко., О.О.Поляшова. Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на рівень конкурентоспроможності будівельного підприємства. Науковий журнал «Економіка: реалії часу».− Одеса: ISSN. − 2022.№2.
2.  Tkachenko A.M., Maslov D.G. The formation of competitive advantages, an urgent task of the modern Ukrainian enterprise. ЕкономічнийвісникДВНЗУДХТУ. №1(15) 2022.
Тези
1.Sevastyanov R.V., Kolesnyk A.D. Competitivness of enterprises in modern condition. Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.  191-192
2. Лівошко Т.В., Бондаренко А.Е. (БАД-410сп). ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.23-26
3. Лівошко Т.В., Некрасова О.О. (БАД-311м). ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ-ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.27-29
4. Лівошко Т.В., Поляшова О.О. (БАД-311м). ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ - ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 С.31-33
5. Севастьянов Р.В., Гончаренко Д.А.(БАД-410м). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ.  Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022С.39-41
6. Севастьянов Р.В., Суле Р.У. (РТ-218). ПЕРСПЕКТИВА ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 С.41-42
7. Бобко Н.А., Азацький Б.В.  (БАД-419). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ підприємСтва В СУЧАСНИХ УМОВАХ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 С.193-195
8.  Крайнік О.М. Некрасова О.О. (БАД-311м) ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИХОДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.231-232
9. Круглікова В.В., Абакумова О.В. (ІФ-219). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДУ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.С.235-236
10. Круглікова В.В., Поляшова О.О. (БАД-311м)АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.С.237-238
11. Круглікова В.В., Кондратюк А.В.  (ІФ-118). РОЗРОБКА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.239-240
12. КругліковаВ.В., ЩербинаА.М.(РТ- 119). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЛИВАРНИХВИРОБІВ.Стратегічніпріоритетирозвиткупідприємництва, торгівлітабіржовоїдіяльності: матеріалиІІІ-їМіжнародноїнауково-практичноїконференції, 11-12 травня 2022 року / Зазаг. редакцієюпроф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.241-242
 
2021 
 
Участь у конкурсах
1.Остапчук А.О. БАДз-419. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Диплом ІІ ступеня. Керівник д.е.н. проф. Ткаченко А.М.
2. Івасенко А.Г. БАДз-419м. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Диплом ІІІ ступеня. Керівник д.е.н., проф. Пожуєва Т.О.
3. Дацько Н.М. БАД-417. Перший (Вузівський) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році. Грамота 1 місце. Керівник д.е.н., проф. Ткаченко А.М.
 
Статті
1. Маслов Дмитро Геннадійович.БАД-410м. Вплив регіональної політики на конкурентоспроможність регіонів України. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, №1 (13), С. 14-25
 
 
Тези
1. Дацько Н.М.,БАД-417. Будівництво в Україні: статистика, перспективи, інновації. Міжнародна науково практична конференція «Розвиток міжнародного економічного співробітництва: механізми та стратегії 19-20 березня 2021 р.
2. Дацько Н.М., БАД-417.   Фінансова інклюзія для підвищення фінансового добробуту населення та економічного зростання держави. Збірник матеріалів  ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Сучаcні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці", яка відбулася 12 квітня 2021 р. С.432-434
3. Дацько Н.М.,БАД-417. Використання соціальних мереж для маркетингу закладів вищої освіти. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 21 квіт. 2021 р.  М–во освіти і науки України, Центральноукраїн.нац. техн. ун–т. Кропивницький : ЦНТУ, 2021
4. Дацько Н.М.,  БАД-417. Інноваційний розвиток як фактор ефективного функціонування  підприємства. ІV міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 20-21 травня 2021р. Одеса: Державний університет «Одеська політехніка».  https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/ 123456789/13659/2/Prohrama_konferentsii.pdf 5. Вострікова Н.Л., БАД-419. Енергоефективність багатоквартирних будівель. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с.
6. Новосад Ю.А.,БАД-419. Економічний ефект енергоефективних технологій. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с.
7. Шапочка Г.В.,БАД-318. Альтернативні види палива – найдешевше й екологічно чисте джерело енергії. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с.
8. Острянко К.В., БАД-418 сп. Глова О.О.БАД-319. Організація бізнесу з використанням сучасних інформаційних  та соціальних мереж. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с
9. Маслов Д.Г., БАД-410м. Інтелектуальне підприємництво та його роль для інноваційного розвитку суб’єкта господарювання. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
10. Маслов Д.Г.,БАД-410м. Проблеми та перспективи трансфертного ціноутворення. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
11. Поляшова О.О. БАД-317, Необхідність оновлення основних засобів підприємств в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
12. Топол Г.Г. БАД-410м., Менеджмент персоналу: стейкхолдерський підхід до управління персоналом. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с
13. Чуб Т.В. БАД-417. Влияние персонала на развитие предприятий в эпоху интеллектуального капитала. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с
14. Чуб Т.В., БАД-417. Виробництво будівельних матеріалів та його роль для України. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с
15. Бондаренко А.Е. БАД-410сп. Напрями підвищення конкурентоспроможності автозаправного бізнесу в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
16. Маслов Д.Г.БАД-410м. Проблеми та перспективи розвитку біржової діяльності в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388с.
 
 
2020 р.
 Студентка групи БАД-417 Дацько Наталія отримала грамоту ректорату НУ "Запорізька політехніка" за перше місце, здобуте у секції "Економіка" вузівського туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р. (Науковий керівник - проф. Ткаченко А.М.) 
 

1.     Науково-практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ «Тиждень науки – 2020»:

1.      Личман Є.С.                           

2.      Бурда А.Ю.                             

3.      Дацько Н.М.                            

4.      Кучеренко А.С.                      

5.      Поляшова О.О.                            

6.      Маслов Д.Г.                        

7.      Антоневич А.А.

8.      Некрасова О.О.

2.     Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка», 2020.:

1.      Тетірко А.                                 11. Поляшова О.О.

2.      Некрасова О.О.                        12. Рубан А.Р.

3.      Басарукіна В.О.                       13. Сморода О.В.

4.      Богомаз В.М.                           14. Ліпіліна О.С.

5.      Бурда А.Ю.                              15. Братішко Я.Ю.

6.      Горлова С.Ю.                          16. Маслов Д.Г.

7.      Дацько Н.М.                            17. Пуценя В.О.

8.      Кучеренко Г.С.                       18. Смьордова В.В.                         

9.      Семенов Ю.В.

10.  Антоневич А.А.

 

 1. Освітня подія «Онлайн-толока EDCamp Ukraine: для розуму і серця. #5 Гідність. Мир. Освіта» 30 жовтня 2020р.

1.      Дацько Н.М.

 1. IV Міжнародний форум з економіки та гуманітарних питань, 03-04 листопада 2020р., м. Дніпро, Україна

1.      Дацько Н.М.

 1. Обласний конкурс для обдарованої молоді в галузі науки, номінація: економічні науки; категорія: студенти. ЗОДА, 2020р.

1.      Дацько Н.М.

 1. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність», Диплом ІІ ступеня, м. Одеса 2020р.

1.    Любченко І.П.

2. Яковенко О.К.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результати: дипломи, грамоти (кількість з позначенням рангу конкурсу) __диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» Любченко І.П. за виконану роботу на тему: «Економічна оцінка інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єкта господарювання» (науковий керівник: д.е.н., проф. Пожуєва Т.О.); диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» Яковенко О.К., за виконану роботу на тему: «Дослідження основних показників інноваційної діяльності суб’єкта господарювання» (науковий керівник: д.е.н., проф. Ткаченко А.М.); диплом переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді вгалузі науки Дацько Н.М. номінація: економічні науки; посвідка Дацько Н.М. восвітній події «Онлайн-толока EdCampUkraine: для розуму і серця. #5 Гідність. Мир, Освіта»; сертифікат Дацько Н.М. участі у роботі IV Міжнародного форуму з економіки та гуманітарних питань.____________________________________________________

 

6. Кількість студентів, які брали участь у Всеукраїнських тематичних конкурсах, школах, турнірах __Сертифікат Вищої Школи Кадровика про підвищення кваліфікації Чуб Т. (БАД-417); Сертифікат Києво-Могилянської бізнес-школи про закінчення курсу Економіка для всіх: Чуб Т. (гр. БАД-417), Рубан А. (гр. БАД-418сп), Некрасова О. (гр. БАД-418сп)______________________________________

 

7. Результат участі студентів (вказати призові місця, грамоти, дипломи та інше):

___Диплом переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки, номінація: економічні науки Дацько Н._____________________________________

 

 

2019

 

 1. Науково-практична конференція серед викладачів,науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019»

 


 1. Н.М. Дацько
 2. Є.В. Рудяк
 3. І.П. Любченко
 4. А.Р. Самородін
 5. І.П. Швець
 6. Є.О. Сиротенко
 7. О.С. Сергеєв
 8. М.А. Панасенко
 9. О.С. Ліпіліна
 10. М.А. Колбаса
 11. Є.О. Найдьон
 12. Д.М. Зінченко
 13. Є.А. Сілогаєв
 14. К.А. Авраменко
 15. Я.В. Сорочан
 16. В.В. Шульженко
 17.  О.О. Некрасова
 18. М.В. Коваль
 19. А.А. Антоневич
 20. С.С. Ільїна
 21. І.В. Захаренко
 22. В.Р. Гарковенко
 23. Г.А. Шепель
 24.  Є.В. Кругліков
 25.  І.А. Цукан
 26.  І.О. Кулачок

 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» Одеський національний політехнічний університет 23-24 травня 2019 року

 

 1. О.В. Долгов
 2. А.Р. Самородін
 3. О.О. Некрасова
 4. О.С. Ліпіліна
 5. М.В. Биков
 6. М.А. Солоха

3. Економіко-правові аспекти сталого розвитку держава, регіон, місто. Матеріали Першої міжнародної науково- практичної конференції 7 червня 2019 року. Київ: КДУ(Молдова).

    1. О.К. Яковенко

____________________________________________________________________________________

Кількість студентів, які брали участь у конкурсах на кращу студентську наукову роботу:

• вузівський ____3_____

• облдержадміністрації ________

• всеукраїнський ____-____

• НАН України ____-____

• Результати: дипломи, грамоти (кількість з позначенням рангу конкурсу) _________________________________-______________________________________

 

6. Кількість студентів, які брали участь у Всеукраїнських тематичних конкурсах, школах, турнірах ____3_____

 

7. Результат участі студентів (вказати призові місця, грамоти, дипломи та інше):нні

Диплом I  ступеня Срібному Вадиму Сергійовичу, що виборов перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Підприємства, торгівля і біржова діяльність» за виконану роботу на тему: « Дослідження інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання», науковий керівник д.е.н., Ткаченко А.М., 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет. Грамота Демченко Анні Олександрівні, що виборола перемогу у номінації: «За наявність змістової дискусії» Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля  і біржова діяльність» за виконану роботу на тему: «Дослідження основних показників роботи суб’єкта господарювання»,науковий керівник: д.е.н., Пожуєва Т.О., 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет. Грамота Чудинович Вікторії Олександрівні, що виборола перемогу у номінації: «За високу практичну цінність рекомендацій та пропозицій» Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля  і біржова діяльність» за виконану роботу на тему: «Інвестиційна привабливість підприємств готельного господарства», науковий керівник д.е.н., професор Ткаченко А.М. 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет. Подяка д.е.н., професор Пожуєвій Тетяні Олександрівні ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» за високий професіоналізм, плідну працюю, підтримку студентства в розвитку економічної науки та участь у журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємство, торгівля і біржова діяльність» у 2018/2019 н.р., 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет. Подяка д.е.н., професору Ткаченко Аллі Михайлівні Запорізького національного технічного університету за високий професіоналізм, плідну працю, підтримку студентства в розвитку економічної науки та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємство, торгівля і біржова діяльність» у 2018/2019 н.р., 29-29 березня 2019 рік м. Одеса : Одеський національний політехнічний університет.

2016р.

1. «Статистична оцінка життєвого рівня населення України»

         Виконавець : Котенкова В.В. - студент групи ФЕУ-515.

         Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

Наукова новизна роботи полягає в питанні оцінки життєвого рівня, аналізі кількісних та якісних змін у рівні життя людей. Статистичне оцінювання рівня життя населення вимагає постійного вдосконалення шляхом застосування нових методів дослідження, особливо в регіональному розрізі, з метою виявлення і усунення невідповідності у життєвому рівні населення країни та її регіонів.

      2.  «Дослідження і аналіз рівня доходів населення України»
            Виконавець: Рощина Д.С. - студент групи ФЕУ-515.

            Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.
Актуальність роботи: Оскільки на сьогоднішній день приділена недостатня увага вивченню соціального поділу верств населення за соціальними класами, для України регулювання доходів є надзвичайно актуальним питанням. Необхідність комплексного реформування механізму доходів населення України зумовлена такими чинниками, як високий рівень бідності працюючого населення, відсутність середнього класу та неможливість забезпечити умови для життя та розвитку населення країни.

       3. «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні»

Виконавці: Курликов Д.А.- студент групи Т-112м,

                                 Марущак М.М. – студент групи Т-112м

            Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні економічної доцільності впровадження у виробництво інноваційних транспортних засобів та експлуатації їх в умовах міста, що спирається на багатофакторний аналіз стану та перспектив розвитку машинобудівного комплексу України.

Роботи були представлені на вузівський тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2016-2017 н.р. від кафедри ПТБД.

 

 

 Переможцем І етапу конкурсу в галузі наук «Економіка та управління підприємствами» стала робота «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні», Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н., що рекомендована для участі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 

 

 

2016 

1. «Статистична оцінка життєвого рівня населення України»

         Виконавець : Котенкова В.В. - студент групи ФЕУ-515.

         Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

Наукова новизна роботи полягає в питанні оцінки життєвого рівня, аналізі кількісних та якісних змін у рівні життя людей. Статистичне оцінювання рівня життя населення вимагає постійного вдосконалення шляхом застосування нових методів дослідження, особливо в регіональному розрізі, з метою виявлення і усунення невідповідності у життєвому рівні населення країни та її регіонів.

      2.  «Дослідження і аналіз рівня доходів населення України»
            Виконавець: Рощина Д.С. - студент групи ФЕУ-515.

            Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.
Актуальність роботи: Оскільки на сьогоднішній день приділена недостатня увага вивченню соціального поділу верств населення за соціальними класами, для України регулювання доходів є надзвичайно актуальним питанням. Необхідність комплексного реформування механізму доходів населення України зумовлена такими чинниками, як високий рівень бідності працюючого населення, відсутність середнього класу та неможливість забезпечити умови для життя та розвитку населення країни.

       3. «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні»

Виконавці: Курликов Д.А.- студент групи Т-112м,

                                 Марущак М.М. – студент групи Т-112м

            Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні економічної доцільності впровадження у виробництво інноваційних транспортних засобів та експлуатації їх в умовах міста, що спирається на багатофакторний аналіз стану та перспектив розвитку машинобудівного комплексу України.

Роботи були представлені на вузівський тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2016-2017 н.р. від кафедри ПТБД.

 

 Переможцем І етапу конкурсу в галузі наук «Економіка та управління підприємствами» стала робота «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні», Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н., що рекомендована для участі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

 

 

НАГОРОДИ СТУДЕНТІВ

Сертифікат «з дистанційного курсу «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність:поширення європейського досвіду в Україні»; студентки Ольги Донченко2023 р.) 

Сертифікат «IT-sales management студента Данила Межерицького (2023 р.) 

Сертифікат «Академічна доброчесність в університеті студента Артема Голубова (2023 р.) 

Сертифікат «Академічна доброчесність в університеті» студентки Софії Стрюк2023 р.) 

Диплом  І ступеня студенту-переможцю кваліфікаційних робіт з маркетингу, реклами, digital-комунікацій та управління брендами (2023 р.)

 Диплом студентам Жаворонкову Івану та Чеботарю Максиму за розробку  технології використання електроенергії та заробітку на її реалізації  (2023 р.)

Грамота студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт у номінації «За висвітлення актуальних проблем розвитку галузі, Донченко Ольга »; (2023 р.)

Грамота студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт у номінації «За висвітлення актуальних проблем розвитку галузі, Гнилицька М.С.»; (2020 р.)

Диплом 2 ступеня студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт, Яковенко О.К. ; (2020 р.)

Диплом 2 ступеня студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт, Бондаренко В.С.; (2021 р.)

Грамота студенту-переможцю Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт у номінації «За висвітлення актуальних проблем розвитку галузі, Гнилицька М.С.; (2021 р.)

Диплом 1 ступеня студента-переможця Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт, Срібний В.С. (2019 р.)

Demo