Ви є тут

Головна

Приміщення випускової кафедри розташовані в головному навчальному корпусі університету,.

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес у відповідності до навчального плану спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» надано в табл.

За випусковою кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності закріплено такий аудиторний фонд:

аудиторія 358 (50,8 м2)– предметна аудиторія кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

аудиторія 368 (59,2 м2)– викладацька кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;

аудиторія 144 (18 м2)– кабінет завідувача кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри розташовується в обладнаній необхідними офісними меблями аудиторії. Встановлені два комп’ютери, що з’єднані локальною мережею університету та мають доступ до мережі Internet (wi-fi роутер (1 од.)). Є в наявності оргтехніка – багатофункціональний пристрій (сканер-принтер-ксерокс).

 

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

 

Методологія наукових досліджень;

Управління консалтинговим бізнесом

 

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа (або об’єм)

Найменування навчальної дисципліни

Найменування обладнання, устатковання, їх кількість

ауд. 275

300 куб. м

Оптимізаційні методи та моделі;

Інформатика;

Економетрика;

Теорія ймовірності і математична статистика;

Проектний аналіз;

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків;

Бухгалтерський облік.

Економічний ризик і методи його вимірювання

ПК Intel Celeron 2.0 ГГц, 256 Мб RAM, 40 Гб HDD, CD-ROM 52, Monitor 17". 13 шт.

ауд. 280

260 куб. м

ПК Intel Celeron 2.0 ГГц, 256 Мб RAM, 40 Гб HDD, CD-ROM 52, Monitor 17" 13 шт.

ауд. 358

255 м3

(головний корпус)

Використовується і як лекційна аудиторія