Ви є тут

Головна
2023
 
1. Пожуєва Т.О. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У ПОБУДОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
2. Тkachenko А.M.,  Loza D.Y. STARTUP ECOSYSTEM AND IT’S PROBLEMS IN UKRAINE. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.   Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
3. Sevastyanov R.V., HYDROGEN PRODUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
4. Крайнік О.М., Філатова А. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ НІМЕЧЧИНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
5. Лівошко Т.В., Магдич Р. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
6. Лівошко Т.В., Жукова А. ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
7.Лівошко Т.В., Неалова Є.О. ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОВИРОБНИЦТВА ТА ДОСВІД ДАНІЇ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
8.Лівошко Т.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
9.Лівошко Т.В. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
10.Севастьянов Р.В., Донченко О.М.. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
11.Севастьянов Р.В., Філатова А. СТРУКТУРА РИНКУ СФЕРИ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ ЗА 2022 РІК. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
12. Севастьянов Р.В., Фісюк Є. СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  СОНЯЧНИХ  ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
13.Сердюк Є.М.1, Соловей Д.В. 2, Тюгаєв М.К. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ УСТАНОВОК НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
14.Круглікова В.В., Некрасова О.О. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ, ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
15. Ткаченко А.М., Камишан І.С. Роль кадрової політики при формуванні управлінської стратегії суб`єкта господарювання. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
16.Ханенко А.В.  Глухов В.А. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
17.Ханенко А. В., Жадан М.О., Війна і державні фінанси: фінансування оборони та військово-промислового комплексу. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
18.Бобко Н.А. АНАЛІЗ РЕЙТИНГУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ GLOBAL INNOVATION INDEX. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
19.Крайнік О.М. Плинокос Д.Д. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ І ПРОГРАМАХ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
20.Круглікова В.В. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК КРУГООБІГУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
21.Круглікова В.В., Герцог Є.Г. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ МАШИНОБУДУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
22.Круглікова В.В. 1, Гринькова Т.Ю.2 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
23. Лівошко Т.В .СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ  В УМОВАХ ВІЙНИ 
Одеса. 03-04 березня 2022. V Міжнародна конференція. Підприємництво і торгівля:тенденції розвитку.
24.Лоза С.П., Магдич Р.І. ФОРМУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ В ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
25.Лоза С.П.,  Неалова Є.О.  СИНЕРГІЯ: СУТНІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВИ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
26. Ткаченко А.М.., Кругліков Є.В.  КУЛЬТУРНА  ІНДУСТРІЯ НА ШЛЯХУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
27. Крайнік О.М. Донченко О.М.  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
28.Лівошко Т.В.1, Добродій М.2 СТЕЙКХОЛДЕРНО-ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТВОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
29.Лоза С.П.,  Лизя О.С.  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТЕЙКХОЛДЕР-ПІДХОДОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.   Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
30.Бобко Н.А., Неалова Є.О. ВПЛИВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
31. Лоза  С.П. МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
32. Чернова І.В., Оліхова О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023
33. Лівошко Т.В. ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ КОМПАНІЇ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ЗА НОРМАМИ ДИРЕКТИВИ 2013/34/ЄС. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
34. Круглікова В.В. Колесник А.Д. ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ ТА ЙОГО  РЕФОРМУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
35.Левченко Н.М., Василенко А.І. УНІФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ З КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ У БУДІВНИЦТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
36.Левченко Н.М., Василенко Б.І. МОДИФІКАЦІЯ НАСТАНОВИ З ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
37. Тарпіньянц В.В., Круглікова В.В. ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ - МАЙБУТНЄ БУДІВНИЦТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
38. Левченко С.А. МЕХАНІЗМ ПЕРЕХІДНОЇ ОПЛАТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕС/ТЕЦ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
39.Севастьянов Р. В. Виробництво водню в Україні як фактор економічного розвитку.// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022 2023, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 786 с.
40. Sevastyanov R. HYDROGEN PRODUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, 150-151 p.
41. Пожуєва Т.О. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У ПОБУДОВІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
42. Тkachenko А.M.,  Loza D.Y. STARTUP ECOSYSTEM AND IT’S PROBLEMS IN UKRAINE. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.   Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
43. Sevastyanov R.V., HYDROGEN PRODUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
44. Крайнік О.М., Філатова А. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ НІМЕЧЧИНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
45. Лівошко Т.В., Магдич Р. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ – ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
46.Лівошко Т.В., Жукова А. ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
47.Лівошко Т.В., Неалова Є.О. ПРОБЛЕМА ЕНЕРГОВИРОБНИЦТВА ТА ДОСВІД ДАНІЇ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
48.Лівошко Т.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
49.Лівошко Т.В. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
50.Севастьянов Р.В., Донченко О.М.. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
51.Севастьянов Р.В., Філатова А. СТРУКТУРА РИНКУ СФЕРИ ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В УКРАЇНІ ЗА 2022 РІК. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
52. Севастьянов Р.В., Фісюк Є. СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  СОНЯЧНИХ  ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
53.Сердюк Є.М.1, Соловей Д.В. 2, Тюгаєв М.К. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ УСТАНОВОК НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
54.Круглікова В.В., Некрасова О.О. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ, ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ РИНКОВОЇ КОН’ЮНКТУРИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
55. Ткаченко А.М., Камишан І.С. Роль кадрової політики при формуванні управлінської стратегії суб`єкта господарювання. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
56.Ханенко А.В.  Глухов В.А. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
57.Ханенко А. В., Жадан М.О., Війна і державні фінанси: фінансування оборони та військово-промислового комплексу. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
58.Бобко Н.А. АНАЛІЗ РЕЙТИНГУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ GLOBAL INNOVATION INDEX. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
59.Крайнік О.М. Плинокос Д.Д. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ І ПРОГРАМАХ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
60.Круглікова В.В. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА РАХУНОК КРУГООБІГУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
61.Круглікова В.В., Герцог Є.Г. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ МАШИНОБУДУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
62.Круглікова В.В. 1, Гринькова Т.Ю.2 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
63. Лівошко Т.В .СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ  В УМОВАХ ВІЙНИ 
Одеса. 03-04 березня 2022. V Міжнародна конференція. Підприємництво і торгівля:тенденції розвитку.
64.Лоза С.П., Магдич Р.І. ФОРМУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ В ПРОЦЕСІ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
65.Лоза С.П.,  Неалова Є.О.  СИНЕРГІЯ: СУТНІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВИ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
66. Ткаченко А.М.., Кругліков Є.В.  КУЛЬТУРНА  ІНДУСТРІЯ НА ШЛЯХУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
67. Крайнік О.М. Донченко О.М.  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
68.Лівошко Т.В.1, Добродій М.2 СТЕЙКХОЛДЕРНО-ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМТВОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
69.Лоза С.П.,  Лизя О.С.  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТЕЙКХОЛДЕР-ПІДХОДОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.   Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
70.Бобко Н.А., Неалова Є.О. ВПЛИВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
71. Лоза  С.П. МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
72. Чернова І.В., Оліхова О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023
73. Лівошко Т.В. ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ КОМПАНІЇ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ ЗА НОРМАМИ ДИРЕКТИВИ 2013/34/ЄС. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
74. Круглікова В.В. Колесник А.Д. ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ ТА ЙОГО  РЕФОРМУВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
75.Левченко Н.М., Василенко А.І. УНІФІКАЦІЯ КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ З КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ У БУДІВНИЦТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
76.Левченко Н.М., Василенко Б.І. МОДИФІКАЦІЯ НАСТАНОВИ З ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
77. Тарпіньянц В.В., Круглікова В.В. ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ - МАЙБУТНЄ БУДІВНИЦТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
78. Левченко С.А. МЕХАНІЗМ ПЕРЕХІДНОЇ ОПЛАТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕС/ТЕЦ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 травня 2023 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
79.Севастьянов Р. В. Виробництво водню в Україні як фактор економічного розвитку.// Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022 2023, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 786 с.
80. Sevastyanov R. HYDROGEN PRODUCTION AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, 150-151 p.
 
 
2022
 1. Ткаченко А.М. СТРАТЕГІЯ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.351-35
 2. Крайнік О.М. НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.383-388.
 3. Лівошко Т.В. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ - ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.20-23
 4. Лівошко Т.В., Бондаренко А.Е. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.23-26
 5. Лівошко Т.В., Некрасова О.О. ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ-ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.27-29
 6. Лівошко Т.В., Плечищев А.О. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  - ГОЛОВНА МЕТА ЗАХИСТУ МАЙБУТНЬОГО ЛЮДСТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.29-30
 7. Лівошко Т.В., Поляшова О.О. ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ - ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.31-33
 8. Лівошко Т.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.251-252
 9. Лівошко Т.В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.322-324
 10. Севастьянов Р.В., Гончаренко Д.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.39-41
 11. Севастьянов Р.В., Суле Р.У. ПЕРСПЕКТИВА ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.41-42
 12. Сердюк Є.М. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.43-45
 13. Pozhuieva T.O. THREATS TO AGRIBUSINESS IN UKRAINE AS A WORLD PROBLEM. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.49-50
 14. Бобко Н.А. МОНІТОРИНГ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.57-59
 15. Левченко Н.М. ДОРОЖНЯ КАРТА ФОРМУВАННЯ В КОМПАНІЇ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ. С.71-72
 16. Бобко Н.А., Михайлик Д.В. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С104-106
 17. Плинокос Д.Д. Лідерство в стартап ПРОЄКТІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.164-165
 18. Sevastyanov R.V., Kolesnyk A.D. COMPETITIVNESS OF ENTERPRISES IN MODERN CONDITION. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.191-192
 19. Бобко Н.А., Азацький Б.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ підприємСтва В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.193-195
 20. Богдан ю.м. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.198-200
 21. Крайнік О.М., Некрасова О.О. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ВИХОДУ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. -  С.231-232
 22. Круглікова В.В., Абакумова О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДУ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.235-236
 23. Круглікова В.В. ОЦІНЮВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.243-244
 24. Круглікова В.В., Поляшова О.О.  АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.237-238
 25. Круглікова В.В., Кондратюк А.В. РОЗРОБКА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.239-240
 26. Круглікова В.В., Щербина А.М.   ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЛИВАРНИХ ВИРОБІВ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 травня 2022 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.241-242
 27. Севастьянов Р.В. Перспективи виробництва водню в контексті співпраці України з ЕС / Р.В. Севастьянов// Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 року, м. Київ) у 2 частинах. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2022. – С. 121-123.
 28. Севастьянов Р. В., Андріїшина А. В. Діалог з громадянами як факторрозвитку об’єднаних територіальних громад. Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 червня 2022 р., Миколаїв-с.Коблеве. – Миколаїв: МНАУ, С.  49-50
 29. Karpenko A., Sevast`yanov R., Karpenko N. (2022). INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CLUSTERS AS THE BASIS OF ECONOMIC RECOVERY OF UKRAINE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (July 28-29, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Aleksander Sapiński, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022,  p. 14-20. – URL: https://teadmus.org/main-publications/pb-13
 30. Sevast`yanov R., Karpenko A. (2022). On the problem of integration of Ukrainian clusters in global value chains. International scientific-practical conference  Priority directions of modernization: Socio-cultural and economic-environmental aspects. Azerbaijan State Oil and Industry University, 6 May 2022, Baku. - P. 42-51 
   
2021
1. Ю.В. Куріс, О.М. Крайнік, Т. І. Сергієнко.  Теоретико-концептуальні аспекти взаємозв’язку економіки і політики в сучасному суспільстві. Материали конференції: The II International Science Conference on Science and practical Technologies, January 26 –29, 2021, Luxembourg, Luxembourg.С.105-109
2.Ткаченко А.М. Маслов Д.Г. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
3.Ткаченко А.М., Поляшова О.О. НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
4.Ткаченко А.М., Чуб Т.В. Виробництво будівельних матеріалів та його роль для України. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
5.Пожуєва Т.О.  ДУАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ПЕРЕХІД ДО БЕЗПЕЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
6.Левченко Н.М., Матвіїшина О.Є. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ТЕРИТОРІЇ ВИРОБНИЧОЇ ЗОНИ МІСТА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
7.Левченко Н.М., Захарчук В.М. ДЕВЕЛОПМЕНТСЬКИЙ СУПРОВІД ВВЕДЕННЯ НЕРУХОМОСТІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
8.Левченко Н.М. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ З РЕСТРУКТАРИЗАЦІЇ ЗАНЕПАДАЮЧИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
9.Плинокос Д.Д. «ПРОБЛЕМА - ДЖЕРЕЛО ІДЕЙ ДЛЯ СТАРТАПА». Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
10.Плинокос Д.Д.., Острянко К.В., Глова О.О. Організація бізнесу з використанням сучасних інформаційних та соціальних мереж. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
11.Севастьянов Р.В., Бондаренко А.Е. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОЗАПРАВНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
12.Севастьянов Р.В., Маслов Д.Г. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
13.Севастьянов Р.В.,Шапочка Г.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОЗУМНИХ МІСТ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
14.Лівошко Т.В., Вострікова Н.Л. Енергоефективність багатоквартирних будівель. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.18-20 – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
15.Лівошко Т.В., Шапочка Г.В. Альтернативні види палива - найдешевше й екологічно чисте джерело енергії. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021.  С.23-25 – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
16.Лівошко Т.В., Новосад Ю.А. Економічний ефект енергоефективних технологій.Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.20-22– електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
17Крайнік О.М., Лівошко Т.В., Маслов Д.Г.  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ». Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
18.Крайнік О.М. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ В БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
19.Крайнік О.М., Топол Г.Г. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ: СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-30
20.Круглікова В.В., Суле Р.У. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ Конкурентноспроможності сільськогосподАРСЬКИХ машин ШЛЯХом  ВИРІШЕННЯ проблеми ПІДВИЩЕННЯ  зносостійкості матеріалів. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
21.Круглікова В.В., Коваль А.О. ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗУБА ЕКСКАВАТОРА. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
22.Круглікова В.В., Денека М.А. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ГАРАНТІЙНУ ПІДТРИМКУ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
23.Круглікова В. В., Кононенко А. В. ШЛЯХИ виходу української Промисловості з кризи, СПРИЧИНЕНОї COVid-19.Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
24.Бобко Н.А., Дацько Н.М. ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
25.Бобко Н.А. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
26.Сердюк Є.М. Ресурсозбереження, як напрямок енергетичної безпеки України. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
27.Сердюк Є.М., Птущенко Н.В. Впровадження акустичного моніторингу технічного стану електродвигуна з метою оптимізації виробничого процесу. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит.екрана. – 391 с. ISBN 978-617-529-326-3
 
 
2020
1.Ткаченко А.М. Причини та економічні наслідки банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко // Тиждень науки-2020.-Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 186-188.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4."
2.Ткаченко А.М.  Формування конкурентних переваг підприємств гірничо-металургійного комплексу [Електронний ресурс]  / А.М. Ткаченко, Н.В. Новік // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 328-329. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
3.Левченко Н.М. Стратегічне управління муніципальними відходами як запорука сталого розвитку територій  [Електронний ресурс] / Н.М. Левченко //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 188-190.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. "
4.Левченко Н.М. Когнітивне моделювання інвестиційної привабливості підприємств [Електронний ресурс]  / Н.М. Левченко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. 5.Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 197-200.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
Левченко Н.М. Модель управління комплаєнс-ризиками компанії [Текст] / Н.М. Левченко // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 травня 2020 року.: тези доп. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. -С. 114-116.
6.Пожуєва Т.О. Посилення Методичного забезпечення діагоностики загрози банкрутства промислового підприємства [Електронний ресурс]  / Т.О. Пожуєва // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.190--192.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4"
7.Пожуєва Т.О. Визначення фінансового плану підприємства при попередженні банкрутства [Електронний ресурс] / Т.О. Пожуєва // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 137-138.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
8.Бобровникова Р.Г. Комплексний підхід до планування, аналізу та оцінки витрат підприємства [Текст]  / Р.Г. Бобровникова // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2020 року): тези доп. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. -С.141-143.
9.Бобровникова Р.Г. Система показників оцінки економічної активності торгових підприємств [Електронний ресурс] / Р.Г. Бобровникова, О.Є. Борисенко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.192-195.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4."
10.Борисенко О.Є. Основні чинники впливу на ефективність операційної діяльності торгівельних мереж  [Текс] / О.Є. Борисенко, В.С. Білошапка // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2020 року): тези доп.. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020. -С.143-146.
11.Борисенко О.Є. Методи мотивації на промиловому підприємстві  [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, Г.В. Тарасенко //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.С. 169-171.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262. 
12.Шитікова Л.В.  Деякі аспекти оцінювання загальної ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова // Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 195-197. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. "
13.Круглікова В.В. Підходи до аналізу конкурентоспроможності інтернет-реклами на міжнародному ринку [Електронний ресурс] / В.В. Круглікова // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 198-199– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4 . "
14.Лівошко Т.В. Управління витратами на промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тез доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 200-201. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4.
15.Остапенко В.В.  Робота з інтелектуальним капіталом міста Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.В. Остапенко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та
дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 202. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4.
16.Оstapenko V.V.  Stakeholder theory and personal success in organization [Електронний ресурс] / V.V. Оstapenko // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 369-370. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
17.Остапенко В.В.  Теория стейкхолдеров и личный успех в организации [Електронний ресурс] / В.В. Остапенко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.378-379.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
18.Остапенко В.В.  Теория стейкхолдеров и работа с трудовыми ресурсами [Електронний ресурс]  / В.В. Остапенеко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 378-379. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
19.Остапенко В.В. Управление группами в формальной и нефрмальной организации при стейкхолдер подходе [Електронний ресурс]  / В.В. Остапенко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.380-381  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
20.Севастьянов Р.В. Розвиток електронної торгівлі в сучасних умовах [Текст ] / Р.В. Севастьянов // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 травня 2020 року : тези доп. – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2020.-С. 130-132.
21.Севастьянов Р.В. Directions of energy savings of Ukraine's industrial enterprises [Електронний ресурс]  / Р.В. Севастьянов // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.–  С. 223-225.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.. 
22.Севастьянов Р.В. Features of electronic trade in modern conditions [Електронний ресурс] / Р.В. Севастьянов //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.–С. 205-207 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4. 
23.Севастьянов Р.В. Проблеми інноваційного розвитку та фінансової стійкості підприємств агропромислової галузі України [Текст] / Р.В. Севастьянов, Т.В. Лівошко //  IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя Українського державного хіміко-технологічного університету) 3-4 листопада 2020 року.: тези доп. -С. 35-37.
24.Крайнік О.М. Підвищення ефективності системи менеджменту в сучасних умовах / О.М. Крайнік, Т.І. Сергієнко // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 5. 67. С. 23-25. 
25.Крайнік О.М. Дуальная система обучения в условиях инновационного развития высшей школы [Текст] / О.М. Крайнік, Т.І. Сергієнко, О. Бережная, Ю. Куріс // International scientific-practical conference theory and practice: problems and prospects- Kaunas 2020.- pp. 382-390.
26.Крайнік О.М.  Інноваційні технології управління персоналом промислового підприємства в сучасних умовах [Текст] / О. Крайнік, Т.Сергієнок  // Ювілейна міжнародна науково-практична internet-конференція «Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави»: тези доп.- Запоріжжя 2020.-С.321-323.
27.Крайнік О.М. Використання зарубіжного досвіду щодо регулювання авторського права інтелектуальної власності в сучасному інформаційному суспільстві  [Текст ] / О.М. Крайнік, Н.П. Капітаненко, Т.І. Сергієнко // The Ist International scientific and practical conference «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE » (September 21-24, 2020). Frankfurt am Main, Germany 2020.pp.-С. 117- 121.
Krainik O.  Problems of increase in efficiency innovative investment activities in sector of biotechnologies [Текст ] / 28. О.  Krainik, V. Krainik // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-. С. 149-150. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
29.Крайнік О.М. Розвиток підприємства на основі підвищення його інноваційного потенціалу [Електронний ресурс] / О.М. Крайнік // Тиждень науки-2020.-Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 203 – 204.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4."
30. Крайнік О.М. Особливості управління персоналом в інноваційних компаніях [Текст] / О.М. Крайнік, Т.О. Пожуєва //  IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»): збірник тез доповідей – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. - С. 30-33.
31.Крайнік О.М. Розвиток підприємства на основі підвищення його інноваційного потенціалу [Електронний ресурс] / О.М. Крайнік //  Тиждень науки-2020.-Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 203 – 204. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4."
32.O. Krainik, Socio-Economic Components of the Integration Policy of Modern Ukrainian Society in the Conditions of Information-Psychological Warfare [Текст] / O. Krainik,  Sergienko T., Berezhna O. // EDAMBA 2019 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business,  Management and Related Disciplines - ISBN 978-80-225-4704-8, 2020 Published by the University of Economics in Bratislava, p. 443-450 .-Режим доступу: -https://edamba.euba.sk/archive
33.Plynokos D. Efficiency forecasting for municipal solid waste recycling in the context on sustainable development of economy [Електронний ресурс] /  А.Tkachenko, N.Levchenko, G.Shyshkanova, D.Plynokos, M. Kovalenko // The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), E3S Web Conf. Volume 166, 2020.- Режим доступу: https://www.e3s-сonferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_13021/ e3sconf_icsf2020_13021.html
 34.Плинокос Д. Д. Академічна мобільність та розвиток людського капіталу / Д. Д. Плинокос, К. А. Цавалюк // Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – с. 26-29. 
35.Плинокос Д.Д. Study of the impact of adult participation in learning on the socio-еconomic development of the EU stattes  [Електронний ресурс] / Плинокос Д.Д., Коваленко М.О., Галан О.Є., Буаіта С. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INTEGRATION ‘2020», США, Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/index.php/secciius4-13/32763-us04-145.
36.Богдан Ю.М. Основні тенденції розвитку бізнесу на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Ю.М. Богдан // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.:тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 207-209. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 .
37.Богдан Ю. М. Модернізація системи управління підприємств за інноваційним підходом [Електронний ресурс] / Ю.М, Богдан, В.М. Ткаленко, В.Ю. Присяжна  // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 24-26. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
38.Богдан Ю.М. Використання енергозберігаючих технологій в підприємництві [Електронний ресурс] / Ю.М. Богдан // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 225-227. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
39.Бєлоусов В.М. Актуальні проблеми малого та середнього бізнесу україни в умовах глобальної економічної кризи [Електронний ресурс] / В.М. Бєлоусов // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.:  тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 340-342. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
40.Бобко Н.А. Венчурний капітал в інноваційному розвитку економіки [Електронний ресурс]  / Н.А. Бобко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 209-211. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4. "
41.Bobko N.A. Innovative development as a factor of the company’s strategic success [Електронний ресурс] / Н.А. Бобко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 147-148. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
42.Сердюк Є.М. Аналіз підходів антикризового управління на основі досвіду розвинутих країн [Електронний ресурс]  / Є.М. Сердюк // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та
дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя :
НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 211-212.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 ."
43.Ткаченко А.М. The role of budgeting for a moder industrial enterprise / А.M. Тkachenko,  M.K. Seidakhmetov [Електронний ресурс] // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С. 221-223. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
44.Ткаченко А.М. Продуктивність праці: методи вимірювання, шляхи і чинники її зростання [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко, Є.С. Личман //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 155-156.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4. 
45.Ткаченко А.М. Комунікації в управлінні [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко, А.Ю. Бурда // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. С.157.
46.Пожуєва Т.О. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Т.О. Пожуєва, А.С. Кучеренко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 161-162.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4.
47.Левченко Н.М. Економічно-правові аспекти вдосконалення процедури банкрутства фізичних осіб – підприємців [Електронний ресурс] / Н.М. Левченко, Н.М. Дацько // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С.158-161– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. 
48.Крайнік О.М. Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / О.М. Крайнік, Д.Г. Маслов // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-.С. 175 – 176. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-ISBN 978-617-529-262-4. 
49.Бобко Н.А. Значення економічної безпеки підприємств в умовах кризи [Електронний ресурс] / Н.А. Бобко, Н.М. Дацько // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 102-103.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
50.Бобко Н.А. Удосконалення системи управління суб’єктів господарювання в сучасних умовах [Електронний ресурс]  / Н.А. Бобко, О.О. Некрасова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.22-23.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
51.Бобко Н.А. Інноваційний потенціал енергозбереження промислових підприємств [Електронний ресурс]  / Н.А. Бобко, А.Р. Рубан // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /   Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С.158-160.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
52.Бобко Н.А.  Підвищення ефективності виробничих процесів [Електронний ресурс]  / Н.А. Бобко, Н.М. Дацько // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 183-185. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 . 
53.Бобровникова Р.Г. Система показників оцінки ефективності виробництва[Електронний ресурс]  / Р.Г. Бобровниова, С.М. Концур // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 163-165.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. 
54.Бобровникова Р.Г. Аналіз основних економічних показників роботи підприємства в умовах зниження зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Р.Г. Бобровникова, О.С. Ліпіліна // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.342-344.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
55. Бобровникова Р.Г.Проблеми та перспективи міжнародного співробітництва промислового підприємства [Електронний ресурс / Р.Г. Бобровникова, О.С. Ліпіліна // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези оп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 344-347 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
56.Борисенко О.Є.  Система показників експрес-діагностики фінансового стану промислового підприємства [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко,  О.Є. Осипенко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 104-107 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
57.Борисенко О.Є. Шляхи прискорення конструкторської підготовки виробництва інноваційного виробу  [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, Є.А, Сілогаєв // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 160-162. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
58.Борисенко О.Є. Проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, О.В. Сморода // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 227-229.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
59.Борисенко О.Є. Перспективи розвитку малого бізнесу на ринку соняшникової олії [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, В.М. Федорець // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 229-232.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
60.Борисенко О.Є Перспективи впровадження концепції ощадливого виробництва на пат «Мотор Січ» [Електронний ресурс] / О.Є. Борисенко, К.О. Авраменко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С. 26-28.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
61.Kruhlikova V.V.   Ways of increase of competitiveness of software products [Електронний ресурс] /   V.V. Kruhlikova, D.V. Kolpakova //  Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 284-287.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
62.Круглікова В.В. Бенчмаркінг як один з методів вдосконалення конкурентноспроможності національних підприємств [Електронний ресурс]  / В.В. Круглікова, М.К. Малюков //Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 362-365. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
63.Круглікова В.В. Методи оцінювання вартості написання коду програмного забезпечення  [Електронний ресурс] / В.В. Кргулікова, Є.В. Яремченко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 323-325.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
64.Круглікова В.В. Конкурентоспроможність програмного продукту “Е-каталог"[Електронний ресурс] / В.В. Круглікова,  М.К. Задоян // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С.321-323.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
65.Kruhlikova V.V. Ways of increase of competitiveness of software products [Електронний ресурс]  /  V.V. Kruhlikova,  D.V. Kolpakova // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С.284-287.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
66.Круглікова В.В. Методичні підходи оцінки ефективності технології наплавлення  [Електронний ресурс] / В.В. Круглікова, В. Юхно // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С. 167-169. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.ISBN 978-617-529-262-4. 
67.Лівошко Т.В. Ринкові перетворення процесу планування виробничої діяльності підприємства  [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, В.О. Басарукіна  // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.48-50  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
68.Лівошко Т.В. Прогресивні методи планування в організації випуску нової продукції  [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, В. Богомаз // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.50-53  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
69.Лівошко Т.В. Наукові підходи до організації виробничої діяльності суб`єкта господарювання [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, А. Бурда // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.53-56  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
70.Лівошко Т.В. Синергетичний підхід в організації діяльності суб’єкта підприємництва в ринкових умовах   [Електронний ресурс]  / Т.В. Лівошко, А. Бурда // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.56-58.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
71.Лівошко Т.В.  Засоби антикризового упарвління промисловим підприємство[Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, А. Бурда // Тиждень науки-2020. -Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. :В. В. Наумик
(відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.-С.171-172. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана..-ISBN 978-617-529-262-4. "
72.Лівошко Т.В. Методи оцінки ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, С. Горлова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.58-61.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
73.Лівошко Т.В. Покращення оперативного обліку щоденних витрат – шлях до підвищення ефективності планування виробництва [Електронний ресурс]  / Т.В. Лівошко, Н.М. Дацько // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.61-63.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
74.Лівошко Т.В. Процеси управління модернізацією виробничої діяльності суб`єкта підприємництва [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, Г. Кучеренко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.63-66.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
75.Лівошко Т.В. Стратегія управління виробничою діяльністю із застосуванням інформаційних систем [Електронний ресурс] / Т.В. Лівошко, Г. Кучеренко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.66-68.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
76.Лівошко Т.В. Ризики податкового планування на підприємствах України [Електронний ресурс]    / Т.В. Лівошко, Ю. Семенов // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С.69-70.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
77.Livosko Т.V. Problems of implementation of the mechanism of adaptation of production and economic systems in the management of an industrial enterprise [Електронний ресурс] / T.V. Livosko, A. Теtirko // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.16-17.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.   
78.Шитікова Л.В. Нормування затрат і їх роль в управлінні витратами [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, А.А. Антоневич // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 96-97.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.   
79.Шитікова Л.В. Вплив інноваційного розвитку на ефективність роботи підприємства [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова,  Ю.С. Кугушева // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 98-99.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  
80.Шитікова Л.В. Мотивація та оплата праці, їх значення для ефективної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О.О. Поляшова // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 165-167. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. "
81.Шитікова Л.В. Сутність, склад та характеристика економічно активного населення [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, Я.Ю. Братішко //  Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.388-391.   – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
82.Шитікова Л.В. Оцінка соціально-економічних ефектів міграції населення  [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, Н.М. Дацько // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М.  / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.  391-393.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
83.Шитікова Л.В. Аналіз сучасних напрямків розвитку нормування праці персоналу [Електронний ресурс]  /Л.В. Шитікова, Д.Г. Маслов // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 393-395.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
84.Шитікова Л.В. Удосконалення системи нормування праці, мотивації та оплати праці персоналу підприємства  [Електронний ресурс]  / Л.В. Шитікова, О.О. Поляшова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 395-399.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
85.Шитікова Л.В. Оцінка критеріїв і показників ефективності інтелектуальної праці управлінського персоналу [Електронний ресурс] / Л.В Шитікова, В.О. Пуценя // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.399-403.   – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
86.Шитікова Л.В. Окремі аспекти міжнародної трудової міграції з України [Електронний ресурс]  / Л.В. Шитікова, В. Смьордова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.403-407.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
87.Севастьянов Р.В. Особливості використання електронних грошей в контексті економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Р.В. Севастьянов, О.О. Поляшова  //   Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. /  Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С.140-142.  – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
88.Севастьянов Р.В. Особливості оцінки фінансової діяльності ПАТ «Ощадбанк» [Електронний ресурс] / Р.В. Севастьянов, А.А. Антоневич //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.–  С.177-179.-1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4. 
89.Севастьянов Р.В. Особливості використання електронних грошей в контексті економічної безпеки підприємства  [Електронний ресурс] / Р.В. Севастьянов,  О.О. Поляшова // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р.: тези доп.  / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. / Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 140-142. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
90.Остапенко В.В. Інвестиційна діяльність підприємства в умовах кризи економіки[Електронний ресурс] / В.В. Остапенко, А.Г. Шевченко // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол. :
В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя :
НУ «Запорізька політехніка», 2020.- С. 173-174.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4. 
91.Богдан Ю.М.  Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс]  / Ю.М. Богдан, А.Д. Болотська // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя :НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 179-181.– 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 . 
92.Богдан Ю.М.  Перспективи розвитку електронної комерції в Україні [Електронний ресурс]  / Ю.М. Богдан, К.Є. Крючкова //  Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. - С. 181-183.-  1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-262-4 .
93.Сердюк Є.М.  Деякі аспекти реформування системи антикризового управління в Україні [Електронний ресурс] / Є.М. Сердюк, О.О.  Некрасова // Тиждень науки-2020.- Факультет будівництва, архітектури та дизайну : тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р.: тези доп.  / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. -С. 185-186. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
ISBN 978-617-529-262-4.
 
2019
1.Ткаченко А.М. Державний борг як одна з еномічних загроз з розвитку економіки України [Електроний ресурс] / А.М. Ткаченко , Н.М. Дацько // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 197-198.
2.Ткаченко А.М. Антикризове управління промисловим підпиємством [Електорний ресурс] / А.М. Ткаченко, Є.В. Рудяк // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.198-200.
3.Ткаченко А.М. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання [Електроний ресурс] / А.М. Ткаченко , І.П. Любченко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.200-201.
4.Ткаченко А.М. Особливості формування та оцінки інвестиційного потенціалу промислового підприємства [Електроний ресур] / А.М. Ткаченко, А.Р. Самородін // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 202-203.
5.Ткаченко А.М. Оцінка конкурентних переваг суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко, І.П. Швець //Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.204-205.
6.Ткаченко А.М. Інноваційна діяльність промислового підприємства в сучасних умовах господарювання [Електроний ресур] / А.М. Ткаченко , Є.О. Сиротенко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С.205-207. -
7.Ткаченко А.М. Світовий досвід управління якістю продукції [Електронний ресурс] / А.М. Ткаченко , О.С. Сергеєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.207-209. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM)
8.Ткаченко А.М. Сучасні тенденції регіонального розвитку на основі інноваційних моделей. Економіко-правові аспекти сталого розвитку держава, регіон, місто / А.М. Ткаченко, О.К. Яковенко // Матеріали Першої міжнародної науково- практичної конференції 7 червня 2019 року. Київ: КДУ(Молдова) .
9.Левченко Н.М. Багатокритеріальна модель інвестицйної привабливості підприємтв [Електроний ресурс] / Н.М. Левченко , І.С. Табаков // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С.209-211.
10.Левченко Н.М. Стартап як інструмент реалізації інвестиційних рішень малого бізнесу [Електроний ресурс] / Н.М. Левченко, Я.С. Єрмоленко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.211-213
11.Бобровникова Р.Г. Оцінка фінансового стану ПАТ «Мотор Січ» з використанням методу R-аналізу [Електроний ресурс] Р.Г. Бобровникова , О.С. Ліпіліна // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.213-215.
12.Бобровникова Р.Г. Аналіз фінансових результатів діяльності ПрАТ "Запоріжтрансформатор"[Електроний ресурс] / Р.Г. Бобровникова, М.А. Колбаса // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.215-217
13.Бобровникова Р.Г. Економіка діагностика та її роль в управлінні підприємством [Електроний ресурс] / Р.Г. Бобровникова, Є.О. Найдьон // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С. 217-219.
14.Шитікова Л.В. Економічна сутність інновацій в контексті реалізації цілей підприємства [Електроний ресурс] / Л.В. Шиткова, Д.М. Зінченко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.219-220.
15.Борисенко О.Є. Дохід промислового підприємства та джерела його формування [Електроний ресур] / О.Є. Борисенко, Є.А. Сілогаєв // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С. 220-222.
16.Борисенко О.Є. Сучасні підходи до формування міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко, К.О. Авраменко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С.222-224.
17.Борисенко О.Є. Формування та ефективне використання кадрового потенціалу підприємства [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко, Я.В. Сорочан // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.224-226.
18.Борисенко О.Є. Методичні підходи проведення фінансового аналізу підприємства [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко, В.В. Шульженко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM) С. 226-228.
19.Борисенко О.Є. Чинники впливу на формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко. О.О. Некрасова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.228-230.
20.Борисенко О.Є.Сучасні підходи до оплати праці на підприємствах промисловості [Електроний ресурс]/ О.Є. Борисенко, М.В. Борисенко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С .230-232.
21.Круглікова В.В. Застосування світового досвіду боротьби з безробіттям серед молоді в Україні [Електронний ресурс] / В.В. Круглікова, А.А. Антоневич // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.233-234.
22.Круглікова В.В. Бюджетний менеджмент як складова системи державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / В.В. Круглікова, С.С. Ільїна // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.234-236.
23.Круглікова В.В. Аналіз продуктивності праці при ручному і роботизованому зварюванні. [Електронний ресур] / В.В. Круглікова. О.М. Захаренко, І.В. Коханов // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.236-238.
24.Остапенко В.В. Моделювання і прогнозування управління зниження ризиків затримок руху на мосту Преображенського [Електронний ресурс] / В.В. Остапенко, В.Р. Гарковенко, І.А. Жила // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С.238-239.
25.Лівошко Т.В. Проблеми формування амортизаційної політики ПАТ « Мотор Січ» [Електроний ресурс] / Т.В. Лівошко , Є.В. Кругліков // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.240-241.
26.Онуфрієнко Н.Л. Платіжний баланс України : структура та динаміка [Електронний ресурс] / Н.Л. Онуфрієнко, А.А. Антоневич // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.242-243.
27.Онуфрієнко Н.Л. Причини міжнародної трудової міграції українців [Електронний ресурс] / Н.Л. Онуфрієнко, Г.А. Шепель // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.244-246.
28.Бобко Н.А. Методика оцінки та обґрунтування вибору інноваційної стратегії організаціїї [Електроний ресурс] / Н.А. Бобко, О.О. Некрасова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 246-247.
29.Ткаченко А.М. Механізм управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства [Електроний ресурс]/ А.М. Ткаченко// Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.248-249.
30.Левченко Н.М. Нові моделі підготовки фахівців з підприємництва вумовах цифровізації економіки [Електроний ресурс] / Н.М. Левченко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.249-251.
31.Пожуєва Т.О. Сучасні засади антикризового управлінняпідприємством : соціо-економічний аспект [Електроний ресурс] / Т.О. Пожуєва // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 251-253.
32.Бобровнікова Р.Г. Стратегія конкурентної переваги на ринку – передумова антикризового управління підприємством [Електроний ресурс] / Р.Г. Бобровнікова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.253-255.
33.Шитікова Л.В. Теоритичне підгрунтня дослідження управлінняперсоналом сучасних підприємств [Електроний ресурс] / Л.В. Шитікова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.255-256.
34.Борисенко О.Є. Методичні підходи до діагностики інноваційного розвитку підприємства [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).. С.257-259.
35.Круглікова В.В. Управління міжнародною конкурентноспроможністю промислового підприємства [Електроний ресурс] / В.В. Круглікова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 258-260.
36.Остапенко В.В. Статистичне моделювання і прогнозування системи виборів . Соціально-політичні ризик [Електроний ресурс] / В.В. Остапенко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.260-261.
37.Лівошко Т.В. Ефективне підприємством в умовах глобальної кризи / Т.В. Лівошко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).С.261-262.
38.Севастьянов Р.В. Напрями стійкого розвитку економічних міст [Електроний ресурс] / Р.В. Севастьянов // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.263-264.
39.Богдан Ю.М. Головні тренди електронної комерції в Україні на сучасному етапі [Електроний ресурс] / Ю.М. Богдан // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.264-266.
40.Онуфрієнко Н.Л. Фінансова діагностика як інструмент антикризового управління промисловим підприємством [Електроний ресурс] / Н.Л. Онуфрієнко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM).С.266-268.
41.Сердюк Є.М. Залучення інвестицій в економіку України [Електроний ресурс] / Є.М. Сердюк // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С.268-269.
42.Бобко Н.А. Проблемі інновацій у сучасній тргівлі [Електроний ресурс] / Н.А. Бобко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. /Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон.опт. диск (DVD-ROM). С. 270-271.
43.Остапенко В.В. Про деякі ризики глобального економічного моделювання при переході до мікрорівня. [Електроний ресурс] / В.В. Остапенко, О.О. Некрасова // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.85-87
44.Пожуєва Т.О. Система управління якістю на промисловому підприємстві засучасних умов господарювання.[Електроний ресурс] Т.О. Пожуєва, А.Р. Самородін // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019.. С.89-91
45.Sevastyanov Rodion. DEVELOPMENT OF TOURIST BUSSINESS OF ZAPORIZHZHYA REGION / [Електроний ресурс] / R. Sevastyanov, M. Solokha // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. C.97-99
46.Ткаченко А.М. Оцінка національної конкурентноспроможності країн за допомогою глобального індеску конкурентноспроможності. // [Електроний ресурс] / А.М. Ткаченко, Е.О. Колесник // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.112-114
47.Ткаченко А.М. Шляхи покращення конкурентноспроможності вітчизняної металукргіїї // [Електроний ресурс] / А.М. Ткаченко, О.В. Долгов // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.114-115
48.Шитікова Л.В. Дослідження сутності сучасного ефективного управління підприємством.// [Електроний ресурс] / Л.В. Шитікова // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.132-134
49.Круглікова В.В. Амортизаційна політика підприємства як чинник підвищення його конкурентноспроможності.[Електроний ресурс] // В.В. Круглікова, М.В. Биков // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.146-147
50.Лівошко Т.В. Державна фінансова підтримка автомобільної галузі в умовах євроінтеграційних процесів.[Електроний ресурс] / Т.В.Лівошко // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019.Одеса. С. 149-152
51.Бобко Н.А. Особливості розвитку підприємств внутрішньої торгівлі України / Н.А. Бобко // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.171-173
52.Бобровниковп Р.Г.. Сучасні підходи в оцінюванні величини запасів і витрати як підґрунтя розвитку внутрішнього ринку продукції підприємства / Р.Г.Бобровникова, О.С. Ліпіліна // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019.С.174-176
53.Левченко Н.М. Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань торговельними підприємствами. // Н.М. Левченко// Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.192-195
54.Борисенко О.Є. Особливості формування ефективної системи оплати праці в торгівлі. [Електроний ресурс] / О.Є. Борисенко // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.180-182
55.Онуфрієнко Н.Л. Проблеми виходу українськиї промислових підприємств на міжнародні ринки./ [Електроний ресурс] / Н.Л. Онуфрієнко // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. С.227- 229.
56.Левченко Н.М.. Стейкхолдер-аналіз проекту з енергоефективності у рамках угоди мерів / Н.М. Левченко, Т.О. Пожуєва // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23–24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 634 с. С.517-520.
57.Крайнік О.М.. Сучасний вектор розвитку управління людськими ресурсами на підприємстві [Текс] / О.М. Крайнік, Т.І. Сергієнко //Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С.29-31.
58.Крайнік О.М. IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT SYSTEM IN MANUFACTURING COMPANIES IN MARKET ECONOMY / Крайнік О.М. Sergienko T.І. // Вісник ЗНУ. Економічні науки» № 2(42), 2019, ISSN 2414-0287.DOI https://doi.org/10.26661/2414-0287-2019-2-42-03, р.19-23
 
 
 1. Онуфрієнко Н.Л. Моделювання процесу оцінки технічного розвитку підприємств машинобудівнорї галузі. Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 129-132 (348 с.)
 1. Борисенко О.Є. Ключові показники діагностики ефективності управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства / Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 113-117
 1. Бобровникова Р.Г. Онуфрієнко Н.Л. Дослідження сучасних методік оцінки ефективності систем корпоративного управління / Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 127-130 (356с.)
 1. Тиховская Т.Н. Инновационное развитие наукоємних предприятий: к вопросу о проблемах Запорожского региона [Текст] / Т.Н.Тіховськая Problems and prospects of territories socio-economic development: Conference Proceedings of the 5th Snternational Scientific Conference (Opole, Poland 14-17 квіт. 2016 р.).– Opole, Poland : The Academy of Management and Administration in Opole — С.74-76
 2. Тіховська Т.М. Застосування регресійних моделей в економічних розрахунках. [Текст] / Т.М.Тіховська // Моніторінг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: збірник наукових праць (Черкаси, 26-28 квіт. 2016 р.).– Черкаси: ЧНУ, КНЕУ, ОНЕУ- С.194-197
 1. Гончарук П.А. Забезпечення конкурентних переваг вітчизняного металургійного підприємства [Текст] П.А.Гончарук // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – 2016. – С. 191-193
 1. Ткаченко А.М. Дослідження резервів підприємства щодо зниження собівартості продукції [Текст] А.М.Ткаченко // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ. – 2016. – С. 232-234
 1. Бобровникова Р.Г. Управління грошовими потоками підприємства. [Текст] / Р.Г.Бобровникова // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.193-194
 1. Азаров І.І. Проблеми української економіки і розвиток внутрішнього ринку. [Текст] / І.І.Азаров // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.194-195
 1. Остапенко В.В. Кругообіг етапів інтелектуального капіталу – як основа формування витків спіралі соціально-історичного розвитку. [Текст] В.В.Остапенко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.195-196
 1. Тіховська Т.М. Криза в Україні – передбачення Кондратьєва?[Текст] Т.М.Тіховська // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.196-197
 1. Борисенко О.Є.Система експрес-діагностики управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства[Текст] О.Є.Борисенко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.197-199
 1. Онуфрієнко Н.Л. Інвестиції в системі міжнародних відносин. [Текст] Н.Л.Онуфрієнко // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.199-201
 1. Сердюк Є.М. Відновлення економічного зростання в умовах посилення бюджетних обмежень, децентралізації регіонів. [Текст] Є.М.Сердюк // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.201-203
 1. Шумілова О.А. Сучасний стан розвитку ринку телекомунікацій в Україні [Текст] О.А.Шумілова // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.203-205