Ви є тут

Головна » Факультети » Економіки та управління

Кафедра економічної теорії та підприємництва

Емблема кафедри «Економічна теорія та підприємництво» ЗНТУ

Кафедра «Економічна теорія та підприємництво» (ЕТП)

Рік початку діяльності: 1957

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.е.н., доцент Губарь Олена Василівна

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 539
тел.: +380(61)7698265
e-mail: kafedra_etp@zntu.edu.ua

Семестр: осінній

Навчальний рік: 2023/2024

ПІБ пара ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕРГ П’ЯТНИЦЯ
Губарь О.В. 1    

Політекономія (л)   ФЕУ-113, 213, 413,     513, 613, 713  Посилання >>

   
       
2     Економічна теорія (л)
ГФ-113, 213
Посилання >>
   
       
3     Економічна теорія (c)
ГФ-113, 213
Посилання >>
   
         
4          
         
5          
         

 

Лук`яненко Н.Е. Пара ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П`ЯТНИЦЯ
1 Політекономія
(с) ФЕУ-113
Посилання >>
Політекономія (с) ФЕУ-413
Посилання >>
     
  Економічна теорія (с) ФЕУ-512,522
Посилання >>
 
2 Політекономія
(с) ФЕУ-213
Посилання >>
       
       
3     Політекономія
(с) ФЕУ-613
Посилання >>
   
       
4     Політекономія
(с) ФЕУ-513
Посилання >>
   
       
5     Економічна теорія (с) ФЕУ-313
Посилання >>
   
       

 

ПІБ пара ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ
Чумак О.В.
ZOOM код для всіх пар: 3362035542
Пароль: Qwtx31
1 Економічна теорія (л) ФЕУ-512, 522 Макроекономіка
(л) ГФ-112, 212
 
     
     
2   Макроекономіка
(л) ФЕУ-112, 212, 412, 612, 712
  Макроекономіка
(с) ФЕУ-212
 
  Макроекономіка
(с) ФЕУ-612
 
3   Макроекономіка
(с) ФЕУ-412
Макроекономіка
(с) ФЕУ-112, 712
   
  Макроекономіка
(с) ГФ-112, 212
   
4   консультація Економічна теорія (л) ФЕУ-313    
       
5          
         

 

ПІБ пара ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕРГ П’ЯТНИЦЯ
Кригульська Т.Б. 1       МТЕ-213_сп
(c)
Посилання >>
 
      МТЕ-212, 512,
213сп (c) Посилання >>
 
2       МТЕ-212, 512,
213сп
213_сп,513_сп,
613_сп (л) Посилання >>
 
       
3       МТЕ-513_сп,
613_сп (c) Посилання >>
 
         
4          
         
5          
         

 

ПІБ пара ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕРГ П’ЯТНИЦЯ
Сидорук І.С. 1          
         
2     Регіональна економіка (л) ФЕУ-212, 412
Посилання >>
   
       
3     Регіональна економіка (с) ФЕУ-212, 412
Посилання >>
   
         
4          
         
5     Регіональна економіка (л) ФЕУ-112, 312, 512, 612
Посилання >>
   
    Регіональна економіка (с) ФЕУ-112, 312, 512, 612
Посилання >>
 

 

Політична економія як навчальна дисципліна Запорізького машинобудівного інституту бере свій початок з утворення у 1957 році кафедри політичної економії. Вона є фундатором економічного напрямку в технічному закладі.

У процесі розвитку університету зросла кількість факультетів, підвищилась необхідність надання економічних знань організаторам виробництва. У 1965 році зі складу кафедри політичної економії відокремилась кафедра економіки і організації виробництва. З 1965 року дві кафедри існували паралельно до 2012 року, коли відбулося об'єднання цих двох кафедр під керівництвом професора, доктора економічних наук В.Г.Прушківського. Нова об'єднана кафедра отримала назву кафедри економічної теорії та підприємництва. У вересні 2015 року кафедру було реорганізовано, на основі кафедри економіки і організації виробництва було створено нову кафедру підприємництва, торгівлі, та біржової діяльності, а кафедра політичної економії продовжує працювати під назвою кафедри економічної теорії та підприємництва.

Кафедру політичної економії в період з 1965 року очолювали:

 • 1965-1967 рр. – доцент, к.е.н., Бандурко Г.Є.
 • 1968-1972 рр. – доцент, к.е.н., Кушнарьова Т.Ф.
 • 1972-1978 рр. – доцент, к.е.н., Губенко П.Т.
 • 1979-1998 рр. – доцент, к.е.н., Завіновський О.Я.
 • з вересня 1998 року – д.е.н., Прушківський В.Г.
 • з березня 2015 - липень 2015 року - в.о., доцент, к.т.н., Остапенко В.В.
 • з вересня 2015 - по теперешній час - доцент, к.е.н., Губарь О.В.

З 70-х років кафедра поповнилась молодими викладачами, випускниками Київського державного університету. Зростанню якісного складу кафедри сприяв захист кандидатських дисертацій викладачами: Понеділко В.Г., Кульнєвою Г.М., Палієм В.В., Жаданом М.І., Прушківським В.Г.

У 90-ті роки відбувся перехід до викладання нового курсу – Основи економічної теорії – на усіх факультетах університету. Викладання нової дисципліни зумовило необхідність перекваліфікації викладачів кафедри. Створення факультету економіки та управління обумовило впровадження в навчальний процес нових дисциплін: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економічна теорія»,«Історія економічних вчень». Підготовку лекцій та методичне забезпечення цих дисциплін взяли на себе доценти Кульнєва Г.М., Ногіна С.М., Прушківський В.Г., Понеділко В.Г., Палій В.В., ст. викладач Домбровська С.І., Щербакова Т.А., Адамович Ю.Ю., та асистенти Лубенець І.О. і Федорченко О.К.

Сьогодні на кафедрі викладається 7 дисциплін: «Політична економія», «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Регіональна економіка», «Глобальна економіка».

Підготовку лекцій та методичне забезпечення цих дисциплін гарантують викладачі кафедри, серед них проф., д.е.н. Прушківський В.Г., доценти Губарь О.В., Афендікова Н.О., Кригульська Т.Б., Юрченко В.І., Чумак О.В., Сидорук І.С., старший викладач Лук'яненко Н.Е.

Викладачі кафедри проводять активну профорієнтаційну роботу.

За останні роки захистили докторські дисертації – Прушківський В.Г., кандидатськи дисертації – Губарь О.В., Юрченко В.І., Сидорук І.С., Чумак О.В.

У період реалізації ринкових реформ підвищилася роль економічних наук, досягнення яких активно втілюються в життя, а викладачі та співробітники кафедри віддають свої знання та досвід на підготовку високопрофесійних спеціалістів. Викладачі кафедри постійно займаються підвищенням кваліфікації, особистим розвитком та беруть участь у різних конференціях та наукових семінарах. Це сприяє постійному підвищенню якості викладання дисциплін та професійного рівня викладачів.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Прушківський Володимир Генадійович доктор економічних наук,професор перший проректор запорізького національного технічного університету
Губарь Олена Василівна канд.екон.наук доцент, зав. каф.
Афендікова Наталія Олександрівна канд. екон. наук, доцент доцент
Кригульська Тетяна Борисівна канд.іст.наук, доцент доцент
Юрченко Вікторія Іллівна канд.наук з держ.упр. доцент
Чумак Олена Василівна канд.філософ.наук, доцент доцент
Сидорук Ірина Сергіївна канд.екон.наук, доцент
доцент
Лук'яненко Наталія Едуардівна   старший викладач
Бурма Ольга Григорівна   провідний фахівець
Лось Анжеліка Олексіівна   старший лаборант

 

Приміщення забезпечуючої кафедри розташовані в V навчальному корпусі університету.

Перелік навчальних аудиторій та кабінетів, що забезпечують навчальний процес подано в таблиці.

За забезпечуючою кафедрою економічної теорії та підприємництва, закріплено такий аудиторний фонд: - аудиторія 533 (103,2м2) – предметна аудиторія кафедри економічної теорії та підприємництва;

- аудиторія 539а (90,2м2) – предметна аудиторія кафедри економічної теорії та підприємництва;

- аудиторія 539 (65,3 м2) – викладацька кафедри економічної теорії та підприємництва;

- аудиторія 532 ( 35,3м2) – кабінет професора кафедри економічної теорії та підприємництва. Професорсько-викладацький склад кафедри розташовується в обладнаній необхідними офісними меблями аудиторії. Встановлено один комп’ютер, що з’єднаний локальною мережею університету та має доступ до мережі Internet (wi-fi роутер (1 од.)). Є в наявності оргтехніка – багатофункціональний пристрій (сканер-принтер-ксерокс).

Перелік аудиторій, закріплених за кафедрою економічної теорії та підприємництва

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа (або об’єм) Найменування навчальної дисципліни Найменування обладнання, устаткування, їх кількість
ауд. 533

Макроекономіка

Мікроекономіка

Економічна теорія

Регіональна економіка

Основи економіки

Політекономія

Історія економіки та економічної думки

Глобальна економіка

 

Використовується як лекційна аудиторія
ауд. 539а Використовується як лекційна аудиторія

 

 
2015-2016 н.р.

 1. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу „Історія економіки та економічної думки” для студентів спеціальності 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці” денної форми навчання / Уклад. : Кригульська Т.Б. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 2. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів технічних спеціальностей з курсу „Економічна теорія”. Сиволап Т.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 3. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 7.03020301 „Міжнародні економічні відносини”, 7.03050801 „Фінанси і кредит”, 7.03050701 „Маркетинг”, 7.03050901 „Облік і аудит” денної форми навчання / Уклад. : Губарь О.В., Переверзєва А.В., Бурма С.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 4. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з курсу „Економічна теорія” для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. : Домбровська С.І., Сиволап Т.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.

Кафедра «Економічної теорії та підприємництва» забезпечує підготовку студентів економічних та технічних спеціальностей за рядом предметів, зокрема:
- дисципліна «Економічна теорія» викладається для студентів:
* машинобудівного факультету, спеціальності 8.05050201 «Технології машинобудування», 8.05050301 «Металорізальні верстати та системи», 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», 8.05050203 «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування», 7.05110202 «Авіаційні двигуни та енергетичні установки», 8.05110203 «Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок»;
* транспортного факультету, спеціальності 8.05050304 «Двигуни внурішнього згорання», 8.05050305 «Колісні та гусенічні транспортні засоби», 8.07010104 «Організація регулювання дорожнього руху», 7.07010101 «Транспортні системи», 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)»;
* інженерно-фізичного факультету, спеціальності 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство», 8. 05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття», 8.05040305 «Термічна обробка металів», 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», 8.18010013 «Управління проектами», 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва», 8.05050401 «Технології та устаткування зварювання», 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій»;
* електротехнічного факультету, спеціальності 8.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7.05070108 «Енергетичний менеджмент», 8.05070201 «Електричні машини і апарати», 7.05070207 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»;
* факультету радіоелектроніки та телекомунікацій, спеціальності 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку», 7.18010001 «Якість, стандартизація та сертифікація», «Інтелектуальні технології», 8.05080101 «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», 8.05090101 «Радіотехніка», 8.05090201 «Радіоелектронні апарати та засоби»;
*факультету комп’ютерних наук і технологій, спеціальності 8.05010301 «Програмне забезпечення систем»,7.05010302 «Інженерія програмного забезпечення», 7.05010104 «Системи штучного інтелекту», 7.05010102 «Інформаційні технології проектування», 7.04030301 «Системний аналіз і управління», 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі», 8.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи»;
* факультету економіки і управління, спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
* гуманітарного факультету, спеціальності 7.02020701 «Дизайн».
- дисципліна «Політична економія» викладається для студентів факультету економіки і управління, спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050701 «Маркетинг», «Організація торгівлі та комерційна логістика», «Економіка підприємства», «Регіональне управління».
- дисципліна «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Регіональна економіка» викладається для студентів:
* факультету економіки і управління, спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050701 «Маркетинг», «Організація торгівлі та комерційна логістика», «Економіка підприємства», «Регіональне управління».
* факультету міжнародного туризму та управління персоналом, спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство», 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці».
- дисципліна «Глобальна економіка» викладається для студентів-магістрів спеціальності «Маркетинг».

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін

 1. Економічна теорія
 2. Основи економіки
 3. Політична економія
 4. Історія економіки та економічної думки
 5. Мікроекономіка
 6. Макроекономіка
 7. Регіональна економіка
 8. Глобальна економіка

Викладачі кафедри ведуть активну роботу по вдосконаленню методичного забезпечення дисциплін, що викладаються. Особлива увага приділяється розробці та вдосконаленню методичних вказівок до семінарських занять, а також методичних вказівок для виконання самостійної роботи.

2014-2015 н.р.

 1. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Мікроекономіка» для студентів спеціальності 6.030203 «Міжнародні економічні відносити» денної форми навчання / Уклад. : Прушківський В.Г., Переверзєва А.В., Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання / Уклад.: Сиволап Т.Г. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 3. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія економіки та економічної думки» для студентів факультету економіки та управляння денної форми навчання / Уклад. : Федорченко О.К. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 4. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальності 7.03020301 „Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання / Уклад. : Прушківський В.Г., Переверзєва А.В., Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 5. Методичні вказівки для семінарських занять і самостійної роботи з курсу „Макроекономіка” для студентів факультету економіки та управління денної форми навчання / Уклад. : Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 6. Методичні вказівки для семінарських занять і самостійної роботи з курсу „Економічна теорія” для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад. : Домбровська С.І., Сиволап Т.Г. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 7. Методичні вказівки для семінарських занять і самостійного вивчення з курсу „Державне та регіональне управління” для студентів спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” всіх форм навчання / Уклад. : Домбровська С.І., Сиволап Т.Г. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 8. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Політична економія” для студентів факультету економіки та управління заочної форми навчання / Уклад. : Афендікова Н.О., Юрченко В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 9. Методичні вказівки для семінарських занять і самостійної роботи з курсу „Історія економіки та економічної думки” для студентів спеціальностей 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці” денної форми навчання / Уклад. : Кригульська Т.Б. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 10. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу „Основи економіки” для студентів гуманітарно-правового факультету / Уклад. : Юрченко В.І., Лук’яненко Н.Е. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 11. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 7.03020301 „Міжнародні економічні відносини”, 7.03050801 „Фінанси і кредит”, 7.03050701 „Маркетинг”, 7.03050901 „Облік і аудит” денної форми навчання / Уклад. : Прушківський В.Г., Переверзєва А.В., Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.

2013-2014 н.р.

 1. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г, доц. Переверзєва А.В., ас. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 2. Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030203 „Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., доц. Переверзєва А.В., ас. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 3. Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи студентів з курсу „Економічна теорія” (Розділ ІІ „Макроекономіка”) для студентів спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 4. Методичні вказівки до написання контрольної роботи № 1 з курсу „Економічна теорія” (Розділ І „Основи економічної теорії”) для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 5. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г, доц. Переверзєва А.В., ас. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 6. Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030203 „Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., доц. Переверзєва А.В., ас. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 7. Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи студентів з курсу „Економічна теорія” (Розділ ІІ „Макроекономіка”) для студентів спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 8. Методичні вказівки до написання контрольної роботи № 1 з курсу „Економічна теорія” (Розділ І „Основи економічної теорії”) для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. :д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 9. Методичні вказівки до написання контрольної роботи № 2 з курсу „Економічна теорія” (Розділ ІІ „Макроекономіка” і Розділ ІІІ „Мікроекономіка”) для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 10. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Макроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.

2011-2012 н.р.

 1. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Регіональна економіка» для студентів факультету економіки та управління денної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., ст. в. Федорченко О.К. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Мікроекономіка» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит», 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., ст. в. Губарь О.В., асист. Бурма С.І. Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 3. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з курсу «Макроекономіка» для студентів спеціальностей 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., ст. в. Чумак О.В., асист. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Основи економічної теорії» для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., ст. в. Домбровська С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 5. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Політекономії» для студентів факультету економіки та управління денної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., доц. Афендікова Н.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.
 6. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Національна економіка» для студентів факультету економіки та управління заочної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., к.н. з держ.упр. Юрченко В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.
 7. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Глобальна макроекономічна політика» для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., доц. Афендікова Н.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.

Сторінки